Lasse Malmgren om Västs dekadens, kaos och kollaps – Varför lät vi allt förfalla?

publicerad 4 september 2022
- Lasse Malmgren
Lars Malmgren

OPINION. Inget varar för evigt – allt förändras. Detta gäller alla former av organiskt liv. Varje kultur, imperium eller fysisk kropp har sin begränsade livslängd. Detta livsförlopp har en likartad uppbyggnad; födelse, uppbyggnadstid, kulmination, degeneration och en slutlig undergång eller död. Det är ju egentligen inte något som borde förvåna oss. Det har hänt våra nära, men också samhällsföreteelser i allmänhet såväl som hela civilisationer.

Text: Lasse Malmgren, Illusionernastid.nu

Så låt oss fundera var vår kultur och vårt samhälle befinner sig i det kretslopp som allt organiskt liv är underställt.

I en krönika i Nya Dagbladet, refererar Karl-Olov Arnstberg till en John Glubb som granskat elva stora imperier eller civilisationer under 3000 år. Gemensamt för dessa stormakter var att de varade ca 10 generationer eller ca 250 år. Han tyckte sig också kunna urskilja perioder som han beskriver som: Pionjärernas tid, Handelns tid, Välståndets tid, Intellektets tid och Dekadensens tid.

Det kan vara intressant att försöka granska olika perioder, men jag ska begränsa mig till att försöka urskilja var vi befinner oss någonstans i det organiska kretslopp som alla organismer befinner sig i. Vi talar ju allt som oftast om samhället som en ”samhällskropp”. Jag betraktar alltså vår civilisation som en organism, med födelse, ungdomstid, medelålder, ålderdom samt degeneration och död.

Den makt som har varit den ledande de sista århundradena är utan tvivel USA. 1774 föddes nationen som till största delen dominerades av inflyttade européer. Man kan faktiskt se USA som en frihetlig version av Europa – utan monarki, adel och borglighet. Däremot följde de starka bank- och kapitalstrukturerna med över Atlanten, något som möjliggjorde en snabb utveckling, men som nu också verkar kunna bidra till imperiets undergång.

Sexträsket

När vi skärskådar Västerlandet med USA i spetsen, finns det mycket som tyder på att vi befinner oss i dekadensens och degenerationens slutfas. De sexuella urspårningarna och den sexuella förvirring är påfallande. De är många samhällstoppar som deltagit i Jeffrey Epsteins förlustelser med unga flickor och f.d. barnstjärnorna i Hollywood vittnar om en utbredd pedofili i filmvärlden.

I Europa har det avslöjats stora pedofili-ringar, bl.a. i Belgien och ett svenskt politiskt parti har haft mer än sin beskärda del. Metoo-rörelsen bär syn för sägen men också ett antal svenska kvinnors utnyttjande av unga afghanska pojkar hör till bilden. Män reser till Thailand för att kunna tillfredsställa sina behov och kvinnors resor till Gambia är av samma karaktär.

Hela den sexuella sfären har brutit alla tidigare kulturella fördämningar och RFSU erbjuder nu företag och kulturella föreningar HBTQ-certifiering. Den nuvarande politiskt korrekta uppfattningen är att kön endast är en social konstruktion. En ungdom ska ha rätt att ändra sin registrerade könstillhörighet fr.o.m. 16 års ålder och medicinsk intervenering kan ske från 18 års ålder.

Folkhälsan

Den kroppsliga förändringen bland befolkningen har varit påtaglig under de senaste 50 åren. Fetmaepidemin har starkt förändrat människors kroppar och man talar om en metabol pandemi. Samtidigt har kroppsfixeringen bland vissa grupper blivit total; plastikoperationer, botox och anabola steroider är numera genvägar till den perfekta kroppen.

Bruk av stimulantia är ett område som har expanderat med många nya droger och kriminaliteten har här fått en lukrativ marknad som ständigt verkar expandera. Kriminaliteten i Västvärlden har blivit systemhotande samtidigt som en humanare människosyn har gjort det svårt att begränsa individers primitiva tendenser.

Jag tror inte att jag behöver dra fler exempel, det är uppenbart att det finns starka dekadenta strömningar i samhället, som i sig visar på en förestående undergång.

Temabild: uteliggare. Foto: Ross Helen. Licens Elements.envato.com
Temabild: uteliggare. Foto: Ross Helen. Licens Elements.envato.com

Varför lät vi allt förfalla?

Vad är det som har lett oss hit och hur kommer framtiden att arta sig? Det som har gjort den västerländska kulturen unik och som gjort att den delvis har kommit att dominera alla kulturer, är naturvetenskapens framsteg som i sin tur har lett till den industrialisering som i grunden förändrat människans levnadsförhållanden över hela klotet.

Den vetenskapliga metoden att verifiera respektive falsifiera hypoteser, har inneburit att den moderna människan har gjort sig till herre över den fysiska tillvaron, något som lustigt nog beskrevs redan i Första Moseboken, men ändå verkar vår civilisation gå sin undergång till mötes. Vad är det då som gör att den inte överlever och fortsätter att utvecklas?

Problemet ligger inte i förhållandet till materien, utan i förhållande till varandra. Lika logiska som vi är i vårt förhållande till materien, lika ologiska är vi i vårt förhållande till varandra. Jag ska inte gå in i detalj på den bristande logiken, utan tänker återkomma till det i framtida spaningar, frånsett ett enda exempel; vårt penga- och bankväsen.
Samtidigt med industrialiseringen blev behovet av kapital och ett fungerande pengaväsen nödvändigt.

Pengar blev det medel, det blodomlopp, som fördelade välståndet i samhällskroppen. Pengar var ett nödvändigt medel för ett fritt fungerande näringsliv. Men detta medel har nu blivit den största makten i samhället och de största kapitalägarna styr hela den västerländska civilisationen efter eget gottfinnande. Och det som är gott för kapitalägarna är oftast inte gott för de enskilda medborgarna!

Se bara på covidhysterin med åtföljande nedstängningar, massvaccineringar samtidigt som fungerande läkemedel förbjöds. Politiker inom hela Västvärlden har tvingat sina befolkningar till lidande och uppoffringar, som nu bevisligen har lett till ökad dödlighet bland vaccinerade. Under tiden har de rikaste ökat sina förmögenheter och sin makt.

Västs krig mot Ryssland

Samma sak gäller konflikten i Ukraina, som skapats av bakomliggande ekonomiska krafter i hopp om att därigenom kunna bryta ner Ryssland och tillskansa sig dess råvaruresurser. Frankrike och Tyskland skulle vara garanter för att Minsk 2-avtalet genomfördes, vilket hade inneburit ett neutralt Ukraina och en viss form av självständighet för Luhansk och Donetsk. I stället rustade Västvärlden Ukraina till tänderna, samtidigt som den starkt nationalistiska och delvis nazistiska marionettregeringen förföljde den stora ryska minoriteten i landet.

Enda syftet med Västvärldens proxykrig mot Ryssland, är att berika de stora och dolda kapitalkrafterna både vad gäller tillgångar och makt, men det kommer att få katastrofala följder för invånarna i Västvärlden. En ekonomisk kris av oanade mått står för dörren, samtidigt som man i praktiken inför sanktioner mot sitt eget folk, inte minst vad gäller energi. Ryssland kommer inte att lida av sanktionerna – råvarupriserna har stigit samtidigt som de kan omdirigera sin försäljning.

Skärskådar man Västvärldens agerande under det sista halva århundradet, så är det uppenbart att målet inte har varit att öka välståndet för dess invånare, utan för den bakomliggande kapitalmakten, men en (samhälls-)organism som inte tar hänsyn till de celler som bygger upp och utgör själva kroppen – går under. Det är gäller alla organiska system. Efter dekadens följer kollaps och allt låg i förutsättningarna från början.

“Låt mig ge ut och kontrollera en nations pengar och jag bryr mig inte om vem som skriver lagarna” – Mayer Amschel Bauer Rothschild.

Text: Lasse Malmgren | Se gärna min Spaning 31, Dekadens … kaos och kollap

Läs mer av Lasse Malmgren

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq