Salén replikerar Bern: ”Tropisk värme i Sverige, kanske även du har fått dig en tankeställare”

publicerad 28 augusti 2018
- Kerstin Unger-Salén
Lars Bern (Foto: NewsVoice) och Kerstin-Unger-Salén (privat foto)
Lars Bern (Foto: NewsVoice) och Kerstin-Unger-Salén (privat foto)
Lars Bern (Foto: NewsVoice) och Kerstin-Unger-Salén (privat foto)

En utdragen debatt startade i april 2018 mellan Lars Bern, Anders Wijkman och Kerstin Unger-Salén om klimatfrågan. Debattörerna har olika uppfattningar om vad som ska prioriteras, om koldioxiden är boven i dramat eller om det finns andra orsaker. Salén replikerar här Berns artikel.

Debattserien:

Text: Kerstin Unger-Salen, Allt om Cancer (en preventiv cancerblogg)

Anders Wijkman, 2011 - Foto: Boberger, Wikimedia
Anders Wijkman (2011) – Foto: Boberger, CC BY-SA 3.0

Du börjar din replik genom att berätta att jag är f.d. hustru till Anders Wijkman. Jag skrev inte min replik för att försvara Anders. Han kan mycket väl försvara sig själv.

Du kallar mig: “Damen ifråga som jag inte känner”. Jag har faktiskt ett namn och du känner säkert till mig eftersom jag också är regelbunden skribent på NewsVoice. Skriver om hälsa och cancer som är min specialitet och våra ståndpunkter sammanfaller faktiskt ganska ofta om dessa frågor. Istället för att utpeka vem jag varit gift med kanske vi kan gå in på sakfrågorna.

Sakfrågorna

Hela mitt vuxna liv har jag varit engagerad i miljöfrågor och startade även en miljörörelse vars målsättning är att minska utsläppen av fossila bränslen.

Min artikel var alls inte ett frontalangrepp på dig. Har absolut inget intresse att vinna debattpoäng och har inte utnämnt dig till halmgubbe som ska stoppas i någon säck. Vet inte var du fick det ifrån. I vilket fall, tack att du svarar och låt mig bemöta vad du säger och, det du väljer att inte svara på.

Jag skrev en replik till dig efter att ha läst dina artiklar om klimat frågor både på Newsvoice och på din blogg. Du uttalar dig gärna i media och är förespråkare för klimatskeptikerna. Jag håller inte med dig i dina konklusioner men vill gärna höra hur du resonerar och förstå den expertis som menar att vi inte behöver oroa oss för klimatförändring.

Din kritik mot dem som inte delar dina ståndpunkter innebär att du ifrågasätter deras ärliga uppsåt.


Många toppexperter har ägnat hela sitt liv åt att medvetandegöra allmänheten av vad de anser måste göras för att undvika en kommande katastrof. Efter en sommar av rekordvärme i hela Europa med tropisk värme i Sverige, kanske även du har fått dig en tankeställare.


Amina J. Mohammed vice generalsekreterare i FN

Amina J. Mohammed - Foto: UNIDO, CC BY 2.0, Wikimedia
Amina J. Mohammed – Foto:United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), CC BY 2.0

En av dem som är totalt övertygad om att vi måste agera kraftfullt är Amina J. Mohammed, tidigare miljöminister i Nigeria och numera vice generalsekreterare i FN. En riktig ”krigarkvinna” för miljön. Hon står bakom Agenda 2030. De som skrivit på har bestämt att Jorden ska skyddas från degradering, vilket betyder att man satsar på hållbar konsumtion och produktion, hållbar användning av de naturliga resurserna och att man tar snabba beslut beträffande klimatförändring, för att understödja behov för kommande generationer.

Du och vissa experter har kommit fram till andra ståndpunkter, vilket jag respekterar, men inte din konspirationsteori om att de som de som varnar för växthuseffekten och klimatförändring skulle vilja inrätta någon slags totalitär och världsomspännande diktatur. Det känns direkt fånigt.

Jag tror att du kan hålla med om att växthuseffekten innehåller synnerligen komplexa frågor som tål att granskas noga från alla möjliga håll. Det är jag villig att göra.

Koldioxid är inte förorenande, men andra utsläpp från förbränning av fossila bränslen smutsar ner vår planet

En av huvudfrågorna i min artikel är den ständigt ökade föroreningen av vår Jord och oss människor vilket är en följd av att vi fortsätter ta upp kol, gas och olja. Har aldrig sagt att koldioxid är en förorening i sig men, bara själva borrandet efter olja är ett stort miljöproblem, som du säkert känner till. Du svarar inte på hur du vill minska föroreningarna utan att reglera förbränning av fossila bränslen. Vad är dina för förslag?

Klimatforskare professor Lennart Bengtsson

Enligt klimatskeptikerna och ditt förmenande att är det inte bevisat att det skett någon anmärkningsvärd förändring av klimatet som människan haft aktiv del i. Du säger:

Lennart Bengtsson
Lennart Bengtsson – Foto från Klimatupplysningen.se

“Enligt Sveriges främste och mest prominente klimatforskare professor Lennart Bengtsson (som ingår i KVA:s geologiska grupp) ligger samtliga väderhändelser som klimatalarmisterna hänvisar till inom klimatets normala variabilitet. Vi kan alltså ännu inte se någon säker förändring av klimatet till följd av växthusgaserna.”

Jag har läst och lyssnat till hur Lennart Bengtsson resonerar och detta är vad han säger;

Jag har varit synnerligen kritisk till de som helt avvisat att växthusgaser påverkar jordens klimat men det är inte detta som är problemet utan hur mycket, hur snart och hur omfattande kan en klimatändring bli?” 

Klokt sagt och det håller med om. Jag menar att det är svårt att förutspå exakt om något vi inte har erfarenhet av. Frågan är om det vi redan vet inte räcker för att lägga om rodret till en säkrare framtid.

För att kunna diskutera dessa komplexa frågor måste vi sluta med populistiska fanfarer och istället samlas kring vad vi är överens om.

 • Du beklagar att klimatskeptiker blir nedgjorda av ”klimatalarmisterna”, men begår du inte samma fel?
 • Hur villig är du att lyssna och föra en dialog med de som inte har dragit samma konklusioner som du?

För att skapa bättre globala regelverk för en säkrare och hållbarare framtid krävs samarbete, inte antagonism och motsättningar.

 • Ser du någon fara i att den klimatskepticism du är förespråkare för, spelar i händerna på populistiska extremhöger partier?
 • Trots att det finns en stor vetenskaplig konsensus om klimatförändring, ökar klimatskeptikernas närvaro i folkvalda parlament, specifikt hos olika ultranationalistiska partier i Europa. Hur ser du på detta?
 • Får inte sådana nationalister och klimatförnekare som president Trump stor hjälp av dina argument?

Klimatforskare dr Tapio Schneider

Dr Tapio Schneider är klimatforskare och professor i Environmental Science and Engineering at the California Institute of Technology.  Han är ett tungt namn och tillhör majoriteten av klimatforskare som menar att klimatförändring frammanas av mänskligheten.

Han hävdar att:

Dr Tapio Schneider - Pressfoto: Caltech.edu
Dr Tapio Schneider – Pressfoto: Caltech.edu

“koncentrationsnivån av koldioxid i atmosfären är högre idag än under någon annan tid under de senaste 650 000 åren. De är ungefär 35 % högre än innan industrirevolutionen, och denna ökning förorsakas av mänskliga aktiviteter, framför allt genom förbränning av fossila bränslen.”

Han säger vidare:

”Den observerade utbredda uppvärmningen av atmosfären och haven, tillsammans med förlust av ismassa, understödjer konklusionen att det är ytterst osannolikt att klimatförändringen under de senaste 50 åren kan förklaras utan att det funnes en extern kraft och det beror med all sannolikhet på att det inte bara handlar om naturliga orsaker”.

Sedan 1800-talet har atmosfären värmts upp med ungefär en grad p.g.a. koldioxidutsläpp och andra utsläpp som mänskligheten bidragit med. Det låter kanske betryggande lite men granskar vi trenderna lite närmare finner vi att den större delen av uppvärmningen skett under de sista 35 åren, och att de I särklass varmaste åren, har varit sedan 2010. Jag tycker det säger en hel del.

Vi måste minska förbränning av fossila bränslen globalt av två anledningar; Minskad förorening av vår planet och skifte till förnybar energiförsörjning.

Du säger: ”Vi har upprepade gånger sedan nittiotalet hört klimatalarmister förutsäga olika klimatkatastrofer där INGEN har materialiserats”.

Lite faktaEnligt World Watch och försäkringsbolagen Munich Re, var genomsnittet av naturkatastrofer under 1980-talet 400 till antalet. Sedan ökade det till 630 under 90 talet. Under följande tio år ökade de till 730.

År 2007 registrerades 960 naturkatastrofer och de har knappast minskat sen dess. Kanske något att uppmärksamma och fundera över tänker jag. Lennart Bengtsson talar mer i termer om hur mycket ekonomiska skador naturkatastroferna medfört. Den mänskliga tragiken, svält och tvångsförflyttning är minst lika viktigt. Allt går inte att mäta i pengar. Jag tror att det är helt uppenbart att naturkatastroferna ökar på ett oroande sätt.

Vi är säkerligen medansvariga för detta, vilket din vän Lennart Bengtsson inte heller utesluter. som leder till större styrka av orkaner och tyfoner har ökat i omfång och styrka, översvämningar, torka, och värmerekord har blivit alltmer vanligt. Det  finns stor anledning att informera allmänheten om konsekvenserna av klimatförändring och vidta radikala åtgärder.

 • Anser du att NASA:s senaste mätningar av massiv smältning av landis och havsis i Antartica, är helt inom de normala variationer som man kan räkna med?

Forskare meddelar att Antarktis, år 2016, har förlorat 92 miljarder ton av landis varje år sedan 1980.

 • Är det normalt eller något som bör vägas in analysen av klimatförändringen?
 • Har havsytan inte värmts upp? Har det inget samband med den ökade korallblekningen? Eller är den helt normal?
 • Har PH värdet inte förändrats i haven? Jag har inte talat om försurning, märk väl utan förändring av syra/bas halten. Tror du inte att det är ett hot mot det marina livet?

Den metabola pandemin är ett stort problem

Du tar upp den metabola pandemin som ett mycket större problem än koldioxidutsläpp för kommande generationer. Jag delar din uppfattning att vi har ett gigantiskt problem i denna hälsofråga men undrar hur du ska lösa det om du inte tar ställning mot genmodifierat jordbruk. Du undviker att beröra detta i din replik till mig fast du antagligen är väl medveten om att glyfosat i maten medverkar till en stor del av den metabola pandemin.

GMO-jordbruk förbrukar extra mycket glyfosat i Roundup vilket gör deras matprodukter ohälsosamma. Glyfosat, som du vet, är också patenterat som antibiotika och har definierats av Världshälsoorganisationen (WHO) som ett möjligen cancerframkallande medel.

 • I dina texter uttalar du dig positivt om GMO precis som Lennart Bengtsson gör. Kanske har du ändrat dig för det jag läste häromdagen i ditt svar på din blogg till någon annan. Det är helt ok att ändra uppfattning, men varför inte tala om var du står klart och tydligt i din replik till mig?
 • Varför tycker du att Jordens resurser och ekosystem först och främst tjäna människan
 • Till sist kan du motivera för mig och läsarna varför du anser att människan ska ha företräde här på Jorden? Är vi inte beroende av Jordens välstånd för vår egen överlevnad?

Bättre att samarbeta med den Jord som föder oss snarare an att inta en överlägsen attityd, menar jag.

Text: Kerstin Unger-Salen, Allt om Cancer (en preventiv cancerblogg)


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq