Affärsmannen Johan Lundberg stämmer Peter Wolodarski för grovt förtal

5
207

Johan Lundberg, ägare till fastighetskoncernen NFF Nordic AB, stämmer Dagens Nyheters ansvarige utgivare Peter Wolodarski för grovt förtal. Anledningen är en stort uppslagen artikel där DN framställer Johan Lundberg som en person med kopplingar till den ryska regimen och till Sverigedemokraterna, uppgifter som är helt ogrundade. Artikeln är djupt kränkande och har vållat mig och mina medarbetare omfattande personlig och affärsmässig skada”, enligt Lundberg.

Dagens Nyheter publicerade den 7 oktober på dn.se och den 8 oktober i pappersupplagan en artikel om Johan Lundberg som en del i en granskning av ”hur intressen med direkta och indirekta kopplingar till Ryssland flyttat fram sina positioner i Sverige”. I artikeln lät DN också påskina att Johan Lundberg sympatiserar med och aktivt stöttat Sverigedemokraterna. Artikeln innehöll en rad insinuationer som DN inte kan redovisa något som helst faktastöd för.

En efterföljande publicering i DN den 18 oktober innehöll en formulering som pekar ut Johan Lundberg som ett potentiellt hot mot svenska säkerhetspolitiska intressen, vilket helt och hållet baserades på de totalt grundlösa uppgifterna i den första artikeln.

“Uppgifterna är i hög grad ägnade att utsätta Johan Lundberg för andras missaktning. Publiceringen av dessa djupt komprometterande uppgifter i en av Sveriges största dagstidningar har inneburit en djupgående kränkning av Johan Lundbergs goda namn och rykte. Publiceringen och spridningen har redan fått konsekvenser såväl privat och socialt som yrkesmässigt för Johan Lundberg”, skriver Johan Lundbergs ombud, advokat Percy Bratt, i sin stämningsansökan.

Percy Bratt har därför idag skickat in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt. Johan Lundberg yrkar på att tingsrätten dömer Peter Wolodarski för grovt förtal alternativt förtal och på att ett ideellt skadestånd om en miljon kronor utbetalas samt att tingsrätten vid fällande dom förpliktigar Dagens Nyheter att införa domen i tidningen.

Johan Lundberg förbehåller sig också rätten att inkomma till tingsrätten med krav på ersättning för den ekonomiska skada som drabbat honom till följd av Dagens Nyheters publiceringar.

Pressmeddelande: Hans Uhrus, NFF Nordic

5 KOMMENTARER

  • Ja det är gött med någon som har lite ekonomiska muskler att bita tillbaka. Hoppas desinformatören Wolodarski i alla fall får lite av vad han förtjänar.

 1. Nja jag tvillar att det blir något fängelse dom för Wolodarski Kanske daxböter men inte mer ska ni se. Det är Wolodarski och Company som sitter vid makten och då är de immuna mot allt och alla. Annars mycket berömdsvärd att någon står upp mot dessa landsförrädare.

  • Om inte rättsstaten existerar kan man naturligtvis, rent moraliskt, gripa och döma i en folkligt accepterad tribunal, där straffet motsvarar brottet. Så gjorde kommunisterna på Kuba, där den korrumperade rättstaten inte gjorde något åt mordet på kommunister eller mot förtrycket av folket. Ca 80% av folket jublade givetvis.

   Men ser man på helheten av det som Wolodarski och ägarna till DN hållit på med i decennier i Sverige, d.v.s. vilselett ljugit och bedragit folket och vår demokrati, så anser jag att straffet bör vara mycket avskräckande.

   Först och främst anser jag att vi alla bör göra som det står i “Soldathandboken” under psykologiskt försvar, d.v.s. tala öppet och skeptiskt med varann och det gör vi faktiskt.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here