Klimatet: En halv grad kallare det senaste året

publicerad 26 december 2020
- av Tege Tornvall
Vinter. Foto: Roberto Nickson. Licens: Unsplash.com

KLIMATET. Det senaste året sjönk världens medeltemperatur en halv grad. Det meddelar klimatinstitutet vid Maine-universitetet i nordöstra USA. I december i fjol var den globala medeltemperaturen 0,7 grader över genomsnittet för åren 1979-2000. I december i år var den 0,2 grader över. Den har alltså minskat med en halv grad.

Text: Tege Tornvall, nätverket Klimatsans | Foto: Roberto Nickson. Licens: Unsplash.com

Framför allt har nordvästra Nordamerika och stora delar av Sibirien blivit kallare. På södra halvklotet har trädfattiga områden i Sydamerika, södra Afrika och Australien blivit något kallare. Däremot har stora delar av USA, hela Norden, Nordafrika och delar av Asien samt även Antarktis värmts det senaste året. Men globalt har det ändå blivit en halv grad kallare.

Ändringarna är små, men de följer Solens cykliskt växlande magnetism och solvind med effekt på inkommande kosmisk strålning. Under 1900-talet var Solen generellt mer aktiv än under Lilla Istidens kalla perioder. Det höjde den globala medeltemperaturen med en dryg grad jämfört med slutet av 1800-talet.

Sedan 1996 har Jorden knappast värmts upp, globalt sett, frånsett särskilt varma El Niño-strömmar 1997/98 och 2015/16.

Nu kyls dock atmosfären åter som följd av att solvinden åter minskar och den kosmiska instrålningen ökar. Det ger mer moln och mer nederbörd. Mindre av värmande solvärme når jordytan. Det minskar den globala medeltemperaturen.

Lägre temperatur minskar atmosfärens volym. Det får jetströmmarna på 10-15 km höjd att gå i bukter. När de buktar söderut, släpper de in kall luft från norr. När de buktar norrut, släpper de in varm luft från söder. Detta händer nu. Flera områden på norra halvklotet har ovanligt kallt väder. Dit hör Japan med rikt snöväder de senaste dagarna. Andra områden som Norden har i stället ovanligt varmt väder.

Större skillnader i temperatur, nederbörd och vindar är just vad som händer när det totalt blir kallare. Då ökar skillnaderna mellan varma och kalla luftmassor med starkare vindar som följd.

Text: Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

Källor