Klimatet: En halv grad kallare det senaste året

publicerad 26 december 2020
- Tege Tornvall
Vinter. Foto: Roberto Nickson. Licens: Unsplash.com

KLIMATET. Det senaste året sjönk världens medeltemperatur en halv grad. Det meddelar klimatinstitutet vid Maine-universitetet i nordöstra USA. I december i fjol var den globala medeltemperaturen 0,7 grader över genomsnittet för åren 1979-2000. I december i år var den 0,2 grader över. Den har alltså minskat med en halv grad.

Text: Tege Tornvall, nätverket Klimatsans | Foto: Roberto Nickson. Licens: Unsplash.com

Framför allt har nordvästra Nordamerika och stora delar av Sibirien blivit kallare. På södra halvklotet har trädfattiga områden i Sydamerika, södra Afrika och Australien blivit något kallare. Däremot har stora delar av USA, hela Norden, Nordafrika och delar av Asien samt även Antarktis värmts det senaste året. Men globalt har det ändå blivit en halv grad kallare.

Ändringarna är små, men de följer Solens cykliskt växlande magnetism och solvind med effekt på inkommande kosmisk strålning. Under 1900-talet var Solen generellt mer aktiv än under Lilla Istidens kalla perioder. Det höjde den globala medeltemperaturen med en dryg grad jämfört med slutet av 1800-talet.

Sedan 1996 har Jorden knappast värmts upp, globalt sett, frånsett särskilt varma El Niño-strömmar 1997/98 och 2015/16.

Nu kyls dock atmosfären åter som följd av att solvinden åter minskar och den kosmiska instrålningen ökar. Det ger mer moln och mer nederbörd. Mindre av värmande solvärme når jordytan. Det minskar den globala medeltemperaturen.

Lägre temperatur minskar atmosfärens volym. Det får jetströmmarna på 10-15 km höjd att gå i bukter. När de buktar söderut, släpper de in kall luft från norr. När de buktar norrut, släpper de in varm luft från söder. Detta händer nu. Flera områden på norra halvklotet har ovanligt kallt väder. Dit hör Japan med rikt snöväder de senaste dagarna. Andra områden som Norden har i stället ovanligt varmt väder.

Större skillnader i temperatur, nederbörd och vindar är just vad som händer när det totalt blir kallare. Då ökar skillnaderna mellan varma och kalla luftmassor med starkare vindar som följd.

Text: Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

Källor

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Alla himlakroppar (inkl galaxer) rör sig konstant till olika nya positioner. Och alla dessa rörelser skapar variabler en masse, vilket också gör att inga celesta banor är cirkelrunda, utan enkelt uttryckt är deformerade ellipser. Så hur kan några “skolastiker”, som egentligen aldrig gått ur skolan, veta med exakthet hur framtiden ser.

 • Jag håller nu på att lägga ihop Climatereanalyzers två utmärkta världskartor över Jordens globale mdeltemperatur i dec. 2019 resp. 2020 i en samlad bild.

  I sig idiotiskt att tala om en global medeltemoeratur med skillnader från över 50 plusgrader i varma öknar till runt 90 minusgrader i Jordens kallaste öken, Antarktis vintertid.

  “Medeltemperaturen” beräknas efter vad som råkat mätas, främst på land i välståndsländer på norra halvklotet. 90 procent av mänskligheten bor på norra halvklotet, där runt 80 procent av beboeligt land finns.

  Det “klimat” debatten gäller utspelas därför på norra halvklotet. Men med stora luckor. Även för satellitmätningar, som visserligen täcker nästan hela jordytan – men inte hela atmosfären med stora luckor i höjdskikt.

  Både ytledes och höjdledes måste därför temperaturer uppskattas med åtföljande felrisk – och risk för medvetet inlagda fel.

 • Patrik Axelson ger just den länk som jag utgår från för att skapa en samlad bild av temperaturen i dec. 2019 resp. 2020 i olika delar av världen.

 • Jag håller nu på att rekonstruera Maine-universitetets globala temp-kartor för dec. 2020 resp. 2019 till en samlad bild. Dess kartor styrker inte dess uttalanden. Påstådd uppvärmning passar inte med kylande La Nina-effekt i Stilla Havet.

 • https://climatereanalyzer.org/wx/DailySummary/#t2
  Visar en aktuell temperatur på hela jordenklotet . Både temperaturen över land och vatten går att avläsa.
  Om växthuseffekten finns, viket i så fall är mot naturlagarna, går det inte att mäta temperaturer från satelliter. Värmestrålningen återreflekteras och rätt temperatur går inte att avläsa.

 • Tack, Tege T för uppdateringen. Lilla fröken sankta Greta tycks ha problem?

  Ändå är det bestämt från EU, att förbränningsmotorer typ Otto/Diesel inte skall få finnas efter 2025, samt att vårt eget Riksdagis förbjuder oss svenskar samma sak, men vi har tid på oss ända fram till 2030, alltså då när Agenda 2030 skall vara operativ, fullt ut. Och där i mellan kommer nu i januari i Davos, proklameras och skjutas salut för ett gigantiskt Re-set under ledning av Ernst Stavros Blofeld, hum ursäkta, jag menar Klaus Schwab, boss i WEF (World Economic Forum), som i hop med FN skall stöpa om klotet till oigenkännlighet.
  Privat egendom skall inte få finnas, så alla problem med privatbilar och deras negativa inverkan på klimatet (uppvärmning!) försvinner ju i s f.
  Men varför bry sig? Den kollektiva sinnes-sjukan kommer snart ta’ kål på oss.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *