Förslag till grundlagsändring som möjliggör en bredare kriminalisering av deltagande i terroristorganisation

9
Demonstranter i Maldiverna vill 2014 införa sharialagar
Bildval: NewsVoice. Demonstranter vill införa sharialagar på Maldiverna. Foto: Wikimedia, CC BY 2.0

I dag har justitie- och migrationsminister Morgan Johansson tagit emot ett delbetänkande av 2020 års grundlagskommitté. Utredningens förslag innebär en förändring på grundlagsnivå, som ger möjlighet att i lag begränsa föreningsfriheten när det gäller sammanslutningar som ägnar sig åt eller understödjer terrorism.

Text: Pressmeddelande från Sofie Rudh, pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet | Bildval: NewsVoice

Kommittén, som är parlamentariskt sammansatt, leds av justitierådet tillika ordföranden för Högsta domstolen Anders Eka. I ett delbetänkande presenterade kommittén i dag den del av sitt uppdrag som rör frågan om behovet av ytterligare möjligheter att begränsa föreningsfriheten i syfte att möjliggöra en generell kriminalisering av deltagande i terroristorganisationer.

Skyddet för föreningsfriheten är ett centralt inslag i fri- och rättighetsskyddet. Terrorism innefattar dock brottslighet av mycket allvarlig och systemhotande natur som ställer särskilda krav på ett samhälle som är öppet och demokratiskt.

Enligt kommittén kan de befintliga möjligheterna att inskränka den grundlagsskyddade föreningsfriheten inte läggas till grund för någon heltäckande lagstiftning som begränsar rätten att delta i sammanslutningar som ägnar sig åt terrorism. En sådan lagstiftning skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Enligt kommittén bör det samtidigt finnas breda möjligheter att ingripa mot terrorism och situationer som kan uppstå där det är motiverat att vidta åtgärder som tar direkt sikte på terroristorganisationer. Kommittén anser därför att det finns starka skäl som talar för ett vidgat utrymme för att begränsa föreningsfriheten. Mot bland annat den bakgrunden föreslår kommittén att det införs en ny regel som ger möjlighet till inskränkning av föreningsfriheten när det gäller sammanslutningar som ägnar sig åt eller understödjer terrorism.

Den nya regeln placeras i regeringsformen som en del av den befintliga begränsningsbestämmelsen. Den föreslagna ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Kommitténs förslag innebär att det görs en förändring på grundlagsnivå som ger riksdagen möjlighet att i vanlig lag besluta om lagstiftning som begränsar föreningsfriheten när det gäller sammanslutningar som ägnar sig åt eller understödjer terrorism. Detta har inte varit möjligt tidigare.

SOU 2021:15 Föreningsfrihet och terroristorganisationer

Pressmeddelande från Sofie Rudh, pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet


Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten

I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin egen kommentar. Se reglerna.

Prenumerera
Notify of
guest

9 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
17 mars 2021 kl 16:07

“2 § För terroristbrott döms den som begår en gärning som anges i 3 §, om gärningen allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation och avsikten med gärningen är att
1. injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp,
2. otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd, eller
3. allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation.

Straffet är fängelse på viss tid, lägst fyra år och högst arton år, eller på livstid.

Är brottet mindre grovt, är straffet fängelse, lägst två år och högst sex år.”

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003148-om-straff-for-terroristbrott_sfs-2003-148

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
17 mars 2021 kl 19:36

vad kul:

“3. allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation”

Tala om att hugga sig själv i foten!

Morgan Merlingen
Morgan Merlingen
Gäst
17 mars 2021 kl 12:18

Jag förväntar mig att när lagen gäller så ska HELA Socialdemokratiska partiet omedelbart arresteras och åtalas för terrorism. De har ingått avtal med internationellt terroristklassade organisationer. Samt aktivt medverkar dels till organisationers inträde i politiken, samt finansiering under läng tid av deras verksamhet samt organiserat invandring av deras medlemmar i utbyte bl a mot röster i val.

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
17 mars 2021 kl 03:29

Ja Jesper snart är hela det uppvaknande folket klassade som “terrorister”

Anders Danielsson: Regimkritiska åsikter kan liknas vid terrorism
https://samnytt.se/anders-danielsson-regimkritiska-asikter-har-likheter-med-terrorism/

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
17 mars 2021 kl 02:38

Ironiskt att bara V ser baktanken, ej heller lagligt att hasta igenom enligt regeringsformen.

“Hur ändras en grundlag?
ttps://lawline.se/answers/hur-lang-tid-tar-det-innan-en-grundlagsandring-blir-verklighet

I förlängningen kan sd uteslutas ur riksdagen trots att det bara är sd och miljöpartiet som inte har deltagit i den enhälliga riksdagen 1922 som röstade ja till “rasbiologiska institutet”.

Jag tycker att partiernas lagvidriga samröre med främmande makt är viktigare att stävja och då skulle regeringen kunna sparka ut SD, men S mfl få svårt att förklara egna bindningar.

Jesper
Jesper
Gäst
16 mars 2021 kl 21:11

När detta är på plats behöver de bara bredda terrorbegreppet. Vidga perspektiven lite liksom. Göra det mer inkluderande för tusan. Så att de kan röja upp i det här obstinata konspirationsteoriträsket nån jävla gång!

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
16 mars 2021 kl 19:27

Jag anser att våra svenska regeringar efter Olof Palme har en osund jävsrelation med israelisk extremism som nu genom förbud mot demokratisk granskning skadar både det svenska och judiska folket.

https://nyadagbladet.se/utrikes/israelisk-frihetsaktivist-vadjar-om-hjalp-de-har-skapat-ett-medicinskt-apartheid/