Sandström: Blindhet är den nutida kulturvänsterns främsta misstag

publicerad 20 april 2020
- Torsten Sandström
"Cicerone denuncia catilina". Målning av Cesare Maccari (1840-1919), public domain, Wikipedia
"Cicerone denuncia catilina". Målning av Cesare Maccari (1840-1919), public domain, Wikipedia
“Cicerone denuncia-catilina”. Målning av Cesare Maccari (1840-1919), public domain, Wikipedia

KULTURDEBATT. Om man funderar över den europeiska litteraturens potential – efter antiken – är några slutsatser klara. En är att folkens naturliga språk trängde tillbaka det romerska latinet och dess skriftspråk. Detta på grund av att romarna förlorat makten över Västeuropa. En annan och viktigare slutsats är att affärslivets och ekonomins utveckling kom att gynna litterära förmågor, av vilka några var genier.

Text: Torsten Sandström (Anti-pk-bloggen.se) är professor emeritus i civilrätt vid Lunds universitet med inriktning mot förmögenhetsrätt, särskilt associationsrätt.

Från det ekonomisk framgångsrika Toscana räcker det med att nämna Dante, Petrarca och Bocacio. Alla förnyare på sina områden. Från England måste Chaucer nämnas och senare Shakespeare. Den förres far var vinhandlare. Shakespears far var hantverkare och själv blev William inte bara en stor lyriker och dramatiker utan också en framträdande affärsman inom teaterns värld.

Jag skriver detta med tanke på min blogg häromdagen mot Jan Guillou, som skrivit en hatisk artikel mot kapitalismen. Som före detta marxist kan jag ana hans tankar, men anser dem inte alls genomtänkta och framför allt förlegade. Kapitalismens ses som alltings ondska. Jag undrar på vilken levnadsnivå världens befolkningen idag skulle leva utan industrialismens välsignelse? Drivkraften efter lönsamma affärer genom lönearbete har skapat otroligt mycket gott! Förvisso har kapitalismen gjort få vrålrika. Och skadat åtskilliga andra. Men många tusenden har samtidigt fått det mycket bättre ekonomiskt sett. Idag är en industriarbetare tämligen välbärgad om han spelar det privata kortspelet rätt.

De författare jag nämnt levde inte under industrialismens era, men de arbetade under tider då utvecklingen drog sig samman mot storskalig produktion som baserats på kapitalinsatser och lönearbete.

Även under den epok vi nu lever i frodas det nya produktionssättet. På grund av ökad arbetsdelning finns det också idag plats för många fler driftiga att på heltid syssla med fria yrken. Det bör Guillou veta, även om han inte vill, utan fördriver tiden med sin populärlitteratur för nöjeslystna.

Enligt min mening är denna blindhet den nutida kulturvänsterns främsta misstag. Den lever i idéerna värld och föraktar de ekonomiska fenomen som i århundraden har försörjt skribenter av olika slag. Och även dem själva idag! De hånar alla kapitalismen, som de i allmänhet enbart har ytterst vaga kunskaper om. De blundar med andra ord för verkligheten och väljer att leva i drömmarnas land.

För min del får de gärna drömma och önska vad de vill, men de måste ovillkorligen ta ansvar för den typ av samhälle som de (oftast tyst) förespråkar. Världshistoriens erfarenheter av planekonomier är otroligt mörk. Miljontals brutalt mördade. Ännu fler fattiga och okunniga. Och en plundring av miljön som vida överträffar följderna av västvärldens cigarrökande kapitalisters framfart.

Allt detta vet Guillou och även ett antal (men inte alla) av hans svartklädda vänsteranhängare, men av politiska skäl väljer de att följa den (idag konservativa) politik som Marx och Engels stakat ut för mer än hundra år sedan. Egentligen är den självvalda blindheten häpnadsväckande, men ändå – otroligt nog – sann.

Text: Torsten Sandström (Anti-pk-bloggen.se)

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Kasta inte skit på Marx och Engels! Marx tillfrågades om vad ansåg om marxisterna och svarade att det enda han visste var att han själv inte var marxist. Det finns en gemensam nämnare för marxisterna, de har inte läst Kapitalet. Marx lade all möda i världen då det verket men ingen läser det. Det är för ansträngande. I stället tar man till sig marxisternas idéer och floskler. Boken Kapitalet gör det möjligt för oss att förstå det samhälle vi nu lever i, det handlar mycket lite om framtidens samhälle!

 • Jag tycker att Guillous artikel var utmärkt på så vis att den skapar intrycket av att AB:s kaviarvänster faktiskt är vänster på riktigt, men skulle de vara det så skulle de givetvis ge mycket mera uppmärksamhet till ex. KP, eller kanske kontakta mig och göra en djupintervju, men så är det inte.

  “Vanligtvis beskrivs socialism i marxistisk bemärkelse som en politisk och ekonomisk doktrin som syftar till att skapa det klasslösa kommunistiska samhället. I detta samhälle ägs och kontrolleras produktionsmedlen offentligt. Dess omedelbara strävan är att upprätta arbetarmakt, en planerad hushållning och gemensamt ägande av produktionsmedlen (näringslivet)” Källa: svenska Wikipedia.

  Sverige betraktades nog, fram till 1990 ungefär, som en demokratisk nationell blandekonomi (d.v.s. en balans mellan kapitalism och socialism). Efter EU-inträdet är vi nog snarare att betrakta som en media-styrd, fascistisk vasallstat till Nato/EU vilket leder till allt mer brutal kapitalism och allt mindre socialism när våra gemensamma företag säljs ut till kapitalister.

  Det är den brutala kapitalismen som skapar fascistiska krig, massmigration, mångkultur och asylbaronsindustri. Frihandeln och privatiserings-psykopatin försvagar oss och skapar givetvis en nationell beredskapskatastrof. Jag är själv för en mycket hög grundlagsskyddad beredskap på alla plan och ett Svexit, eftersom Nato/EU inte är en fredlig konstruktion, men livsfarlig för oss alla.

  Jag är för en återgång till en nationell blandekonomi med hög beredskap och låg arbetslöshet och en ganska hög nivå av jämlikhet som vi hade innan 1990.

 • Shakespeare var entreprenör men skrev han de verk som tillskrivs honom?
  Djupt kunniga amatörforskare anser att det var andra författare och Oxford university har tom sen 2016 förärat Christopher Marlowe åtminstone delat författarskap till några verk.
  Officiellt mördades han men han misstänks ha gått i exil under beskydd, kanske av Elisabeth I, i vars underrättelsetjänst han verkade.
  Han var mkt välutbildad till skillnad från Shakespeare om vilken i stort sett ingenting är känt som pekar på någon skaldebegåvning.
  Oavsett det håller jag helt med om de vänsterinriktades blindhet.
  Men jag vill även påminna om vilka som hela tiden understött ALLA former av radikalism, nämligen just kapitalisterna!
  I det avseendet är många av er som ältar ert hat mot vänstern lika blinda.
  Därför är båda lägren sysselsatta med varandra medan de smartare oligarkiska manipulatörerna sitter i orubbat bo.
  Oviljan att se omsorgsfullt planerade onda avsikter och ist tolka allt som oavsiktliga och slumpmässiga förlopp är en utbredd tendens och att ist stämma in i CIAs prefererade språkbruk om konspirationsteori så fort någon ser en avsikt.
  Alla varianter av socialism kom till för att kunna försvaga medelklassen och tvinga dom att liera sig med den härskande oligarkin som egentligen är allas fiende.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *