Mats Barrdunge

2 ARTIKLAR 0 KOMMENTARER
Hindukristen och nyhumanist. 57 år, f. Härnösand och bosatt Sveavägen 100, Stockholm. fil.lic. i idéhistoria, intr. svensk arbetarrörelse och svensk upplysning. En av Sveriges första rappare och agiterande filosof i Ras 1. Inspirerad av Martinus Thomsen, Sadhu Sundar Sing och Swami Vivekananda.