OSHER CENTRUM


Osher Centrum

Anmälan till KI:s internrevision angående Osher Centrum

OSHER CENTRUM[dnr 7410/2011-010, handläggare: Bo Myrup, KI:s internrevision] Anmälan till KI:s internrevision Karolinska Institutet Universitetsförvaltningen Ledningskansliet, Internrevision Nobelsväg 5 171 77 Stockholm Att: Åke Boström, KI:s internrevision