Ett sammankopplat universum – En dokumentär från Resonance Science Foundation

publicerad 20 oktober 2016
- av NewsVoice

Dokumentären “The Connected Universe” utforskar en ny framväxande förståelse inom vetenskapen om hur allt är sammankopplat i och med alltet.

Denna medvetandegörande film visar oss en större bild av vår gemensamma existens och att varje människa har förmågan att uppleva en total upplevelse av sin egen existens där allt är sammankopplat. Genombrott inom vetenskapen visar att vi kanske kan förstå detta och inte bara uppleva det som ett “unio mystica”.

Filmen har premiär den 31 oktober 2016 i London.

Filmen bygger på Nassim Harameins forskning.
Producent: Malcolm Carter.
Produktion: The Resonance Academy