Ett sammankopplat universum – En dokumentär från Resonance Science Foundation

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 20 oktober 2016
- NewsVoice redaktion

Dokumentären “The Connected Universe” utforskar en ny framväxande förståelse inom vetenskapen om hur allt är sammankopplat i och med alltet.

Denna medvetandegörande film visar oss en större bild av vår gemensamma existens och att varje människa har förmågan att uppleva en total upplevelse av sin egen existens där allt är sammankopplat. Genombrott inom vetenskapen visar att vi kanske kan förstå detta och inte bara uppleva det som ett “unio mystica”.

Filmen har premiär den 31 oktober 2016 i London.

Filmen bygger på Nassim Harameins forskning.
Producent: Malcolm Carter.
Produktion: The Resonance Academy

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Jag har ofta sett, och tidigare tagit upp om det i flera kommentarer, att många som inte “är i det”, talar om det som om de vore det, men istället är just New Age.
  http://www.spirinova.org/blogg – det är svårt att inse hur stor illusionen är, och att bara för att man tycker sig förstå några saker och har lite andra ord – så var det bara en förlängning av illusionen och kanske New Age – men bloggen kritiserar New Age. Jag tänkte främst på vad enstella skrev ovan:
  “… dvs en spirituell upplevelse i en fysisk kropp.”

  På bloggen kan man läsa:
  SPIRINOVA
  Esoteriskt, metafysiskt, spirituellt
  när man väcker sina spirituella sidor
  som visar intresse för det spirituella
  Den spirituella resan
  detta är snarare spirituellt upplevd sanning
  människorna som stiftar bekantskap med den spirituella resan
  Vi kan inte fly från vårt spirituella ansvar
  människan är som ett spirituellt spädbarn
  anses befinna sig i något annat tillstånd än spirituell koma
  Vi som är utbildade enligt T.H.A arbetar som en form av katalysatorer, där vi guidar dig som har den inre viljan att expandera din medvetenhet på det spirituella och personliga planet/b> (hehe…).
  som man gör när man väcker sina spirituella sidor

  Ordet “spirituell” använder främst New Age:are och döljer på så sätt andlighet.

  Spirituell innebär bara att uttrycka sig på ett elegant och kvickt sätt. Jag syftar inte på att märka ord – utan peka mot att det pågår en fördunkling av begrepp genom iklädande av lånta fjädrar – och detta ord är lite av pudelns kärna för våra liv, så det är inte vad som helst.

  There are no isolated islands in an electric universe.
  ~David Talbott and Wallace Thornhill, Thunderbolts of the Gods

  Förnekaren, sciencismologen och skeptikern Michael Shermer bad om pärrevjuat, och Thornhill svarade:

  “In an interdisciplinary science like the Electric Universe, you could say we have no peers, so peer review is not available.”

  https://www.scientificamerican.com/article/the-difference-between-science-and-pseudoscience/

 • ” Det är inte heller meningen att metafysiska upplevelser ska gå att bevisa vetenskapligt, dessa bevis kan bara upplevas och erhållas inom var och en av oss.. ” http://www.spirinova.org/blogg

  Jag instämmer med ovan bloggares citat. Utan det inre arbetet kan en inte förstå den “inre” världen… ( som ses som den yttre ) 😉

  Universumet vi ser bortom oss själva är inget annat än reflektionen på vårt inre. Kopplingen med inre och yttre är den ultimata händelsen / föreningen som ger oss den totala upplevelsen dvs en spirituell upplevelse i en fysisk kropp.

  Den upplevs.. inte beskrivs vetenskapligt!

 • Forskning kommer aldrig göra annat än att lämna sanningen ryggen. Stod man kvar i sanning så fanns det ingen forskning. “Genombrott inom vetenskapen…” – genombrott haha hehe… var är perspektiven! – det som “bryts” är folks vishet och sig själv bort från tingens sanna natur.

  A Chinese saying:
  “You do not know the true face of Mountain Lu precisely because you are in the mountain.”

  To understand a system, one must step out of that system to observe it. So with limited notions, mankind will never be able to understand the true nature of the limitless space and time of the universe, and thus the universe will remain forever a mystery for mankind.
  The realm non-traversable by science belongs to metaphysics or ideology, the realm of “faith.”

  Newton wrote:
  “This most beautiful system of the sun, planets, and comets could only proceed from the counsel and dominion of an intelligent and powerful being… As a blind man has no idea of colors, so we have no idea of the manner by which the all-wise God perceives and understands all things.”

  Lao Tzu, Tao te Ching:
  The Tao that can be expressed is not the Eternal Tao. … There is a thing, formless yet complete. Before heaven and earth it existed. We do not know its name, but we call it Tao. It is the Mystery of Mysteries.
  Svenska: Det finns någonting som skapades före himmel och jord. Tyst och stilla, oberoende och oföränderligt. För alltid oförbränneligt kan det vara alla tings moder. Jag känner inte dess namn, men kallar det Tao.” Det här antyder att världen är formad av ”Tao”.

  —-
  So the philosophy of Taoism understands Tao as the One Thing which exists and connects the Many things. Tao, Nature, Reality are One. The idea that ‘All is One and interconnected’ is not found solely within Chinese Philosophy. The ancient Indians and Greek Philosophers also understood the universe as a unity, as have many other philosophers and scientists over the past 2500 years.

  Så “vetenskapliga genombrott”… – fast vi alla vetat det, innan den falska guden “science” kom till makten och hoppa upp på på piedestalen – fast den borde puttas ned till en plats där solen aldrig lyser.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *