Vaken.se

En konspiration mot konspirations-teoretiker?

SVERIGEHur kommer det sig att svenska mainstream-jouranlister har så dålig fantasi när de angriper konspirationsteoretiker och deras teorier? Varför följer de samma mallade sätt att beskriva och förkasta dem? Vem söker egentligen tröst?