Kristina LindquistKristina Lindquist - Grafik: NewsVoice.se baserat på skärmdump från DN.se

Kristina Lindquist (DN) är ohederlig i debatten

MEDIAOm information som presenteras inte stämmer med rådande konsensus-uppfattning väljer  journalister inom gammelmedia ofta att attackera budbäraren istället för att ta itu med fakta. Termen