Majoritet mot 5G i Schweiz. 58% anser att 5G kan skada hälsan

publicerad 15 november 2019
- av Mona Nilsson
5G reklam från Ericsson, 13 maj 2019, Arlanda. Foto: NewsVoice.se
5G reklam från Ericsson, 13 maj 2019, Arlanda. Foto: NewsVoice.se
Bild: 5G-reklam från Ericsson, 13 maj 2019, Arlanda. Foto: NewsVoice.se

ELEKTROSMOG. En majoritet av befolkningen i Schweiz, 53%, vill inte att 5G byggs ut, utan stödjer ett moratorium. 58% anser dessutom att 5G kan skada deras hälsa. Det visar en undersökning från tidningen 20 Minutes som ställt frågor till drygt 12,000 personer.

Vidare anser 45% att 5G kan orsaka cancer och 56% anser att strålningsbelastningen kommer att förändras med 5G.

Undersökningen genomfördes under sommaren 2019 efter att flera kantoner i Schweiz (Vaud, Jura och Geneve) beslutat om regionala moratorium för utbyggnad av 5G.

Enligt läkaren Martin Forter som leder organisationen Läkare för miljön, Ärzte für Umweltschutz, är resultaten inte förvånande mot bakgrund av att WHO har klassat strålning från 5G, 4G, 3G osv som “möjligen cancerframkallande”. Han säger till tidningen att hans organisation kommer att arbeta mot att gränsvärdet i Schweiz försämras för att möjliggöra utbyggnad av 5G.

Schweiz, Italien, Belgien, Luxemburg, Ryssland, Polen har under många år haft betydligt lägre gränsvärden, cirka 100 gånger lägre, för tillåten strålning från mobilbasstationer och master jämfört med Sverige. Enligt Ericsson kan 5G inte byggas ut om man ska hålla sig inom dessa länders lägre värden vilket har medfört att de stora telekombolagen nu lobbar hårt för att de ska försämra skyddet och höja sina gränsvärden.

Som Strålskyddsstiftelsen tidigare rapporterat kommer strålningen från en 5G-basstation på ett tak i städer överskrida gränsvärdet i dessa länder inom en radie av 115 meter och som vi dessutom rapporterat under våren har man redan lyckats övertyga Bryssel att försämra skyddet och höja gränsvärdet 5,5 gånger för att 5G ska kunna byggas ut.

Detta efter att man redan år 2014 höjde gränsvärdet från 24 milliW/m2 till 100 milliW/m2 för att möjliggöra för 4G-utbyggnaden.

Läs hela artikeln

Text: Mona Nilsson, ordförande i Strålskyddsstiftelsen