Personporträtt: Cecilia Malmström om sitt Europa och styrning från USA

publicerad 10 september 2016
- Torbjörn Sassersson red.
Cecilia Malmstrom - Foto: Wikipedia Commons, CC BY 2.0
Cecilia Malmstrom - Foto: Wikipedia Commons,  CC BY 2.0
Cecilia Malmstrom – Foto: Wikipedia Commons, CC BY 2.0

”En sådan sak är ett jättestort beslut,” säger hon. ”Vi satt tillsammans en hel kväll och resonerade för och emot. Det är dramatisk förändring. En flytt till Bryssel berör oss alla fyra.” ”Alla fyra” är hon själv, maken Mikael Janson och deras två barn, tvillingarna Molly och Felix. Så inleder Lasse Wikman sitt porträtt av EU-kommissionär Cecilia Malmström och hennes Europa.

Text: Lasse Wikman

Cecilia anser sig inte självskriven som Sveriges kommissionär i EU och den som efterträder Margot Wallström. Hon säger: ”Det finns flera duktiga moderater, Carl Bildt, Beatrice Ask, Gunilla Karlsson, alla med lång erfarenhet”. Familjen har sett ut ett hus som de ska hyra. Nu blir det färre resor och mer tid för familjen. Det tycker Cecilia blir bra. Detta säger hon, då hon just kommit åter till Göteborg efter några dagar i Stockholm. Men innan det blir fredagsmys med familjen, så har Cecilia inplanerat ett antal möten.

På förmiddagen besöker hon länspolismästaren och åklagarkammaren. Under eftermiddagen är besök planerat till tullen och Majnabbeterminalen. Lunchen har hon lyckats trycka in mellan mötena. En lunch på stamstället Café Kvarnpiren i Eriksberg, med sin Mikael. Ett lite ovanligare sätt att planera fredagen med familjen, kan man tycka.

Som kommissionär har hon ett oerhört svårt och tufft jobb framför sig. Hennes ansvarsområden blir polissamarbete, narkotikabekämpning, kamp mot terrorism, människohandel samt flykting- asyl och migrationsfrågor.

Cecilia Malmström är lite orolig för hur det ska gå. Hon känner tydligen fjärilar i maggropen, för i hennes tankar finns en rädsla över vad andra ska tycka. Men med denna nya utmaning, får man ta alla åsikter och synpunkter till sig, för hennes verksamhetsområde är lite nytt i EU. Spännande kommer det att bli.

Medan hustru Cecilia är på sitt arbete och barnen är i skolan, är det Mikael som kommer att sköta ”marktjänsten” i villan i Bryssel, fram till att han funnit något eget att arbeta med. Det gör att familjen får leva på Cecilias lön på c:a 200.000:-/månad.

Det första kommissionärsjobbet – säkerhetsfrågor

Polissamarbete, narkotikabekämpning, kamp mot terrorism, människohandel samt flykting- asyl och migrationsfrågor.

Cecilia Malmström konstaterar, att utmaningarna kommer att bli enorma. Hela hennes ”portfölj” är laddad med kontroversiella frågor. Det tuffa är att förverkliga det beslut EU tagit, om att alla EUs länder ska ha en gemensam migrations- och asylpolitik år 2014. Redan vi tillträdet av sin tjänst, kan Cecilia känna att medlemsländernas tankar och viljor går i otakt. Flera av länderna vill stänga gränserna.

I tv-programmet ”Rakt på” håller journalist Margit Silberstein i utfrågningen. På frågan vad som vad som får Cecilia att sova dåligt om natten, får hon till svar:

”Det är mötet med de människor som ligger bakom all politik. Unga flickor som varit offer för människohandel som berättar hur de har sålts, ibland av sina egna familjemedlemmar och tvingats sälja sina kroppar flera gånger om dagen i flera år. Eller stunden på Lampedusa i höstas, framför alla de likkistor där det låg 300 döda drömmar om ett bättre liv. Den typen av frågor lever kvar på kvällen och på natten.”

Malmström talar också om lagliga vägar för flyktingar, att ta sig in i EU . En av de saker hon känner störst tillfredsställelse med.

Cecilia Malmström har tagit ett rejält grepp över sitt kommissionärsområde. Med sin stab inhämtas kunskap och förståelse, synpunkter och viljor. Inte bara från EUs medlemsländer, utan även från USA.

I november 2010 går LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin till angrepp mot EU-kommissionen och Cecilia Malmström, genom en debattartikel i SvD. EU presenterar ett 50-punkters program för den inre marknaden, men de konkreta förslag om förstärkt strejkrätt har tagits bort. Ersättningen har blivit tomma ord.

Lundby-Wedin skriver:

”Tidigare samma vecka fanns ett förslag till handlingsprogram där punkt 29 innebar att en ny social klausul skulle tillföras lagstiftningen om den gemensamma marknaden. Klausulen syftade till att balansera den inre marknadens friheter mot fackliga rättigheter så att alla lagar för den inre marknaden implementeras med respekt för de grundläggande rättigheterna och utan begränsning garanterar rätten till facklig organisering och rätten att strejka.”

Enligt Le Monde (28/10-2010) stoppades förslaget om förstärkt strejkrätt då Cecilia Malmström och ytterligare tre kommissionärer gick emot förslaget med argumentet att EU inte har så mycket att bidra med på det sociala området och i synnerhet inte om det handlar om att skydda strejkrätten.

Stämmer uppgifterna i Le Monde är detta högst märkligt. I och med Lissabonfördraget är arbetstagarnas rättigheter grundlagsskyddade. Att inte ge strejkrätten ett rimligt skydd innebär snarast att de avstår från att genomföra Lissabonfördragets intentioner.

Förslaget om förstärkt strejkrätt skulle innebära ett litet men viktigt steg i rätt riktning. Om Cecilia Malmström vill förhindra en sådan utveckling är det märkligt.”

I början av 2014 talar Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfvén på en ombudsmannakonferens. Han öppnar för att Sverige bör söka en annan ”portfölj” än den nuvarande. Han vill se att en svensk får uppdraget att fixa jobben inom EU. Men denna öppna tanke, vill han också byta ut Cecilia Malmström.

Löfvén vädjar till regeringen, att bjuda in till samtal inför förhandlingarna i Bryssel. I Expressen.se säger Löfvén; ”Jag vill inte diskutera namnförslag idag”, men fortsätter han:

”…det är klart att vi gärna lämnar in förslag. Men vi ska börja med att diskutera vilken portfölj vi ska ha. Regeringen har nu ett ansvar för att påbörja den diskussionen. Processen inleds före och avslutas efter det svenska valet. Därför utgår jag från att regeringen tar initiativ till ett sådant samtal.”

På frågan om han har något problem med att Cecilia Malmström fortsätter, ifall Sverige ändå får behålla den nuvarande kommissionärsposten, svarar han:

”Det är en hypotetisk fråga. Jag har inget emot henne som person, men vi ska börja diskussionen med vilken portfölj vi ska ha. Sen kommer namnfrågan.”

Frågan ställdes: Är det ett krav från din sida att det ska vara en socialdemokrat?:

”Nej, det är inget krav. Vi ska titta på vem som är duglig utifrån den portfölj vi har.”

Oavsett vad Stefan Löfvén tycker om Cecilia Malmström och de önskningar han har kring vilken portfölj som vore lämplig för Sverige, så väljer Alliansen att ignorera Löfvéns önskemål om, att först förhandla om portfölj och sedan lämplig person för kommissionärsjobbet. Cecilia Malmström kvarstår som Sveriges kommissionär i EU.

Fler kritiska uttalanden och frågor om Cecilia Malmström, dyker upp. I Aftonbladet 26/10 2014 skriver Katrine Marcal:

“Det tyska magasinet Der Spiegel gick i slutet av september ut med uppgifter om att Cecilia Malmström under 2012 hade försökt ”fördröja och försvaga” arbetet som EU:s dåvarande rättskommissionär Viviane Reding ägnade sig åt med ett lagförslag om skydd för personuppgifter inom EU. Der Spiegel anklagade Malmström för att ha prioriterat USA:s intressen framför de europeiska medborgarnas. Historien byggde på läckt e-post och passade in i en tysk tidsanda av allt starkare misstänksamhet mot USA.”

Kritiken fortsätter. Christian Engström, Piratpartiet, skriver i sin blogg 30/9 2014,”USAs lilla hjälpreda Cecilia Malmström har problem i EU-parlamentet”:

”Malmström gick USA’s ärenden för att försvaga EU-förordningen om persondataskydd, som det nu har blivit diskussion om. Den amerikanska nätaktivistorganisationen Access har lagt ut ett brev som de fått tillgång till genom det amerikanska handelsdepartementet.”

“Om Cecilia Malmström blir godkänd som handelskommissionär kommer hon att vara ansvarig för bland annat det kontroversiella TTIP-avtalet mellan EU och USA. De förhandlingarna sker bakom slutna dörrar, precis på samma sätt som det en gång var med ACTA-avtalet. USA trycker på för både striktare upphovsrätt och hårdare fildelarjakt, sämre skydd för persondata, och ett antal andra liknande frågor.

Och för det allra mest kontroversiella: att införa det som kallas för ISDS, Investor-State Dispute Settlement. Det innebär att storföretag som anser att demokratiskt stiftade lagar riskerar att minska deras vinster får rätt att stämma länder på skadestånd.”

Läs mer: Big brother’s little helper inside the European Commission

Det andra kommissionärsjobbet – handelsfrågor

En del röster hävdade att uppgifterna gjorde Malmström olämplig att leda förhandlingar mellan EU och USA som handelskommissionär men nu blev dock Cecilia Malmström godkänd. Frågan är bara om hon verkligen är ansvarig för frihandelsavtalet?

Den mest kontroversiella delen av TTIP handlar om ett system med skydd för företags investeringar. Det kallas ISDS (Investor-state dispute settlement). Om Sverige förbjuder en viss kemikalie i leksaker kan företaget som tillverkar leksakerna stämma den svenska staten för utebliven vinst. Detta synsätt som ser demokratiska beslut som handelshinder är kontroversiellt. Europeiska organisationer som arbetar med miljö, hälsa och fackliga rättigheter har också protesterat högljutt. Kritiken har haft effekt. Särskilt i Tyskland.

Aftonbladets Katrine Marcal skriver följande den 26/10-2014 i sin artikel: “Malmström med i en politisk såpa”:

“Kontroverserna med att Cecilia Malmström torpederat ett europeiskt lagförslag om skydd för privatlivet genom hemligt samarbete med Washington, följer med under den andra kommissionärsperioden. Den tyska tidningen skriver att den svenska kommissionären har prioriterat sin egen och Sveriges relation till USA, före hela Europas intressen. Cecilia Malmström och hennes stab, har hjälpt de amerikanska IT-jättarna som Facebook och Google och på detta sätt, fått EU att godkänna en mycket urvattnad lag.”

Följande skriver Access i ett blogginlägg med titeln: “Storebrors hantlangare inne i EU-kommissionen”:

”Sammanfattningsvis har Malmströms kansli aktivt arbetat för att undergräva en avgörande reform för EU-medborgarnas fundamentala rätt till privatliv och skydd för personuppgifter”.

När der Spiegel får tag i Malmström är hon inte på det mest pratglada humöret. ”De här påstådda läckta epostmeddelandena som ni hänvisar till, de kommenterar jag inte,” säger hon till Spiegel.

Det är inte första gången som Malmströms relation till USA väcker frågor inom den Europeiska unionen. Efter Snowdens avslöjanden om Prism (det topphemliga övervakningsprogrammet) och USA:s spioneri mot EU-ländernas medborgare lyckades, Malmström torpedera Europaparlamentets initiativ för att stoppa EU och USA:s spårningsprogram för terroristfinansiering (TFTP), som ger betalkorts- och kontohistorik.

Trots att Europaparlamentet begärt en utredning om händelseförloppen och hur det kom sig att Malmström och hennes stab agerat som de gjort, har Cecilia Malmström och hennes kansli ännu inte genomfört och än mindre överlämnat någon utredning till parlamentet.

Anna Westberg på Skiftet skriver 20/10-14 i artikeln: “Cecilia Malmström hotar att avgå om inte företag ska få stämma stater“:

“Det Transatlantiska handelsavtalet, TTIP, som just nu förhandlas mellan USA och EU har blivit djupt kritiserat av flera olika skäl. Ett av de främsta skälen är delen om ”Investor-State Dispute Settlements” förkortad ISDS som går ut på att företag kan stämma stater om deras lagar hindrar företagen till att göra vinst på en specifik marknad.

Exempel på vad som innebär med ISDS är om lagstiftningen bidrar till utebliven vinst som tidigare hade varit förväntad. Dessa skärpta regler kan också innebära att stater blir tvingade till att kompensera förtagen för den uteblivna vinsten. Skiljedomstolarna som tar sig an stämningarna är slutna och består av tre välbetalda affärsjurister som ena dagen kan vara på folkets sida och nästa på företagens.

En som har kritiserat detta är den tillträdande ordföranden för EU-kommissionen, Jean-Claude Junker. En man som gjort sig känd för att gilla förhandlingar i slutna rum, långt ifrån folkets påverkan. År 2011 sa Junker att ”Jag är för hemliga, mörka debatter”.

Så man hade ju kunnat tänka sig att ISDS är något som skulle tilltala Jean-Claude Junker. Men inte då! Istället har Junker uttalat sig om att han inte accepterar ISDS som en del av TTIP-avtalet. En man som annars är för slutna förhandlingar och uppgörelser är emot ISDS säger en hel del om hur ljusskyggt avtalet är. Men handelskommissionär Cecilia Malmström, som är den person som leder förhandlingarna med USA är av en annan åsikt.

Malmström har istället hotat med att avgå om inte ISDS ingår i TTIP-avtalet. Detta då hon menar att det inte finns någon anledning till att förhandla om ISDS. Cecilia Malmström är alltså beredd att avgå som handelskommissionär om inte företag i framtiden skall kunna få stämma länder. Precis så skall inte en kommissionär som är utsedd för att företräda en union av stater och deras intressen agera.

Under samma tidsrymd levereras ett citat från en intervju med den svenska EU-kommissionären Cecilia Malmström. Hon säger att hon har andra uppdragsgivare än det europeiska folket, i sin strävan att få i stånd frihandelsavtal mellan EU och USA – På engelska var den exakta ordalydelsen:

“When put to her, Malmström acknowledged that a trade deal has never inspired such passionate and widespread opposition. Yet when I asked the trade commissioner how she could continue her persistent promotion of the deal in the face of such massive public opposition, her response came back icy cold”:

“I do not take my mandate from the European people.”

Cecilias person

Anna Cecilia Malmström, föddes 15 maj 1968 i Brännkyrka församling i Stockholm., Hon är en svensk statsvetare och liberal politiker (L). Hon var 1999–2006 ledamot av Europaparlamentet och 2006–2010 EU-minister i Statsrådsberedningen. Sedan 2010 är hon Sveriges EU-kommissionär. Cecilia har vuxit upp i Göteborg och i Frankrike.

Hon talar flera språk flytande, är gift och har två barn. Innan hon blev politiker på heltid, arbetade hon vid Göteborgs universitet, där hon blev biträdande forskare och fil.dr. i statsveteskap. Cecilia Malmström har valt att offentliggöra att hon som privatperson ger ekonomiskt stöd till Expo.

2011 utsågs hon till hedersdoktor vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, med motiveringen att hon “under hela den tid hon innehaft olika framstående politiska poster visat stort intresse för högre utbildning och forskning i Sverige och speciellt vid Göteborgs universitet”.

Så är Cecilia Malmström som chef

Hon har järnkoll som få, extremt hög arbetskapacitet och kan utan omsvep svära och skälla på franska. Sån’t inger respekt i maktens korridorer i Bryssel. Ingen läser in sig på två hyllmeter litteratur inför utfrågningen i EU-parlamentets utskott – bokstavligt talat. Nästan ingen kräver så gedigna skriftliga beslutsunderlag och få har förmåga att inge sådan respekt genom både sin kompetens och personlighet.

Hennes kaffeberoende är beryktat. Ingen medarbetare pratar i onödan med henne innan hon har fått i sig ett par tre koppar kaffe på morgonen. En vanlig arbetsdag hinner hon skölja ner i snitt femton koppar. De som har arbetat med henne vittnar om hårt arbetande person med skyhöga krav på sig själv och på sin omgivning.

Hon är väldigt mycket både och. På samma gång den typ av person som alltid har alla rätt på proven och som aldrig tackar nej till en glad fest. Men hon skiljer på lek och allvar. Cecilia går inte in i ett möte utan att ha på fötterna. Det spelar ingen roll om hon har medarbetare med sig som är insatta och pålästa. Hon vill kunna allt själv.

Cecilia Malmström har ett starkt kontrollbehov. Det är det många av hennes närmaste personer som vittnar om detta. Samtidigt visar hon stort förtroende gentemot sina medarbetare. Hon har svårt att släppa uppgifter och sakfrågor. Det händer att hon delegerar, men samtidigt gör hon uppgiften parallellt. Detta beteende har inget att göra med brist på förtroende, utan snarare att hon vill vara duktig inför sig själv.

Hon har rätt mycket av duktig-flicka-syndromet i sig. Alltid genomtänkt och perfekt. Det kan vara svårt att leva upp till hennes nivå, säger någon, för man får inte någon hjälp med prioriteringar. Allt är viktigt och allt ska vara perfekt. Det finns en oerhörd tydlighet som är bra, men med rimligheten är det sämre.

Lojalitet och engagemang är nyckelorden. Man prövas ett tag för att visa att man förtjänar att få arbeta med henne. Man behöver vara lite av samma sort som hon, säger en tidigare medarbetare. Hon vill ha sina skriftliga underlag på ett alldeles speciellt sätt. Det ska vara genomarbetat, underbyggt med forskning och ha verklig tyngd.

“När andra efterfrågar några punkter och max en sida bakgrund, vill Cecilia Malmström ha en hel pärm”, säger en tidigare medarbetare.

Medarbetare beskriver henne som involverande, samtidigt en person med mycket kontrollbehov.

Löner och ersättningar

Cecilia Malmström, som har som arbetsuppgift att kraftigt öka invandringen till EU, får en med svenska förhållanden extremt hög ersättning för sitt jobb. Grundlönen ligger på 210,000 kronor, med två extra månadslöner som ett startbidrag och med ett utlandstraktamente på 32 000 kronor.

Dessutom får Cecilia Malmström 5 900 kronor i familjebidrag, 7000 kronor i barnbidrag och ytterligare 5 000 kronor i skolbidrag till sina två barn.

“Självklart sticker det i ögonen i tider av kris att ersättningen är så pass hög”, erkänner Malmström till DI.se.

“Från min horisont kan jag bara se till att arbeta så hårt som jag bara kan för att göra mig förtjänt av den här lönen”, fortsätter hon.

Under fem år motsvarar det en svensk lön på totalt 19,3 miljoner kronor. Därefter är hon berättigad till en årlig ersättning på 1 miljon kronor efter skatt under en treårsperiod, motsvarande en svensk fallskärm på 5,6 miljoner före skatt under tre år. EU:s generösa pensionsersättningar på 33.000 kronor i månaden efter skatt, som kan tas ut från 65 års ålder livet ut, motsvarar en svensk pension på 21,6 miljoner kronor före skatt.

Sedan februari 2010 har Cecilia Malmström haft ansvar för asyl- och migrationsfrågor inom EU och har i denna roll arbetat systematiskt för att kraftigt öka invandringen av framför allt araber och svarta afrikaner till Europa.

Något om liberalernas och Cecilia Malmströms världssyn

Liber betyder fri på latin och frihet är vad liberalismen handlar om. För liberalismen är den enskilda människans frihet och integritet okränkbar. Liberalismen är en politisk tradition där den centrala frågeställningen alltid handlar om förutsättningarna för den enskilda människan att själv – och i fritt samspel med andra – utforma sitt liv. Liberaler kan ha olika åsikter om mycket men det som alltid har förenat dem har varit deras tro på individens frihet i samhället.

Cecilia Malmströms skriver i si blogg rubricerad “Cecilia Malmström | Mitt Europa”, den 2:a december 2009:

“Idag skriver jag ett svar till Eva-Britt Svensson på Svt Debatt. Min poäng är att man inte bör ställa Sverige mot övriga Europa, utan tvärtom se att det som är bra för Europa ofta är bra för Sverige. Som jag skriver i artikeln: Jag tror att rätt få ser det som ett nationellt särintresse att bekämpa klimathotet, den gränsöverskridande brottsligheten eller den ekonomiska krisen. Tyvärr ägnar sig Vänsterpartiet och andra EU-motståndare ofta åt den typ av nationalistiska retorik som utgår från att man inte kan jobba för Sveriges och Europas bästa samtidigt.”

Cecilia Malmström anser att Sverige och andra västeuropeiska länder ska ta emot ett stort antal romer från Rumänien och Bulgarien. Den samlade effekten blir sedan vad den blir.

”Indirekt säger hon att länder som sköter sin ekonomi ska utarmas tills de har sjunkit till rumänsk nivå. Då först råder jämställdhet”.

Är det inte just så vi föreställt oss innebörden av kommunismen, i sin mest extrema form?! De som ansträngt sig och arbetat hårt ska berövas allt de äger. Total nivellering (likriktning), nomenklaturan undantagen. (Nomenklaturan är det ledande skiktet). Millt sagt 13/1 2014.

Den 8 augusti 2014 ställer Kajsa Ekis Ekman retoriskt en känslig fråga till Malmström i artikeln: “Cecilia Malmström, vad har du för band till vapenindustrin?”:

”Knappt något sades om att Malmström haft ansvaret för att upprätthålla EU:s yttre gräns emot migranter. Under denna tid har EU-kommissionen hamnat allt djupare i knäet på vapenlobbyister som tjänar miljarder på EU:s gränssystem – och som skryter om sitt nära samarbete med Malmström.”

“En av de största säkerhetslobbyisterna i Europa är EOS, European Organisation for Security. De representerar företag i vapen- och IT-branschen som franska Thales, spanska Indra, Saab och multinationella Airbus Defence and Space. EOS har som mål att skapa affärsmöjligheter för sina medlemmar. Eftersom privatpersoner inte får gå runt och köpa missiler hur som helst, är det av naturliga skäl stater och i ännu högre grad EU som är kunderna.”

“EOS skriver att deras strategi är att ”skapa länkar till beslutsfattare i EU-kommissionen” och ”se till att EU antar regleringar som stödjer säkerhetsindustrin”. EOS har bland annat ordnat ett flertal seminarier tillsammans med Malmström, och listar bland sina meriter att de har ”en nära arbetsrelation” med Malmström.”

“Under sin tid som EU-kommissionär har Malmström, mig veterligen, aldrig höjt rösten mot säkerhetsindustrin eller kritiserat dess makt över EU.”

Följande kan sägas vara några tankar kring ett accepterande av NWO (New World Order).

Cecilia Malmström intervjuades av Björn Dickson på Sveriges Radio den 30 augusti 2016:

“EU-kommissionären Cecilia Malmström tillbakavisar de senaste dagarnas uppgifter om att förhandlingarna om frihandelsavtalet TTIP skulle ha havererat.”

“Tidigare har den franske premiärministern Manuel Valls uttryckt att han tvivlar på att förhandlingarna om TTIP kan slutföras före årsskiftet. Och nu senast har Frankrikes utrikeshandelsminister Matthias Fekl sagt till amerikanska CNBC att det är USA:s fel att förhandlingarna misslyckas och att Frankrike är berett att lämna förhandlingarna.”

“Men Cecilia Malmström säger att förhandlingarna inte har havererat.”

Swisha Lasse WikmanAtt Malmström är fil.dr. och kommissionär i kombination, är oerhört tilltalande för EUs delegater, som kommer från södra Europa. Där lägger man samman allt i ett s.a.s. och därför är det meriterande att ha henne som vän/medarbetare/samtalspartner etc.

Att lägga samman alla hennes meriter görs ofta, tyvärr. För med detta sätt att se en person, kan göra att man blir oseende för vissa företeelser. I Sverige förekommer det också, men vi har i många fall, lärt oss, att vara utbildad är en sak, att kunna visa med ord och handling var vi står, är så mycket annat. Därför är det alltid viktigt att tänka på att ”Våra val och inte våra möjligheter visar vilka vi verkligen är.”

Text: Lasse Wikman

Källor

GöteborgsPosten, Åke Lundgren, 2010. Svt Rakt på, Margit Silberstein, 2014. SvD Wanja Lundby-Wedin Los ordförande, 2/11 2010 Aftonbladet Katrine Marcal, 26/10 2014 Expressen.se

Der Spiegel Christian Engström, Piratpartiet, blogg 30/9 2014. ETC Kajsa Ekis Ekman, 8/8 2014.

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Birgitta.

  Jag brukar bli glad när jag läser dina kommentarer. De får mig att känna mig mindre ensam bland alla sömngångare och zombies.

 • Eftersom det nuvarande EU har förändrats i förhållande till det EU vi gick med i, borde vi ha en folkomröstning om fortsatt medlemsskap. Malmström och hennes kompisar håller på att trolla bort Sveriges suveränitet.

 • Vi borde detronisera den här extremistiska tokstollan som sprutar ur sig en massa aparta uttalanden om ditten som datten, varav det värsta är att hon “inte tar mandat från folket i EU”. Det skulle inte förvåna om hon är en kryptofrimurare. Att tänka på henne som den värsta sortens frimurare gör hennes dåliga omdöme, i allt hon gör, helt förståeligt.

  Med tanke på liberalernas påstådda fäbless för frihet borde de ägna kraft åt att bevara åsiktsfriheten. Om Europas befolkning skulle få bestämma skulle EU behöva lägga om sin kurs helt och hållet. Vad vi ser idag är ett krig mot folkens självbestämmanderätt i Europa.

  Cecilia Malmström har säkerligen skolats av sin like Birgitta Ohlsson. Gud bevara oss för de här farliga extremisterna.

 • Cecilia Malmström rules, det finns inget svenskt alternativ till henne idag. Bildning och kunskap inom politiken är nödvändig för Sveriges ansikte i EU sammanhang, hennes arbetskapacitet är oomtvistat och ett engagemang som gör henne till en Svensk politiker att vara stolt över.

 • Ont. Cecilia Malmström är en fascist. OT. Vilken hemsk sidlayout du lagt till med. Alla läser inte på telefonen och på datorn blir denna sajt nästintill oläslig. Gör om, gör rätt.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *