Jan Norberg: Kan vi ändra på den överbeskyddande omhändertagandekulturen?

Är Hans Jenseviks Kapitationsskatt lösningen? Det undrar Jan Norberg i denna debattartikel.

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 27 september 2023
- Jan Norberg
Jan Norberg 25:e augusti 2021, selfie
Jan Norberg 25:e augusti 2021, selfie

Det onda samhället, förlåt, Det Goda Samhället, hade för någon dag sedan en artikel införd av en Lennart Svanberg, den satte fingret på en för det svenska folket mycket känslig fråga.´, nämligen den svenska bidragsmentaliteten.

Den gode Lennart är av uppfattningen att just den svenska bidragsmentaliteten är grunden till varför vi inte ser någon förändring av samhällsklimatet. Kort sammanfattat, svensken har blivit bidragsberoende och därmed finns inga incitament för en genomgripande samhällsförändring. Rör inte våra bidrag!

Kan omhändertagandekulturen redigeras?

Dessa möjligheter har sedan 20 år blivit internationell kunskap och främst män från Afrika och Arabvärlden strömmar över Medelhavet med destination Sverige. De har tillgång till allt från första dagen genom socialtjänstlagens uppehållsrekvisit. Det öppnar dörren till alla tjänster i samhällskontraktet.

Lennarts förslag går i korthet ut på att ersätta bidragen med avdragsrätt för alla som är här, hans huvudsakliga argument är att vi inte kan fortsätta acceptera att endast 40 % är självförsörjande och därmed står för finansieringen av en stor del av alla våra transfereringssystem. Detta är Ebberöds Bank!

“Ebberöds bank har blivit ett begrepp för en verksamhet som visserligen är välmenande men samtidigt svårt vanskött.” – Wikipedia

Varför törs vi inte prata om den socialistiska tvångströjan?

Jag tycker Lennart Svanberg är mycket modig som vågar ifrågasätta detta heliga paradigm, dvs den för svensken så självklara rätten till olika former av bidrag i något av alla våra transfereringssystem. Vi måste dock fråga oss varför det betraktas som att svära i kyrkan när man ifrågasätter bidragssamhället.

Det är våra politikers fel!

Politikerna och då främst sossarna har ju under nästan ett sekel haft införandet av olika så kallade trygghetssystem som ett medel för att få svenska väljare att fortsätta rösta på dem, men numera också alla övriga sju riksdagspartier. Svenskarnas beroende av bidragssamhället går att jämföra med de värsta opiatberoende knarkarna!

I detta sammanhang vill jag varmt rekommendera en ganska ny bok på det ämnet som heter Smärtans Imperium skriven av Patrick Radden Keefe.

Det ser tyvärr mycket mörkt ut att ens kunna ifrågasätta detta bidragsparadigm, än mindre att få någon debatt i frågan. Situationen kommer att urarta gradvis så att fattigdom blir den nya normen, något som svensken rent generellt inte förmår ta in mentalt.

Vill vi ha kommunistisk trygghet eller liberal frihet?

 • Kan någon svensk politiker definiera vad begreppet ”välfärd” egentligen innebär?
 • Handlar det om att du ska kunna fiska eller att du ska ha fri och gratis tillgång till allt i fiskaffären?

Folk och då speciellt kvinnor går omkring och slänger sig med begreppet ”allas lika värde”, men tyvärr begriper de inte vad det står för.

Speciellt kvinnor förstår inte att de lider mest av det och de kommer att råka riktigt illa ut när allt kraschar. I detta sammanhang vill jag verkligen rekommendera en alldeles färsk artikel av Julia Caesar. Hon exemplifierar hur kvinnor med ledande befattningar inom polisen aktivt bidrar till den krasch som verkar oundviklig.

Varför hyllar alla våra 8 riksdagspartier socialismens grundprinciper?

Det kommer att krävas nytänkande för att ändra på detta och de radikala lösningsförslag som behövs kräver en helt annan insiktsnivå ibland svenskarna. Ännu så länge lyser dessa förslag med sin frånvaro.

Den enda som jag hittills hört vågat sig på att radikalt ändra på detta är Hans Jensevik med sitt förslag på Kapitationsskatt (Poll Tax). Det vill säga en radikal och genomgripande skattereform som ställer alla tidigare skattesystem på ända. Så som jag förstått Kapitationsskatt på ett visst tvång, utövat av marknadskrafterna. Det ska få alla människor att göra sig anställningsbara samtidigt som det uppmuntrar till entreprenörskap.

Infört som nytt skattesystem skulle det dessutom sänka det totala skattetrycket högst väsentligt.

Tänk vilken skillnad ett verb kan göra

Nu har ju vår förmåga inte längre med verbet kan att göra, utan frågan gäller om vi verkligen vill arbeta för att känna oberoendets berusande effekter. Vill man inte jobba utgår idag bidrag motsvarande nästan medelklassig köpkraft.

Självklart finns det en del frågetecken kring Jenseviks förslag, men dock inte större än att jag tror dessa skulle vara möjliga att lösa. Nu behöver Sverige komma ur den socialistiska föreställningen att alla ska vara beroende av våra riksdagspartiers tvångströja som de med mentalt våld fått oss beroende av.

I speak tonight for the dignity of man and the destiny of democracy. – Lyndon B. Johnson


Relaterat

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Alla bidrag behöver ses över. Bidrag till företag, bidrag till krig, bidrag till s.k välgörenhet, bidrag till rot och rut, anställningsbidrag….osv

 • Tack Jan för att du för diskussionen vidare här i detta forum. Ytterligare en poäng i min artikel handlar om att vi alla uppfostras i att bli tjuvar på grund av bidragen. Då statsbidrag har en liten eller försvinnande liten andel av kontroll kopplat till sig lär vi oss att fusk lönar sig.

 • Inte bara bidrag. Många jobb betalas alldeles för högt i förhållande till vad som utförs. Eller utan att uppgiften utfördes skulle samhället bli bättre. Detta fenomen finns i alla löneklasser.

  Uttalanden som alla jobb är bra jobb är idiotiska.

 • Sveriges s k RIKSDAG har för tillfället bara en folkvald ledamot, en bjässe som är helt överkvalificerad i den korrupta samling av GÄNGKRIMMINELA 348 medlemmar.
  Elsa Widding.
  Var fan finns männen???

 • Alla traditionella partier men även SD är påverkade av ideologin bakom den svenska välfärdstaten och bl a gällande dess syn på bidrag. Med ett möjligt undantag för SD är det inte troligt att något av dessa partier kommer att kunna ändra sig radikalt. De saknar med hänsyn till detta och alla andra felaktiga policies de successivt godkänt att försvinna från svenskt politiskt liv. Därför behövs en ny politisk åskådning, där libertarianismen nog är den mest framträdande. Skälet till det är att den:
  …är den största, något internationellt kända, demokratiska och rationella ideologi, som är emot konservatism, socialliberalism, demokratisk och auktoritär socialism, dagens kollektivistiska välfärdsstat, postmodernism/kulturmarxism samt politisk globalism (Nya Världsordningen (NWO).( https://newsvoice.se/2023/08/libertarianismen-varldssocialismen/ )
  Den politiska samhällsfeminismens (även kallad Statsfeminism) sannolikt dyraste konsekvens är den svenska omvårdnadsideologin, som berövar människor deras personliga ansvar i många avseenden och överför beslutanderätten till det offentliga. Utan att eliminera Statsfeminismens och omvårdnadsideologins ställning inom de svenska partierna kan Jans fråga: ”Kan vi ändra på den överbeskyddande omhändertagandekulturen ? ” besvara med ett nej. Den maternalistiska omvårdnadsideologin är troligen så fast förankrad i dagens stat att ett större system skifte krävs för att få en ändring. Man bör dessutom observera att att andra skäl än omvårdnad också ligger bakom dagens system. Röstköp för fortsatt maktinnehav är ett av dem.

  • “”Röstköp för fortsatt maktinnehav”” är nog en stor del av problemet likaså kontroll , För bidrags tagarna är det ett liv utan att anstränga sig eller förkovra sig. Alla skall ha en sysselsättning företag tvingas anställa inom sina economiska möjligheter , eftersom skatten kan reduceras pga inga bidrag.
   Att tillåtas att parasitera på dom som arbetar skall minimeras till zero.

   • Jag tror inte röstköp är huvudanledning till landsförrädariet. Politikerna lyder den globala kabalens anvisningar. Annars avsätts de. Som troligtvis Juholt sopades av banan.

  • Röstköp Dan oligarkins genomgående röstköp av alla västvärldens parlament som är den självklara orsaken till att västoligarkin’s liberaler gillar demokrati. Därför att den kan köpas.
   jag väntar fortfarande på att du ska redovisa hur det problemet ska åtgärdas och även ett tydligt erkännande av att det ÄR ett problem.
   Allt det andra – socialism i alla dess skepnader har uppmuntrats att komma till makten av samma västoligarki
   Att socialister aldrig vill kännas vid den sanningen gör det inte legitimt för dig att också tiga ihjäl det.
   Västoligarkin bakom allt.
   Vad vill du göra åt det Dan?

 • Det finns bara EN lösning – ta bort det monetära systemet och börja hjälpas åt globalt.
  Det finns inga objektiva värden – allt styrs från centralt håll.
  Genom att ta bort deras starkaste vapen, försvinner de från planeten och vi kan börja bygga en civilisation värd namnet.
  Frågan blir – vill DU det? Eller vill fortsätta sukta efter mer än vad andra har så du kan skryta?

 • Ett intressant fenomen vad gäller den ankommande slavstaten, är att när den outbildade slavklassen inte kan få den försörjning den kräver pga att för mycket resurser går till övervakning, och icke ägande leder till letargi etc, blir att den outbildade slavklassen inte kan försörja de sina pga bristande kunskaper i närtid och en våldsam reaktion kan förväntas av rena hungerskäl och liknande.

  • Fast är det inte just det alla har jobbat hårt för. Det är ju ingen slump att vi har inflation… och det pratas om “the end times”, och en del mindre begåvade pratar tillochmed om att det vore nån slags “cleansing”vi hade att göra med. Så, vi fuckar upp samhället och de som klarar sig är ju “obviously” de starkaste då, och är därmed ordained by GOD (eller sitter inne med inside-info (vilket ju iof inte indikerar någonsomhelst form av “styrka” egentligen LOL)

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *