Partiet Frihet – Inte ens valsamverkan hade kunnat fått rörelsen i mål

publicerad 16 september 2022
- av NewsVoice

OPINIONSBILDNING. Många hade höga förhoppningar i början av året när flera partier inom frihetsrörelsen i Sverige satsade på att påverka politiken och skapa förändring på ett parlamentariskt plan i landet i och med att det varit valår 2022.

Dock så blev det inte mycket till resultat trots dessa satsningar då det nu efter valet visat sig att det är väldigt långt ifrån ett resultat att kunna glädjas över för något av de alternativa partierna.

Många har efterfrågat valsamverkan och förhandlingar har pågått ända fram till mållinjen under valrörelsen men nådde aldrig hela vägen fram. Sist ut var det Frihetsrörelsen som registrerades som namn för att samla alla de mindre partierna i ett breddare block.

Något som mötes av en positiv respons av respektive parti, men viljan fanns inte riktigt där för att avvika från den egna redan utstakade vägen. Vilket ledde till att valsamverkan inte kunde genomföras till folkets stora förlust.

Efter alla försöken och de färska resultaten i valet så är lärdomen nu att vi behöver göra någonting annorlunda. Vi behöver skapa ett parti som blir så stort och framgångsrikt att det kan konkurrera som ett eget block och opposition. Som på sikt även kan samla alla de mindre partierna i ett nytt försök till en framgångsrik valsamverkan inför valet 2026

Vi behöver alltså redan nu gå över till framtidens politik. Partiet Frihet grundades av just denna anledning. Med frihetsfrågorna i fokus som förväntas växa i relevans mer än någonsin de kommande åren. Så är vi väl positionerade inför den stundande omställning som Sverige kommer gå igenom.

Den nuvarande politiken skapar alldeles för mycket splittring. Vi behöver någonting nytt, för att ena folket. Partiet Frihet är därför ett ofärgat parti utan ideologi som leder vägen till det samhälle vi behöver på sikt, under det paradigmskifte vi just nu går igenom. Vi vill skapa ett nytt samhälle där människor lever i frihet snarare än begränsning, genom att revolutionera Sverige med nytänkande visioner.

Vi kan inte längre förhålla oss till gamla mallar och tillvägagångssätt om hur man ska göra saker, utan istället behöver vi bryta dessa föreställningar och göra om saker från början för att skapa förändring.

Paritet Frihets resa har bara börjat och vi riktar blickarna på framtiden och kommande val.

Följ vårt arbeta på Partietfrihet.se där mer information om partiet kommer att släppas och uppdateringar göras framöver.

Partiet Frihet, För framtidens politik.

Text: Max Winter och Natalie Jonsson, Frihetsrörelsen