Covid-19-vaccin


Hospital sjukhus. Foto: Rawpixel.com. Licens: Pixabay.com (free use)

2 personer på äldreboenden dog strax efter coronavaccination

VÅRDINDUSTRIN[caption id="attachment_102414" align="alignnone" width="696"] Hospital sjukhus. Foto: Rawpixel.com. Licens: Pixabay.com (free use)[/caption] VACCIN. Den norska läkemedelsmyndigheten meddelar att två personer på vårdhem har avlidit några