Lasse Malmgren om Västs dekadens, kaos och kollaps – Varför lät vi allt förfalla?

publicerad 4 september 2022
- av Lasse Malmgren
Lars Malmgren

OPINION. Inget varar för evigt – allt förändras. Detta gäller alla former av organiskt liv. Varje kultur, imperium eller fysisk kropp har sin begränsade livslängd. Detta livsförlopp har en likartad uppbyggnad; födelse, uppbyggnadstid, kulmination, degeneration och en slutlig undergång eller död. Det är ju egentligen inte något som borde förvåna oss. Det har hänt våra nära, men också samhällsföreteelser i allmänhet såväl som hela civilisationer.

Text: Lasse Malmgren, Illusionernastid.nu

Så låt oss fundera var vår kultur och vårt samhälle befinner sig i det kretslopp som allt organiskt liv är underställt.

I en krönika i Nya Dagbladet, refererar Karl-Olov Arnstberg till en John Glubb som granskat elva stora imperier eller civilisationer under 3000 år. Gemensamt för dessa stormakter var att de varade ca 10 generationer eller ca 250 år. Han tyckte sig också kunna urskilja perioder som han beskriver som: Pionjärernas tid, Handelns tid, Välståndets tid, Intellektets tid och Dekadensens tid.

Det kan vara intressant att försöka granska olika perioder, men jag ska begränsa mig till att försöka urskilja var vi befinner oss någonstans i det organiska kretslopp som alla organismer befinner sig i. Vi talar ju allt som oftast om samhället som en ”samhällskropp”. Jag betraktar alltså vår civilisation som en organism, med födelse, ungdomstid, medelålder, ålderdom samt degeneration och död.

Den makt som har varit den ledande de sista århundradena är utan tvivel USA. 1774 föddes nationen som till största delen dominerades av inflyttade européer. Man kan faktiskt se USA som en frihetlig version av Europa – utan monarki, adel och borglighet. Däremot följde de starka bank- och kapitalstrukturerna med över Atlanten, något som möjliggjorde en snabb utveckling, men som nu också verkar kunna bidra till imperiets undergång.

Sexträsket

När vi skärskådar Västerlandet med USA i spetsen, finns det mycket som tyder på att vi befinner oss i dekadensens och degenerationens slutfas. De sexuella urspårningarna och den sexuella förvirring är påfallande. De är många samhällstoppar som deltagit i Jeffrey Epsteins förlustelser med unga flickor och f.d. barnstjärnorna i Hollywood vittnar om en utbredd pedofili i filmvärlden.

I Europa har det avslöjats stora pedofili-ringar, bl.a. i Belgien och ett svenskt politiskt parti har haft mer än sin beskärda del. Metoo-rörelsen bär syn för sägen men också ett antal svenska kvinnors utnyttjande av unga afghanska pojkar hör till bilden. Män reser till Thailand för att kunna tillfredsställa sina behov och kvinnors resor till Gambia är av samma karaktär.

Hela den sexuella sfären har brutit alla tidigare kulturella fördämningar och RFSU erbjuder nu företag och kulturella föreningar HBTQ-certifiering. Den nuvarande politiskt korrekta uppfattningen är att kön endast är en social konstruktion. En ungdom ska ha rätt att ändra sin registrerade könstillhörighet fr.o.m. 16 års ålder och medicinsk intervenering kan ske från 18 års ålder.

Folkhälsan

Den kroppsliga förändringen bland befolkningen har varit påtaglig under de senaste 50 åren. Fetmaepidemin har starkt förändrat människors kroppar och man talar om en metabol pandemi. Samtidigt har kroppsfixeringen bland vissa grupper blivit total; plastikoperationer, botox och anabola steroider är numera genvägar till den perfekta kroppen.

Bruk av stimulantia är ett område som har expanderat med många nya droger och kriminaliteten har här fått en lukrativ marknad som ständigt verkar expandera. Kriminaliteten i Västvärlden har blivit systemhotande samtidigt som en humanare människosyn har gjort det svårt att begränsa individers primitiva tendenser.

Jag tror inte att jag behöver dra fler exempel, det är uppenbart att det finns starka dekadenta strömningar i samhället, som i sig visar på en förestående undergång.

Temabild: uteliggare. Foto: Ross Helen. Licens Elements.envato.com
Temabild: uteliggare. Foto: Ross Helen. Licens Elements.envato.com

Varför lät vi allt förfalla?

Vad är det som har lett oss hit och hur kommer framtiden att arta sig? Det som har gjort den västerländska kulturen unik och som gjort att den delvis har kommit att dominera alla kulturer, är naturvetenskapens framsteg som i sin tur har lett till den industrialisering som i grunden förändrat människans levnadsförhållanden över hela klotet.

Den vetenskapliga metoden att verifiera respektive falsifiera hypoteser, har inneburit att den moderna människan har gjort sig till herre över den fysiska tillvaron, något som lustigt nog beskrevs redan i Första Moseboken, men ändå verkar vår civilisation gå sin undergång till mötes. Vad är det då som gör att den inte överlever och fortsätter att utvecklas?

Problemet ligger inte i förhållandet till materien, utan i förhållande till varandra. Lika logiska som vi är i vårt förhållande till materien, lika ologiska är vi i vårt förhållande till varandra. Jag ska inte gå in i detalj på den bristande logiken, utan tänker återkomma till det i framtida spaningar, frånsett ett enda exempel; vårt penga- och bankväsen.
Samtidigt med industrialiseringen blev behovet av kapital och ett fungerande pengaväsen nödvändigt.

Pengar blev det medel, det blodomlopp, som fördelade välståndet i samhällskroppen. Pengar var ett nödvändigt medel för ett fritt fungerande näringsliv. Men detta medel har nu blivit den största makten i samhället och de största kapitalägarna styr hela den västerländska civilisationen efter eget gottfinnande. Och det som är gott för kapitalägarna är oftast inte gott för de enskilda medborgarna!

Se bara på covidhysterin med åtföljande nedstängningar, massvaccineringar samtidigt som fungerande läkemedel förbjöds. Politiker inom hela Västvärlden har tvingat sina befolkningar till lidande och uppoffringar, som nu bevisligen har lett till ökad dödlighet bland vaccinerade. Under tiden har de rikaste ökat sina förmögenheter och sin makt.

Västs krig mot Ryssland

Samma sak gäller konflikten i Ukraina, som skapats av bakomliggande ekonomiska krafter i hopp om att därigenom kunna bryta ner Ryssland och tillskansa sig dess råvaruresurser. Frankrike och Tyskland skulle vara garanter för att Minsk 2-avtalet genomfördes, vilket hade inneburit ett neutralt Ukraina och en viss form av självständighet för Luhansk och Donetsk. I stället rustade Västvärlden Ukraina till tänderna, samtidigt som den starkt nationalistiska och delvis nazistiska marionettregeringen förföljde den stora ryska minoriteten i landet.

Enda syftet med Västvärldens proxykrig mot Ryssland, är att berika de stora och dolda kapitalkrafterna både vad gäller tillgångar och makt, men det kommer att få katastrofala följder för invånarna i Västvärlden. En ekonomisk kris av oanade mått står för dörren, samtidigt som man i praktiken inför sanktioner mot sitt eget folk, inte minst vad gäller energi. Ryssland kommer inte att lida av sanktionerna – råvarupriserna har stigit samtidigt som de kan omdirigera sin försäljning.

Skärskådar man Västvärldens agerande under det sista halva århundradet, så är det uppenbart att målet inte har varit att öka välståndet för dess invånare, utan för den bakomliggande kapitalmakten, men en (samhälls-)organism som inte tar hänsyn till de celler som bygger upp och utgör själva kroppen – går under. Det är gäller alla organiska system. Efter dekadens följer kollaps och allt låg i förutsättningarna från början.

“Låt mig ge ut och kontrollera en nations pengar och jag bryr mig inte om vem som skriver lagarna” – Mayer Amschel Bauer Rothschild.

Text: Lasse Malmgren | Se gärna min Spaning 31, Dekadens … kaos och kollap

Läs mer av Lasse Malmgren


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Och Tege, det är absolut s a s ingen kritik jag levererar. Jag vet verkligen/förstår hur mkt din vetskap betyder, bl a för att vi ska komma ut ur det här på rätt sätt. Men den här operationen är absolut nödvändig och helt logisk med tanke på vad marodörerna gjorde mll ca1905-1945, dvs de ville ha sina världskrig.

  Den här gången kan de inte ensidigt, och där omgivningen endast som förr kunde titta på och sedan huka för briseringarna, starta sin tredje världskonflikt. parasiterna vill det, vi vet det och de vet att vi vet och därför har de nu bråttom. Dessa monster måste till varje pris stoppas.

  Dessa har precis stoppats, därför de för första gången stött på ngn el ngr de attackerat, som har lika mkt el mer eldkraft än de själva.. Det gör dom konfysa och det är det parasiter ska vara, förvirrade. Det är då lättare att bekämpa dom

 • Bra text, och frågor väl värda och livsviktiga att grunna på för allas vår överlevnad. Ställer en fråga; cui bono på att de försöker stänga ned hela västvärldens länders industri och därmed de fria Nationalstaterna..cui bono. Jaa, tror själv att ett av klannamnen nämndes

 • Och Tege, det är absolut s a s ingen kritik jag levererar. Jag vet verkligen/förstår hur mkt din vetskap betyder, bl a för att vi ska komma ut ur det här på rätt sätt. Men den här operationen är absolut nödvändig och helt logisk med tanke på vad marodörerna gjorde mll ca1905-1945, dvs de ville ha sina världskrig.

  Den här gången kan de inte ensidigt, och där omgivningen endast som förr kunde titta på och sedan huka för briseringarna, starta sin tredje världskonflikt. parasiterna vill det, vi vet det och de vet att vi vet och därför har de nu bråttom. Dessa monster måste till varje pris stoppas.

  Dessa har precis stoppats, därför de för första gången stött på ngn el ngr de attackerat, som har lika mkt el mer eldkraft än de själva.. Det gör dom konfysa och det är det parasiter ska vara, förvirrade. Det är då lättare att bekämpa dom

 • Bra text, och frågor väl värda och livsviktiga att grunna på för allas vår överlevnad. Ställer en fråga; cui bono på att de försöker stänga ned hela västvärldens länders industri och därmed de fria Nationalstaterna..cui bono. Jaa, tror själv att ett av klannamnen nämndes

 • I den s. k. klimatkampen ingår att inte äta kött, som ju annars är nyttig näring. I stället skall vi äta grönt och bröd. Media överöser oss med artiklar och program om pajer, bröd och bullar. Massor med fettbildande kolhydrater men mindre näring.

  Världens största hälsoproblem är nu två: dels inomhus luftförorening från öppna eldar för matlagning, dels socker- och kolhydratdriven fetma i allt bredare folklager i både välstånds- och utvecklingsländer.

  • Men Malmgrens analys av Ukraina-kriget delar jag inte! Ukraina är väl inte Guds bästa barn, men det ursäktar inte Rysslands anfallskrig. Handel och kulturutbyte skulle i stället stärka Rysslands ställning och anseende – och inkomster!

   • Bäste Tege – igen! Jag förstår att du inte håller med mig, de gör de flesta i Sverige eller Västvärlden inte heller. Om man inte har forskat utanför MSM (mainstream media) så verkar min ståndpunkt inte logisk. Men om man har följt USA:s interventioner och krig i Mellanöstern och Nordafrika (ofta med NATO:s hjälp), där de två sista var proxykrig (Libyen och Syrien) så är Ukraina bara en fortsättning på samma tema.

    Kuppen i Kiev 2014 var en direkt följd av USA:s agerande genom sin vice utrikesminister Victoria Nuland. På ett ’läckt’ telefonsamtal bestämmer hon tillsammans med USA:s ambassadör Pyatt vilka som ska sitta i regeringen, vilka partier som ska ingå osv.

    Om du inte tror att jag sitter inne med expertisen så lyssna till den schweiziske underrättelseexperten Jaques Baud (har tjänstgjort som policychef för FN:s fredsoperationer och har inom Nato följt den ukrainska krisen sedan 2014). Han har just gett ut en bok i ämnet och motivet för att han skrivet boken säger han i en intervju vara följande:

    ”The aim of this book is to show how the misinformation propagated by our media has contributed to push Ukraine in the wrong direction. … In fact, they shamelessly support an immoral policy towards Ukraine, described by Andrés Manuel López Obrador, president of Mexico, as ’We provide the weapons, you provide the corpses!’”

    Min spaning utgår från Jaques Baud analyser och den hittar du här https://youtu.be/eZ8M_NxI9do

   • Joodå Tege, allt Ryssland gör är fullt i enlighet med internationell lagstiftning. Alla bevis existerar som visar att korrupta ‘kiev’/washgntn, the square velat full spectrum war mot Russia pga Rysslands faantstiska resurser. Thats it. De västtkorrupta fick fingrarna i kläm i syltburken, men eftersom de äger all “media” och all låtsasfinans, så skyller de såklart på Russia, och försöker programmera västs befolkning att de själva som instigatörer inte har nåågot som helst att göra med den här konflikten…

    80% av västs befolkning ‘läser’ deras slask, och därför kan de fortsätta med sin patetiska support för att hålla igång det ‘krig’ de hela tiden trott (ofattbart nog) att de skulle kunna vinna. Dessa parasiter har startat ett krig 2014 på Maijdan, nu ska de få se på resten. Kallas för preemptive selfdefence, när all rekvisita talar för att det är berättigat. Den klausulen har Ryssland helt riktigt, använt berättigat.

    Vidare beter sig ryska soldater som Krigare ska göra; gå på militära mål, skona människor, djur, natur, infrastruktur. Det är 1/ därför det tar så långt tid 2/ ett komplett bevis på att ‘kiev’ ansamlat så mkt trupp i östra ukraina att, att rensa upp där dessa befinner sig är som att tömma ett träskområde. Så är det.

  • Bäste Tege!
   Jag läser med glädje dina analyser om klimatet och uppskattar din kunskap och dina insikter. Och visst är det troligtvis så att samma agenda som skrämmer med det hotande klimatet, också propagerar för att slopa köttdieten. Jag håller också med om att en kost med mycket socker, dåliga fetter och korta kolhydrater är skadlig och bidrar till fetma. Men jag tror definitivt inte att kött är nyttigt! Det grundar jag dels på egna erfarenheter efter att ha varit vegetarian i 30 år, dels på studier som du kan finna i böcker som ’Kinastudien’ och ’Konsten att inte dö’. Att äta en vegetarisk kost är nämligen inte det samma som att äta snabba kolhydrater och socker, det är företrädesvis att äta grönsaker, bönor, linser, frukt och fullkornsprodukter av olika slag. Jag gick över till vegetarisk kost när jag fortfarande tävlade aktivt och märkte vid 40 års ålder att mina fysiska resultat förbättrades och motsvarade de som jag hade 10 år tidigare. Jag ställde mig just på vågen; 75,4 kg, 185 cm lång, 71 år och sprang i förmiddags ca 7,5 km i kuperad och delvis obanad terräng – på helt vegetarisk kost!!!

 • I den s. k. klimatkampen ingår att inte äta kött, som ju annars är nyttig näring. I stället skall vi äta grönt och bröd. Media överöser oss med artiklar och program om pajer, bröd och bullar. Massor med fettbildande kolhydrater men mindre näring.

  Världens största hälsoproblem är nu två: dels inomhus luftförorening från öppna eldar för matlagning, dels socker- och kolhydratdriven fetma i allt bredare folklager i både välstånds- och utvecklingsländer.

  • Men Malmgrens analys av Ukraina-kriget delar jag inte! Ukraina är väl inte Guds bästa barn, men det ursäktar inte Rysslands anfallskrig. Handel och kulturutbyte skulle i stället stärka Rysslands ställning och anseende – och inkomster!

   • Bäste Tege – igen! Jag förstår att du inte håller med mig, de gör de flesta i Sverige eller Västvärlden inte heller. Om man inte har forskat utanför MSM (mainstream media) så verkar min ståndpunkt inte logisk. Men om man har följt USA:s interventioner och krig i Mellanöstern och Nordafrika (ofta med NATO:s hjälp), där de två sista var proxykrig (Libyen och Syrien) så är Ukraina bara en fortsättning på samma tema.

    Kuppen i Kiev 2014 var en direkt följd av USA:s agerande genom sin vice utrikesminister Victoria Nuland. På ett ‘läckt’ telefonsamtal bestämmer hon tillsammans med USA:s ambassadör Pyatt vilka som ska sitta i regeringen, vilka partier som ska ingå osv.

    Om du inte tror att jag sitter inne med expertisen så lyssna till den schweiziske underrättelseexperten Jaques Baud (har tjänstgjort som policychef för FN:s fredsoperationer och har inom Nato följt den ukrainska krisen sedan 2014). Han har just gett ut en bok i ämnet och motivet för att han skrivet boken säger han i en intervju vara följande:

    “The aim of this book is to show how the misinformation propagated by our media has contributed to push Ukraine in the wrong direction. … In fact, they shamelessly support an immoral policy towards Ukraine, described by Andrés Manuel López Obrador, president of Mexico, as ‘We provide the weapons, you provide the corpses!'”

    Min spaning utgår från Jaques Baud analyser och den hittar du här https://youtu.be/eZ8M_NxI9do

   • Joodå Tege, allt Ryssland gör är fullt i enlighet med internationell lagstiftning. Alla bevis existerar som visar att korrupta ‘kiev’/washgntn, the square velat full spectrum war mot Russia pga Rysslands faantstiska resurser. Thats it. De västtkorrupta fick fingrarna i kläm i syltburken, men eftersom de äger all “media” och all låtsasfinans, så skyller de såklart på Russia, och försöker programmera västs befolkning att de själva som instigatörer inte har nåågot som helst att göra med den här konflikten…

    80% av västs befolkning ‘läser’ deras slask, och därför kan de fortsätta med sin patetiska support för att hålla igång det ‘krig’ de hela tiden trott (ofattbart nog) att de skulle kunna vinna. Dessa parasiter har startat ett krig 2014 på Maijdan, nu ska de få se på resten. Kallas för preemptive selfdefence, när all rekvisita talar för att det är berättigat. Den klausulen har Ryssland helt riktigt, använt berättigat.

    Vidare beter sig ryska soldater som Krigare ska göra; gå på militära mål, skona människor, djur, natur, infrastruktur. Det är 1/ därför det tar så långt tid 2/ ett komplett bevis på att ‘kiev’ ansamlat så mkt trupp i östra ukraina att, att rensa upp där dessa befinner sig är som att tömma ett träskområde. Så är det.

  • Bäste Tege!
   Jag läser med glädje dina analyser om klimatet och uppskattar din kunskap och dina insikter. Och visst är det troligtvis så att samma agenda som skrämmer med det hotande klimatet, också propagerar för att slopa köttdieten. Jag håller också med om att en kost med mycket socker, dåliga fetter och korta kolhydrater är skadlig och bidrar till fetma. Men jag tror definitivt inte att kött är nyttigt! Det grundar jag dels på egna erfarenheter efter att ha varit vegetarian i 30 år, dels på studier som du kan finna i böcker som ‘Kinastudien’ och ‘Konsten att inte dö’. Att äta en vegetarisk kost är nämligen inte det samma som att äta snabba kolhydrater och socker, det är företrädesvis att äta grönsaker, bönor, linser, frukt och fullkornsprodukter av olika slag. Jag gick över till vegetarisk kost när jag fortfarande tävlade aktivt och märkte vid 40 års ålder att mina fysiska resultat förbättrades och motsvarade de som jag hade 10 år tidigare. Jag ställde mig just på vågen; 75,4 kg, 185 cm lång, 71 år och sprang i förmiddags ca 7,5 km i kuperad och delvis obanad terräng – på helt vegetarisk kost!!!

 • Västvärldens ledande position är snart historia och det kanske man inte ska begråta – materialism och ytliga värderingar har avlägsnat oss från djupare värden, dekadens och kulturellt förfall, omedvetenhet och mottaglighet för manipulation, egoism och polarisering.

  Västvärldens befolkningar ersätts medvetet av andra folkgrupper med syfte att söndra och skapa polarisering. Det kan man däremot djupt beklaga, men svensken har fått lära sig att deras etniska identitet och ursprung betyder inget och det har ledande politiker och företag basunerat ut. Protester har klassats som rasism.

  Om man börjar långt tillbaka i tiden uppstod våra förfäder i södra Skandinavien, norra Tyskland och därefter spred de sig och har medverkat till mycket av utvecklingen i Västvärlden och framgångsrikt etablerat nationer och byggt högstående samhällen.

  Under min tidigare karriär arbetade jag internationellt. Sverige och svenskarnas rykte var mycket gott oavsett om jag befann mig i Japan, USA eller Storbritannien. Det förekom att t.ex. amerikaner och engelsmän var angelägna att framhålla skandinaviskt påbrå för det uppfattades som ett gott ursprung utan att framställa det som bättre utan de var helt enkelt stolta att vara en del av allt det folket frambringat.

  Det är i det närmaste otänkbart att tala i termer om stolthet för vår särart och att det finns ett värde i det idag. Omgående trycks det ned under förevändningen att det är rasism eller främlingsfientligt. Det av hjärntvättade individer som ofta borde göra upp med sina egna rasist-demoner inombords. De tror det är fint att se ned på det egna folket, ungefär som en sorts självspäkning.

  Där vi befinner oss idag bygger vår samhörighet, det kitt som håller samman landet på språk, kultur, värderingar och att vi önskar bo och leva med dom som liknar oss. Visst är det trevligt med utbyte med andra kulturer men massiva folkförflyttningar som tränger undan ursprungsbefolkningen är ett direkt övergrepp och förakt för den.

 • Västvärldens ledande position är snart historia och det kanske man inte ska begråta – materialism och ytliga värderingar har avlägsnat oss från djupare värden, dekadens och kulturellt förfall, omedvetenhet och mottaglighet för manipulation, egoism och polarisering.

  Västvärldens befolkningar ersätts medvetet av andra folkgrupper med syfte att söndra och skapa polarisering. Det kan man däremot djupt beklaga, men svensken har fått lära sig att deras etniska identitet och ursprung betyder inget och det har ledande politiker och företag basunerat ut. Protester har klassats som rasism.

  Om man börjar långt tillbaka i tiden uppstod våra förfäder i södra Skandinavien, norra Tyskland och därefter spred de sig och har medverkat till mycket av utvecklingen i Västvärlden och framgångsrikt etablerat nationer och byggt högstående samhällen.

  Under min tidigare karriär arbetade jag internationellt. Sverige och svenskarnas rykte var mycket gott oavsett om jag befann mig i Japan, USA eller Storbritannien. Det förekom att t.ex. amerikaner och engelsmän var angelägna att framhålla skandinaviskt påbrå för det uppfattades som ett gott ursprung utan att framställa det som bättre utan de var helt enkelt stolta att vara en del av allt det folket frambringat.

  Det är i det närmaste otänkbart att tala i termer om stolthet för vår särart och att det finns ett värde i det idag. Omgående trycks det ned under förevändningen att det är rasism eller främlingsfientligt. Det av hjärntvättade individer som ofta borde göra upp med sina egna rasist-demoner inombords. De tror det är fint att se ned på det egna folket, ungefär som en sorts självspäkning.

  Där vi befinner oss idag bygger vår samhörighet, det kitt som håller samman landet på språk, kultur, värderingar och att vi önskar bo och leva med dom som liknar oss. Visst är det trevligt med utbyte med andra kulturer men massiva folkförflyttningar som tränger undan ursprungsbefolkningen är ett direkt övergrepp och förakt för den.

 • Det beror på att vi har vänt Gud och Guds Ord ryggen.

  Ytterst få i Sverige lever ett gudfruktigt liv.

  Därför – har vi hamnat i ”dekadensens tidevarv”.

  • Ja om Svenska folket tog Guds ord på allvar hade vårt land varit annorlunda. På slutet av 1800-talet blev Kristendomen räddningen för många i Sverige som var fast i alkoholen. På 1980-talet i Sverige var LP-stiftelsen räddningen för tusentals missbrukare som fick lära känna Jesus Kristus som sin frälsare. Många familjer fick upprättelse från sitt missbruk. LP-stiftelsens verksamhet var räddningen för mig som ung från droger och Kriminalitet.

 • Varför låter vi allt förfalla – jo därför att vi passivt accepterar att den rika västoligarkin har nära monopol på informationen till dess omedvetna undersåtar i hela väst.
  Och angående att ‘USA utan tvivel’ är den dominerande under de senaste århundradena – behövs det ett väsentligt tillägg: Det av britterna dominerade så kallade angloamerikanska etablissemanget där Pilgrim Society täcker in rätt mycket av innehållet, har på ett helt avgörande sätt gjort om USA sen Edward VII tillträdde som Englands monark och samtidigt var världens mäktigaste frimurare.
  Så sent som i början av 1980-talet avslöjade Henry Kissinger, själv en medlem i Pilgrims, att han rapporterade till Chatham House dvs britternas eliters tankesmedja förr än han gjorde det till sin egen regering.
  USAs CFR är en skapelse av denna brittiskt dominerade elit.
  Och tänk också på att ärliga sanningssökande oppositionella anglosaxer måste välja sina strider.
  Jag tolkar deras envisa tes om khazarjudar som ett exempel på det.
  För jag har aldrig sett något övertygande bevis på att det existerar någon enda sån finansman.
  Det finns ärftligt rika människor som gift sig samman med ofrälse rika köpmän och antagligen fler exempel på hur tex rika långväga resande köpmän har gift samman sina barn på vägen så att säga.
  Därur följer att dom sannolikt blivit mindre inavlade än om dom hållit sig till sin stam.

 • Egentligen kan frågan besvaras enkelt med lite kunskap om den emotionella frekvensskalan. Den visar på att konservativt är lika med tillit och den punkten har utnyttjats. Med kunskap om den kan onda makter maskera sin ondska och spela på tillit en tid tills sanningen hinner ikapp, vilket tyvärr kan ta för lång tid i sämsta fall.
  Konservativ, är att vara sanningsenlig, ha klara spelregler, tillit, klart överenskomna ändringar etc.
  Socialism, förledande, oärlig, fusk, skylla på, stöld(bidrag), baktalar, etc..
  Fascism, lika som socialism men mer öppet fientlig, eugenik…

 • Wha det här var intressant läsning och dessutom värt Nobelpriset .

  Delar Lasse det du skriver och tar upp i artikeln.

  Tänkte det du med tog upp angående sexträsket var intressant. Män har blivit skadade av porrkonsumtionen vi har idag. Vi lever i ett samhälle som är mycket fokuserat på sex istället för äkta kärlek.

  RFSU och RFSL finns det mycket att säga om men jag tar det kort ” Stäng ner deras verksamhet omgående”..

  Sverige Lasse är som fartyget Titanic liksom dessa ångdrivande fartyg hade sin storhetstid i början av 1900-talet så har Sverige haft sin och nu sjunker fartyget…

 • Det beror på att vi har vänt Gud och Guds Ord ryggen.

  Ytterst få i Sverige lever ett gudfruktigt liv.

  Därför – har vi hamnat i “dekadensens tidevarv”.

  • Ja om Svenska folket tog Guds ord på allvar hade vårt land varit annorlunda. På slutet av 1800-talet blev Kristendomen räddningen för många i Sverige som var fast i alkoholen. På 1980-talet i Sverige var LP-stiftelsen räddningen för tusentals missbrukare som fick lära känna Jesus Kristus som sin frälsare. Många familjer fick upprättelse från sitt missbruk. LP-stiftelsens verksamhet var räddningen för mig som ung från droger och Kriminalitet.

 • Varför låter vi allt förfalla – jo därför att vi passivt accepterar att den rika västoligarkin har nära monopol på informationen till dess omedvetna undersåtar i hela väst.
  Och angående att ‘USA utan tvivel’ är den dominerande under de senaste århundradena – behövs det ett väsentligt tillägg: Det av britterna dominerade så kallade angloamerikanska etablissemanget där Pilgrim Society täcker in rätt mycket av innehållet, har på ett helt avgörande sätt gjort om USA sen Edward VII tillträdde som Englands monark och samtidigt var världens mäktigaste frimurare.
  Så sent som i början av 1980-talet avslöjade Henry Kissinger, själv en medlem i Pilgrims, att han rapporterade till Chatham House dvs britternas eliters tankesmedja förr än han gjorde det till sin egen regering.
  USAs CFR är en skapelse av denna brittiskt dominerade elit.
  Och tänk också på att ärliga sanningssökande oppositionella anglosaxer måste välja sina strider.
  Jag tolkar deras envisa tes om khazarjudar som ett exempel på det.
  För jag har aldrig sett något övertygande bevis på att det existerar någon enda sån finansman.
  Det finns ärftligt rika människor som gift sig samman med ofrälse rika köpmän och antagligen fler exempel på hur tex rika långväga resande köpmän har gift samman sina barn på vägen så att säga.
  Därur följer att dom sannolikt blivit mindre inavlade än om dom hållit sig till sin stam.

 • Egentligen kan frågan besvaras enkelt med lite kunskap om den emotionella frekvensskalan. Den visar på att konservativt är lika med tillit och den punkten har utnyttjats. Med kunskap om den kan onda makter maskera sin ondska och spela på tillit en tid tills sanningen hinner ikapp, vilket tyvärr kan ta för lång tid i sämsta fall.
  Konservativ, är att vara sanningsenlig, ha klara spelregler, tillit, klart överenskomna ändringar etc.
  Socialism, förledande, oärlig, fusk, skylla på, stöld(bidrag), baktalar, etc..
  Fascism, lika som socialism men mer öppet fientlig, eugenik…

 • Wha det här var intressant läsning och dessutom värt Nobelpriset .

  Delar Lasse det du skriver och tar upp i artikeln.

  Tänkte det du med tog upp angående sexträsket var intressant. Män har blivit skadade av porrkonsumtionen vi har idag. Vi lever i ett samhälle som är mycket fokuserat på sex istället för äkta kärlek.

  RFSU och RFSL finns det mycket att säga om men jag tar det kort ” Stäng ner deras verksamhet omgående”..

  Sverige Lasse är som fartyget Titanic liksom dessa ångdrivande fartyg hade sin storhetstid i början av 1900-talet så har Sverige haft sin och nu sjunker fartyget…

 • Bra artikel som ger perspektiv på utvecklingen. Det är flera faktorer som samverkar mot ökat kaos och kris samt samhällsförstörelse nu. Massmigrationen, Klimathysterin, Covid-19, Ukraina kriget, energipriser, matpriser, inflation, räntehöjningar, börsuppgång.

 • Bra artikel som ger perspektiv på utvecklingen. Det är flera faktorer som samverkar mot ökat kaos och kris samt samhällsförstörelse nu. Massmigrationen, Klimathysterin, Covid-19, Ukraina kriget, energipriser, matpriser, inflation, räntehöjningar, börsuppgång.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *