Prisutveckling bostadsrätter mars-oktober 2020. Källor: Parapedia.se, Maklarstatistik.se

Prisutveckling bostadsrätter mars-oktober 2020. Källor: Parapedia.se, Mäklarstatistik

Prisutveckling bostadsrätter mars-oktober 2020. Källor: Parapedia.se, Maklarstatistik.se

Priser på bostadsrätter 2016-2020. Källa: Maklarstatistik.se