Förslag till grundlagsändring som möjliggör en bredare kriminalisering av deltagande i terroristorganisation

publicerad 16 mars 2021
- av Redaktionen
Demonstranter i Maldiverna vill 2014 införa sharialagar
Demonstranter i Maldiverna vill 2014 införa sharialagar
Bildval: NewsVoice. Demonstranter vill införa sharialagar på Maldiverna. Foto: Wikimedia, CC BY 2.0

I dag har justitie- och migrationsminister Morgan Johansson tagit emot ett delbetänkande av 2020 års grundlagskommitté. Utredningens förslag innebär en förändring på grundlagsnivå, som ger möjlighet att i lag begränsa föreningsfriheten när det gäller sammanslutningar som ägnar sig åt eller understödjer terrorism.

Text: Pressmeddelande från Sofie Rudh, pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet | Bildval: NewsVoice

Kommittén, som är parlamentariskt sammansatt, leds av justitierådet tillika ordföranden för Högsta domstolen Anders Eka. I ett delbetänkande presenterade kommittén i dag den del av sitt uppdrag som rör frågan om behovet av ytterligare möjligheter att begränsa föreningsfriheten i syfte att möjliggöra en generell kriminalisering av deltagande i terroristorganisationer.

Skyddet för föreningsfriheten är ett centralt inslag i fri- och rättighetsskyddet. Terrorism innefattar dock brottslighet av mycket allvarlig och systemhotande natur som ställer särskilda krav på ett samhälle som är öppet och demokratiskt.

Enligt kommittén kan de befintliga möjligheterna att inskränka den grundlagsskyddade föreningsfriheten inte läggas till grund för någon heltäckande lagstiftning som begränsar rätten att delta i sammanslutningar som ägnar sig åt terrorism. En sådan lagstiftning skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Enligt kommittén bör det samtidigt finnas breda möjligheter att ingripa mot terrorism och situationer som kan uppstå där det är motiverat att vidta åtgärder som tar direkt sikte på terroristorganisationer. Kommittén anser därför att det finns starka skäl som talar för ett vidgat utrymme för att begränsa föreningsfriheten. Mot bland annat den bakgrunden föreslår kommittén att det införs en ny regel som ger möjlighet till inskränkning av föreningsfriheten när det gäller sammanslutningar som ägnar sig åt eller understödjer terrorism.

Den nya regeln placeras i regeringsformen som en del av den befintliga begränsningsbestämmelsen. Den föreslagna ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Kommitténs förslag innebär att det görs en förändring på grundlagsnivå som ger riksdagen möjlighet att i vanlig lag besluta om lagstiftning som begränsar föreningsfriheten när det gäller sammanslutningar som ägnar sig åt eller understödjer terrorism. Detta har inte varit möjligt tidigare.

SOU 2021:15 Föreningsfrihet och terroristorganisationer

Pressmeddelande från Sofie Rudh, pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet