När SVT slutar fulstämpla oliktänkare minskar hatretoriken

publicerad 14 september 2019
- av NewsVoice
Åke Thunström, privat foto
Åke Thunström, privat foto
Åke Thunström, privat foto

DEBATT. Att fulstämpla betyder att använda ett nedsättande epitet, som till exempel rasistisk, när man beskriver en politik eller en politiker som man inte gillar. Det görs ofta inom SVT, vilket rimmar illa med företagets egna påstående att man idkar kvalitetsjournalistik. Det kan handla om oskyldiga saker som att karakterisera partier som populistiska men det kan också övergå till direkta förtalsstämplingar som att någon är främlingsfientlig. Fulstämpling är ingenting som SVT ska syssla med. Avtalet med staten kräver politisk neutralitet.

Text: Åke Thunström, ordförande för Föreningen för Medborgarjournalism | Artikeln (ett öppet brev) har tidigare publicerats i Det Goda Samhället

En del av missbruket kan möjligen motiveras av SVTs uppdrag att värna mångkulturen, men det mesta kan nog härledas till de anställdas politiska uppfattning. Men sändningstillståndet kräver en saklig och opartisk hållning vilket företagets journalister inte lever upp till.

Fulstämplingen är enkel att åtgärda. Byt ut de aktivistiska och icke-neutrala omdömena till mer neutrala och klargörande epitet. Exempel:

  • Populistisk = etablissemangskritisk (en journalist på SVT använde faktiskt det ordet nyligen, aug 2019)
  • Nationalistisk = globalistkritisk/nationsvänlig
  • Högernationalistisk = nationsvänlig
  • Främlingsfientlig = mångkulturkritisk/invandringskritisk
  • Konservativ = det blir lite svårare; vilket annat ord kan användas för att beskriva en politik som inte kastar bort det som är bra och betonar vikten av att utveckla det som fungerar? Realpolitisk?

Epitet som rasistisk, fascistisk, nazistisk och extremistisk ska endast användas om man anser att de skulle hålla i ett fiktivt förtalsmål.

En utgångspunkt för användande av neutrala och mer klargörande epitet borde vara hur organisationer och personer själva skulle vilja bli beskrivna. Att kalla någon invandringskritisk är ofta med sanningen mer överensstämmande än att påstå att denne är fientlig mot främlingar.


Ett förslag i sammanhanget skulle kunna vara att SVT på sin hemsida ger riktlinjer till hur de mer kända partierna och politikerna bör omnämnas. Där på hemsidan borde det också finnas möjlighet att komma med kommentarer utifrån, inte minst från berörda partier och personer.


Fulstämplingen har en substantiell påverkan då den avser att klargöra direkt för lyssnaren och tittaren vad denne ska tycka. Sådana försök till åsiktspåverkan är direkt förkastliga.

Den 20 augusti 2019 kallade SVT Rapport Salvinis stora framväxande parti Lega i Italien för främlingsfientligt. Den 1 september 2019 upprepar man detta i en dokumentär om Salvini. På vilket sätt är partiet fientligt mot främlingar? Att vilja begränsa invandringen och säga nej till skeppslaster av ekonomiska migranter eller, som Salvini säger i dokumentären, att han vill skicka tillbaka illegala migranter kan inte beskrivas som främlingsfientligt.

Salvini skulle lika gärna kunnat ha beskrivits som att han värnar det italienska folket – ingen dålig uppgift för en politiker, i själva verket en kärnuppgift. Hans tuffa tag mot båttrafiken har också betytt minskad trafik. Många människoliv har sparats.

Fulstämplingen är en del av hatet i debatten och kanske den enskilt värsta triggern för hatretoriken på nätet.

Sanna demokrater och fränder av fri åsiktsbildning kan inte annat än hålla med om att fulstämpling förråar åsikterna och hör inte hemma i en seriös politiska miljö, särskilt inte hos ett Public Service-företag. SVT riskerar att bli ett hot mot yttrandefriheten vars tjänare företaget är satt att vara.

Skifta fokus från åsiktsuppfostran och jobba mot fulstämplingen och ni ska se att förtroendet hos allmänheten kommer att öka!

Text: Åke Thunström