Babylon – Det mesta du vet, har du fel om – Kapitel 2

publicerad 11 november 2017
- Mike Blixt
Babylon

BABYLON – KAPITEL 2. NewsVoice publicerar kapitel 2 i Mike Blixts bok Babylon, exklusivt för NewsVoice. Han tar i detta kapitel upp konfirmeringsbias, fake news, världsbild, Sverigedemokraterna och Trump.

Alla lider av förvirrade och mycket bristfälliga föreställningar om hur saker är och vad som händer utanför den lilla del av värld vi lever i. De levs ofta på några kvadratmil, varifrån vi bildar oss uppfattningar om globala, extremt komplicerade frågor där vi inte har någon som helst, eller mycket liten kunskap. Oftast bildar vi dessa uppfattningar via olika medier, andra individer och via internet. Men det mesta av det vi vet, vet vi inte. Vi bara tror eller är övertygade om att vi vet. Och varför ska man ändra uppfattningar om saker man faktiskt tror sig veta?

Det är numer vardag att bevittna människor som tror sig veta en massa saker, när de egentligen inte har en aning om hur det förhåller sig. Det är bara att spendera några minuter bland kommentarer på vilken vald internetplattform som helst, så hittar du dem. Och de är många.

Konfirmeringsbias
Konfirmeringsbias – Källa: almedalsbladet.se

Vår vardag består till större delen av missförstånd som beror på en stor och konstant
brist när det kommer till information. Vi har oftast inte tillräckligt med information för
att bilda oss uppfattningar som stämmer överens med verkligheten, men gör det ändå
hela tiden. Hur världen ser ut skapas i våra hjärnor och består till större delen av
förenklade modeller om hur vi tror att den ser ut och fungerar.

Eller så bygger vi egna modeller på hur vi anser att den borde se ut och fungera. Hur verkligheten faktiskt ser ut, spelar ingen eller liten roll för många. Om vi någon gång väljer att leta efter andra perspektiv, söker vi oftast, medvetet eller omedvetet, information som enbart bekräftar vår egen världsbild eller hur vi vill att den ska se ut. Hur våra världsbilder ser ut ligger sedan till grund i allt vi gör i samhället. Oavsett hur fel de må vara. Och detta påverkar naturligtvis hela vårt samhälle.

Helt felaktiga egna modeller av verkligheten ligger till grund för politiska beslut, där en okunnig opinion ska välja samhällets framtid. En framtid där alla utgår ifrån hur deras världsbild ser ut i deras huvuden och lägger tid på triviala detaljfrågor i den politiska debatten som inte har någon mätbar effekt för samhället i stort. Men vi lurar varandra att tro att de har de.

Inte blir det bättre av att mycket av informationen ska kommuniceras på sociala medier eller via mikrobloggar där kommunikationen sker med väldigt få ord och tecken. Komplexa ämnen kommuniceras med några få meningar vilket ständigt leder till att medmänniskor missförstår, väljer att missförstå eller saknar förmågan att förstå vad de precis läste. Lägg sedan till alla parter som medvetet sprider olika former av osanningar med olika agendor och intressen. Resultatet är ofrånkomligen total förvirring.

Att ta till sig information innebär att se om den egna uppfattningen av världen stämmer överens med hur den ser ut i verkligheten. Något som behöver göras kontinuerligt. Det duger alltså inte att göra det vid ett tillfälle och sedan hålla fast vid den sanning man fann, eftersom allt förändras och nya sanningar avlöser varandra dagligen.

Historiskt har vi hämtat denna information från “nyheter”, men på senare år har vi insett att den världsbild vi har levt med under lång tid och som kommuniceras i dessa medier, ofta inte alls stämmer överens med verkligheten eller den egna världsbilden. Vi har insett att den snarare baseras på journalistens eller mediehusets egna åsikter och agendor.

En rapportering av en nyhet i Sverige kan skilja sig dramatiskt från en rapportering av samma nyhet i ett annat land. Det hade vi ingen aning om för några år sedan men som nu internet låter oss se. Även om det är fantastiskt att teknologin ger människor makten över informationen, har vi nu gått in i en tid av total förvirring. När vi nu vet att tidigare trovärdiga “nyheter” inte längre går att lita på, vart ska vi då hämta våra sanningar från?

I skrivande stund anklagas de flesta nyhetsbyråer och kanaler för att skapa “fake news” . Medias svar är för tillfället att håna alla som påpekar att nyheterna gränsar till eller är direkta lögner och kallar dem för “foliehattar” . Där någonstans befinner vi oss i skrivande stund.

Hela vår civilisation är i grund och botten en fråga om information. Kan man inte kommunicera sker ingen utveckling. Detta har den välbärgade eliten alltid vetat om och historiskt sett var det ett begränsat antal människor som hade möjligheten att kabla ut information till massorna. Alltså förse oss med en världsbild. Idag kan varje enskild individ göra det, vilket naturligtvis betyder att okunniga och ofta väldigt dumma människor sprider sina sanningar och sin världsbild till sin omvärld, som i värsta fall väljer att tro på den.

Det är också fullt möjligt att en väldigt kunnig och pålitlig människa sprider något där denna har fel. Medvetet eller omedvetet. Ibland kan denne till och med få betalt för att göra det om det gynnar någon med ett visst intresse och en viss agenda.

Allt detta sammantaget skapar en ocean av missförstånd och förvirring i de allra flesta ämnena, hur enkla de än må vara.

Den teknologi som varje medborgare har i sin ficka förändrar hela samhället i grunden och de gamla maktstrukturerna löses upp framför våra ögon. Det är en förändring som kommer att ta tid och göra ont, precis som alla stora förändringar gjort. Vi befinner oss just nu i början på den digitala revolutionen. Många påstår att vi har kommit långt, men vi har bara skrapat på ytan och sett dess början. Tänk tillbaka tio år i tiden. Vilken mobiltelefon hade vi då? Sedan kan vi spola fram tiden 100 år och försöka att föreställa oss vart vi befinner oss då, när vi vet hur fort digitaliseringen faktiskt går. Lägg sedan till att farten ökar över tid.

Detta skapar en typ av rädsla hos en stor del av befolkningen. En osäkerhet och ovisshet som mynnar ut i att man känner att man “hamnar på efterkälken” . Ett konkret exempel är äldre lärares rädsla över att släppa in internet i klassrummet. Det går helt enkelt för fort för dem och vissa känner sig allt mer utanför samhället eftersom allt digitaliseras.

För att försöka påverka i någon form och med en förhoppning om att bromsa farten, lägger vi vår politiska röst på ett parti som i sin retorik inkluderar dessa individer. Individer som har en tro och förhoppning om att samhället helt eller delvis ska återgå till “hur det en gång var ”. Sverigedemokraterna är ett exempel på ett politiskt parti som ofta använder denna typ av retorik som på något vis ska “ta tillbaka det svenska folkhemmet och kultur.”

Ett annat exempel är Donald Trump som ska backa utvecklingen och “Make America great…AGAIN” . Han ska alltså göra det igen . Något som naturligtvis aldrig kommer att hända. Det enda vi människor faktisk kan vara absolut säkra på, är att saker förändras och att farten på förändringen ökar över tid.

De svenska folkhemmen och USA´s storhetstid är ett minne blott och kommer aldrig tillbaka. Istället kommer denna strävan att hålla sig kvar i det förflutna leda till att vi inte klarar av att möta framtiden. Man kan inte möta den genom att försöka återskapa det förflutna. Det är helt enkelt inte möjligt.

Kapitel 3: ”Hyperindividualism” publiceras söndag 12 november | Kapitel 1 | 2 | 3

Text: Mike Blixt

Babylon som är skriven av författaren och entreprenören Mike Blixt är en något misantropisk bok och omvärldsanalys av en sinnessjuk värld. Boken släpps som ljudbok och fysisk bok under vintern. NewsVoice publicerar exklusivt alla 50 kapitel från boken som en serie debattartiklar.

Relaterat

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Mycket bra skrivet,..igen!
  De som inte begriper helikopter-perspektivet och samhällsskikten kan ha lite problem att begripa hur du resonerar.
  Själv blir jag bitvis lyrisk över att någon är så “skikt-säker” samt har en sådan överblick.

  Texten var så bra att jag inte riktigt vet vad jag ska tillägga. Jag kanske inte heller hade hängt med i snacket om den s k ‘eliten’ om jag inte sett den världen med egna ögon.
  Dock, många gånger är ordet ‘eliten’ väldigt missvisande och förvirrande.
  De som kallas elit kan många gånger vara värsta rövarpacket som seglar under falsk flagg(politiker, diplomater, advokater, bankväsende etc).

  Jag har tappat alla illusioner under min livsresas gång, träffat änglar som sover på en pappkartong längs Sunset Blvd, träffat jävlar som sitter bakom skrivbord i marmor…
  Att göra sig av med sina illusioner är en stor gåva till en själv, samt väldigt befriande.

  Vi har klivit in i en ny tid, glöm det som var “som förr”, den tiden har passerat.
  Vi som sett oss omkring, bott på olika platser, i olika länder, erfarit de olika förutsättningarna i de olika samhällsskikten etc, kommer att ha lättare att anpassa oss till de omvälvningar som sker nu. Vi får stötta och hjälpa de som har svårt att hänga med.

  Introspektion & Meditation rekommenderas å det varmaste ♡

 • Micke: “etiketten ”eliten” och som jag ser det finns det en elit inom olika områden”. Bra där Micke. Det gör det hela än mer komplicerat och därför mer lockande att “dekryptera”. Min livserfarenhet säger mig att ingen är så komplicerat att det inte får att till viss del nysta upp.

  @Per Larsen: “En man från Kreta sa att alla Kretensare är lögnare!”

  Signaturen Johan säger: “Jag ljuger alltid”.
  Signaturen Birgitta svarar: “Jag ljuger aldrig”.
  Vem av signaturerna kan man lita mest på: Johan eller Birgitta?
  Jag skulle lägga min sista slant på Johan. För när han säger att han alltid ljuger, så talar Johan sanningen (alla vet att Johan alltid ljuger) för samtidigt när Johan ljuger, så talar han sanning, i och med att han alltid ljuger. Den som talar sanning ljuger ju inte och därför kan man lita på Johan.

 • Hej Helge.

  Jag anser/tror/tycker att du har helt rätt. Nu har jag bara hunnit publicerat 2 av 50 artiklar ännu och jag går in mer på det du skriver om i senare publiceringar 🙂

  Men tro mig – vi har samma syn på det hela, vilket du får se senare (om du orkar läsa vidare).

 • Mike Blixt, det kan så vara men du missar att de tilltalar de som letar efter en oppsition/alternativ, De etablerade har lämnat den vanliga människan bakom sig. De som ser att landsbygden medvetet priooriteras ner, de som vill satsa på ny oprövad modern teknik för att föra samhället framåt, de som vill ta människor på allvar istället för låtsas retorik runt påhittad problematik. De som vill öka inslaget av lokal demokrati istället för att besluten tas i slutna rum i kanske en annan världsdel.

  De jag känner är i de flesta fall vare sig SD eller Trump beundrare, men de ser det som ett vis att protestera.

  Säger inte att SD eller Trump har svaren, men vem ska man rösta på för att få en förändring? En alternativ utveckling?

  Tror att den dagen en politiker träder fram och börjar se och bejaka medborgarna, tar tag i de verkliga problemen, tar denne hem storslam i nästa val, oavsett partibeteckning.

 • Hej igen Johan.

  Då så. Känn dig träffad 😉

  Jag håller med om “egoboosten” (vilket jag skriver om senare) och jag tror också är det så att de flesta av oss vill känna någon form av tillhörighet.

  Du har ditt “varför” och jag har mitt – som vi alla har.

  Jag gratulerar till gården och räknar med att få smaka på de egenodlade grönsakerna en dag 🙂

 • Mike, tack för svar.

  Bara fint ju att vissa känner sig träffade, av texter, musik eller dylikt.

  “Frågan är varför vi människor lägger så mycket tid och energi på att ge andra vår egen världsbild?”

  Jaa, vi vill göra oss hörda, genom facefu.. book, youtube m.m får vårt ego en boost.

  Samhörighet spelar också in, vi vill tillhöra något.

  För mig handlar det om att försöka göra rätt. Hade du eller jag kunnat varna om andra världskriget hade vi ju försökt. Även om vi hade blivit utskrattade när vi försökt berätta om dödsläger, ss, o.s.v

  Problemet idag är att såna som jag har fullt upp, den sjätte massutrotningen, glyfosat, vaccin, krig, vädermanipulering, terror, Ekonomisk kollaps, etc.

  Men tack och lov har jag skaffat en gård jag kan sysselsätta mig med, istället för att försöka väcka de sovandes.

  Fridens liljor

 • “Alla lider av förvirrade och mycket bristfälliga föreställningar om hur saker är och vad som händer utanför den lilla del av värld vi lever i.” Detta påstående bör således inkludera Mike Blixt världssyn som då kan beskrivas som “förvirrad och mycket bristfällig”.
  Det kallas lögn paradoxen, den går såhär: “En man från Kreta sa att alla Kretensare är lögnare!”
  Självaste Wittgenstein ansåg att paradoxer var nonsens och det håller jag med Wittgenstein i.

 • Tack Mike för din kommentar, Japp jag har redan läst nästa artikeln och det är som du skriver jag tycker om den med. Nästa steg blir att köpa boken.

  Ha en fantastisk kväll du med.

 • Mycket bra artikel Mike, vad jag kan tillägga till detta är att vad jag ser som en annan stor problem är folk omedvetenhet. Den största delen av befolkningen mest i västvärlden sover sina riktiga Törnrosa sömnen och lever sina liv omedveten, det är detta som skapar den stora förviringen eftersom de är tumma inombords och de fyller ut denna tomheten med FB, shopping, restaurangbesök, fylla m.m. för att de ska inte vara med sig själva eftersom då är det mycket jobbigt. Så länge folk har jobb, pengar och syssälsatt med FB, Instagram m.m. kommer aldrig vakna och vill INTE heller vakna. De flesta bryr sig inte antingen om sittland, sin nation t.o.m. sin familj. Egoismen har tagit över deras liv och de trivs med det. Som du skriver makteliten vet om detta och utnjytjar till sina fördelar för att manipulera allmänheten för deras egoistiska ock satanistiska planer. För att folk ska vakna MÅSTE NÅGOT DRASTISKT HÄNDA med de och samhället annars finns inget chans att de vaknar. Då blir det för sent eftersom deras hela tillvarå kommer rasa. Som man brukar säga – Det är bättre att vara rädd och förberedd än skrämd.

 • Hej igen Erik.

  Tid är det mest värdefullaste vi har. Att du spenderar din tid med att läsa en text jag har skrivit kan tyckas vara obetydligt. Men inte för mig. Du formulerade även dina tankar.

  Jag är helt med på det du skriver. Problemet jag har är att det är så oerhört svårt att formulera tankar och åsikter på 3 000 tecken. Det skulle krävas många timmars dialog.

  Men visst skulle även jag stoppa in Vatikanen under etiketten “eliten” och som jag ser det finns det en elit inom olika områden.

  Jag tycker du ringar in det hela bra med just Wittgensteins språkfilosofi. Och som jag säger senare i kommande artiklar: En sanning behöver inte försvaras 😉

  Tack igen!

 • Hej själv Micke. Det är nog första gången som någon tackat mig för att jag läser och skriver; i regel är det jag som tackar min omgivning, för att jag får TID att läsa och skriva. Så komplext är inte frågeställningen. Har man harvat Wittgensteins språkfilosofi, blir det mest rätt enkelt. Tror vi på det vi vet, eller vet vi att vad vi vet, för att vi tror det på det? Varje sats, i satsen, måste bära sin egen sanningsfunktion för att ett påståendet skall anses vara sant – det så kallade språkets elementär partiklar. Antingen tror vi på alla sanningen, eller på alla osanningar, men aldrig bägge samtidigt.

  Eliten? Tja … Fick man möjlighet att fritt ta del av t ex Vatikanens bibliotek, sitter man nog på mer fakta och sanningar än de flesta och inser samtidigt att många tror på sagor, då sanningen är mycket mer sagolik än sagorna är. Jo då .. jag kommer att köpa din bok.

 • Hej Erik.

  Först; tack för att du orkar läsa och skriva.

  Ingen av de 50 “artiklarna” som kommer levererar någonting nytt. Som alla artiklar som någonsin publicerats ger jag MIN bild av saker och ting. Jag är, precis som du, medveten om att alla olika “läger” har fundamentalt olika uppfattningar om saker och ting. Feministerna en ståndpunkt och nazisterna en annan osv osv osv in i oändligheten.

  Din frågeställning är intressant och extremt komplex. Vem kan ens svara på den frågan? Och vad är “eliten”? När man börjar nysta i detta ämne inser man (jag) att det är komplett omöjligt att nysta upp det. Ju mer tid man spenderar på att läsa i ämnet, desto mer inser man hur lite man vet. Och för varje bok växer okunskapen paradoxalt.

  Men aldrig kommer jag att försöka få dig att byta världsbild. Du har den du har helt enkelt. Allt baserat på dina erfarenheter och den kan ingen ta ifrån dig – Lika lite som vi kan ta ifrån andra individers deras sanningar. Feminister eller nazister inräknade.

 • Hej Johan.

  Tack för orden. Jag menade inte alls att få dig att känna dig träffad. Jag skriver ner min bild av saker, utan att ha någon politisk eller ekonomisk agenda. “Så här anser jag att det förhåller sig” och är naturligtvis medveten om att världsbilder skiljer sig dramatiskt åt bland medmänniskor.

  Det är det du är inne på. Att du inte kan samtala med människor vars världsbild och sanning ligger för långt ifrån din egen. Jag förstår det. Frågan är varför vi människor lägger så mycket tid och energi på att ge andra vår egen världsbild? Varför skriver jag denna “debattatrikel” till exempel? Vill jag få andra att byta världsbild? Nej. Det har jag kommit fram till att jag inte vill och jag tar upp detta i en senare “artikel”. Hoppas du orkar läsa den med.

  Tack för tiden du tog dig att skriva.

 • Hej Helge.

  Nu skulle jag inte kalla det för en “analys” då de bara var ett konstaterande från min sida att dessa två använder denna typ av retorik ofta. Menar du att det är en felaktig iakttagelse?

  Vi har alla våra sanningar och upplevelser. Min upplevelse är att dessa två läger ofta lovar att återskapa det förflutna. Du kan naturligtvis uppleva något helt annat, vilket naturligtvis är helt ok och vanligt förekommande.

 • Hej Conny!

  Mycket riktigt. Du skriver “Det finns ju många partier och grupperingar som stort bidragit till att skapa denna förvirring och det kaos som uppstått de senaste åren”. Det håller jag med om. Men texten handlar inte om det. Jag säger ingenting om SD´s eller Trumps politiska agenda utan bara konstaterar att deras retorik ofta handlar om att återskapa det förflutna. Vilket jag menar inte är omöjligt. Anledningen till att jag tar dessa två som exempel är för att jag har svårt att hitta andra läger som gör det. Många människor vill att Sverige ska återgå till “hur det en gång var”. Något som dessa läger ofta utlovar.

  Och den soppa vi befinner oss i har naturligtvis skapats av ett stort antal läger under många års tid. Men det skriver jag ingenting om i denna text då det skulle innebära ett antal böcker.

  Ha en fantastisk dag 🙂

 • Mycket väl skrivet. Känner mig träffad, i denna värld av lögner och åsikter är det lätt att förvirra sig om man är öppen för alternativa sanningar.

  tyvärr kan jag inte veta någonting med säkerhet. Men som någon sa; sanningen ska göra dig fri, men först gör den dig förbannnad.

  Jag kan inte samtala med människor som tror att byggnader av stål och betong kan pulveriseras av flygplan.

  Eller de som tror att avgaser helt plötsligt fick nya fysiska lagar, och kan dröja kvar i timmar för att sprida ut sig som ett silver lock på himlen…

  Det handlar om medvetande, inte nödvändigtvis intelligens. Det är väldigt högfärdigt och avvisande att se sig själv som smart och andra som dumma.

  Om man spenderar livet i en grotta, stirrandes på skuggorna på väggen, så blir det ens verklighet. Oavsett vad någon utifrån säger.

 • Bra skrivet, men inget nytt under solen. När jag träffar, eller på annat sätt kommunicerar med diverse dissidenter, alltifrån nazister till fredsälskande kärleksvänner (eller vad man ska kalla dem?…) vill alla frälsa mig genom att ge sin version av de bakomliggande orsakerna som lätt fram till de dysfunktionella samhället vi idag lever i. Just orsakerna, analyserna, hänger intimt samma med vad för lags åtgärder dem anser nödvändiga. Alla smärtsamma sådana naturligtvis. Feministerna hävdar att det praktikalitets fel och nazisterna judarnas. När jag retoriskt frågar vem som egentligen sitter på hela sanningen säger alla unisont: det yttersta eliten. Men här inträffar ett tankefel. Om man hävdar att den manipulerande eliten just kan manipulera massorna för att de sitter på “all” information och i kraft av detta informationsövertag, kan de sobra informationen som skall kommuniceras och just därför har eliten möjlighet att manipulera.

  Nu till frågan: Om vi inte vet vad eliten vet, hur vet vi då att dem är allvetande?

 • Intressant att Mike tar upp just Sverigedemokraterna och Donald Trump som exempel på sådana grupperingar som försöker bromsa utvecklingen eller försöker återfå den tid som flytt. Det finns ju många partier och grupperingar som stort bidragit till att skapa denna förvirring och det kaos som uppstått de senaste åren av vilka den s k sjuklövern ihop med globalistinfluerade oligarker hör till några av de som mest påverkat vår samtid här i Sverige.
  Hänsynslös exploatering av naturresurser och människor av de med mest ekonomisk och militär makt är till stor del orsakande aktörer i denna förändringsexplosion och att sedan den digitala tekniken öppnat upp ögonen på alla som påverkas driver ju förstås fram schismer och konflikter som inte helt enkelt kan lösas utan oberoende fredsmäklare var man nu kan finns sådana idag…

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *