SVT Vaccinkrigarna – Tittarservice svarar på kritik från arga tittare

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 17 december 2020
- NewsVoice redaktion
Vaccinspruta - Foto: Andres Rueda, Public domain, Flickr.com

SVT VACCINKRIGARNA. Många TV-tittare är irriterade på hur SVT-journalisterna Anna Beckman, Malin Olofsson och Emily Simmons wallraffade vaccinkritiker med argumentet att det handlar om en ”ljusskygg rörelse” med ”makthavare” som måste rökas ut. NewsVoice publicerar några läsarfrågor riktade till journalisterna, frågor som istället besvaras av SVT:s tittarservice.

Text: NewsVoice

En tittare skriver (texten är grammatisk korrigerad):

”De som är engagerade i vaccinfrågan är ofta privatpersoner som läst på oerhört mycket för att veta vad de talar om. Tusentals timmar har spenderats för att läsa studier, rapporter och officiell statistik för att förstå hur allt hänger ihop. Som grävande journalister har ni gjort det jobbet? Vad kom ni fram till då? Hur kan ni veta att de påstår något som är felaktigt?”

 

Tittaren skriver också att det är fel att förlöjliga föräldrars oro och förminska de som försöker granska makten. Tittaren lägger fram en graverande omständighet när det gäller skolläkarnas bristande utbildning i vaccinationsrisker (en okunskap som är allmänt känd):

”Har ni frågat läkare hur många timmars undervisning som de fått om vacciner? Jag har en bekant som är infektionsläkare, dvs han har vacciner som sin profession, han vet att det finns en adjuvant (för att få en immunreaktion) och ett aktivt ämne som man vaccinerar emot. Adjuvanten kan vara aluminium, kvicksilver, formaldehyd mm. Att gå in närmare och få fakta om hur ämnena påverkar kroppen det vet han inte. De får undervisning främst om vilka vacciner som finns och programmet om hur de ska tas, det är det viktigaste.”

Läs mer: Brittiska regeringen: Covidvaccin bör ej ges till barn och havande kvinnor

Tittaren som verkar vara påläst lägger fram ytterligare information och skriver:

”Spädbarn i Sverige får 1 milligram aluminium redan vid 3 månaders ålder. Enligt FDA är 5 mikrogram per kilo kroppsvikt förknippat med toxiska effekter. Om barnet väger 5 kg så är en dos på 25 mikrogram förenat med en hälsorisk. Barnen får därmed en dos som är 40 gånger så stor! Detta är inget som informeras om på BVC. Man får höra att det är sån liten mängd, men det sprutas in i blodet [egentligen under huden eller i muskeln]. Hur påverkar det barnet när det hamnar i hjärnan?”

Läs mer: Replik till SVT – Att granska vacciner är inget brott

Skärmdump från SVT tittarservice, 2020.
Skärmdump från SVT tittarservice, 2020.

SVT tittarservice svarar på frågor om vacciner och de journalistiska metoderna i SVT Vaccinkrigarna

Från kommunikatören Artur, den 11 december 2020 09:21 angående SVT Vaccinkrigarna:

”Tack för ditt mejl. Så här svarar redaktionen: Vi har inifrån följt vaccinmotståndet i Sverige och USA i över ett och ett halvt år för att kunna berätta hur några av de främsta personerna inom rörelsen arbetar för att sprida sitt budskap om att vacciner är farliga och orsakar mer skada än nytta.

I Sverige har vi en hög vaccinationsgrad men samtidigt ser Folkhälsomyndigheten att ungefär 20% av dagens svenska föräldrar är tveksamma kring vacciner. Om de slutar vaccinera sina barn skulle det finnas risk för att vi skulle få tillbaka sjukdomar som tex mässlingen i Sverige. En sjukdom som kan skada för livet och till och med leda till döden.

Problemet är att personerna du refererar till inte förstår hur det akademiska arbetet fungerar och/eller vrider data för att det ska stämma in till sin egen världsbild.

Om vi tar Wakefield som ett exempel eftersom du nämner MPR-vaccinet. Hans studie kring en relation mellan vaccinet och autism var redan vid publiceringsdatumet kritiserad. Dessutom gjorde den, inklusive Wakefield själv slutsatsen att inget samband kunde etableras mellan autism och vaccinet. Däremot gick han själv ut på en presskonferens och påstod motsatsen.

Därefter studeras studien av andra forskare som fastslog att den mycket riktigt inte kunde påvisa en koppling. Detta är ett normalt akademiskt förfarande och finns inom vetenskapen. Ett av vetenskaplighetens krav är öppenhet och att den kan kritiseras. Personer som Wakefield verkar skrämmande nog ha glömt bort det när det passar och fortsätter med falska påståeenden.

De vi har träffat sitter på en maktposition inom antivaccinrörelsen. Den främsta vaccinmotståndaren i Norden har vi följt i över 1,5 år och hon var tydlig med att hon inte ställer upp på intervjuer med Sveriges Television.

För att kunna komma henne nära och förstå hennes drivkraft och verkligen kunna ta henne på allvar så såg vi att vi behövde utge oss för att vara några andra.

Wallraff är en metod som kan användas för att avslöja allvarliga missförhållanden eftersom det annars inte varit möjligt. Vi har hela tiden följt de svenska regler och lagar som finns för journalistisk verksamhet. Vi har träffat Linda Karlström i hennes hem vid ett tillfälle.

Övriga inspelningar har skett på andra platser än hennes hem. Linda Karlströms familj och egna erfarenheter är en viktig del av hennes argumentation. När Linda startade sitt kampanjarbete så höll hon sina möten hemma och en av hennes metoder för att komma i kontakt med oroliga föräldrar är att sälja in sig själv som en “vanlig hemmamamma”.

Vi kommer inte visa några bilder på hennes barn.

Om du tittar på serien kommer du snabbt se att det är gemensamt för rörelsen i både USA och Sverige. ”Hör vad föräldrarna säger” är svaret på minsta fråga och när man lyssnar på Linda Karlström bör man också vara uppmärksam på att hon är väldigt medveten om hur media fungerar. Hon har tidigare förklarat för oss hur hon brukar göra för att manipulera sin publik. Hon tvekar inte att använda sig själv eller sin familj för att vinna en diskussion som många anser borde handla om vetenskapliga belägg. Slutligen, agerar hon som privatperson och vi ifrågasätter inte att hon tror på det hon gör.

Men i sin kamp mot vaccin är Karlström ingen privatperson. Föräldrar som ser hennes tolkning av vetenskap på Youtube eller på en föreläsning, tolkar henne som en auktoritet och fattar livsavgörande beslut utifrån hennes slutsatser. Om man väljer att sprida så kontroversiella påståenden som Karlström så får man också tåla att bli granskad. Vi tror att många kommer att bli förvånade när de ser vad som driver Linda Karlström.

Önskar dig en fortsatt fin vecka.”

Läs mer: SVT vill karaktärsmörda fembarnsmamma som föreläser om vaccinrisker

Text: NewsVoice

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq