Salén replikerar Bern: “Tropisk värme i Sverige, kanske även du har fått dig en tankeställare”

24
Lars Bern (Foto: NewsVoice) och Kerstin-Unger-Salén (privat foto)
Lars Bern (Foto: NewsVoice) och Kerstin-Unger-Salén (privat foto)

En utdragen debatt startade i april 2018 mellan Lars Bern, Anders Wijkman och Kerstin Unger-Salén om klimatfrågan. Debattörerna har olika uppfattningar om vad som ska prioriteras, om koldioxiden är boven i dramat eller om det finns andra orsaker. Salén replikerar här Berns artikel.

Debattserien:

Text: Kerstin Unger-Salen, Allt om Cancer (en preventiv cancerblogg)

Anders Wijkman, 2011 - Foto: Boberger, Wikimedia
Anders Wijkman (2011) – Foto: Boberger, CC BY-SA 3.0

Du börjar din replik genom att berätta att jag är f.d. hustru till Anders Wijkman. Jag skrev inte min replik för att försvara Anders. Han kan mycket väl försvara sig själv.

Du kallar mig: “Damen ifråga som jag inte känner”. Jag har faktiskt ett namn och du känner säkert till mig eftersom jag också är regelbunden skribent på NewsVoice. Skriver om hälsa och cancer som är min specialitet och våra ståndpunkter sammanfaller faktiskt ganska ofta om dessa frågor. Istället för att utpeka vem jag varit gift med kanske vi kan gå in på sakfrågorna.

Sakfrågorna

Hela mitt vuxna liv har jag varit engagerad i miljöfrågor och startade även en miljörörelse vars målsättning är att minska utsläppen av fossila bränslen.

Min artikel var alls inte ett frontalangrepp på dig. Har absolut inget intresse att vinna debattpoäng och har inte utnämnt dig till halmgubbe som ska stoppas i någon säck. Vet inte var du fick det ifrån. I vilket fall, tack att du svarar och låt mig bemöta vad du säger och, det du väljer att inte svara på.

Jag skrev en replik till dig efter att ha läst dina artiklar om klimat frågor både på Newsvoice och på din blogg. Du uttalar dig gärna i media och är förespråkare för klimatskeptikerna. Jag håller inte med dig i dina konklusioner men vill gärna höra hur du resonerar och förstå den expertis som menar att vi inte behöver oroa oss för klimatförändring.

Din kritik mot dem som inte delar dina ståndpunkter innebär att du ifrågasätter deras ärliga uppsåt.


Många toppexperter har ägnat hela sitt liv åt att medvetandegöra allmänheten av vad de anser måste göras för att undvika en kommande katastrof. Efter en sommar av rekordvärme i hela Europa med tropisk värme i Sverige, kanske även du har fått dig en tankeställare.


Amina J. Mohammed vice generalsekreterare i FN

Amina J. Mohammed - Foto: UNIDO, CC BY 2.0, Wikimedia
Amina J. Mohammed – Foto:United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), CC BY 2.0

En av dem som är totalt övertygad om att vi måste agera kraftfullt är Amina J. Mohammed, tidigare miljöminister i Nigeria och numera vice generalsekreterare i FN. En riktig ”krigarkvinna” för miljön. Hon står bakom Agenda 2030. De som skrivit på har bestämt att Jorden ska skyddas från degradering, vilket betyder att man satsar på hållbar konsumtion och produktion, hållbar användning av de naturliga resurserna och att man tar snabba beslut beträffande klimatförändring, för att understödja behov för kommande generationer.

Du och vissa experter har kommit fram till andra ståndpunkter, vilket jag respekterar, men inte din konspirationsteori om att de som de som varnar för växthuseffekten och klimatförändring skulle vilja inrätta någon slags totalitär och världsomspännande diktatur. Det känns direkt fånigt.

Jag tror att du kan hålla med om att växthuseffekten innehåller synnerligen komplexa frågor som tål att granskas noga från alla möjliga håll. Det är jag villig att göra.

Koldioxid är inte förorenande, men andra utsläpp från förbränning av fossila bränslen smutsar ner vår planet

En av huvudfrågorna i min artikel är den ständigt ökade föroreningen av vår Jord och oss människor vilket är en följd av att vi fortsätter ta upp kol, gas och olja. Har aldrig sagt att koldioxid är en förorening i sig men, bara själva borrandet efter olja är ett stort miljöproblem, som du säkert känner till. Du svarar inte på hur du vill minska föroreningarna utan att reglera förbränning av fossila bränslen. Vad är dina för förslag?

Klimatforskare professor Lennart Bengtsson

Enligt klimatskeptikerna och ditt förmenande att är det inte bevisat att det skett någon anmärkningsvärd förändring av klimatet som människan haft aktiv del i. Du säger:

Lennart Bengtsson
Lennart Bengtsson – Foto från Klimatupplysningen.se

“Enligt Sveriges främste och mest prominente klimatforskare professor Lennart Bengtsson (som ingår i KVA:s geologiska grupp) ligger samtliga väderhändelser som klimatalarmisterna hänvisar till inom klimatets normala variabilitet. Vi kan alltså ännu inte se någon säker förändring av klimatet till följd av växthusgaserna.”

Jag har läst och lyssnat till hur Lennart Bengtsson resonerar och detta är vad han säger;

Jag har varit synnerligen kritisk till de som helt avvisat att växthusgaser påverkar jordens klimat men det är inte detta som är problemet utan hur mycket, hur snart och hur omfattande kan en klimatändring bli?” 

Klokt sagt och det håller med om. Jag menar att det är svårt att förutspå exakt om något vi inte har erfarenhet av. Frågan är om det vi redan vet inte räcker för att lägga om rodret till en säkrare framtid.

För att kunna diskutera dessa komplexa frågor måste vi sluta med populistiska fanfarer och istället samlas kring vad vi är överens om.

 • Du beklagar att klimatskeptiker blir nedgjorda av ”klimatalarmisterna”, men begår du inte samma fel?
 • Hur villig är du att lyssna och föra en dialog med de som inte har dragit samma konklusioner som du?

För att skapa bättre globala regelverk för en säkrare och hållbarare framtid krävs samarbete, inte antagonism och motsättningar.

 • Ser du någon fara i att den klimatskepticism du är förespråkare för, spelar i händerna på populistiska extremhöger partier?
 • Trots att det finns en stor vetenskaplig konsensus om klimatförändring, ökar klimatskeptikernas närvaro i folkvalda parlament, specifikt hos olika ultranationalistiska partier i Europa. Hur ser du på detta?
 • Får inte sådana nationalister och klimatförnekare som president Trump stor hjälp av dina argument?

Klimatforskare dr Tapio Schneider

Dr Tapio Schneider är klimatforskare och professor i Environmental Science and Engineering at the California Institute of Technology.  Han är ett tungt namn och tillhör majoriteten av klimatforskare som menar att klimatförändring frammanas av mänskligheten.

Han hävdar att:

Dr Tapio Schneider - Pressfoto: Caltech.edu
Dr Tapio Schneider – Pressfoto: Caltech.edu

“koncentrationsnivån av koldioxid i atmosfären är högre idag än under någon annan tid under de senaste 650 000 åren. De är ungefär 35 % högre än innan industrirevolutionen, och denna ökning förorsakas av mänskliga aktiviteter, framför allt genom förbränning av fossila bränslen.”

Han säger vidare:

”Den observerade utbredda uppvärmningen av atmosfären och haven, tillsammans med förlust av ismassa, understödjer konklusionen att det är ytterst osannolikt att klimatförändringen under de senaste 50 åren kan förklaras utan att det funnes en extern kraft och det beror med all sannolikhet på att det inte bara handlar om naturliga orsaker”.

Sedan 1800-talet har atmosfären värmts upp med ungefär en grad p.g.a. koldioxidutsläpp och andra utsläpp som mänskligheten bidragit med. Det låter kanske betryggande lite men granskar vi trenderna lite närmare finner vi att den större delen av uppvärmningen skett under de sista 35 åren, och att de I särklass varmaste åren, har varit sedan 2010. Jag tycker det säger en hel del.

Vi måste minska förbränning av fossila bränslen globalt av två anledningar; Minskad förorening av vår planet och skifte till förnybar energiförsörjning.

Du säger: ”Vi har upprepade gånger sedan nittiotalet hört klimatalarmister förutsäga olika klimatkatastrofer där INGEN har materialiserats”.

Lite faktaEnligt World Watch och försäkringsbolagen Munich Re, var genomsnittet av naturkatastrofer under 1980-talet 400 till antalet. Sedan ökade det till 630 under 90 talet. Under följande tio år ökade de till 730.

År 2007 registrerades 960 naturkatastrofer och de har knappast minskat sen dess. Kanske något att uppmärksamma och fundera över tänker jag. Lennart Bengtsson talar mer i termer om hur mycket ekonomiska skador naturkatastroferna medfört. Den mänskliga tragiken, svält och tvångsförflyttning är minst lika viktigt. Allt går inte att mäta i pengar. Jag tror att det är helt uppenbart att naturkatastroferna ökar på ett oroande sätt.

Vi är säkerligen medansvariga för detta, vilket din vän Lennart Bengtsson inte heller utesluter. som leder till större styrka av orkaner och tyfoner har ökat i omfång och styrka, översvämningar, torka, och värmerekord har blivit alltmer vanligt. Det  finns stor anledning att informera allmänheten om konsekvenserna av klimatförändring och vidta radikala åtgärder.

 • Anser du att NASA:s senaste mätningar av massiv smältning av landis och havsis i Antartica, är helt inom de normala variationer som man kan räkna med?

Forskare meddelar att Antarktis, år 2016, har förlorat 92 miljarder ton av landis varje år sedan 1980.

 • Är det normalt eller något som bör vägas in analysen av klimatförändringen?
 • Har havsytan inte värmts upp? Har det inget samband med den ökade korallblekningen? Eller är den helt normal?
 • Har PH värdet inte förändrats i haven? Jag har inte talat om försurning, märk väl utan förändring av syra/bas halten. Tror du inte att det är ett hot mot det marina livet?

Den metabola pandemin är ett stort problem

Du tar upp den metabola pandemin som ett mycket större problem än koldioxidutsläpp för kommande generationer. Jag delar din uppfattning att vi har ett gigantiskt problem i denna hälsofråga men undrar hur du ska lösa det om du inte tar ställning mot genmodifierat jordbruk. Du undviker att beröra detta i din replik till mig fast du antagligen är väl medveten om att glyfosat i maten medverkar till en stor del av den metabola pandemin.

GMO-jordbruk förbrukar extra mycket glyfosat i Roundup vilket gör deras matprodukter ohälsosamma. Glyfosat, som du vet, är också patenterat som antibiotika och har definierats av Världshälsoorganisationen (WHO) som ett möjligen cancerframkallande medel.

 • I dina texter uttalar du dig positivt om GMO precis som Lennart Bengtsson gör. Kanske har du ändrat dig för det jag läste häromdagen i ditt svar på din blogg till någon annan. Det är helt ok att ändra uppfattning, men varför inte tala om var du står klart och tydligt i din replik till mig?
 • Varför tycker du att Jordens resurser och ekosystem först och främst tjäna människan
 • Till sist kan du motivera för mig och läsarna varför du anser att människan ska ha företräde här på Jorden? Är vi inte beroende av Jordens välstånd för vår egen överlevnad?

Bättre att samarbeta med den Jord som föder oss snarare an att inta en överlägsen attityd, menar jag.

Text: Kerstin Unger-Salen, Allt om Cancer (en preventiv cancerblogg)

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

24 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Mats Jangdal
Gäst
Reply to  Kerstin Unger Salen
4 september 2018 kl 17:56

Nej, nu är det du som kommer med härskartrix!
Det var du som drog upp frågan om Rockefellers inblandning i klimat- och miljöfrågor. Jag påpekade bara att du har närmare till insidesinformation än vad jag har. Denna omgång har jag debatterat med dig, då är det rimligt att du själv fortsätter föra din talan.

Jag känner inte Anders Wijkman, har aldrig träffat honom. Det enda jag vet om honom är de gärningar och uttalanden av honom som varit offentliga, samt att han förekommer med närvaro och med uppdrag i sammanhang där Rockefellers bidrar med pengar.

Hur och vad och varför han gör så, har du med största sannolikhet lättare att fråga honom än vad jag har. Om ni har barn tillsammans, även om de är vuxna, hoppas jag åtminstone för deras skull att ni fortfarande är on “speaking terms”.

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
Reply to  Kerstin Unger Salen
3 september 2018 kl 09:58

Även om du inte gillar mig, så tycker jag att din kommentar här var bra.

per
per
Gäst
Reply to  Öystein Rönne
3 september 2018 kl 15:52

Jag ogillar inte dig personligen, var endast kritisk en gång i tiden till dina då ganska så ofta förekommande epitetspåklistringar och tillrättavisande kommentarer, gentemot de med en annan åsikt än du själv.

Mats Jangdal
Gäst
Reply to  Kerstin Unger Salen
2 september 2018 kl 13:12

Lustigt hur det kan bli, Kerstin!
WWI sågade jag redan på 90-talet när jag på någon universitetskurs hade kurslitteratur därifrån och insåg att de bara var lögnare och alarmister i allt de rörde vid.
Kopplingen till Rockefeller tycker jag du ska fråga din exmake Anders Wijkman, om. Jacob Nordangård, vars avhandling Anders försökt stoppa (enligt Jacob, men han har tämligen säker källa för sitt påstående), har visat på kopplingar på flera ställen mellan Wijkman och Rockefellers. De är med och styr i det mesta som ska bli deras globala imperium. Redovisat på klimatkonferensen i Högberga 2016 och hos mig dagarna efter, https://www.frihetsportalen.se/2016/10/klimatkonferens-hogberga-7/
Vi är helt eniga om att den största mängden fotosyntes äger rum i haven. Men det gör oss inte alls eniga om att vårt bidrag av CO2 utgör någon fara, eller ens gör någon skada.
Regnskogen som lungor är en klyscha som de säljer meningslösa trädplanteringar med. Du vet väl att CO2 -halten i atmosfären är som högst ovan de glest befolkade tropiska regnskogarna? Förklaringen torde vara tämligen enkel, förruttnelsen, nedbrytningen av biologiskt material är där så stor att det ger ett nettotillskott av CO2.

Du låter som en kliamtalarmist, så du må förlåta mig om jag förväxlade dig med en sådan.
Märkligt dock att du varit gift en politisk kameleont, tillika djupt insyltad i klimatalarmismens totalitära anspråk och du fäster stort avseende vid Trumps person (trots att vi inte alls diskuterat hans klimatpolitik) och ändå hävdar du att din politiska hemvist är oväsentlig.
Vi som kan skilja på sak och person ser att Trump må vara okonventionell och ibland otrevlig som person, men han åstadkommer det han lovat göra och hans politiska eftermäle kommer så småningom att bli gott.

Jacob Nordangård
Reply to  Kerstin Unger Salen
9 september 2018 kl 23:04

Kerstin Unger Salén. Angående kopplingen mellan World Watch Institute och Rockefellers. I Rockefeller Brothers Funds årsredovisning från 1974 kan man läsa följande: “RBF appropriated $500,000 for use over three years to help establish WorldWatch Institute as a kind of early-warning system. Worldwatch, led by the agricultural scientist Lester R. Brown, will try to identify emerging 25 environmental crises, awaken the world to them and stimulate public discussion about them.”

http://www.rbf.org/sites/default/files/1974-AR-web-optimized.pdf

Mats Jangdal
Gäst
Reply to  Kerstin Unger Salen
1 september 2018 kl 21:58

Tack för att du svarar, Kerstin! Det var inte min avsikt att förlöjliga dig. Men när du inledde med att säga att du varit miljöengagerad sedan ungdomen och inte funnit anledning att ompröva dina ståndpunkter ansåg jag det nödvändigt att ställa frågan. Nej fakta står inte mot fakta. Alarmistiska påståenden står mot fakta. Vi har ökade kostnader för naturkatastrofer, men det beror inte på att de ökar. Det beror på att vi ökar i antal och vårt samlade välstånd ökar, vilket avspeglar sig i att fastigheter och annan egendom ökar. Värden som i ökad grad blir föremål för försäkringsanspråk när de drabbas av de naturliga naturkatastroferna. I synnerhet som människan tycks ha svårt med inlärningen och gärna bygger på platser man vet återkommande drabbas. Det finns flera undersökningar som visat på detta. Den frågan avfärdades för flera år sedan och har inte varit aktuell i egentlig klimatdebatt på några år. Vill du prompt veta var jag har det ifrån, får du ge mig lite tid att leta i arkivet. Så till dina frågor. Har du bara läst dagens inlägg av Mörner på min blog har du helt enkelt läst för lite. Enligt Walin pågår ingen försurning av haven orsakad av människan. Haven är nämligen en buffrad lösning. Alltså inget ökat pH från “vår” CO2. Inte heller blir det någon ökad värme från vår CO2. Som jag skrev tidigare leder ökad värme till utgasning av CO2 och ökad halt i atmosfären. Orsak och verkan är omvänd mot vad du antar. Jag tror vi lämnar frågan om maktmissbruk och Trump därhän, vi diskuterar ju klimat här. Även med tanke på hur the deep state och fake news gör sitt bästa att förkasta mannen som i efterhand kommer att bedömas som den bäste de haft på årtionden. Vi förorenar inte miljön nämnvärt via petroleumförbränningen längre. Vi renar numera dessa avgaser så effektivt att miljöproblemen är försumbara i förhållande till den oerhörda nyttan. Notera att sanningen om luftföroreningarna på Stockholms gator visar att huvuddelen av dem kommer från ventilationen av tunnelbanan och kiselpartiklar från sandningen av gator och trottoarer. Sandning som blivit mer nödvändig i och med dubbdäcksförbudet. Fel problemanalys har gett fel problemlösning, som lett till ökade problem. Astma kan ha många orsaker, exempelvis dåligt luft innehållande kvalster och mögeltoxiner, ett resultat av dumsnål otillräcklig uppvärmning och ventilering av lokaler i jakt på energibesparing. Visste jag svaret på cancerns gåta vore jag både… Read more »

Mats Jangdal
Gäst
Reply to  Kerstin Unger Salen
1 september 2018 kl 09:03

Konstruktiv debatt, Kerstin, verkligen?
Varför har du inte kommenterat något av det jag skrivit? Jag har gett dig fakta, namn på kända svenska forskare (jag kan ge dig fler) som avvisar AGW.
Jag är redo!

Idag skriver Niklas Mörner på min blog om just sommarens värme och vad det betyder för klimatet. https://www.frihetsportalen.se/2018/09/vadret-vaxlar-och-minnet-ar-kort/

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
31 augusti 2018 kl 13:00

I de fall där Salen har rätt överensstämmer det med Lars Berns beskrivningar. Salen slår in öppna dörrar i dom fallen och avslöjar att hennes läsande av Lars blogg är en bluff.

Mats Jangdal
Gäst
28 augusti 2018 kl 22:27

@Per Nordgren
Det var 7000 ppm= 7‰=0,7%, för 500 miljoner år sedan.
Nuvarande nivå är 400 ppm= 0,4‰= 0,04%
En människas utandningsluft innehåller 4%.
Giftverkan i inandningsluft börjar vid 5%.
Innan fotosyntetiserande liv uppstod på Jorden lär nivån ha varit 35%.
När Jorden värms, oavsett orsak, gasas CO2 ut ur haven (som täcker 72%) av jordytan. Du kan prova med att öppna två flaskor kolsyrat mineralvatten. Ställ den ena i rumstemperatur över natten och den andra i kylskåpet.
På morgonen kommer nästan all kolsyra att ha lämnat flaskan i rumstemperatur, medan en påtaglig del kolsyra är kvar i den kalla flaskan

Slutsats: eftersom temperaturen stigit med 1K eller 1°C sedan 1800-talet måste CO2 ha gasats ut ur haven. Hur det förhåller sig till våra utsläpp är mer än jag vet.
Å andra sidan visar bombprovskurvan, förekomsten av kol13 från atombombsproven i atmosfären att det kolet avklingar på ett par decennier. Så våra utsläpp absorberas relativt snabbt av växter och hav. Såvida inte Jorden av någon anledning värms upp.

per
per
Gäst
Reply to  Mats Jangdal
29 augusti 2018 kl 00:09

Mycket intressant. Tack för svar.

Mats Jangdal
Gäst
28 augusti 2018 kl 18:25

Lars Bern kan säkert svara för sig själv, men jag vill likväl bemöta vissa påståenden i Kerstin Unger-Sahlens artikel. Att du varit engagerad i miljöfrågor hela ditt vuxna liv är faktiskt ingen merit. Tvärtom reser det vissa frågetecken om hur lättlurad och lättmanipulerad du är. Jag var som ung väldigt engagerad för miljön. Men ju äldre jag blivit och ju mer jag lärt, desto mer har jag förstått vilka starka och ytterst suspekta krafter som är i rörelse för att med miljön som hävstång, som gisslan, få både folk och politiker dit de vill. Jag uppmanar dig alltså att rannsaka allt du tror dig veta om miljö och klimat. Du skriver att du startat ”en miljörörelse vars målsättning är att minska utsläppen av fossila bränslen.” Felskrivning eller nonsens? Det är väl ingen som avsiktligt släpper ut fossila bränslen? Det släpps ut avgaser från fossila bränslen, men det är ju en annan sak. Om nu dessa bränslen ens är fossila. Det råder delade meningar om det, vetenskapligt sett. Lars Bern är ingen förespråkare för klimatskeptikerna. Lars är en klimathotskritiker bland många andra, undertecknad inkluderad. Din undran om en tids tropisk värme kan få en klimathotskritiker att byta åsikt, måste besvaras med nej. Vi har upplevt sådana temperaturer förr. Att FN-hejdukar anser att Jorden genom snabba och kraftfulla åtgärder måste skyddas mot degradering, borde få dig att ana falskspel. Har du inte tagit till dig vad Hans Rosling visat om utvecklingen? James Hansen (Nasa), Rajendra Pachauri och Christiana Figueres, båda FN, har samtliga sagt på lite olika vis, att klimatpolitiken är det viktigaste redskapet för att göra slut på kapitalismen. Ringer inga varningsklockor när du hör sådant? Just nu pågår spännande forskning om vari växthuseffekten består. Interimsresultat visar att man kan ifrågasätta om en sådan alls existerar och om den existerar bör ges en mer vetenskaplig beteckning, Nikolov mfl. Lennart Bengtsson är tyvärr en tvetungad person i klimatsammanhang. Han är nära vän till Lars Bern, men vi andra klimathotskritiker har vid det här laget avskrivit honom som sanningsvittne i ämnet. Varför behövs ett mer strikt regelverk för en säker och hållbar framtid? Varför tror du inte det kan ordnas minst lika bra med frihet? Du räds högerinflytande över klimatfrågan. Ska det tolkas som att du oreflekterat sällar dig till den extremvänster som ser klimatfrågan som ett bra tillfälle att införa ett totalitärt globalt styre? Kan du tänka dig att de människor som… Read more »

per
per
Gäst
Reply to  Mats Jangdal
28 augusti 2018 kl 19:51

Hur långt tillbaks i tiden var det 7000 ppm CO2 i atmosfären?

per
per
Gäst
28 augusti 2018 kl 17:56

Bra med en artikel som stimulerar till debatt om klimatet.

Eftersom du är intresserad av hälsa och cancer, Kerstin, så undrar jag över din inställning till Agenda 2030:s mål att storsatsa på vacciner och mediciner. Och blir du inte det minsta misstänksam över att en av Agenda 2030:s främsta pådrivare, Bill and Melinda Gates Foundation, propagerar för småjordbrukares runt om i världen ökade användning av GMO och odlingsgifter?

Hur mycket vet du om Agenda 2030:s upphovspersoner och vad som eventuellt döljer sig bakom de vackert formulerade målsättningarna?

Johan
Johan
Gäst
28 augusti 2018 kl 17:32

Ni kan väl brevväxla istället så slipper vi läsa om era s.k experters åsikter som klistras in.

De som har ögon och tillhörande hjärna kan se besprutningen på himlen som antagligen styr vårt ”nya” extrema väder

Jag tror att er ”debatt” är till för att till varje pris undvika just ämnet geoengineering.

Eller så brinner ni helt enkelt för de orsaker ni tror orsakar torka och översvämning.

per
per
Gäst
Reply to  Johan
28 augusti 2018 kl 19:06

Vänsterpartiets Jens Holm har berättat för mig, att syftet med debatten om geoengineering är att leda allmänhetens uppmärksamhet bort från koldioxidens effekt på klimatet.

per
per
Gäst
Reply to  Johan
29 augusti 2018 kl 23:26

Intressant video om besprutning på himlen:

https://www.real.video/5820691853001

Jan Norberg
28 augusti 2018 kl 15:37

Kerstin Unger-Salén, jag vill på inget sätt lägga mig i din debatt med Lars Bern därtill är jag alltför dåligt insatt på ämnesområdet.

Dock måste jag reagera på att du (och många andra) ständigt refererar till sk experter från internationella NGO:s (Non Governmental Organizations). I detta fall en kvinna från Nigeria, tidigare miljöminister i Nigeria och numera vice generalsekreterare i FN.

Du verkar utan minsta kritik hylla henne som “krigarkvinna” bara för att hon blivit vald att agera inom ramarna för FN. Vald på rekommendation av vilka och med vilket uppdrag??

Vänligen kliv ur klimatbubblan och se helheten så kommer du sannolikt att få en förbättrad syn på samhällsutvecklingen i stort.

Din fd make Anders Wijkman har ju försörjt sig hela livet med att få sin utkomst från liknande organisationer, dvs den nepotism och vänskapskorruption som finns etablerad i nätverk som dessa är själva grogrunden för att etablissemanget via sina köpta hejdukar förblir lojala till sina välgörare.

Trots detta kan jag sympatisera med mycket annat du har åsikter om.

Samuel af UgglasD
Samuel af Ugglas
28 augusti 2018 kl 12:46

Sorry Kerstin, vem tror Du vi skall tro på? https://www.youtube.com/watch?v=BB0aFPXr4n4