John Leake och Peter McCullough: Modet att behandla Covid-19

publicerad 2 oktober 2022
- av Gästskribent
Peter A. McCullough, MD, MPH

BOKANNONS. Historien om läkarna som lärde sig att bota covid-19 och deras kamp mot det medicinindustriella komplexet. För covidsjuka finns ingen behandling! Det enda de kan göra är att isolera sig och vänta på ett vaccin! Det var rådet som regeringar, myndig­heter och vårdinstitutioner gav efter att Covid-19-pandemin hade proklamerats i mars 2020.

John Leake och Peter McCullough: Modet att behandla covid-19

Men det fanns också de som inte ville acceptera att den moderna medicinska vården stod tomhänt när det gällde att behandla covidsjuka. Det var läkare som ansåg att de hade en skyldighet att kurera sina patienter efter bästa förmåga. Det var forskare som tog initiativ till nya vetenskapliga studier i sin jakt på botemedel.

Boken finns på Karneval Förlags hemsida

Modet att behandla Covid-19 är historien om dessa läkare och forskare som på kort tid lyckades finna säkra och effektiva metoder för att behandla Covid-19. Det är också histo­rien om hur de syste­matiskt mot­arbetades av det ­medicin­industriella komplexet, som var ensidigt inriktat på vacciner som lösning på den folkhälsokris som följt i spåren av det nya viruset. En lösning byggd på billiga och befintliga mediciner ansågs ointressant eller rentav farlig.

Modet att behandla Covid-19 är skriven av True Crime-för­fattaren John Leake tillsammans med läkaren och den medicinska forskaren Peter McCullough, båda hemma­hörande i Dallas, Texas. Den senare är själv en av pionjärerna för behandling av Covid-19 och upphovsman till »McCullough-protokollet«, som använts av miljontals människor.

Peter McCullough är internläkare, kardio­­log och epidemiolog, kliniskt verksam vid Heart­Place-sjuk­huset i Dallas. Han har publicerat över 1000 veten­­skapliga artiklar och är inom sitt special­område, hjärt-njur-­medicin, den mest publice­rade forskaren i historien. Han är huvudredaktör för Springers lärobok ­Textbook of Cardiorenal Medicine och var ­tidigare chefredaktör för de vetenskapliga tidskrifterna Reviews in Cardiovascular Medicine och American Journal of Cardiology.

Peter McCullough publice­rat 57 ­refe­rentgranskade artiklar om covid-19. Som expert på covid­behandlingar har han vittnat i ­senatsförhör i Washington samt i parlamentariska församlingar i sex del­stater. Hans framträdande i The Joe Rogan ­Experience hade 40 mil­jo­ner visningar efter en vecka.

John Leake är författare inriktad på doku­men­tära kriminalhistorier och har utgivit Entering Hades: The Double Life of a Serial Killer och Cold a Long Time: An Alpine Mystery. Den förstnämda boken låg till grund för filmen The Infernal Comedy med John ­Malkovich i huvudrollen. John Leakes research av kriminalfall har legat till grund för serier på TV-­kanalerna A&E Biography, Discovery och Fifth Estate.

Vad ska vi göra för att bekämpa detta monster?

Det var frågan som dr Peter McCullough ställde sig i mars 2020, när covidpandemin hade börjat sprida sig allt mer. Som läkare och medicinsk forskare, och någon som tog den hippokratiska eden på stort allvar, kunde han inte nöja sig med att passivt se på medan hans patienter dog.

Tillsammans med andra läkare och forskare runtom i världen började Peter McCullough genomsöka den akademiska litteraturen efter behand­lingar som kunde förebygga, lindra eller bota Covid-19.

I augusti 2020 publicerade han en arti­kel i American Journal of Medicine som presen­terade ett behandlingsprotokoll, det första i sitt slag, för hur Covid-19 på ett tidigt stadium kunde behandlas både säkert och effektivt med en rad redan existerande läkemedel, bland annat hydroxiklorokin och ivermektin. Tvärtemot vad många påstod så visade sig Covid-19 vara en i hög grad behandlings­bar sjukdom.

Om tidiga behandlingsprotokoll, ­lik­nande det som dr McCullough tog fram, hade antagits som vårdstandard i USA,  så hade cirka 70 procent av landets coviddödsfall kunnat förhindras. I slutet på 2021 mot­svarade det ­cirka 610.000 dödsfall.

Den 10 mars 2021 vittnade Peter McCullough i Texas senat om sina erfarenheter av behandling av covid-19 (VIDEO)

Text: Karneval Förlag