Pål Bergström, eget verk
Pål Bergström, eget verk

KLIMATET. Under många år har politiker och mainstream media velat få oss att sjunga i kör om koldioxid som det stora hotet. Men alla forskare är inte överens* om den bilden som man vill göra gällande.

Text: Pål Bergström, Palbergstrom.com | Artikeln har tidigare publicerats på Bergströms blogg

“The hot and dry year 1540 (from February 28 to September 19) was by far much more extreme than now in 2018. For example over that long period in Zurich it rained only four times. In Milan it it was completely dry for five months”
—Werner Kirstein, klimatolog prof.

I mainstream media framställs klimatfrågan i ett väldigt snävt tidsperspektiv, men för den som inte förstår bättre är vi en liten liten punkt på jordens tidsaxel där klimatet ändras i långa naturliga cykler. För några hundra år sedan hade vi en liten istid och innan det var det varmare (enligt IPCC:s rapport från 1990 “AR1: Scientific Assessment of Climate Change” var det varmare än idag). Man kan tro att årets torka var unik i ett historiskt perspektiv men både Europa och USA har upplevt svår torka tidigare.

Många tror på vad som sägs om koldioxid utan eget kritiskt granskade

Det gäller även ledande politiker och sakkunniga. Vad få ser eller förstår är att frågan med all tydlighet drivs av en bakomliggande agenda där målet tycks vara är en överstatlig och odemokratisk samhällsordning. A New World Order som George H. W. Bush så ofta talade om. En världsregering för att tala klarspråk. Utan att gå in i detalj är det en synnerligen välgrundad tes som förklarar mycket av det som händer i världen. Inte helt oväntat och i takt med ökad hysteri höjs röster för att ta krafttag och åsidosätta demokratin. Skrämmande tankegångar och en farlig utveckling men i linje med agendan.

Vissa nyckelpersoner är troligen medvetna om koldioxid som en falsk fasad men spelar med i en teori som fått sitt eget liv. Utvecklingsländer spelar också med då de hoppas få del av klimatskatt. Om inte en agenda skulle det funnits mer öppenhet, ödmjukhet, ansträngningar för att få alla med på tåget. Meningsmotståndare skulle få komma till tals.

Så har inte skett, tvärtom. Man har mixtrat med data, genomdrivit politik över människors huvuden och tystat ner meningsmotståndare med nära fascistiska metoder där få om några har fått komma till tals i mainstream media. Kritiker stämplas nedvärderande som klimatförnekare trots att ingen bestrider att vi har ett klimat som är i ständig förändring. Den som höjer rösten tar en stor risk och riskerar sitt arbete. Inte helt olik häxjakten på medeltiden.

Beroendet av fossila bränslen är naturligtvis något vi måste komma bort ifrån. En dag kommer oljan ta slut varför vi måste hitta alternativ. En okontrollerad vinstdriven utvinning av olja, kol, mineraler och skövling av skog tär på moder jord. Vi håller på att såga av grenen vi sitter på. Detta är viktigt att poängtera men vi måste hålla oss till fakta och inte rusa i fel riktning.

Hysterin som råder kring frågan är inte bra. Fakta och vetenskap måste få förbli politiskt neutral. Pengar och prestige gör att viktig information riskerar snedvridas. Dels av alla som är beroende av pengar för att driva teorin om koldioxid och dels av den fossila industrin som bevakar sina intressen.


Man ska dock vara medveten om att industrin delvis ägs av samma krafter som är starka pådrivare av koldioxidspåret. Maurice Strong som var en tongivande person inom FN för detta och Agenda 21 kom från oljeindustrin.


Med tanke på den troliga agendan, att vi sett manipulation av temperaturdata och att inget av det man sagt ska hända har hänt bör “vetenskap” som ger stöd för koldioxid som bov tas med en nypa salt innan det är verifierat. Man kan inte heller ta för givet att motståndare till CO2-teorin inte vill jordens bästa.

Koldioxid kan ha en viss inverkan på klimatet, men att pekas ut som huvudorsak till förändringarna är inte rimligt. Det är t ex inte helt klarlagt att CO2 föregår ökad temperatur. Ibland har det varit tvärtom.

“Sometimes I believe that folks on the other side of the issue are getting a little panicky because they know when the Atlantic does switch into its colder phase, the Arctic sea ice going to go back to where it was 20, 30, 40 years ago when we were in a colder phase.” – Joe Bastardi, meteorolog

Koldioxid spelar en viktig roll i naturen, gör att det växer mer och endast en liten del av koldioxiden är från människan. Inget av det man sagt ska hända har hänt. Klimatmodeller som ligger till grund för klimatlarmen har inte överensstämt med verkligheten.


70-talet varnades för en kommande istid vilket är mer plausibelt och återigen högaktuellt. Enligt professor Valentina Zharkova med kollegor vid Northumbria University visar deras modell med 97% säkerhet att vi går mot en tid mycket lik lilla istiden som varande från 1400-talet till 1800-talet.


Nya studier – Naturliga processer starkare än mänsklig påverkan

En ny studie visar att havsströmmarna i Nordatlanten är de svagaste på 1500 år och på en nivå som senast föregick lilla istiden. Visserligen vill man koppla det till klimatförändringarna men det skulle mycket väl kunna vara tvärtom om man ser till vad som hände förra gången. Svagare strömmar föregick kallare klimat.

Frågorna och oklarheterna är många. Innebar tidigare perioder av varmare respektive kallare temperatur att jordens magnetfält samtidigt var i förändring eller är det bara så just nu? Om klimatet har en given koppling till magnetfältet som vissa forskare hävdar och det blir svagare och mer ostadigt kan vi vänta oss kraftigare stormar, fler jordbävningar med mera samtidigt som vi går mot lägre temperatur?

Enligt den danska fysikern Henrik Svensmark finns det ett klarlagt samband mellan solaktivitet, kosmisk strålning och molnformationer på jorden. Han menar att det förklarar klimatförändringarna. Koldioxid spelar mindre roll. Med tanke på hans teori, jordens magnetfält, lutning, och så vidare, är det inte rimligt att anta att klimatet är oändligt mer komplext än vad som antas i CO2-teorin?

Är det verkligen logiskt att koldioxid försurar haven om de är världens största reservoar av CO2, eller är haven helt befriade från CO2 och drabbas först nu av utsläpp från människan? Och hur är det med den påstådda korallblekningen på grund av koldioxid (försurning och/eller uppvärmning) från människan? Professor Peter Ridd hävdar att det inte skett i någon större omfattning och är en naturlig process som skett tidigare.

2008 hade BBC en artikel om schweiziska glaciärer med rubriken Swiss glaciers ‘in full retreat’. Lustigt med tanke på att New York Times 1930 hade en artikel som sa Alpine glaciers are in full retreat. Kan det inte vara en logisk slutsats att glaciärer växer och krymper i takt med naturliga klimatförändringar?

Temperaturen har stigit med ca 1 grad sedan slutet av 1800-talet. En stor del av ökningen skedde före andra världskriget. Hur stämmer det med teorin om koldioxid som orsak med tanke på att det var först efter 1940 som användandet av fossila bränslen tog fart? Är inte detta ett klart bevis för naturliga processer som inte har med människan att göra?

Geoengineering och Solar Radiation Management

På sista tiden har vi sett flera artiklar och nyhetsinslag om geoengineering som en lösning på “klimatkrisen”. Tyvärr pekar mycket mot att det är en efterkonstruktion då det uppenbarligen redan pågått under flera år. Om det sker kommer det se ut precis om det vi redan ser på himlen (med olika intervall) något myndigheter förnekar och mainstream media förlöjligar.

Vad innebär geoengineering och Solar Radiation Management (SRM) för temperaturen med tanke på att utsläpp från flygplan bidrar till uppvärmning? Vad innebär det för moder jord med tanke på varningar för vad det kan innebära om vi väl startar med det? Om skadan redan är skedd kan skulden delvis läggas på alla som varit ivriga påhejare för CO2-teorin.

Om teorin om en kommande istid och ett klimat med stora variationer t ex svåra stormar, fler jordbävningar stämmer bör vi lägga allt krut på skyddsåtgärder och ökad beredskap istället för fokus på koldioxid som i ett större sammanhang måste ses som en rätt banal för att inte säga ytterst naiv teori. Lösningar på energibehovet (ej kärnkraft) och andra problem finns men får inte chansen i en allt mer censurerad och kontrollerad mainstream media. Ett motstånd som kan vara ett ytterligare tecken på en bakomliggande agenda.

Korrekt problemdefinition

För att lösa ett problem måste man först göra en korrekt problemdefinition, vilket kräver all fakta på bordet, vilket kräver ett öppet flöde av information.

Om det är något denna artikel vill lyfta fram förutom att vi går mot ett kallare klimat är det hur felaktigt mainstream media agerar när man hindrar fakta och relevant information från att nå allmänheten och beslutsfattare. Lös det och vi har tagit ett första avgörande steg mot lösningen på “klimatkrisen”.

Nedan ett axplock av information och vetenskaplig data som visar att det är mycket vi inte känner till om vår planet, att vi är obetydliga i sammanhanget och att något tycks vara på gång med solen, jordens magnetfält, magmaflödet, planetens lutning, jordbävningar, vulkanutbrott och mera. Vi kan inte utesluta förändringar i vårt solsystem på grund av orsaker som vi ännu inte ser eller förstår. Det inte långsökt att misstänka att detta påverkar klimatet i mycket högre grad än vad människan gör.

Om inte annat måste vi åtminstone erkänna att osäkerheten kring klimatet är för stor för att ta drastiska beslut som äventyrar vår demokrati. Lås oss först ha en öppen och ödmjuk debatt i frågan innan det är för sent för både demokratin och miljön.

Text: Pål Bergström, medborgarjournalist på Palbergstrom.com

Källor

*Några år gammal dokumentär från brittiska Channel 4 men fortfarande aktuell. Inte minst för att exemplifiera drivkrafterna bakom “klimatindustrin”, att det finns kritiska forskare och hur vanskligt det kan vara att ifrågasätta teorin om koldioxid. En del uppgifter kan ifrågasättas med ny data men inte den övergripande slutsatsen.

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

35 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Rolf Löfgren
Rolf Löfgren
Gäst
11 december 2018 kl 21:58

Terese: “På tal om öppet samtalsklimat och att låta alla röster komma till tals.”.
De räcker att lyssna på SR/ P1 en dag så får man en klar bild hur media-klimatet fungerar. De framhåller klimat-hypotesen som vetenskapliga fakta, vilket det absolut inte är.

Var finns alla röster som har en annan uppfattning än den påkallade. Det räcker med en röst som visar att ett rådande konsensus inte håller, för att fälla hela den forskningen.
Det är äkta vetenskap.

Ang. ursprunget för “fossila bränslen”.
Som alltså inte är “fossila”.
https://www.kth.se/aktuellt/nyheter/lattare-att-hitta-olja-1.43372

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
Reply to  Rolf Löfgren
12 december 2018 kl 09:12

Precis Rolf!

Rolf Löfgren
Rolf Löfgren
Gäst
11 december 2018 kl 15:58

Angående de 97 procenten.
De 97% kommer från en undersökning som University of Illinois genomförde 2009. De använde en online undersökning och från början var 10257 vetenskapsmän tillfrågade. Resultaten var tydligen inte nöjaktiga så undersökningen krymptes till en liten grupp på bara 77 forskare varav 75 ansåg att människan bidrog till klimatförändringarna. 75/77 = 97.4 dvs ungefär 97%.
I urvalsprocessen så uteslöts först alla forskare som ansåg att solen eller planeternas rörelser bidrog till klimatförändringarna. Då återstod 10257 forskare inom områdena geologi, oceanografi etc. Sen gick man inte på meriter utan var man arbetade (en akademisk eller statlig institution).

http://www.klimatupplysningen.se/2012/05/30/97-konsensus-och-hur-man-bluffar-med-statistisk-del-1/

Terese
Terese
Gäst
Reply to  Rolf Löfgren
11 december 2018 kl 17:11

Hej Rolf! Hade du läst mitt inlägg och kollat på mina referenser hade du sett att jag inte hänvisade till den studien du nämner utan senare studier. Angående studien från 2009 är din beskrivning inte representativ för studiens genomförande. Det stämmer att man delade upp svarspersonerna i olika grupper, men man undanhöll inte vad övriga svarat. De 77 personerna är enbart de som uppgett att de är experter på just klimatförändringarna, och därför är det relevant att se särskilt på den gruppen. Men som sagt, jag refererade inte den studien och det finns numera mer data i frågan och nya studier. Klimatupplysningen är för övrigt inte en särskilt trovärdig källa. Jag har tidigare försökt diskutera där men bara blivit påhoppad. På tal om öppet samtalsklimat och att låta alla röster komma till tals.

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
11 december 2018 kl 09:36

@ Terese,

Jag tvivlar på att du läst så många artiklar på NV om klimatlarmen, men här kommer ett nyttigt tips som du kan studera:

https://newsvoice.se/2018/10/klimathotet-engellau/

Efter ditt prat om 97% av forskarna, kanske du kan kommentera vad du anser om Al Gore´s “träffsäkra” domedagsprofetior?

Ur artikeln ovan: År 2007 fick Al Gore tillsammans med FNs klimatkommitté IPCC Nobels fredspris. Samma år hade Al Gores hyllade bok An Inconvenient Truth, som var det främsta skälet till premieringen av författaren, spelats in som film och vunnit en Oscar för bästa dokumentärfilm.

Även om du kanske gick i grundskolan då, så borde du känna till detta bedrägliga klimatlarm som slagit totalt fel.

Som du förstår så hänger x antal s.k. experter inte så väl ihop med trovärdigheten i deras påståenden.

Så låt oss lära av historien…

Terese
Terese
Gäst
Reply to  Öystein Rönne
11 december 2018 kl 17:38

Tack för länken. “Nyttig” skulle jag nog inte kalla den då den är ganska tom på information. Inget jag inte hört tidigare i alla fall. Angående Al Gores An Inconvenient Truth stämmer mycket av det han säger (en del ligger ju långt fram i tiden fortfarande, så det återstår att se, men t ex att minnesplatsen för 9/11 skulle översvämmas har ju hänt), men han lägger fram det lite väl dramatiskt kan jag tycka och missar på flera ställen att förklara saker som tidsaspekten och vetenskaplig osäkerhet. Jag föredrar uppföljaren An Inconvenient Sequel. Gällande fallet i Storbritannien är det felaktigt återberättat i länken du delade. Så här står det i domslutet: “It is substantially founded upon scientific research and fact, albeit that the science is used, in the hands of a talented politician and communicator, to make a political statement and to support a political programme” samt “I have no doubt that Dr Stott, the Defendant’s expert, is right when he says that:”Al Gore’s presentation of the causes and likely effects of climate change in the film was broadly accurate.” Jag tycker att det är bra att eleverna inte bara serverades filmen utan också fick med sig ett antal kritiska punkter att diskutera.
http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Admin/2007/2288.html&query=title+%28+dimmock+%29&method=boolean

Jag väljer nu att gå ur diskussionen då jag inte känner att den är särskilt konstruktiv då du fortsätter att hoppa på mig som person istället för att hålla dig till sakfrågan. Själva ämnet uppe för diskussion handlade ju om att låta alla få komma till tals, och jag tycker du visar ganska bra varför de flesta inte vill ha något med dig och dina likar att göra. Jag skulle gissa att den inkluderar även MSM.

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
Reply to  Terese
11 december 2018 kl 21:42

Jag förstår att du tvingas ge upp. Lycka till med dina strävanden att som medlöpare till klimatalarmisterna försöka få den svenska befolkningen att dagarna i ända ha ångest för vadhelst de gör, genom risken för att det kan leda till världens undergång.

Jag kommer inte att sakna dig och dina krystade argument. Men du finner säkert tröst hos alla dina 10000 vapendragare! Vi här på NV är inte så lättledda/lättlurade förstår du.

God Jul på dig. Tänk på att inte äta för mycket julskinka, för det bidrar till ökad koldioxidhalt i atmosfären, vilket i sin tur kanske leder till att hundratals miljoner människor drunknar….

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
Reply to  Terese
14 december 2018 kl 11:13

Terese, om du till äventyrs skulle smita förbi här igen, vill jag ge dig chansen att förbereda dig genom att här bifoga följande länk:

https://www.youtube.com/watch?v=ldAwhOh3eyA&feature=youtu.be

Den färska intervjun med Lars Bern reder ut en hel del av dina vilseledande uppfattningar i denna tråd.

Savalle
Savalle
Gäst
10 december 2018 kl 12:57

kstrimmor – et alia!

Rascasse
Gäst
10 december 2018 kl 00:37

Länkarna här:
https://malagabay.wordpress.com/2016/04/08/digitised-japanese-isotopic-tree-thermometer/

https://malagabay.wordpress.com/2015/11/19/isotopic-tree-thermometers/

berör en studie som heter “Isotopic tree thermometers: Correlation with radiocarbon”

Fördelen med den är att den kombinerar C14 datering med syreisotop och väteisotop sammansättning vilka korrelerar mot temperatur under tiden ca 150 till 1900 efter kristus. Datan har hämtats från ett japanskt cederträd.

Nåväl, den visar att under denna period har genomsnitts temperaturen sjunkit med ca 1,5 grader i en på det stora hela ganska jämn takt dock med avvikelser runt 630 (Arabiska Horisonten) och 930 (Den Heinsonsska horisonten)

Terese
Terese
Gäst
Reply to  Rascasse
10 december 2018 kl 12:49

Rascasse, tack för länkarna. Jag har läst informationen, men är inte helt säker på att jag förstår din poäng… Studien är från 70-talet och sedan dess har mätmetoderna blivit bättre och bättre (t ex https://www.scientificamerican.com/article/ice-core-data-help-solve/).
Jag kan inte heller se att resultaten i den studien du länkar till talar starkt emot t ex IPCCs slutsatser, men det kan vara jag som missuppfattat. Ser man på långtidsdata kan man se hur temperaturen har varierat och vi hade ju en rejäl nedkylning under den så kallade lilla istiden (https://en.wikipedia.org/wiki/Global_temperature_record). Sedan 1970-talet har dock temperaturen stigit rejält (man säger att den globala medeltemperaturen stigit ca 0,8 grader, hälften av det har skett sedan 1970), och 17 av de 18 varmaste åren någonsin uppmätta hittar man sedan 2000 (https://public.wmo.int/en/media/press-release/wmo-confirms-2017-among-three-warmest-years-record).

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
9 december 2018 kl 20:46

Det behövs en trovärdig analys av hur flygets kstrimmor påverkar temperaturen.
Vid 9/11 kom fram empiriska data som antyder att flyget kyler på dagen men värmer ännu mer på natten med ett netto på plus 0,4 grader.
Det finns en omfattande debatt som hävdar att atmosfären tillförs partiklar oavsett vad syftet är. Om såna partiklar släpps ut ovanför ordinarie flygrutter dalar dom ner långsamt och kommer i kontakt med civilflyget långt senare.
Det behöver utredas om det numer finns en onaturlig kemisk bakgrund på flyghöjd och hur den inverkar på kstrimmors varaktighet.

Lasse Malmgren
9 december 2018 kl 19:15

Om koldioxidutsläppen så starkt påverkar klimatet så borde utsläppens omfattning korrelera till klimatets förändring, vilket det inte gör. Jämför man äldre statistik med den senare ser man att det på de nyare diagrammen registreras högre temperaturer än de som ursprungligen mättes upp på t ex 1980-talet. Det faktum att koldioxidökningen resulterat i en grönare jord med mer växtlighet, alltså en positiv utveckling är inte heller något som alarmisterna tar upp. ( https://katternodigital.fi/article/varldens-skogar-okade-plotsligt/ )
Däremot kan man höra hur Isabella Lövin i olika medier helt felaktigt påstår att öknarna brer ut sig. Klimatalarmismen har pågått sedan 1972, då man redan skrämde med att vi har tio år på oss Maurice Strong). Al Gore förutsägelser har varit fullständigt felaktiga och har belagts med inte mindre än 35 faktafel. http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/press_releases/monckton-response-to-gore-errors.pdf Men trots detta belönades han med både Nobels fredspris och en Oscars för bästa dokumentär. Till råga på eländet är Al Gore en storägare i en zinkgruva som är den största miljöförorenaren i staten Tennessee. Om de bara kunde leva som de lär … men det är ju det de egentligen gör – för det hela handlar ju bara om pengar för de som regisserar skådespelet.

Terese
Terese
Gäst
Reply to  Lasse Malmgren
9 december 2018 kl 22:38

Kan du precisera vad du menar med att de inte korrelerar? Det är ju känt att haven tagit upp en hel del CO2 och därmed fungerat som en buffert. Det är också känt att det finns en fördröjning i klimatsystemet. Det är dock inte samma sak som att det inte korrelerar. Och med klimat menar du då temperatur eller andra klimatförändringar så som intensitet och frekvens av extremväder över tid?

Jag tycker det rent generellt är ganska otydligt vem som är “Klimatalarmist”. Av ditt inlägg antar jag att du räknar Al Gore som en sådan. Al Gore är politiker. Studier av IPCCs slutsatser har däremot funnit att de har varit väl konservativa (t ex https://static.skepticalscience.com/pics/Freudenburg_2010_ASC.pdf; https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959378012001215). Hur som, huruvida klimatalarmister är medvetna om positiva effekter av klimatförändringarna kan jag alltså inte säga något om eftersom jag inte vet vem som räknas till alarmist, men mainstream forskning, tjänstemän, industri och politiker är i alla fall väl medvetna om detta (exvis https://www.smhi.se/tema/nationellt-kunskapscentrum-for-klimatanpassning/nyheter-fran-kunskapscentrumet/underlag-till-kontrollstation-2015-for-anpassning-till-ett-forandrat-klimat-1.79820 för ett svenskt exempel). Dock råder det delvis delade meningar om hur stor vinsten är vägt mot förlusterna (https://www.nature.com/articles/nclimate1687). Exempelvis räknar svensk skogsindustri med att svenska träd kommer växa snabbare, men det kan samtidigt leda till sämre kvalitet på virket och därmed minska förtjänsten. Lägg till spridning av svampar och sjukdomar som trivs i högre temperaturer samt ökad risk för skogsbränder och bilden blir ännu mer komplex (exvis http://www.nrcresearchpress.com/doi/abs/10.1139/cjfr-2013-0052#.XA2KM2hKhPY, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037811271630682X?via%3Dihub).

Mvh Skogåsbon
Mvh Skogåsbon
Gäst
9 december 2018 kl 15:31

Terese: Du jobbar själv med detta, och då vet man ju vad du står i frågan, vare sig det är rätt eller fel, för du vill väl behålla jobbet?
Vid tidigare höga temperaturer på jorden, hur lyckades människorna påverka det?

Terese
Terese
Gäst
Reply to  Mvh Skogåsbon
9 december 2018 kl 22:04

Jag borde ha vetat att jag skulle bli påhoppad om jag nämnde att jag arbetar med frågan. Samtidigt tycker jag det är lite orättvist. Bara för att jag ägnar många timmar varje dag åt att läsa forskning om klimatförändringar får jag inte ha en åsikt i frågan? Gäller det även andra yrken? Poliser som har idéer kring hur brott ska förebyggas kan inte tas på allvar eftersom deras yrke bygger på att det finns en risk att brott begås? Ingen hade blivit gladare än jag om jag kunde vakna upp och allt det med klimatförändringar var en mardröm. Jag hade mycket hellre gått arbetslös eller jobbat med något annat. Så himla kul är det faktiskt inte. Och inte blir jag rik på kuppen heller. Hade jag inte trott på mänsklig påverkan på klimatsystemet utan mest velat tjäna pengar hade det varit mycket smartare att gå till oljeindustrin än att skriva vetenskapliga artiklar om klimatförändringarna. Så på sätt och vis stämmer det du säger – jag jobbar med det och då vet man var jag står i frågan för hade jag inte trott på antropogena klimatförändringar hade jag aldrig ägnat mig åt detta.

Tidigare höga temperaturer på jorden… Nu vet jag inte exakt vilken period du tänker på men visst har det funnits perioder av varmare klimat som människan inte orsakat. Dessa perioder är väl beforskade och man vet vad de har berott på (t ex variation i jordens bana kring solen), på samma sätt som man vet att de klimatförändringar vi nu ser är orsakade av människan (t ex https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/AR5_SYR_FINAL_SPM.pdf). Här finns en massa långtidsdata och bra förklaringar för den som vill sätta sig in i frågan på djupet, samt information om specifika tidsperioder: https://www.ncdc.noaa.gov/data-access/paleoclimatology-data

Terese
Terese
Gäst
8 december 2018 kl 07:15

Det stämmer att istider går i cykler och att vi bör gå mot en ny istid. Därför är det väl ytterst oroande att temperaturen stiger? Temperaturförändring är dock inte hela bilden av klimatförändringen. Att halten koldioxid är högre än den varit på miljoner år är också oroande. Från 280 ppm förindustriellt till över 400 på kort tid. Våra system är inte anpassade för så snabba förändringar. Havsströmmarna i nordatlanten är ett annat oroande tecken som du också tar upp. När temperaturen stiger smälter isarna – sötvatten – vilket i sin tur ändrar densiteten och försvagar strömmarna. Det här är bara en av de förändringar som klimatmodeller har förutsett. Du säger att “inget av det man sagt ska hända har hänt”, men du verkar inte ha något belägg för det..? det här är i alla fall ett exempel på motsatsen – se länk till svt nedan, går att ta sig vidare till källorna. modeller är förenklingar av verkligheten och de stämmer därför inte helt, och det är sunt att vara kritisk mot dem, men samtidigt är de viktiga hjälpmedel i beslutsfattande. Att påstå att de aldrig kan säga något är grovt förenklat.
Att koldioxid kan försura havet är inte konstigt, det är enkel kemi. Hur reagerar koldioxid och vatten? Vad som däremot är enkelt är att bygga ett argument om man bara tar upp ena sidan av frågan. Det kommer alltid gå att hitta artiklar som ifrågasätter den allmänna uppfattningen. Det är positivt, så ska forskning fungera. När det kommer till klimatförändringen vi ser idag och står inför är nästan alla klimatforskare överens om att den är orsakad av människan https://climate.nasa.gov/scientific-consensus/. Hade du ställt de exempel du tar upp mot detta hade bilden blivit mycket mer nyanserad och artikeln mer intressant. FNs klimatpanel IPCC gör detta och kommer till helt andra slutsatser. De utvärderar ALL klimatforskning, inklusive artiklar som går emot majoriteten. Har du läst deras senaste rapport?
https://www.ipcc.ch/sr15/
Har du förresten koll på varifrån de talespersoner du citerar får sin finansiering ifrån?
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1142799?programid=412
https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/golfstrommen-haller-pa-att-forsvagas

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
Reply to  Terese
8 december 2018 kl 10:41

Jag noterar Therese att du tycks, om än hövligt, försvara klimatalarmisterna. Detta har du ju såklart rätt att göra, och det är synnerligen politiskt korrekt.

Ett av de stora problemen, som du dessutom tangerar, är att de forskare som inte stödjer den härskande “kristänkarlinjen” ej får komma till tals i MSM.

Du skriver “Det kommer alltid gå att hitta artiklar som ifrågasätter den allmänna uppfattningen”. Visst, men de är sannerligen inte lätta att hitta, då det fordrar att individen själv söker sig ut på alternativa mediaforum. Det är häri bedrägeriet ligger! Allt är styrt åt den politiskt korrekta hållningen.

Om tillräckligt många bedragare och medlöpare tillsammans hävdar att just en uppfattning är rätt, så kommer en majoritet till slut att ansluta sig till den, även om den defacto egentligen är direkt felaktig.

Det är så det ofta tyvärr fungerar i vår sk demokrati.

Terese
Terese
Gäst
Reply to  Öystein Rönne
9 december 2018 kl 08:04

Jag försvarar inte “klimatalarmister”, jag ställer mig bakom de 97+% klimatforskare som säger att människan orsakat klimatförändringarna och jag ställer mig bakom IPCCs slutsatser. Jag arbetar själv med frågan.

Det stämmer inte att kritiker inte fått komma till tals i MSM. Det finns massor av insändare i våra tidningar runt om i landet som handlar om detta, exempelvis Västerviks-tidningen i början av november. Kollar man i kommentarsfältet på vanliga dagstidningar i Sverige får alla möjliga åsikter komma till tals, såklart, som sig bör. Tidigare i media i Sverige, och fortfarande i vissa delar av världen, presenterar media alltid en “för” antropogena klimatförändringar och en “emot”. Är det representativt och demokratiskt om man tittar på forskningen som alltså väger 97-3? John Oliver illustrerar det på ett roligt och träffsäkert sätt här: https://www.youtube.com/watch?v=cjuGCJJUGsg&t=1s

William Nordhaus har fått rätt mycket utrymme i MSM också, ett annat exempel. Han är förvisso inte klimatförnekare men går emot vad t ex FN rekommenderar https://www.dn.se/debatt/kritiken-mot-ekonomipriset-gor-klimatskeptikerna-nojda/

Gällande de typ 3% forskning som ifrågasätter att människan orsakar klimatförändringarna finns det stora brister https://link.springer.com/article/10.1007/s00704-015-1597-5 Och i och med att fördelningen är så skev, det finns så få som ställer sig bakom åsikten att människan inte påverkar klimatet, är det väl inte konstigt att de syns mindre i MSM?

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
Reply to  Terese
10 december 2018 kl 12:26

Ja du Terese, tänk att det inte var särskilt svårt att gissa att du var lerad med klimatalarmisterna. Jag skulle dessutom gissa att du är ganska ung.

Ditt påstående att kritikerna visst skulle få komma till tals i MSM är inte lite naivt. Enstaka landsortstidningar kan knappast vara ett gott argument för detta.

Den vakna faktasökaren har för länge sedan insett bedrägeriet. Jag behöver knappast gå närmare in på detaljer där. De finns massor av artiklar bl.a. här på NW där detta finns att hämta för den som söker.

Problemet som du inte tycks förstå är att dessa skribenters ofta icke politiskt korrekta uppfattningar aldrig blir antagna i MSM. Det kallas censur. Och denna censur är väldigt utbredd. I och med detta är det dessutom ett hot mot demokratin.

Det du kallar för kommentarsfält är mest ett skämt. De flesta av de som överhuvudtaget har kvar kommentarsfält har outsourcat detta, och dessa företag har en kraftig censur. Jag vet av egen erfarenhet.

Men visst, dent är ju ganska bekvämt att ställa sig bakom det du kallar en majoritet av alla klimatforskare. Kanske en källanvisning/referens på det förresten.

Du säger att du “arbetar själv med frågan”. Hur då? Kanske är du en anställd lobbyist med uppgift att “döda” alla icke politiskt korrekta uppfattningar.

Din trovärdighet i mina ögon = Noll

Sture B
Sture B
Gäst
Reply to  Öystein Rönne
10 december 2018 kl 13:41

Alla dessa klimatalarmister med grav klimatångest glömmer lätt en viktig poäng när de hänvisar till “forskningen” och den är att mycket av forskningen sker på universiteten. På universiteten sitter det en liten klick grindvakter och avgör vilken forskning som ska få anslag och vilken som inte ska få det. Om du som forskare försöker forska i någonting som avviker för mycket från den rådande agendan får du inga anslag eller så tar du död på forskarkarriären, vilket gör att det råder självcensur redan på idéstadiet. För det blir ju en rätt bortkastad utbildning som karriär om man tvingas sitta som arbetslös och forska i hemmets egna garderob/garage.

Mycket av den s.k. “forskningen” på universiteten är endast till för att ge en vetenskaplig prägel på politikernas skitsnack, vilket i förlängningen även gör forskningen till kvalificerat skitsnack.

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
Reply to  Terese
10 december 2018 kl 12:41

Här är en av de ytterst få inlägg som är kritiska som Expressen har tagit in:

https://www.expressen.se/debatt/de-som-inte-sjunger-med-i-klimatkoren-brannmarks/

Lena Carlsson är vetenskapsjournalist med ett helt yrkesliv bakom sig, och borde veta vad hon talar om. Läs och begrunda!

Terese
Terese
Gäst
Reply to  Öystein Rönne
10 december 2018 kl 13:50

Öystein, jag väljer att ignorera dina påhopp på mig som person – lite barnsligt från någon som argumenterar att gammal är äldst.

Jag motsätter mig själv klimatalarmism då jag inte tycker att det är hjälpsamt utan snarare riskerar att paralysera folk. IPCC som jag ställer mig bakom brukar inte räknas som alarmister utan snarare väl konservativa, som jag skrivit nedan (t ex https://static.skepticalscience.com/pics/Freudenburg_2010_ASC.pdf;https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959378012001215).

Du har rätt – jag trodde faktiskt jag hade refererat får skylla på att jag skrev på mobilen och det var svårt att klistra in. Här är några exempel:
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/2/024024
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/4/048002
https://climate.nasa.gov/scientific-consensus/
https://www.ucsusa.org/global-warming/science-and-impacts/science/scientists-agree-global-warming-happening-humans-primary-cause#.XA5VHGhKhPY
https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/
Läs och begrunda!

Jag har läst Lena Carlssons bit och håller med om att det är ytterst problematiskt om inte alla får komma till tals. Gällande exemplet med Hothouse Earth artikeln kan jag bara hålla med. Min poäng var att det inte är konstigt att mainstream forskning om klimatförändringar får större utrymme i MSM än klimatskeptiker, i och med att ena sidan är så pass mycket större (och med det menar jag inte att den andra sidan ska tystas). I en av studierna jag länkat ovan är 10000+ forskare med och alltså bara 3% var skeptiska till mänsklig påverkan på klimatet. Hur många publikationer har de och hur ofta försöker de komma med i MSM men blir nekade? Dessutom, som jag också redan skrev, finns det stora brister i många av dessa studier https://link.springer.com/article/10.1007/s00704-015-1597-5 . MSM har ju ändå ett ansvar att publicera resultat som håller en viss kvalitet. Sedan består MSM naturligtvis av olika delar och det jag diskuterar nu är nyhetsartiklar. Dessa bör ju innehålla någon form av nyhet – att du eller jag tycker något är ingen nyhet. Åsikter däremot från alla sidor bör få komma till tals i alla delar, t ex insändare som jag nämnde. Att du blivit censurerad beklagar jag, så bör det inte få gå till! Jag tänkte främst på olika mediers sidor på Facebook. Dessa kommentarsfält brukar inte modereras på det sättet utan publiceras direkt (men kommentarer kan såklart plockas bort i efterhand. Jag vet inte om det censureras mycket i dessa fält. Jag hoppas inte det. Jag trodde bara att det skedde om man t ex uttryckt främlingsfientliga åsikter eller liknande, men jag har nog inte följt någon tråd tillräckligt länge för att kunna uttala mig om det).

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
7 december 2018 kl 18:22

Mycket bra och viktig artikel Paul! Tack också för det digra referensbiblioteket!

Maj Rehnberg
Maj Rehnberg
Gäst
7 december 2018 kl 15:18

Pål Bergström jag tror som du att klimatförändringar beror på var i Kosmos Tellus befinner sig. Man har ju fått se blänkare om det på TV. Men de fakta tas aldrig upp igen. Var det ett misstag att det överhuvudtaget visades eller visar man bara så lite för att man ska hävda att man låter alla komma till tals? Jag tror vi måste få fram fakta om vilka makthavarna är och hur de styr media. Vi måste föra fram hur de styr våra liv. Det är fortfarande så att den stora massan måste kämpa för sin tillvaro även om vi har det bekvämare än människorna hade förr i tiden. Bekvämligheten beror på ny teknik och vi luras att tro att det är hög levnadsstandard. Men i stället blir vi sjuka och avtrubbade. Många har så nog med sitt eget att de inte orkar ta till sig något. När jag talar med folk om chemtrails vill de inget veta. Några vill och frågar vad vi ska göra. Jag föreslår att de ska ringa till tidningar och politiker, skriva på fb. Jag har ringt till Norrtelje tidning och en ung kvinnlig redaktör sa direkt nej när jag tyckte att de skulle ge sig ut och fota himlen. De skulle skriva om sådant som intresserade innevånarna i Norrtälje kommun. Men jag tänker att om fler och fler ringde till tidningarna varje dag skulle det väl bli en effekt? Jag har också tänkt på att man skulle starta studiecirklar i studieförbunden om geoengineering. Men jag undrar ju över varför den här redaktören sa som hon sa. Den tidiga morgonen var det ett tiotal plan som flög över Roslagen. När man talar med folk säger de att det är kondensstrimmor och sen fortsätter de tala teknik. De hör inte att man säger att moderna jetmotorer bildar inte kondensstrimmor. De reagerar inte på vart alla dessa plan är på väg och vem som flyger.Hur kan man undanhålla det för en hel befolkning inte bara i Sverige utan hela världen ? Jag vill veta hur? En tid bekostade jag prenumerationen av “2000-talets Vetenskap” och lämnade in den på biblioteket. Den fick ett eget fack på tidningsavdelningen. Efter ett par år upptäckte jag att den inte var kvar. Personalen vid disken visste inget och när jag sen ringde bibliotekarien fick jag veta att den fanns i något som kallades magasinet. Där låg den nog ganska oläst så jag… Read more »

Christina Hansson
Christina Hansson
Gäst
7 december 2018 kl 11:34

Tack för din text. Den är viktig!!!

Ann Ericsson
Ann Ericsson
Gäst
7 december 2018 kl 10:05

Solen värmer jorden. Förhållandet mellan hela mänsklighetens energikonsumtion / år och solens motsvarande uppvärmningsenergi med 2minuter måste beaktas. Konstaterandet att solfläckarna ligger bakom såväl istider och uppvärmning är väl kända. Att Co2 halten i atmosfären ökar då temperaturen i världshaven stiger är konstaterat (hönan o ägget).
Hur många som levt på bluffpropagandan är dock ett faktum som måste granskas. Det vore nu lämpligt att politikerna ger i uppdrag att utreda hur mycket offentligmedel som bluffen har åstadkommit samt att offentlig redovisning sker, vilka som gett upphov till “klimatvargen kommer” istället för satsningar på faktiska globala hot såsom exv antibiotika resisten…

Ale
Ale
Reply to  Ann Ericsson
10 december 2018 kl 11:06

Helt rätt Ann Ericsson. Jorden ligger för långt bort från solen, i dessa omloppsbana, för att solen skulle kunna alstra den värme som behövs för att liv skall uppstå och utvecklas. Utan växthuseffekten skulle jorden ha en genomsnittlig temperatur på minus grader Celsius.

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
Reply to  Ale
11 december 2018 kl 13:59

Exakt, Ann och Ale!

Terese
Terese
Gäst
Reply to  Öystein Rönne
11 december 2018 kl 17:46

Stämmer, och det har vi vetat i evigheter. Det motsäger inte heller att människan påverkar klimatet, snarare tvärt om (Svante Arrhenius skrev om detta redan 1896). Hade det inte funnits någon växthuseffekt hade vi ju inte heller kunnat påverka den.

Rolf Löfgren
Rolf Löfgren
Gäst
6 december 2018 kl 23:41

IPCC är ingen vetenskaplig organisation, utan en politisk propaganda central.

Luft består av omkring 78 % kväve, 21 % syre, 0,04 % koldioxid och 0,96 % andra gaser. Gaser tillsammans med argon står för mer än 99 % av atmosfärens massa, där vattenånga inte har räknats in. IPCC räknar inte in vattenånga i sina simulerade datormodeller. Trots att vattenånga har stor klimat inverkan.

Densitet för luft är 1,3 kg/m3
Densitet för CO2 är 2,0 kg/m3.
Enkelt konstaterande: CO2 kan aldrig ansamlas på hög höjd, utan den hamnar flytande tätt över marken och där gör den stor nytta för alla gröna växter.
I förlängningen för allt liv på jorden.

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
Reply to  Rolf Löfgren
9 december 2018 kl 20:04

Grovt räknat
Kvävemolekyler halveras i koncentration för varje ökning av höjden med 7 km
CO2 molekyler halveras i koncentration för varje ökning med ca 5 km
Växthuseffekten domineras av ganska låga höjder och där finns det gott om CO2.

Rolf Löfgren
Rolf Löfgren
Gäst
Reply to  Peter Grafström
9 december 2018 kl 23:25

CO2 bildas på och i markytan, genom aerob metabolism bland olika organismer. Eftersom CO2 är 65% tyngre än luft, kan det inte stiga uppåt, utan håller sig precis vid markytan.
Där den gör mest nytta för alla gröna växter.
Vanlig enkel fysik.

Conny LundbergD
6 december 2018 kl 20:34

Och det blir inte bättre av att politikerna inte beaktat Sveriges självförsörjningsgrad utan tvingat svenska bönder att konkurrera med övriga bönder inom Eu som har regeringar som subventionerar jordbruket i hög grad vilket inte svenska politiker verkar ha intresse av att göra.

Thomas Gunnarson
Thomas Gunnarson
Gäst
6 december 2018 kl 19:05

Jordbruket drabbas först… oavsett om det blir för varmt eller för kallt.
https://www.landlantbruk.se/lantbruk/efter-extremvadret-lagsta-resultatet-inom-jordbruket-pa-30-ar/