Kafferörelsen startar mot radikal Islam och jihadism

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 5 juni 2017
- NewsVoice redaktion
Muslimsk kvinna - Foto: Crestock.com
Muslimsk kvinna - Foto: Crestock.com
Muslimsk kvinna – Foto: Crestock.com

DEBATT. Har vi i väst blivit så vana vid demokrati, rättvisa och yttrandefrihet att vi tar det för givet? Som en sorts default för hur samhällen fungerar, trots att det tagit århundraden att komma till den här punkten? En anonym person vill starta “Kafferörelsen” mot radikal Islam, sharia och jihadism.

Det är bara cirka 100 år sedan Sverige blev en västerländsk demokrati som vi tänker idag. Många människors kamp fick oss ur fattigdom och misär till en av världens ledande nationer i jämställdhet och välfärd. Luften gick ur politiken efter 60-talets stora sociala framgångar och har de senaste decennierna urartat till pajkastning. Men nu ställs vi inför samhällsomformande utmaningar igen. Demokratin och yttrandefriheten hotas. Är vår demokrati ett livsdugligt system eller kommer det att falla samman av inre påfrestning och blåögdhet?

Kafferörelsen

För att få fart på en diskussion som inte hukar i den smala politiskt korrekta korridoren vill vi starta ”kafferörelsen”. Varje dag fikar svenska folket och sitter runt kaffebord och pratar om allt möjligt. Vi önskar att en del av det snacket handlar om fakta kring en av de största utmaningarna vi har framför oss de närmaste åren:

Vad hotar den frihet vi har lyckats skapa i västvärlden?

Svaret är: krav från grupper som har en annan agenda än vår och vårt eget ointresse att bevara det fria samhälle vi tar för givet. Är vi som har våra rötter här och alla nyankomna som faktiskt vill bo i en västerländsk demokrati, beredda på att vi står inför en tid av stora utmaningar? Att förstå vad dessa utmaningar innebär och varför de finns är en förutsättning för att vi ska kunna ha en informerad diskussion om ämnet, vilket är en av grundbultarna i den demokratiska ideologin.

Islam

En av de största utmanarna idag är en ideologi som är utformad på ett sätt som inte passar de demokratiska spelreglerna. Det är en ideologi vars litterära källor går stick i stäv mot de demokratiska grundvärderingarna. Islam. Våra politiker pratar om integration, men det innebär att man blandar olika saker och får något nytt.

Det är en vacker tanke, men vad vinner vi på att försöka integrera vårt samhälle med en samhällsordning vars juridiska del tillåter saker som inte har i en demokratisk rättsstat att göra; t ex barnäktenskap, dödsstraff för äktenskapsbrott, straffrihet för våldtäkter och mord på meningsmotståndare, avrättning av homosexuella och systematisk ojämlikhet mellan könen samt rätten för varje make att slå sina hustrur?


Islam gör en distinkt uppdelning av världen i Fredens hus och Krigets hus (Dar al-Islam och Dar al-Harb). Denna uppdelning i rättrogna och fiender är en grundbult i den islamiska ideologin.


Om du inte är muslim så är du automatiskt en fiende till Islam enligt islams eget sätt att definiera världen, men gå nu inte runt och tro att alla muslimer tycker så här!  Det är den islamiska lagen (sharia) som säger så.

Man måste vara väldigt noga med att skilja på sak och person – Islam och muslim. Det finns också olika inriktningar inom Islam som strider sinsemellan. De är alltså inte själva överens om exakt hur skrifterna ska tolkas. De är inte ens helt överens om vilka skrifter som ska ligga till grund för vad de tror på. Dessutom finns det muslimer som vill avpolitisera sin religion och skilja på stat och moské, även om dessa är en minoritet.

Muslimer är människor som oftast har fötts in i islam. Resten är ”kaffer” (al-kaferun=otrogna). Enligt islams källor blir de som lämnar tron fiender som skall straffas med döden. I Saudiarabien är det t ex ett terrorbrott att vara ateist. Det låter inte klokt i våra öron, men i länder där sharia gäller är det här fullkomligt naturligt för de flesta.

Pew Institute mäter opinion och kan visa att höga andelar muslimer i väst vill införa en islamisk samhällsordning även här. Enligt de islamiska skrifterna gäller sharia redan i hela världen, oavsett om vi som är kaffer vet det eller inte. Bara så att du vet och kan förhålla dig till det. Inte ens alla muslimer vet det här, för de islamiska heliga texterna är skrivna på klassisk arabiska som de flesta muslimer inte talar eller läser.

Långt ifrån alla muslimer läser eller kan koranen (Mohammeds ”uppenbarelser”), haditerna (skrifterna som berättar om vad folk mindes om Mohammed) eller sira (skriften om Mohammeds liv och hur man ska vara en god muslim). Vi måste förstå att


Islam är en ideologi och livsstil som bygger på att folk ska lyda, inte en religion som man har rätt att ifrågasätta. Därför måste vi sluta tänka på Islam som enbart religion.


Många muslimer förstår det här och vill inte vara muslimer längre, men de är rädda för att lämna sin tro därför att de riskerar att bestraffas. I Pakistan räknar man med att ca 4 miljoner är ateister, men de få som vågar visa det öppet tar enorma risker. Flera har dödats av islamister på öppen gata, utan några följder för mördarna.

I Saudiarabien avrättas ateister av staten

Fenomenet med ”hedersmord” (skammord) känner vi till sedan många år även här hemma. Många som kritiserar Islam inifrån har fått en fatva utdelad mot sig och lever under ständigt dödshot. Många kritiker har under historien avrättats. De länder som är muslimska men som vi har uppfattat som demokratiska gjorde en uppdelning mellan stat och religion, vilket till exempel hände under Atatürk i Turkiet. Det gäller inte i tex Saudiarabien, Iran, Afghanistan och Pakistan, och snart inte heller i Turkiet under Erdogan. Det bästa vi kan göra är att hjälpa de muslimer som vill bort från detta, men då dyker nästa problem upp.

Islams lära går ut på att dominera världen – Det är inbyggt i ideologin

Totalt består de tre traditionella skrifterna till 60% av vad som ska hända med islams fiender. Det finns verser om att muslimer inte får vara vänner med kaffrer. Det finns också verser som uppmanar muslimer att döda kaffrer. Det finns dessutom flera verser som motsäger det här, men de är ”annullerade” genom en doktrin som säger att tidigare verser kunde ”förbättras” när Mohammed senare i livet fick en ny ”uppenbarelse”.

Minst 200 av de vänliga verserna gäller därför inte längre, men många muslimer använder dem när de missionerar om Islam eftersom de finns med i koranen. De vill förmå kaffrer att konvertera till Islam, eftersom de vill ”hjälpa” oss att leva ett rättfärdigt liv och inte hamna i helvetet.

Läs mer: DN: “Londonterrorist var med i IS-dokumentär”

Islam delar upp sina fiender i tre delar. Kristna, judar och andra hedningar. De första två grupperna har en särställning och kan välja att bli ”dhimmi” istället för att dödas när muslimerna blir så många i ett område att de har makt att ta över politiken och införa sharia.

Dhimmi innebär att en kristen eller jude måste underordna sig Islam men ändå får behålla sin tro. Det finns dock många restriktioner och de måste betala höga skatter eller snarare ”beskyddaravgifter” kallade jizya. Koranen innehåller faktiskt mer judehat än vad Hitlers Mein kampf gör. Nynazismen vet vi är en odemokratisk våldsideologi, men när det gäller Islam har vi inte skapat klarhet än.

 

Jihad

Islam för inte öppet krig enligt Geneve-konventioner och västerländsk modell, utan har redan fört en egen sorts krig i 1400 år. Vi måste lära oss att se hur denna lågintensiva krigföring ser ut. Den kallas jihad, men jihad är mer än självmordsbombare och fordons-jihad. Ordets och pennans jihad finns också. Och ekonomisk jihad som innebär att man betalar till grupper som utför våldshandlingar. Jihad översätts ibland med ”inre kamp” men det arabiska ordet betyder fysisk strid.

Ord och text-jihad

Västerländsk muslimsk kvinna – Foto: Crestock.com

Ordets och pennans jihad ger muslimer rätt att ljuga för kaffrer och det finns ord för vilken sorts lögner man får använda.

 • Hudna heter det när muslimer ingår fredsöverenskommelser de inte tänker hålla. De planerar istället att bryta vapenvilan så fort de blivit starkare och kan vinna nästa slag.
 • Taqiyya heter det när en muslim ljuger för att skydda sig själv eller för att skydda eller stärka islam.

En muslim har rätt att låtsas inte vara muslim, eller till och med rätt att öppet avsäga sig sin tro – vilket normalt innebär dödsstraff – om den gör det för att skydda sig själv eller Islam.

Läs mer om jihadism i NewsVoice


På sätt och vis kan massinvandringen tolkas som en form av indirekt ekonomisk jihad – att låta västerlandet betala en massa pengar för att ta hand om flyktingar. Det är väldigt få länder med islamisk majoritet som tagit emot offer från det senaste kriget.


Det gnisslar mellan folkgrupperna, men vårt samhälle är inte mentalt förberett på den här omställningen. Vi förstår inte hur dessa ”nya svenskar” – eller kalla det vad du vill – tänker.


Vi tror att vi visar respekt när vi är undfallande och ger dem manöverutrymme, men i deras värld lägger vi oss platt och erkänner att de har vunnit.


Vi kan inte kommunicera för vi förstår inte varandra. Genom att vissa muslimer använder skällsord som ”islamofob” använder de vår demokratiska yttrandefrihet emot oss kaffrer. De anser sig ha rätt att kalla oss saker, men om vi försöker försvara oss så blir de ”kränkta” och kallar det religionsförföljelse.


Det är en krigstaktik som får oss att i konflikträdslans och artighetens namn ta ett steg tillbaka och låta muslimerna hållas. De har ju religionsfriheten på sin sida, eller?


Inte säkert, eftersom religionsfrihet innebär varje enskild människas rätt att välja vad man vill tro på, inte en religions eller dess efterföljares rätt att diktera hur alla andra ska bete sig. Genom att låta bli att försvara vår livsstil underordnar vi oss. Det är det ”islam” egentligen betyder – underordning – inte ”fred”.

Vi måste alltså lära oss mer om Islam för att förstå vad vi fått i boet. Om du vill läsa koranen och jämföra med bibeln ska du börja med de suror som är skrivna i Mekka. Dessa vänligare kapitel motsvarar bibelns gamla testamente och kallas ibland ”Den första koranen” och tillkom under Mohammeds tid som religiös profet. Han fick bara enstaka följare, blev efter några år utkastad, arg och begav sig till Medina. Där startade hans politiska och militära karriär.

Det var där han började få våldsammare uppenbarelser som gav honom nya anhängare. Dessa senare kapitel kallas ”Den andra koranen” och motsvarar bibelns Nya testamente. Som du märker är ordningen på gamla och nyare skrifter omvända i koranen jämfört med bibeln. De fredliga kommer först och annulleras av våldsammare som kommer sist. Det finns en annan skillnad också.

 • Bibeln är full av våld, men det är berättelser om vad som hänt.
 • Koranen är full med våld, men det är uppmaningar om vad muslimer bör göra idag.

Om du vill förstå islamisk ”extremism” räcker det att läsa kapitel 5 och 9 koranen. Kapitel 9 är i praktiken det sista av koranens 114 kapitel. De ligger inte i tidsordning utan i storleksordning.

Feminister kan även läsa kapitel 4 där mycket om hur kvinnor är underordnade män finns. Sharia innehåller bland annat instruktioner om hur en man ska slå sin hustru och vilka redskap han får använda.


Enligt sharia finns inte våldtäkt som vi uppfattar den. En kvinna som våldtas anses många gånger ha begått äktenskapsbrott vilket ska bestraffas med stening till döds.


Vi vill starta Kafferörelsen

Kaffer är det ord Islam använder för icke-muslimer. Men om vi använder ”icke-muslim” om oss själva så underordnar vi oss Islam. Därför vill vi använda deras eget ord och göra det till vårt.

Vi föreslår att alla som vill visa sitt stöd för demokrati, rättvisa och yttrandefrihet börjar kalla sig kaffer och gör det till något positivt. Kaffe(r)rörelsens nästa högtid infaller den 11 september.

Vi föreslår att alla som vill ha kvar en demokratisk västerländsk rättsstat tar på sig färgerna rött, grönt och blått (våra tre politiska block) och dricker kaffe med croissant den 11 september, men inte vilken sorts croissant som helst. Det ska vara den där som är böjd, som en halvmåne. Det är originalet, bakverket som bakades i Wien år 1683 till minne av att österrikarna fått hjälp av polackerna att rädda Wien från att invaderas av det dåvarande kalifatet, det osmanska riket, 10-12 september.

Kaffet upptäcktes av österrikarna när de letade igenom muslimernas läger. Har du aldrig undrat var ”Wienerkonditori” kommer ifrån?

”Kaffer – och stolt!”

Text: anonym

Källor

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Jag såg klippet från Lasse och läste citaten i länken. Mer om det senare.

  Jag läste inte bara denna “artikel”, jag läste även andra artiklar.
  Vill därför tipsa om den “rara” damen” Ursula Haverbeck som förnekar förintelsen under andra värdskriget:
  http://arabnyheter.info/sv/2017/06/17/36229/
  Vad fint att Ursula Haverbeck kan berätta sanningen. Gissar att hon är populär hos Nordfront också.

  Och! XD
  Grattis till Anni Lööf som är deltagare i Bilderbergergruppen! Något för konspirationsteoretikerna att älska 🙂
  http://arabnyheter.info/sv/2017/06/01/annie-loof-antligen-bilderbergare/

  Nu Lasses länk:
  En gubbe som talar om hur han bekymrar sig över hur spridningen(!) av Islam kan hämmas av våldsamma extremisterna. Han oroas också av att det muslimska modeplagget Hijab kan sammankopplas med extremister. Men det är väl ganska extremt att kvinnor ska bära helttäckande klädsel, men om hon inte vill då?

  Danne; han står nog närmare Gud än vad Lasse gör för han vet att det är Allah som sätter lagen/Sharia för en muslim. Lasse han lutar sig mot logik istället. Religös logik och religiöst “sunt förnuft”.

  Hur lyckas du koppla ihop logik med religion? Nej Mohammad dödade inte en människa när han agerande krigsherre i mellanöstern!!!
  – Mohammad; Nej det var inte jag som anföll först. Det var den lilla staden som HOTADE min jättestora arme! Så jag var tvungen att anfalla dem med mjukisdjur och kramar. Kram på dig också förresten; ja om du inte vill gå med i min klubb förstås :)-

  Religiös logik kan sammanfattas så här:
  Gud/Allah sa så därför är det logiskt.
  Eller; Denna opassande fakta har fabricerats av otrogna, enligt vad jag tycker är logiskt så menade Allah eller Gud såhär för det är logiskt.
  Eller kanske sanningen är: Min sektledare som dog för länge länge sedan sa att gud sa att. Min gud är förresten större och starkare än din gud, så det så! Pidödadig som Muhammadicken skulle ha sagt.

 • @Lasse Anckarman
  ”Koranen är full med våld /../ Bibeln är full av våld, men det är berättelser om vad som hänt.”
  Varför försöker författaren förvränga fakta?

  Det kanske är så att det också är en tolknings-fråga, precis som det mesta är med religioner. Kristendomen har över 3000 olika samfund d.v.s. olika tolkningar av kristendom. Det är även så med Islam.

  Frågan blir då:
  Vem/vilka är dom hävdar att dom har tolkningsföreträde gällande Islam eller Islams lagar d.v.s. sharia.

  Svar: Islamiska ‘experter’ s.k muftis. Vilka också utfärdar ‘fatwas’ – beslut. Vilket då blir en del av Sharia (politisk Islam). Dessa beslut kan vara olika och skilja sig mellan olika samfund. Gemensamt för dessa är att Koranen är den främsta och viktigaste källan för alla tolkningar.

 • Författaren skriver:

  “Koranen är full med våld, men det är uppmaningar om vad muslimer bör göra idag.”

  Fel, det är berättelser om vad som hänt, precis på samma sätt som författaren medger att:

  “Bibeln är full av våld, men det är berättelser om vad som hänt.”

  Varför försöker författaren förvränga fakta?

 • Dricka te ska åtminstone göras, även om jag inte alls anser mig vara så mycket “kaffer” eller “otrogen” som övertygad vetenskaplig ateist, jämfört men många hycklare som kallar sig “muslimer” eller “kristna” men som alls inte kan tro på de religiösa fablerna, i vart fall inte följer dem. Nästan ingen följer vad de säger sig tro på numera, men verkar ha sålt sig till Mammon, pinochio eller kanske t.o.m. till djävulen, eller som jihadisterna som verkar ha sålt sig till “den stora djävulen” USA, vilket verkar gått åt helvete fullkomligt. Nåväl.

  Brödet blir ekologiskt och kommer delas jämlikt med andra medmänniskor den 11:e september, en utmärkt dag att minnas vilka det var som med stor sannolikhet både låg bakom och gynnades och vilka som high-fivade och dansade i glädje. Där kan vi alla tillsammans fundera på källan till Jihadismen och det rimliga straffet för att skapa den, men även våga se vår egen del i eländet, vilka vi arbetat för, vilken bil vi köpt etc. etc.

  Sanningen gör inte ont. Endast motståndet. Släpp motståndet! Sök sanningen!

  https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2017/06/07/de-otrogna-kaffrerna-bildar-natverk-genom-kafferrorelsen-och-dricker-kaffe-tillsammans/

  • Finns ju fler som har detta namn men detta är ingen Sassersson. Att jag var den första Torbjörn som kommenterar texten och dessutom råkar vara Sasserssons namne kanske är lite olyckligt för redaktörens räkning. Ska komma ihåg att lägga till “inte Sassersson” i parantes nästa gång jag lägger en kommentar 😉

 • Dementi: Jag vet inte vem som skrivit debattartikeln och hittar inget på webben om rörelsen. Jag förstår att det finns minst 1000 personer på webben som tror jag ligger bakom detta, men det gör jag inte. Nu har dessutom en ”Torbjörn” som första person kommenterat efter artikeln. Det är förmodligen en återkommande läsare på NV som försöker starta detta. / Torbjörn Sassersson, redaktör

 • Det krävs inte så mycket arbete för att hitta i alla fall delar av den informations om delges i artikeln ovanför. Efter att ha letat lite på egen hand ser jag igenom fler av de lögner som sprids. Lögner som kommer både från islamistiska anhängare och, förhoppningsvis intet ont anande, politiska debatörer.
  Ett exempel på lögn som ingen borde gå på är att Islam skulle vara en “fredens religion”. Att Mohammad, en erkänd krigsherre och krigshetsare, skulle vara grundare till en “fredsälskande” religion är komiskt.
  De som använder “fredsälskande” om Islam är antingen djupt okunnig, mycket dum eller en lögnare.
  Den som på egen hand orkar ta sig igenom några få sidor av Koranen kan själv läsa och snabbt förstå vad denna religion egentligen står för. Det skriver dig inte på näsan i andra süran men de går hårt med hot om onämnbara straff. Gamla testamentet är inte i närheten lika agressivt som Koranen Du kan ta dig igenom större delen om inte hela utan att läsa om straff för otrogna.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *