Retorikexpert korrigerar Stefan Sauk hur man ska prata om “åldersrasism”

9

Retorikexperten Elaine Eksvärd försöker korrigera Stefan Sauk hur han ska prata om “åldersrasism” på rätt sätt. Hon menar att Sauk använder härskarteknik. Sauk svarar att Eksvärd verkar försöka tysta honom att tala fritt.

Video: Nyhetsmorgon i TV4 från 2015-10-26

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

9 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Leif Bengtsson
Leif Bengtsson
Gäst
25 maj 2019 kl 21:15

Tack Ale.

Jag tyckte att Elain o co idiotförklarade sig själva Vilkt jag försökte peka på.

Men du gjorde det på ett snyggare sätt.
Inte mycket rätt någonstans numera.
Förmodligen var hela evenemanget planerat att så ett frö av misstänkliggörande av Stefan Sauk som person. Hur kan man annars förstå varför man bjudit in en “retorikexpert” som gäst.

Han har ju gjort en hel del uttalanden om debattklimatet och retoriken i svensk media o politiken.
Man misstänker väl att han kan bli farlig om ett tag. Bättre stämma i bäcken.

LeifB

Torbjörn Sassersson red.
Reply to  Leif Bengtsson
25 maj 2019 kl 21:53

Jag tror det stämmer. Man försökte tysta ner Sauk genom att mha en retorikexpert hävda att Sauk använder härskarteknik. Problemet för TV4 var att Sauk kunde visa att snarare retorikexperten använde härskarteknik genom att försöka korrigera Sauks uttryck.

Jag hade en liknande upplevelse på SVT år 2005 när jag fick möta Sturmark i soffprogrammet Gomorron Sverige. Hans anförande handlade enbart om att porträttera mig som en bedragare/självbedragare. Det var en intressant upplevelse, men jag hade lite tur, programledaren (Ingela Agardh) tog parti mot Sturmarks arrogans.

Det är i övrigt mycket viktigt att bara delta i direktsändning eftersom annars klipper svenska public service och övriga svenskkanaler så att framställningen passar etablissemangets policys/narrativ.

Ale
Ale
25 maj 2019 kl 13:15

Retorikexperten Elaine Eksvärd använder här retorikens “genus judiciale” alltså att angripa Stefan Sauk argument, tes eller livserfarenhet: nämligen att den allmänna tonläget i samhällsdebatten har inskränkts över åren – eller så skulle man kunna säga att diskursen har förskjutits till en monologisk diskurs det vill säga motsatsen till en dialogisk diskurs som tillåter reflekterande, kritiserande och förändrande åsikter emedan en monologisk diskursen endast tillåter förstärkande åsikter.

Tricket som vår retorikexpert begagnar sig av här, är att påstå att Stefan Sauk ägnar sig åt härskartekniker (inskränkning och förminskande av debattmotståndaren) när han beskriver sin livserfarenhet, genom att själv göra det som hon anklagar Stefan Sauk för: nämligen ogiltigförklara Stefan Sauk livserfarenhet, genom att kalla den för en härskarteknik.

Med det har hon vunnit två saker på samma gång: dels inskränkt diskursen till en monologisk diskursen, som här endast tillåter åsikter som stödjer och förstärkande hennes egna åsikter dels ogiltigförklara Stefan Sauk livserfarenhet. I själva verket har endast en enda sak skett här: Elaine Eksvärd har inskränkt alla andras deltagande i debatten. Hon inskränker genom att själv inskränka. skulle man beskriva vad hon gör (inskränkning av allas åsikter som inte stödjer hennes åsikter) stämplas man som en inskränkande person som ägnar sig åt härskarteknik.

Nu misslyckas hon kapitalt, då inte inte fick den viktigaste parten på tåget inom retoriken, nämligen publiken. En dödssynd för en retorikexpert att förbise, då retorik handlar om att övertyga publiken, inte debattmotståndaren. Med andra ord är vår retorikexpert inte en retorikexpert – inte expert och inte retoriker, utan helt enkelt bara Elaine Eksvärd som vill tysta andra.

Ale
Ale
25 maj 2019 kl 09:41

Som alla vet så utvecklades retoriken (läran om talekonsten) under antiken på 400-talet före Kristus. Alltså en av de absolut äldsta vetskapen inom den humanistiska sfären; alltså tusentals år äldre än sociologin, som knappt ens har 100 år på sig men som ändå idag totalt dominerar allt och alla. Titulerar man sig som retorikexpert, så borde man också kunna hantera hantverket bakom orden också, anser jag i vart fall.

Här kommer en kort lite översikt håll till godo: retorik handlar om konsten att hantera argument – i förlängningen konsten att vinna en argumentation, oavsett om man tror på argumenten eller inte så fungerar konceptet. Kort sagt hur man bäst påverkar, inte sina meningsmotståndare, utan den lyssnade publiken. Detta görs på så sätt att man efterapar hjärnans sätt att strukturera och värdera information för att komma fram till ett beslut. Här kan man gå lite olika vägar för att uppnå målet. Dagens bästa retoriken hittar man inom rättsväsendet, och då i synnerhet i form av skickliga försvarsadvokater – alltså inte inom politiken som man annars kanske skulle kunna tro.

Den klassiska retoriken skilde på tre olika typer av tal: genus judiciale, genus deliberativum och genus demonstrativum. Den förstnämnda handlar om att angripa eller försvara. Den andra formen handlar om att rådge och den sist att hylla eller klandra. Vidare skiljer man på Praktisk retorik, teoretisk retorik och retorisk analys eller kritisk diskurs. Det handlar om att omfatta alla delar hur man påverkar människor: Delectare – att behaga sin publik. Docere – att undervisa sin publik. Movere – att (be)röra sin publik. En skicklig retoriker använder alla dessa knep huller om buller men avviker aldrig från stegläran nämligen att en fungerande argumentation är inget annat en konstruktion, som följer samma stege som vilken historia som helst (man begagnar sig dock aldrig av sönderbruten kronologi) man följer slaviskt: inledning, mitt samt avslut. Bäst effekt utvinns genom följande formel: Berätta om vad du ska säga. Säg det. Berätta vad du sagt. Avslutningsvis, tänk på att människor har mycket lättare att tro på vad som är sannolikt, än vad som är sant.

Leif Bengtsson
Leif Bengtsson
Gäst
24 maj 2019 kl 22:51

För att i någon mån tydliggöra och förklara dagens situation och framtid i Svealandet kan lag 5 vara tillämplig.

Rätta mej gärna, jag lyssnar

LeifB
******** Law 5 ***************
A stupid person is more dangerous than a bandit.

We can do nothing about the stupid. The difference between societies that collapse under the weight of their stupid citizens and those who transcend them are the makeup of the non-stupid. Those progressing in spite of their stupid possess a high proportion of people acting intelligently, those who counterbalance the stupid’s losses by bringing about gains for themselves and their fellows.

Declining societies have the same percentage of stupid people as successful ones. But they also have high percentages of helpless people and, Cipolla writes, “an alarming proliferation of the bandits with overtones of stupidity.”

“Such change in the composition of the non-stupid population inevitably strengthens the destructive power of the [stupid] fraction and makes decline a certainty,” Cipolla concludes. “And the country goes to Hell.”

Leif Bengtsson
Leif Bengtsson
Gäst
24 maj 2019 kl 22:45

Stackars Elain.
Att man skrivit en bok innebär inte att man har kunskap eller erfarenhet eller för den delen något att komma med.
Hon har just kvalat in som galjonfigur i lagrum 2 och 3 i “Basic law of human stupidity”
Law 3. A stupid person is a person who causes losses to another person or to a group of persons while himself deriving no gain and even possibly incurring losses.

Välj själv vilka mer som kvalar in i de fem olika lagarna
https://qz.com/967554/the-five-universal-laws-of-human-stupidity/

LeifB

Ale
Ale
24 maj 2019 kl 11:40

I dag är det enkelt att bli expert, bara kalla sig expert så är man expert i sin egen lilla värld, i vart fall i den lilla värld som Elaine Eksvärd rör sig i. Hur tänker sig ens Elaine Eksvärd kunna konkurrera om uppmärksamheten mot en professionell skådespelare med ett helt liv av erfarenhet hur man trollbinder en publik? Det hörs på betoningarna, fonetiken, de emotioner han lägger i rösten. Vidare hans pausringar, skiftningarna i språkets hastighet , humorn, passionen osv, osv. Vad har Elaine Eksvärd? Ingenting.

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
Reply to  Ale
24 maj 2019 kl 13:08

Precis så är det Ale. Stefan Sauk är en insiktsfull kung! Elaine är en av alla skattebetalande medborgare.

Göran J
Göran J
Gäst
24 maj 2019 kl 10:27

Förr så var ordet Expert något som betyder att man hade kunskap om det man uttalade sig om, det räckte inte att man tyckte eller hade en uppfattning om frågan som man uttalade sig om. Idag har språket förtunnats så vem som helst kan kalla sig expert.
Elaine som tydligen kallar sig Retorikexperten har inte den erfarenhet som Stefan har men hon uttalar sig och har åsikter om hur Stefan pratar och uttrycker sig.
Jag tycker som den expert jag är att hon pratar mycket i nattmössan och inte ens försöker sig på att lära sig något hur och varför Stefan har ett visst språk. De båda programledarna är som stora frågetecken även kända för att inte vara de vassaste knivarna i lådan.