Läkemedelsföretaget Pfizer och dess långa kriminella historia

publicerad 2 februari 2021
- Kersti Wistrand

BIG PHARMA. Ett godkännande av Pfizer-BioNTechs vaccin för EU kan komma redan 23 december. Detta innebär att de första vaccinationerna i Sverige kan äga rum 27 december. Kersti Wistrand tittar närmare på Pfizers historik som under speciellt 2000 – talet har varit fylld av stora skadeståndsbelopp.

Text: Kersti Wistrand | Redigerat utdrag från artikeln Läkemedelsföretaget Pfizer och dess långa kriminella historia som tidigare publicerats på Humanism & Kunskap

De senaste 25 åren rymmer mutor, bedrägerier, läkemedelshistoriens största straffpåläggande, förfalskningar av läkemedelsforskning, brutna kontrakt och experimenterande med människoliv med icke-utprovade och registrerade läkemedel.

Vi börjar med det största skadeståndet i läkeföretagens historia vilket orsakades av ett stort bedrägeri från Pfizers sida.

Bedrägerier

År 2009 stod världens största läkemedelsföretag Pfizer i centrum för det största vårdbedrägeri och de största straffrättsliga böterna någonsin i läkemedelshistorien.

Pharmacia & Upjohn, dotterbolag till Pfizer, åtalades för bedrägeri och vilseledande marknadsföring. Sammanlagt fick läkemedelsföretaget Pfizer böta 2,3 miljarder dollar på grund av läkemedlet Bextra som de felaktigt marknadsfört för användningar som inte godkänts av medicinska tillsynsmyndigheter. En del av dessa pengar gick till överlevande anhöriga.

Bextra patenterades 1995 och godkändes 2001 av FDA (USA:s Food and Drug Administration, motsvarande vårt Läkemedelsverk) som ett antiinflammatoriskt läkemedel. Det skrevs ut för att behandla artros, reumatoid artrit och smärtsamma menstruationskramper.

En visselblåsare slog larm 2003 (se vidare nedan) och American Heart Association presenterade en rapport som visade att patienter som använde Bextra medan de återhämtade sig från en hjärtkirurgi var 2,19 gånger mer benägna att drabbas av stroke eller hjärtinfarkt än de som fick placebo.

Läkemedlet drogs tillbaka från marknaden 2004 av FDA p g av ”potentiell ökad risk för allvarliga kardiovaskulära biverkningar” och ”potentiell ökad risk för allvarliga hudreaktioner” samt det faktum att Bextra ”inte hade visat sig ge några unika fördelar jämfört med andra tillgängliga NSAID”.

Läkartidningen i Sverige har i en artikel 2005 förmedlat denna information och att Bextra bör ersättas med andra läkemedel för de 3000 svenska patienter som använder preparatet.

Bakgrunden till den fällande domen är enligt The Guardian i september 2009 följande:

Rättegången 2009 var kulmen på en sex-årig utredning av Pfizer. Den utlöstes delvis av att visselblåsaren John Kopchinski, en försäljare av Pfizerprodukter i Florida, slog larm om vad han kallade ”oetiskt uppförande”. Han anklagade Pfizer för att påstå att Bextra kunde användas för en rad andra sjukdomstillstånd än för behandling av artrit och menstruationsvärk och hävdade att detta riskerade stora skador i form av hjärtinfarkt, stroke och blodproppar:

“Jag förväntades öka vinsten till varje pris för Pfizer, även när försäljningen var en fara för liv och jag kunde inget göra”, säger Kopchinski, som senare tilldelades 51,5 miljoner dollar enligt en amerikansk lag som belönar visselblåsare.

Förfalskade forskningsrapporter

Pfizer har flera gånger manipulerat forskningsrapporter för stöd att använda sitt läkemedel Neurotin för andra sjukdomar än epilepsi. Nedan visas början på en artikel i översättning frånNew York Times 8 oktober 2008 då en rättegång ägt rum:

“Läkemedelsproducenten Pfizer manipulerade … publiceringen av vetenskapliga studier för att stärka användningen av sin epilepsidrog Neurontin för andra sjukdomar, samtidigt som man dolde forskning som inte gav stöd till sådana användningar, detta enligt experter som som satts att granska tusentals företagsdokument för käranden (motparten) i en rättegång mot företaget.”

Läs mer: Varningar för skadliga läkemedel kommer ofta långt efter att industrin redan dragit in miljardbeloppen

Oregistrerat läkemedel aldrig tidigare testat på barn

Under 1996 pågick en epidemi av hjärnhinneinflammation, meningitis, i Nigeria varvid ca 15.000 nigerianer dog. Pfizer tog chansen och testade ett nytt oprövat preparat, antibiotikan trovafloxacin (Trovan) på 100 nigerianska barn under förevändning att det rörde sig om ett filantropiskt projekt.

Pfizer begärde aldrig tillåtelse för projektet hos den nigerianska regeringen. Man hemlighöll även att läkemedlet var oregistrerat och aldrig tidigare testat på barn. Man hemlighöll också för föräldrarna att Läkare utan gränser delade ut gratis och godkänd medicin på samma sjukhus.

100 andra barn testades med det kända meningitis-medlet ceftriaxone, men i betydligt lägre doser än brukligt. Det rörde sig i båda fallen om ett experimenterande där syftet med att rädda liv var sekundärt.

Forskningsstudien kom bort eller mer korrekt sagt: hemlighölls. Pfizer påstod dock:

Trovan räddade utan tvekan liv och Pfizer håller inte med alla uttalanden om att företaget genomförde sin studie på ett oetiskt sätt.

Rapporten släpptes alltså aldrig, men återfanns många år senare av en visselblåsare. Sammanlagt hade elva barn dött, andra blivit hjärnskadade för livet, delvis förlamade eller döva.

Detta hade till följd att stora protester och demonstrationer utbröt i Nigeria i december 2000. Nigerianska föräldrar väckte en grupptalan som lämnades till en federal domstol i New York. Pfizer åtalades för ”ett medicinskt experiment med utländska medborgare utan deras samtycke”.

Trovafloxacin drogs senare tillbaka från den europeiska marknaden efter rapporter om dödliga leverskador.

Brutet kontrakt

Pfizer ingick ett avtal att skänka aidsmediciner motsvarande 50 miljoner dollar till Sydafrika, men bröt något senare avtalet för att istället satsa på att utrota en ovanlig form av blindhet i utvecklingsländerna.

Aggressiv marknadsföring med stora mutor

Pfizer blev världens största läkemedelsproducent 2010 mycket tack vare sin aggressiva marknadsföring. Detta år ställdes de inför rätta för mycket stora mutor under sista halvåret 2009.

Pfizer hade då betalat ut cirka 20 miljoner dollar till 4 500 läkare för att dessa skulle skriva ut recept med deras preparat. Utbetalningarna täckte även avgifter för resor och måltider. Pfizer betalade också 153 miljoner dollar till 250 akademiska centra och andra forskningsgrupper för kliniska prövningar.

Pfizer fick betala 1 miljard dollar till Medicare, Medicaid och andra statliga sjukförsäkringssystem för att ersätta felaktiga recept och för att de ”försökt tjäna vinst genom bedrägeri”.

Biträdande advokaten Pirelli sa i rättegången:

“Varje år förlorar vi tiotals miljarder dollar i Medicare- och Medicaid-medel till bedrägerier. Dessa miljarder representerar sjukvårdsdollar som kan spenderas på medicin, äldreomsorg eller akutbesök men istället spenderas på läkemedel eller apparater som helt enkelt inte är effektiva för de patienter som de ordineras till”.

2012 infördes en lag där de amerikanska läkemedelsbolagen måste redovisa alla utbetalningar överskridande 10 dollar till läkare.

Olaga marknadsföring

Neurontin som nämns ovan är ett medel som godkändes för epileptiska anfall. Pfizer som är tillverkare har gång på gång marknadsfört medlet på olagligt sätt och påstått att det kan användas även för andra åkommor trots att detta inte är godkänt av FDA.

Pfizer har upprepade gånger uppgett att neurontin hjälper vid bipolaritet, ADHD, migrän, huvudvärk och andra slags smärtor. Mängder av felaktiga recept har skrivits ut och höga böter har utfärdats 2004 (430 milj $), 2011 (142 milj $), 2013 (142 milj $) samt 2014 (325 mil $).

Mutor till främmande länders regeringar

Den 7 augusti 2012 tvingades Pfizer till stora bötesbelopp för brott mot FCPA, Foreign Currupt Practices Act, för att ha utdelat stora mutor till läkare och andra anställda vid utländska regeringar för att vinna på affärsöverenskommelser angående sina läkemedel.

Höga belopp hade utdelats i  Bulgarien, Kina, Kroatien, Tjeckien, Italien, Kazachstan, Ryssland och Serbien.[14]

Läs hela artikel och se referenser på Humanism & Kunskap

Text: Kersti Wistrand

Relaterade artiklar

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq