Regeringen och SKR överens: covidvaccinering av barn och ungdomar ska starta skyndsamt

36
282
Vaccination. Foto: Public Health Image Library, Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
Vaccination. Foto: Public Health Image Library, Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har träffat en ändringsöverenskommelse om genomförande av vaccinering mot covid-19 under 2021. Beslutet innebär bland annat att regionerna får ersättning för skyndsam vaccination för barn och ungdomar som rekommenderas vaccination av Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om att rekommendera vaccinering från det året man fyller 16 år samt för barn med vissa medicinska tillstånd i åldrarna 12–15 år. Med anledning av detta finns behov av att uppdatera ansvars- och kostnadsfördelningen mellan staten och SKR för genomförandet av vaccinationer mot covid-19.

Ändringsöverenskommelsen innebär bland annat att även de barn och ungdomar som rekommenderas vaccination ska vaccineras skyndsamt, kostnadsfritt och att vaccinationerna ska registreras i det nationella vaccinationsregistret.

Den schablonersättning som parterna tidigare har enats om ska utgå även för vaccinering av barn och ungdomar.

Vaccineringen ska fortgå till dess att samtliga personer i befolkningen som av Folkhälsomyndigheten rekommenderas vaccination har erbjudits det.

Bakgrund till ändringsöverenskommelsen

Den 8 december 2020 ingick staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en överenskommelse om genomförande av vaccinering mot covid-19, 2021. Läs här

Den 1 april ingick staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en ändringsöverenskommelse om genomförande av vaccinering mot covid-19, 2021, med anledning av förändrade förutsättningar avseende leverans av vaccin. Läs här

Sedan slutet av maj finns ett vaccin mot covid-19 godkänt av den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) från tolv års ålder. Vaccinet har tidigare varit godkänt för användning från sexton års ålder. Den 22 juni presenterade Folkhälsomyndigheten rekommendationer gällande vaccinationer av personer under 18 år.

Text (pressmeddelande): Sofia Brändström, pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren


Stöd NewsVoice genom att köpa kaffe
Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin egen kommentar. Se reglerna.
Prenumerera
Notify of
guest
36 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
1 oktober 2021 kl 23:17

Brev från föräldrar och skolpersonal till svenska skolor angående massvaccinationen mot Covid-19

https://checkfact.org/brev-fran-foraldrar-till-alla-skolor-angaende-massvaccinationen-mot-covid-19/

Remissvar ang. vaccinbevis – signerat av 40 jurister, läkare, biomedicinare och sjuksköterskor   2021-09-30  

En grupp om 40 personer bestående av jurister, läkare, biomedicinare och sjuksköterskor har signerat ett remissvar på lagförslaget om vaccinbevis, som nyligen lades fram av regeringen.
Vaccinbevisen ska kunna användas för att neka ovaccinerade personer att delta i olika sammanhang där ett större antal människor samlas.
Remissvaret går att begära ut från socialdepartementet men finns även här nedan samt på lakaruppropet.se

https://checkfact.org/remissvar-ang-vaccinbevis-signerat-av-40-jurister-lakare-biomedicinare-och-sjukskoterskor/

Last edited 7 månader sedan by Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
20 oktober 2021 kl 02:14

Läkaren om Folkhälsomyndighetens informationsblad:

”Detta är ren ONDSKA”

 CHECKFACT  2021-10-19  
  

Vaccinering mot covid för åldersgruppen 12-15 år har nu påbörjats runt om i Sverige. Många har varit kritiska till en massvaccination av hundratusentals barn med ett preparat som är av en helt ny teknik och som inte genomgått vedertagna tester innan det började användas i stor skala.

Dessutom menar många läkare att sjukdom som vaccinet är avsett att skydda mot utgör ett mycket begränsat hot, särskilt mot yngre individer. Som vi skrivit om i flera artiklar här på CheckFact har å andra sidan covidvaccinen genererat en enorm mängd biverkningsrapporter. Statistiken har också visat att det är vanligare med vissa biverkningar hos barn och yngre individer, än hos vuxna.

Informationskampanjerna från media, myndigheter och regioner för att locka till vaccination, har varit omfattande. Förutom information i TV, radio. och tidningar, har även olika affischer satts upp och trycksaker spridits.
En svensk läkare reagerade på ett av Folkhälsomyndigheten informationsblad rörande covidvaccinering av barn från 12 år. I bladet beskrevs covidvaccinen bland annat ge ”ett effektivt skydd mot sjukdom” samt att biverkningar av vaccinen ”är mycket ovanliga”.

https://checkfact.org/lakaren-om-informationen-fran-fhm-rorande-covidvaccinering-av-barn-ren-ondska/

Last edited 6 månader sedan by Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
25 oktober 2021 kl 19:55

Svensk domare: ”Bryter regioner och kommuner mot lagen när de vaccinerar barn mot covid-19?”
 CHECKFACT  2021-10-25  


en tidigare artikel här på CheckFact.org (Läkaren om Folkhälsomyndighetens informationsblad: ”Detta är ren ONDSKA”)
kommenterade en läkare informationen från Folkhälsomyndigheten om vaccination av barn från 12 år. Läkaren ansåg att informerat samtycke saknas och att myndigheten sprider vilseledande information.
Bryter regioner och kommuner mot lagen när de vaccinerar barn mot covid-19?
Borde regioner och kommuner utifrån Romstadgan, Genèvekonventionen, Nürnbergkoden, EU-förordningen, brottsbalken samt barnkonventionen omedelbart upphöra med covid-19-vaccinering av alla personer yngre än 18 år?
Utifrån SOU 2020:63 är sannolikt covid-19-vaccinering av barn ett brott mot EU-förordningens artikel 32 samt motbarnkonventionen (lag 2018:1197). Sannolikt är vaccineringen också ett brott mot andra både nationella och internationella lagar.
Regionens tjänstemän och vårdpersonal och kommunens tjänstemän omfattas i sin tjänstgöring av lojalitetsplikten,”

https://checkfact.org/svensk-domare-reflekterar-bryter-regioner-och-kommuner-mot-lagen-nar-de-vaccinerar-barn-mot-covid-19/

Last edited 6 månader sedan by Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
4 augusti 2021 kl 06:04

Skall riksdagen skydda barnen eller vaccinfabrikanten Matti Sellbergs pengar?

08/03/21

BIG PHARMA  NYHETER

58% av spädbarnsdödsfallen som rapporterats till VAERS inträffade inom 3 dagar efter vaccination, visar forskning
I en ny forskningsdokument publicerad i tidskriften Toxicology Reports fann författaren Neil Z. Miller att av totalt 2 605 spädbarnsdödsfall rapporterade till VAERS mellan 1990 och 2019 inträffade 58% inom tre dagar efter vaccination och 78% inträffade inom sju dagar efter vaccination.

vid Brian Hooker, Ph.D., P.E.

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
8 augusti 2021 kl 17:35

Lyssna på Börje Peratts Augustital “Rädda våra barn”,
en videofilm på 8 minuter utlagd i dag på Humanism & Kunskap,
ett bra tal och en utmärkt sammanställning:

https://humanismkunskap.org/2021/08/08/augustital-radda-vara-barn/

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
28 augusti 2021 kl 02:11

Veckans amerikanska data för 12-17-åringar visar:


De senaste rapporterade dödsfallen inkluderar en 15-årig pojke (VAERS I.D. 1498080) som tidigare hade COVID, diagnostiserades med kardiomyopati i maj 2021 och dog fyra dagar efter att ha fått sin andra dos av Pfizers vaccin den 18 juni, när han kollapsade på fotbollsplanen och gick in i ventrikulär takykardi; och en 13-årig flicka (VAERS I.D. 1505250) som dog efter att ha lidit av ett hjärtfel efter att ha fått sin första dos pfizer.

  • 89 rapporter om blodproppsrubbningar, med alla fall som tillskrivs Pfizer.”

Rapporter om covid-vaccinskador hoppar med 27 000 på en vecka, FDA drar “bete och byte” med Pfizer-vaccingodkännande • Barns hälsoförsvar (childrenshealthdefense.org)

Last edited 8 månader sedan by Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
23 september 2021 kl 17:48

Stämning i USA efterlyser fler kärande (dock inte svenskar)
Ändå matnyttiga argument mot grupptryck.


Med andra ord, för att stämma måste käranden skadas eller skadan måste vara “överhängande”.
I D.C. rättegången är föräldrarna och barnen i en laglig catch-22. Barnen kan inte skadas fysiskt förrän vaccinet injiceras – men föräldrarna kan inte stämma för att stoppa injektionen eftersom barnet ännu inte har skadats.
Det enda undantaget är om kärandena kan visa att skadan är “överhängande”. Bevisstandarden för risk för “överhängande” skada är mycket hög och mycket faktaspecifik.
D.C. stämningen “avfärdades utan fördomar”, vilket innebär att stämningen kommer att lämnas in igen senast den 1 oktober, och ytterligare fakta och käranden kan läggas till för att komma över det “lagliga stående” hindret.
Vi behöver ytterligare käranden att lägga till i fallet. Det finns två saker vi måste visa för att stå upp:

  • Barnet pressas att få vaccinet – antingen i skolan och/eller av grupptryck.
  • Barnet verbaliserar att han / hon kommer att trotsa föräldrarna och få chansen.

Den perfekta käranden skulle vara föräldrarna till ett barn som fick det första skottet och hotar att gå och få det andra.
Om du vill betraktas som ytterligare en kärande, vänligen kontakta CHD omedelbart. Tiden för essensen. Det nya klagomålet kommer att lämnas in den 1 oktober eller tidigare.”

Söker D.C. Käranden (salsalabs.org)

Rolf Stålhandske
Rolf Stålhandske
Gäst
10 juli 2021 kl 23:17

Det kommer att riskera att göra oerhört många, om inte flertalet, vaccinerade flickor sterila för hela livet! Befolkningskontrollagenda?
Hur kan vi acceptera det utan att ryta ifrån som lejon?
Tänker man lite längre, slog det mig plötsligt nu, troligen fånigt men också korrekt tänkt, så kanske det är ett listigt sätt att stoppa de radikala muslimernas drömmar om att snabbt ta över landet via långt större födslar bland muslimska kvinnor( ett statistiskt säkerställt faktum) än övriga medborgare,förutsatt att alla barn tvingas till det,precis som med andra vacciner,men till priset att landets icke-muslimska befolkning också drabbas oacceptabelt hårt.

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Rolf Stålhandske
11 juli 2021 kl 00:31

Detta händer med det s k virus och med sprutan i din kropp

Se hela denna professors genomgång, verkligen skrämmande. 17 min.

https://odysee.com/@OracleFilms:1/Dr.-Sucharit-Bhakdi-Oracle-Films-Message-HD:1?src=find_unauth

Tag absolut ingen anticovid-spruta! Har du tagit en spruta, ta för h-e inte någon mer!!!!
 

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
11 juli 2021 kl 04:09

USA

Antal rapporterade dödsfall efter att COVID-vacciner hoppat mer än 2000 på 1 vecka, enligt VAERS

VAERS-data som publicerades idag av CDC visade totalt 438 441 rapporter om biverkningar från alla åldersgrupper efter COVID-vacciner, inklusive 9 048 dödsfall och 41 015 allvarliga skador mellan 14 december 2020 och 2 juli 2021.

https://childrenshealthdefense.org/defender/cdc-vaers-deaths-reported-covid-vaccines/

Last edited 10 månader sedan by Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
7 juli 2021 kl 01:35

07/06/21

BIG PHARMA › NYHETER

Pappa: Min sons skola fick honom att få COVID-vaccin, nu har han hjärtproblem En 17-årig student, som återhämtade sig från covid men var tvungen att få vaccinet för att gå i skolan och spela fotboll, utvecklade ett hjärtfel strax efter att ha fått Pfizer-vaccinet.

Tonåring diagnostiserad med hjärtproblem efter COVID Pfizer Vaccine + Vill du skydda folkhälsan? Få pengar ur politiken + mer (salsalabs.org)

Nu 252 st skyndssamma dödsfall efter regeringens “covidvaccinering” i Sverige.

https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar—coronavacciner#hmainbody3

Last edited 10 månader sedan by Magnus Lindgren
Conradius_1
Conradius_1
Gäst
4 juli 2021 kl 20:15

Grafene oxid förklarar magnetismen OCH Covid!!!, fungerar som en killswitch när materialet exiteras vid rätt frekvens av 5 g. Munskydd, teststickor och vaccin innehåller graphene oxid. Med vissa frekvenser för 5 g kan Covid symptom framkallas. Helt sjukt kolla länken.
https://www.brighteon.com/3836efab-d452-4f32-88e0-01070ed61a1f

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Conradius_1
5 juli 2021 kl 05:26

Detta kanske kan förklara helt onormala blödningar som hos arsenikförgiftade.
Förgiftningarna bör likna varandra eftersom även arsenik binder sig till järn som gör att kroppen försvarar sig på det förgiftade blodet genom onormala blödningar.

Är det därför som pojkar som inte kan menstruera får mer hjärtproblem av “vaccinerna” än flickor?

Regeringen och SKR är alltså överens om att injicera dessa gifter på barn och ungdomar som dessutom ska starta “skyndsamt” trots att småflickor före skolålder får “mensblödningar” efter dessa giftftcoctails.

Barn som blöder effter “vaccination”
Ett kort meddelande från Dr Sherri Tenpenny och Sheila Hemphill
https://www.brighteon.com/4af337c7-e31a-48b0-93d3-4afa0fc92d17

relaterat

Russell Brand: Arsenik i barnmat – vad helvete!! Pågår?
Russell Brand i en video på sin YouTube-kanal uttryckte sin chock och misstro som svar på en undersökning som visade att vissa kommersiella barnmat är förorenade med farligt höga nivåer av arsenik, bly, kvicksilver och kadmium – som alla är kopplade till allvarlig, livslång hälsa effekter.

https://childrenshealthdefense.org/defender/russell-brand-commercial-baby-foods-contaminated-arsenic-lead-mercury-and-cadmium/?itm_term=home

Last edited 10 månader sedan by Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
5 juli 2021 kl 07:27

SVT ifrågasätter samband

Förändringar i mensen efter vaccinet – stämmer verkligen det?UPPDATERAD 27 MAJ 2021PUBLICERAD 27 MAJ 2021

Feber, huvudvärk, en öm arm – det är vanliga bieffekter av vaccin och även för covid-19 vaccinet. Däremot fanns det ingenting under förstudierna av vaccinet som tydde på att menscykeln påverkas av vaccinet, säger Ali Mirazimi, virusprofessor vid Karolinska Institutet.

– När läkemedelsverket och EMA granskade de vacciner som har blivit godkända så fanns det inga sådana rapporter, säger han.
Samtidigt sprids berättelser på sociala medier om hur personer upplever att deras mens förändrats efter de tog vaccinet mot covid 19. Det kan handla om kraftigare blödningar, mer smärta än vanligt eller oregelbunden mens. 
Men stämmer verkligen det? Vi frågade Ali Mirazimi och Ali Harandi, docent och chef vid vaccinlaboratoriet på Sahlgrenska, som båda menar att det inte finns någon anledning att vara orolig.
– Det vi hittills vet är att det inte finns några vetenskapliga samband mellan coronavaccinen och mens, samt att det inte kommer leda till permanenta förändringar i menstruationscykeln, säger Ali Harandi.

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/forandringar-i-mensen-efter-vaccinet-stammer-verkligen-det

Last edited 10 månader sedan by Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
5 juli 2021 kl 15:28

Att skylla skador på föräldrar som metod att dölja skadesamband.

Skakad Baby Syndromet –

Sambandet med vaccinering

Många barn som har det så kallade ”skakad baby syndromet” kan vara offer för en odiagnostiserad vaccinskada

Av Viera Scheibner, FD

 
https://nkmr.org/sv/allmant/174-import/1661-skakad-baby-syndromet

KarlMagnus
KarlMagnus
Gäst
3 juli 2021 kl 14:35

vad dom borde göra (om dom inte vore kriminella psykopater) är att uppmuntra folk att självmedicinera med exempelvis maskrosor.

ny studie visar att maskrosblad skyddar mot spikproteinet:

Common dandelion (Taraxacum officinale) efficiently blocks the interaction between ACE2 cell surface receptor and SARS-CoV-2 spike protein
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.03.19.435959v1.full

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  KarlMagnus
3 juli 2021 kl 16:08

Ja, maskrosor är fantastiska. Bladen, blommorna, roten – allt är jättenyttigt och förebygger sjukdomar.

Maskrosor innehåller även amygdalin, ett ämne som väldigt många lider brist på! Edward Griffin framhåller i sin bok WORLD WITHOUT CANCER att cancer till stor del är en bristsjukdom – brist på amygdalin!

Här är några andra mycket intressanta tips på växter från “Guds Apotek”, naturen, som är rika på amygdalin:
https://blogg.mittmedia.se/tradgardsbloggen/tag/amygdalin/

KarlMagnus
KarlMagnus
Gäst
Reply to  Hans Dahl
3 juli 2021 kl 17:23

min förståelse av cancer (baserad i första hand på Robert Morse) är att cancerceller i själva verket är förtvinade/sjuka celler, pga ett stagnerat lymfsystem, som pga stagnation inte längre kan transportera det sura avfallet (som varje cell ständigt producerar) till lymfnoderna för nedbrytning.

cancer kan då ses som det sista stadiet i ett stagnerat lymfsystem (tumörer består av lymfvätska).

allt som hjälper kroppen att få fart på lymfan igen, vilket ger kroppen förmågan att transportera bort cellernas avföring/avfall och bl.a främmande proteiner, hjälper således kroppen att detoxa ut även den värsta sortens stagnation, dvs cancer.

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  KarlMagnus
3 juli 2021 kl 17:48

Javisst, cancer uppstår när kroppen inte längre klarar av att försvara sig.

Lymfsystemet är enormt viktigt för att hålla kroppen ren. Därför skall lymfkörtlar inte avlägsnas!

Cancer är en urspårad läkningsprocess, då immunsystemet inte längre klarar av att försvara kroppen.

Amygdalin, feber, syresättning av celler – naturliga försvar!

Åsa Torp
Åsa Torp
Gäst
2 juli 2021 kl 18:25

Direkt makabert! Vi lever i en tid då det utan omskrivningar kan konstateras ett ren ondska nu spelar ut sina kort. Nu vill man inkludera barn och unga i sin illvilliga plan och jag är riktigt rädd för att det verkligen rör sig om en avfolkningsprocess och det inte bara rör pengar och införande av totalitärt styre. Är det detta som krävs för att skapa medvetenhet hos den stora allmänheten? Folk i min omgivning väljer sticket utan eftertanke för egen del, ska de göra samma sak för sina barn?

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Åsa Torp
2 juli 2021 kl 20:05

Kika på skrivelse med pdf filer mm som stoppade vaccinlobbyistena 2018.
http://www.thenhf.se/riksdagen-sade-nej-till-alla-vaccinmotioner-2018/

Med Regeringens kännedom 2018 är det helt oförsvarbart att skyndsamt nu utsätta barn för nya “vaccin” exeriment .

Last edited 10 månader sedan by Magnus Lindgren
Barbro Åhman
Barbro Åhman
Gäst
2 juli 2021 kl 12:38

Man kan allvarligt undra om Morgenthauplanen har utvidgas, från att enbart förinta Tyskland och dess invånare till att förinta halva jordens befolkning.

KarlMagnus
KarlMagnus
Gäst
1 juli 2021 kl 21:26

Sverige visar sitt fula tryne. men ingen kommer undan och allt ska avslöjas.

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
1 juli 2021 kl 16:33

Uppsåt trots kännedom

Öppet brev till Stefan Löfven och Johan Carlson december 8, 2020

Öppet brev till Sveriges Statsminister Stefan Löfven och Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten, FHM – från en mycket stor och hälsointresserad del av svenska befolkningen, via mig. Ni har beslutat köpa in miljontals doser av ett helt nytt, oprövat och icke säkerhetstestat RNA-vaccin mot SARS-cov-19, baserat på genmanipulation och nanoteknologi. Det innebär att gener ska sättas in i våra mänskliga celler för att producera Coronaprotein för all evighet. FDA i USA har konstaterat att detta vaccin kan orsaka ett stort antal livshotande biverkningar, inklusive dödsfall. Vilka är era grunder för att godkänna detta experimentvaccin?

  • Jag är immunolog, PhD och har studerat hälsa och självläkning i 40 år totalt – och jag har viktiga frågor som 100 000-tals följare på Sociala media vill ha svar på snarast möjligt. Löfven och Carlson har båda fått detta tillskickat sina respektive myndigheter.

I närmare 20 års tid har Läkemedelsbolagen försökt ta fram ett vaccin mot SARS men misslyckats. För det blivit stora negativa effekter med framför allt autoimmunitet, cancer och även dödsfall hos försöksdjuren. Men nu under 2020 lyckas tydligen flera läkemedelsbolag på mindre än ett år ta fram ett vaccin mot SARS-Cov-19. Det är dock en helt ny oprövad metod med RNA-vaccination, där med hjälp av nanoteknologi ska gener sättas in i våra mänskliga celler för att producera Coronaprotein – vilket så ska trigga en immunrespons.

Frågor som det svenska folket vill ha svar på:

forts

https://ekoappen.se/blogg/oppet-brev-till-stefan-lofven-och-johan-carlson/

Last edited 10 månader sedan by Magnus Lindgren
Kerstin Salen
Reply to  Magnus Lindgren
1 juli 2021 kl 17:04

Mycket angeläget att läsa hela öppna brevet på ekoappen.se Den här vaccinkampanjen handlar inte om människors hälsa utan om en vansinnig kampanj att sälja in en läkemedelsprodukt som kan ge men för livet för den som tagit emot sprutan.Snälla svenska folket och framför allt föräldrar, gör motstånd, skriv till folkhälsomyndigheten, bombardera dem med brev liksom er lokala rikdagsman och kommunfullmäktigeledamot. Gå ut på gatorna, gör passivt motstånd och framför allt skydda er och barnen från ett experiment som redan skövlat tiotusentals liv. Det brådskar och myndighetern skyddar er inte!

mikael
mikael
Gäst
1 juli 2021 kl 16:03

Helt sjukt och jag förstår inte varför folk inte protesterar mot det här!!!

Kenneth Thorberg
Kenneth Thorberg
Gäst
Reply to  mikael
1 juli 2021 kl 16:59

Jodå det gör vi , men vi är tyvärr för få för att det ska få något riktigt genomslag. Så välkommen att vara med vid nästa protestmarsch , brukar annonseras på denna sajt ett tag innan de äger rum. Du behövs , jag lovar dig.

Anders Gustafsson
Anders Gustafsson
Gäst
Reply to  Kenneth Thorberg
2 juli 2021 kl 09:59

Jag kommer, har varit med på två. Åker så gärna från Dalarna för att få träffa underbara och likasinnade människor.

Kenneth Thorberg
Kenneth Thorberg
Gäst
Reply to  Anders Gustafsson
2 juli 2021 kl 18:53

Bra jobbat att åka från Dalarna för att delta , det behövs fler som dig.

Liba Olsdon
Liba Olsdon
Gäst
Reply to  Kenneth Thorberg
2 juli 2021 kl 12:17

Nästa är 24 juli kl 13 i Kungsträdgården i Stockholm. Välkommen!

Kenneth Thorberg
Kenneth Thorberg
Gäst
Reply to  Liba Olsdon
2 juli 2021 kl 18:54

Tack för info , vart hitta´ du den ?

Nadja
Nadja
Gäst
Reply to  Liba Olsdon
2 juli 2021 kl 19:31

Var får man reda på datumen? Jag har tittat både på sajten här, på Instagram, men hittar ingen information

JohnnyD
Johnny
1 juli 2021 kl 15:12

Det är bara för sorgligt att man nu skall börja vaccinera barnen. Den grupp som har minst risk att drabbas av covid-19. Lyckas man vaccinera alla kvinnor under 40 år och det leder till sterilitet så finns det inga svenskar om 100 år. Väldigt effektiv strategi om man vill utrota en befolkning.

Fredrik Eriksson
Reply to  Johnny
1 juli 2021 kl 16:05

Det är inget vaccin har aldrig varit och kommer aldrig bli.
Däremot är det ett Neurologiskt Förstärkt Biovapen och märknings-protokoll maskerat som ett vaccin.
Maskerat för att lösa problem med bankernas ackumulerade räntebärande skuld.

Det är ett chimeriskt proteinbaserat mRNA-vaccin som inte bara kommer behöva uppdateras 1-2 ggr om året utan också ansamlas i reproduktionsorgan,ögon och hjärna. Vilket kommer göra behovet för booster-dos obligatoriskt iom att ett vaccinpass bara täcker upp för 90 dagar.

Lars Olsson
Lars Olsson
Gäst
Reply to  Fredrik Eriksson
1 juli 2021 kl 19:35

Nästa steg recombinant DNA, i olika former med kommande doser. Chimera är snart ingen chimär. Bilder från Gamla Egypten gestaltar olika former av “djurliknande” människor.

Fredrik Eriksson
Reply to  Lars Olsson
1 juli 2021 kl 19:46

Bravo!
Den bibliska översättningen vildjurets märke har alltså gamla anor.