Dr Erik Enby: Tillåtet behandla cancerpatienter men inte cancersjukdomen med alternativ

17
4861
Dr Erik Enby 2015 – Foto: Lars af Sillén

DEBATT. Folk har varit sjuka i alla tider och de har prövat allt som kan tänkas hämma olika sjukdomsförlopp. Det som fungerar har ackumulerats som alternativa metoder över hela världen vid sidan av den konventionella etablerade medicinens sätt att påverka sjukdomsprocesserna. Det menar dr Erik Enby som hjälpt många patienter till hälsa när den svenska vården misslyckats.

Text: Erik Enby

Jag har studerat alternativen så gott jag har kunnat och orkat och nu när jag är 80 år kan jag se tillbaka på en 40-årsperiod som läkare och terapeut, då jag mycket ofta har hjälpt kroniskt sjuka med icke gängse terapier.

Jag har kommit fram till att det finns ett flertal mycket bra terapier vid sidan av de medicinska i det så kallade alternativet. En sådan var THX-behandlingen som lanserades av veterinärmedicinske doktorn Elis Sandberg som jag kände. Han lär ha fått 360, 000 patientbesök genom att använda detta enda medel som han själv var upphovsmannen till. Vem gör om det?

Jag har alltså kommit fram till att det finns riktigt bra terapier ”vid sidan om”. Det gäller bara att känna till dem. Det är dock svårt att erhålla gedigen information om dessa.

En förklaring kan vara att de som ”vet” inte så gärna släpper ifrån sig denna kunskap, ty sådana ”bra” behandlingar finns för det mesta bara att få på dyra behandlingshem – för dollarmiljonärer.

En annan förklaring kan vara att det inte lönar sig att hjälpa sjuka, ty de är ju oftast i hög ålder och om Svensson och Pettersson lever 10 år extra med sina åkommor blir ju detta en dålig affär för samhället.


De rika kan betala för sin egen överlevnad och har man pengar så finns det vissa möjligheter att erhålla bra terapier. Sådana finns inte att få på Sahlgrenska sjukhuset eller KI.


Samtidigt meddelar myndigheterna att man bluffar och lurar de sjuka på de dyra behandlingshemmen på Bahamas och övriga ställen i de varmare länderna dit miljonärerna åker. Till det kallare Sverige kommer de inte så gärna.

Märk att man inte säger ett enda ord om all mikrobiologisk aktivitet som finns i olika former av tumörsubstanser. Denna hämmar man så vitt jag har förstått inte med en enda av canceretablissemangets behandlingar.


När man vet att olika former av cancersubstans är full av mikrobiologisk aktivitet har man rätt att förmoda att denna aktivitet är själva sjukdomen. Om urinvägsbesvär eller halsinfektioner har att göra med mikrobiologisk växt – infektioner – kan det ju vara så med cancersjukdomen också, men man tiger om detta.


Man håller istället fast vid den gamla teorin där man menar att cancer i sig är orsakad av en kromosomförändring, vilket genererar cancerceller och att den eller de svampinfektioner som förekommer i sjuka vävnadsområden och kroppsvätskan vid maligna kroniska åkommor är ett sekundärfenomen.

Tillåtet att behandla cancerpatienter med alternativ

Jag behandlar infektionsväxten i cancerpatientens sjuka vävnadsområde och kroppsvätska med infektionshämmande icke gängse substanser och får därvid ofta gynnsamma behandlingsresultat.

Det gör jag utan att ha en läkarlegitimation. Varför får jag fortsätta? Jag får ju inte behandla cancerpatienter. Jo, jag får behandla cancerpatienter, men inte cancersjukdomen. Det gör jag inte heller enligt canceretablissemanget, ty jag riktar min behandling mot den mikrobiologiska växten i cancersubstans och kroppsvätska som betraktas som ett sekundärfenomen till cancersjukdomen enligt canceretablissemanget.

Därför får jag fortsätta att behandla och canceretablissemanget kan i lugn och ro hålla fast vid sina gamla mer och mer ifrågasatta förklaringar av de sjukdomsprocesser som orsakar de oroande sjukdomsbilder som tyder på att malign sjukdom är på gång samtidigt som man inte behöver fundera över sjukdomens djupaste natur, SOM ÄR EN INFEKTION.

Kroniska sjukdomar beror på mikrobiologisk växt

Man kan resonera i samma banor när det gäller vilken sjukdom som helst. Kromosomförändring orsakar urinvägsbesvär och därefter kommer den mikrobiologiska växten till urinvägarna som ett sekundärfenomen. Tillämpa gärna resonemanget på hela infektionssjukdomspanoramat.


Ibland inser man att man skall eliminera infektionen – den mikrobiologiska växten – med antibiotika – och då blir patienten ofta märkbart förbättrad. Detta gäller ju även syfilis och gonorré.


Man kanske skulle försöka eliminera den mikrobiologiska växten i vävnader och kroppsvätska vid olika former av maligna sjukdomar och även andra kroniska sjukdomstillstånd. Det är mycket märkligt att man inte ägnar någon forskningskraft åt sådant alldenstund det inte kan vara möjligt att det makthavande medicinska etablissemanget är helt ovetande om ovanstående.

Är man helt fast i att försvara allt förslaget elittänkande kring de maligna sjukdomarna för att undvika den enorma katastrof som det skulle innebära för canceretablissemanget och läkemedelsindustrin om det skulle bli känt att det finns ”cancermikrober” och att all kronisk sjukdom (biologiskt, zoologiskt) har med nedbrytning av organisk substans orsakad av olika former av mikrobiologisk växt att göra?

Text: Erik Enby

Erik Enby (1937-) är en svensk medicine licentiat och specialist inom geriatric som har uppmärksammats för hans studier som beskriver mikrobers aktivitet i blod vid kroniska sjukdomstillstånd. Detta ansågs länge kontroversiellt, men i maj 2015 publicerade ett internationellt forskar-team forskningsresultat som ger stöd för Enby.

Läkaren Erik Enby har framgångsrikt hjälpt många patienter med kroniska sjukdomar som: cancer, psoriasis och kol genom att tillämpa icke konventionella ofarliga metoder. Vårdetablissemanget svarade med att delegitimera Enby istället för att ta reda på varför hans patienter tillfrisknar.

Dokumentärfilmen ”Läkaren som vägrade ge upp” (2016) sammanfattar Enbys situation. I år (2017) kommer ytterligare en dokumentärfilm om Erik Enby, producerad av AlmaNova.

Läs mer om Erik Enby på Vetapedia

Regler för kommentarsfältet: Du har personligt ansvar för vad du skriver. Nedsättande kommentarer raderas. Max ca 300 ord och tre externa länkar. Läs mer

17 KOMMENTARER

 1. Tack Erik Enby att det finns sådana som dig som inte låter sig kuvas och tystas av ”etablissemanget”. Och återigen, tack NewsVoice att dessa intressanta kunskaper släpps fram!

 2. Erik Enby,
  Du och Elis Sandberg är hjältar i svensk medicinsk historia! Din forskning, som nu bekräftas av den ena seriösa forskaren efter den andra, visar sig vara på på samma höga nivå som Otto Warburgs forskning. Du har bevisat att cancer och andra kroniska sjukdomar till stor del beror på att pleomorfa mikroorganismer och mikrosvamp spelar en avgörande roll för utveckling av dessa ytterst allvarliga sjukdomstillstånd. När immunförsvaret blir försvagat kan dessa mikroorganismer, som annars hålls i schack av kroppen, bli invasiva och skadliga. Du har också visat på bot på detta. Din läkargärning är enastående och du har räddat många människor. Men du är ännu större som forskare!

  Om vi har en Nobelpriskommité som är värd namnet borde 2018 års Nobelpris i medicin gå till dig.

  Med djupaste högaktning
  Hans Dahl

 3. VAD SYSSLAR VÅRDEN MED?

  VAD GÖR VÅRA POLITIKER?

  Varför förföljer våra egna myndigheter de som kan bota på naturligt vis?

  Varför har vården monopol på cancerbehandling som de ju inte har kompetens för?

  – Visste du att kemoterapi misslyckas till 97 procent? … http://www.kostdemokrati.se/snabbanyheter/2016/08/15/visste-du-att-kemoterapi-misslyckas-till-97-procent/

  Ett bland flera exempel som FUNGERAR:

  – GcMAF – ett av världens mest potenta cancermedel (som förbjuds av myndigheterna och som inte används av vården) … PDF

  Ett annat exempel … http://www.kostdemokrati.se/guests/2016/07/26/genombrott-for-cellforskningen-i-kampen-mot-cancer/

  Vården lider av ett allvarligt systemfel som gör att de INTE klarar att behandla i stort sett några kroniska sjukdomar (de bör hålla sig till akuta sjukdomar):

  – Den offentliga vården klarar inte av diabetes eller fetma varför Kostdemokrati har tagit fram ett friskvårds- och hälsokoncept som även behandlar infektioner enligt Dr Erik Enbys koncept. Ett behandlingskoncept som också fungerar vid kronisk tarminflammation (Ulcerös kolit och Crohns sjukdom) eller om man bara vill lära sig mer och förebygga sjukdom … http://www.kostdemokrati.se/productinfo/2017/07/19/langtidsfrisk-pa-naturligt-vis/

  – AudioLaser-kliniken har tagit fram ett behandlingsprogram som ger kan bota hörselproblem med fantastiska behandlingsresultat – men vården bryr sig inte och säger till patienterna att det inte finns någon bot (och denna lögn tar de bra betalt för via skattsedeln) … http://www.kostdemokrati.se/guests/2017/08/28/en-intervju-med-michael-zazzio-pa-audiolaser-kliniken-om-hur-man-kan-bota-horselskador/

  – – –

  VAD GÖRA?

  Om du vill ha hälsofrihet så är en röst på ”OmstartSverige” en självklarhet … http://www.omstartsverige.se

  Då kommer du att kunna välja den terapi som passar dig bäst inom ”Integrativ Medicin” (och inte bara ”skolmedicin” som idag har monopol på våra liv). Idag har vi en ojämlik vård i Sverige där endast rika kan gå före i kön (via en privat vårdförsäkring) och de rika har råd att betala för den bästa vårdformen. Är det detta som utgör regeringens ”folkhem”?

  Integrativ Medicin .. http://www.kostdemokrati.se/links/files/2017/07/Integrativ-medicin-75.png

 4. Vad vet eller kan våra politiker eller deras myndigheter – utom att tolka sina egna paragrafer? En svårt bidragande del till detta är SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) där tydligen makten över svensk sjukvård styrs! Vilken grundläggande medicinsk kunskap om sjukvård finns där?

  Är det inte bara byråkrati som dessa ägnar sig åt?

 5. Två saker är besvärliga: en okunnig bland kunniga och en kunnig bland okunniga och det är synnerligen svårt att veta i vilken roll man själv råkar befinna sig. För att avgöra den saken behöver man nämligen exakt den kompetens som man kanske saknar. Det kanske inte ens hjälper att undersöka saken själv?

  ”Dårskap består i att dra felaktiga slutsatser av riktiga förutsättningar och skiljer sig därigenom från galenskap, som innebär att man drar riktiga slutsatser av felaktiga förutsättningar.”
  John Locke (1632-1704)

 6. Nu finns det ännu en film om den forskargärning, där Enby tillsammans med Simoncini, Markova och andra visar på vikten att förstå sig på mikrobernas roll i såväl cancer som andra sjukdomar. Filmen är redan ute till fler än 600 personer – bl.a de som stött filmprojektet, ” Cancer och Mikrober”.
  Här är en trailer till filmen; http://almanova.eu/trailer-cancer-och-mikrober/ Här finns också info om filmen om man vill se den innan den släpps fri för visning på YouTUbe

  Ingemar Ljungqvist, red 2000-Talets AlmaNova

 7. Ingemar Ljungqvist 30 Aug, 2017 at 19:26

  Hej Ingemar.

  Vet du hur det kan komma sig att Tullio Simoncini rekommenderar cancersjuka att intaga mycket socker.

 8. @Per, Det påstår han inte i filmen. Men vid en fråga i Stockholm sade han att sockerintaget . inte var det avgörande – vid cancerbehandling, utan där gäller det bikarbonatet. På det svaret studsade både jag och delar av publiken. Däremot inte som du påstår att han rekommenderar stora mängder socker.
  Jag tog mig också tid att skumma hans bok. angående din fråga: Bara på ett ställe beskrev han hur han gav glukos i dropp till en patient, men då var det för att väcka upp patienten från koma.

  I övrigt inte ett ord om socker i hans behandlingsbeskrivningar. Alltså är påståendet i din fråga helt vilseledande. Gå till källan :” Cancer is Fungus” .
  Ingemar Ljungqvist, red 2000-Talets AlmaNova

 9. Hej Ingemar.

  Tack för svar.

  Jag gick nu tillbaks till mina flera år gamla källor, vilka innehåller Tullio Simoncinis behandlingsprotokoll för olika cancertillstånd, och där skriver han så gott som genomgående:

  ”Take many drinks, lot of sugar and lot of salt in the meals”.

  Hittade nu också samma information på hans hemsida:

  http://www.curenaturalicancro.com/en/treatment-protocols/

  Visserligen hänger rekommendationen om intag av mycket socker ihop med eventuella biverkningar från själva bikarbonat-terapin, men med tanke på att socker göder cancer, så har jag alltid tyckt att den verkar kontraproduktiv.

  Vänlig hälsning

  Per

 10. Men alltså, att behandla cancer med socker/melass/sirap och bikarbonat är en klassisk metod att få bort tumörer och cancer. För Simoncelli är själva grunden i hans tänk och förståelse att cancer är candida och att socker, sädeslag och snabba kolhydrater göder candidan och får den att bli bortom kontroll. Läkare vill gärna ta det via nål, så det lite ser ut som de upprätthåller en profession värd namnet. Så han ger bikarbonatet via dropp (fast jag har inte satt mig så mycket in i vad han gör…) – socker tar man via munnen då… – syftet är antagligen att likna vanlig cancerbehandling där man redan blandat bikarbonatet med melass/sirap enligt en metod alla kan göra själva hemma, där det förenas, och ”äter” det. Poängen är att cancertumören slukar sockret, och bikarbonatet likt en TROJANSK HÄST (se agendan mot Sverige) sedan dödar tumören inifrån. Det är oerhört effektivt.

 11. @ Erik Enby

  Att socker göder cancer är numera en oomkullrunkelig sanning bland de som vågar ifrågasätta skolmedicinen. Trots detta rekommenderar Tullio Simoncini, i sina behandlingsprotokoll för cancer, intag av stora mängder socker.

  Ingemar Ljungqvist var fram tills för ett par dagar sedan inte medveten om detta och kan själv inte förklara det motsägelsefulla i Simoncinis rekommendation, men hänvisar till ”kalabrien 31 Aug, 2017 at 15:38” under din artikel https://newsvoice.se/2017/08/28/erik-enby-cancerpatienter/#comments.

  Har du en förklaring till att Simoncini kan rekommendera mycket socker trots att ”socker göder cancer”, Erik?

  Vänlig hälsning

  Per

 12. Se här:

  This cancer treatment (bikarbonat+melass/sirap) is similar in principle to Insulin Potentiation Therapy (IPT). IPT treatment consists of giving doses of insulin to a fasting patient sufficient to lower blood sugar into the 50 mg/dl. In a normal person, when you take in sugar the insulin levels go up to meet the need of getting that sugar into the cells. In IPT they are artificially injecting insulin to deplete the blood of all sugar then injecting the lower doses of toxic chemo drugs when the blood sugar is driven down to the lowest possible value. During the low peak, it is said that the receptors are more sensitive and take on medications more rapidly and in higher amounts.

  The bicarbonate maple syrup treatment works in reverse to IPT. Dr. Tullio Simoncini acknowledges that cancer cells gobbles up sugar so when you encourage the intake of sugar it’s like sending in a Trojan horse[…]

  https://www.regenerativenutrition.com/content.asp?id=490

  ————-

  If a patient is dying of cancer they have no cellular energy, no ATP. The quickest energy source is sugar, which will increase cellular energy in 15 seconds. When treating cancer patients with sodium bicarbonate it is crucial to ignite cellular energy via increased ATP production and nothing will do that faster than carbohydrates.

  Dr. Tullio Simoncini says, “it will blow your mind about how the simple addition of sugar, will increase the cellular energy” and he states that sugar will increase the availability of sodium bicarbonate to the cancer. He advised to ignore all dietary recommendations about sugar (in regard to with fungus invasions) because the bicarbonate is going to kill the fungi, before it can grow more and progress in its damage.

  Though Dr. Simoncini stated that plain white sugar is good enough…

  http://www.austinozone.com/therapies/intensive-anti-oxidant-fruit-therapy/
  + häri:
  https://books.google.se/books?id=EE1VCAAAQBAJ&pg=PT1079&lpg=PT1079&dq=why+do+Tullio+Simoncini+recommend+sugar&source=bl&ots=MQoSf1uU_i&sig=b1zQIkrDRunCE7iQuHYe13nNu14&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwi6hryj1Y3WAhWBIpoKHRwwBLUQ6AEIMTAB#v=onepage&q=why%20do%20Tullio%20Simoncini%20recommend%20sugar&f=false

 13. Intressant, Kalabrien, jag skall gå igenom materialet som du bifogar ovan.

  Här kan både jag och Ingemar Ljungqvist förhoppningsvis lära oss något viktigt.

  Tack för hjälpen.

  Per

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here