sjukvård


Anmälningar inom sjukvården ökar

utkastEn vårdcentral ville inte ta emot ett lesbiskt par, en kvinna med funktionsnedsättning fick höra att alla hennes besvär var ”psykiska”. Allt fler anmäler att