Genterapi med dödliga biverkningar godkänns i USA

publicerad 31 augusti 2017
- Torbjörn Sassersson red.
Genterapi
NewsVoice: Kan genmedicin någonsin vara 100% evidensbaserad? – Foto: Crestock.com

Torbjörn Sassersson, juli 2017, selfieDEBATT. USA:s läkemedelsmyndighet FDA har godkänt genterapi från läkemedelsjätten Novartis avsedd för barn med svårbehandlad leukemi. FDA har därmed tagit ett medicinhistoriskt steg och öppnat dörren för genmedicin i världen, skriver LäkemedelsVärlden (LmV), men biverkningarna kan vara dödliga.

Sara Heyman som rapporterar för LmV skriver att Novartis nu tagit fram ett testat läkemedel vid namn Kymriah med den aktiva gentekniska beståndsdelen tisagenlecleucel.

LmV nämner dock inte att Novartis är kriminellt belastat och att bolaget 2015 betalade 390 miljoner dollar i en förlikning för att slippa betala 3,35 miljarder dollar om de skulle ha förlorat i ett fall som handlade om att Novartis gjort falska medicinska anspråk, enligt Corporate Crime Reporter.

LäkemedelsVärlden nämner inte heller att Novartis 2016 gick med på att i en annan förlikning betala en summa på 35 miljoner dollar för att ha illegalt marknadsfört läkemedel avsedda för spädbarn.

I januari 2017 startade den grekiska regeringen en utredning mot Novartis angående anklagelser om mutor och korruption i företaget.

Så sent som i april 2017 anklagades Novartis i Japan för att ha dolt data om allvarliga biverkningar av ett läkemedel mot leukemi, skriver The Local.

Genterapi med dödliga biverkningar

Novartis genterapi baseras på patientens egna T-celler. Blodceller skickas till ett lab där cellernas gener modifieras så att de får en ny gen med ett specifikt sk CAR-protein. Patientens modifierade blodceller pumpas sedan tillbaka in i blodbanan. CAR-proteinet får T-cellerna att söka upp leukemicellerna och döda dem, enligt forskning och tester.

Swisha Sassersson valfri summaAndelen som sedan helt tillfrisknat inom tre månader var hela 83%, skriver Heyman, som även flaggar för de allvarliga biverkningarna som “cytokine release syndrome” (CRS) en immunologisk kaskadreaktion som kan vara dödande. Patienten kan även få neurologiska störningar, allvarliga infektioner, lågt blodtryck och njurskador.

De sjukhus som ska få använda gentekniken måste certifieras och Novartis är tvungna att även genomföra en observationsstudie över de patienter som får Kymriah, efter att läkemedlet släppts på marknaden, avslutar Sara Heyman sin artikel.

Text: Torbjörn Sassersson

Läs mer om genmedicin i NewsVoice

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice