Jan Norberg om bostadsbubblan: Är det början på en rejäl lågkonjunktur vi ser?

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 29 november 2017
- Jan Norberg
Gammalt hus i sverige - CC0 Creative Commons
Tamebild: Gammalt hus i Sverige

Bostadsbubblan är nu pga politikernas oförmåga att hantera bostadspolitiken på väg att spricka, och det i ett läge när ekonomin av finansminister “Magdad Bob Andersson” bedöms som urstark och ”gå som tåget”. Bör vi då vara oroliga?

Text: Jan Norberg, Sesimbra, Portugal

Den påstådda högkonjunkturen är som vanligt ett luftslott då den i grunden bygger på statsfinansierad efterfrågan av arbetskraft, dvs det är offentlig sektor som huvudsakligen ökar sysselsättningsgraden. Inte näringslivets behov av kvalificerad arbetskraft, det behovet är fortfarande inte tillgodosett. Olika statssubventionerade insatser ökar förvisso sysselsättningen men bara i huvudsak beroende på den ökade invandringen, att statsfinansierade arbetstillfällen i grunden ökar Sveriges välstånd är ju en chimär.

Hur kommer då detta med bostadsbubblan att utveckla sig? Hur lång blir kräftgången på bostadsmarknaden?

Den kan ju vara temporär och förhoppningsvis bli ganska kortvarig. För mig framstår den ju som psykologiskt driven i grunden, men det ligger nog en del politik med i korten och då främst genom amorteringskravet, skuldsättningskvoten samt slopandet av räntebidragen. Skall bli intressant och se om 7 klövern kommer överens om detta inför valåret 2018.

Man kan ju hoppas att denna spruckna bostadsbubbla inte blir upptakten till en veritabel lågkonjunktur för Sveriges del. Det finns ju uppenbara spridningsrisker om bostadsbubblan spricker ordentligt. Bostadsföretagen som nu äntligen börjat bygga bostäder, främst lgh, har ju redan nu börjat rea ut nybyggda lgh och med den lånebelastning som de är exponerade för löper många av dem risken att försättas i akut kris och då är cirkusen i gång på allvar.

När inte alla migranter kan få bostäder pga för lite byggande ökar trycket på Staten att ingripa och då är vi riktigt illa ute då detta finansieras över skattsedeln för alla medborgare. En ökad upplåning för att omhänderta bostadsbehovet kommer då att sänka konjunkturen då andelen förvärvsarbetande ibland migranterna själva är så låg, dvs deras egen skattebetalningsförmåga ökar ju inte direkt av att de inte har nånstans att bo.

Cirkeln sluts av att sysselsättningen drabbas av ett ökat bidragsberoende på alla områden, staten måste ju ta hand om de finansiella konsekvenserna av sin signalpolitik på migrationsområdet. Ökad kriminalitet är en av effekterna vi kan räkna med pga social oro.

Idag är den sk högkonjunkturen i huvudsak driven av en ökad sysselsättning inom den ofantliga sektorn, pga en ohemul invandring, men framför allt är högkonjunkturen ett svenskt inhemskt fenomen pga migrationstrycket. Viker konjunkturen så faller hela korthuset ihop och då framstår nog tidigare kriser som rena rama västanfläkten vid en jämförelse

Sensmoralen blir att det nog är en ganska bra idé att sitta på distans i Portugal och se Sverige dras ned i avgrunden när kisset i byxorna övergår från att vara varmt och skönt och i stället bli kallt och äckligt.

I grunden finns ju behovet av bostäder kvar och en investering i fast egendom har historiskt alltid betraktats som ganska säker, så även om nedgången kan bli betydande så finns ju behovet av bostäder kvar om det inte byggs några nya. Dvs när politikerna fått verkligheten över sig så tvingas de nog vakna och inse att något radikalt behöver göras. Det finns dock ingen anledning och tro att något särskilt dramatiskt kommer och hända innan arbetslösheten tar fart, men när den drabbar alltfler så räcker det inte med att öka skatterna och då sluts cirkeln.

Politiken tvingas då göra vad man alltid gjort när lågkonjunkturen slår till skoningslöst, något man borde gjort för länge sedan. Det finns inga pengar samlade i ladorna och då återstår bara svältkur och den dagen detta går upp för alla och envar har vi ett farligt läge i Sverige, för då måste grupper ställas mot varandra. Min gissning är att det först då blir frågan om att strypa kostnaderna på en lång rad områden, inte minst på invandringsfronten.

Kuriosa i sammanhanget är att svenska väljare alltid söker ändra på politikens innehåll först när lågkonjunkturens effekter är ett faktum, den här gången är väl frågan om effekterna hinner visa sig och slå igenom på allvar innan valet 2018?

Titta bara på Frankrike där franska väljare till stor del drabbats av samma negativa effekter på migrationsområdet. Där valde fransmännen först den konservative Sarkozy, för att därefter rösta fram socialisten Hollande och nu senast i somras så lockades man av trollgubben Macrons löften. Redan nu börjar fransmännen att inse sitt misstag och protesterna tilltar. Man undrar varför svenska och franska väljare är så lättlurade?

Text: Jan Norberg, Sesimbra, Portugal

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Soros blankar den svenska bostadsmarknaden. ‘
  https://www.di.se/nyheter/george-soros-gor-sin-forsta-blankning-i-svensk-aktie/

  Han blankar Bonavas-aktien.
  Bonava är ett bostadsutvecklingsföretag i norra Europa, avknoppat från det svenska bygg- och fastighetsutvecklingsbolaget NCC AB. Bonava utvecklar och säljer bostäder till konsumenter och investerare på utvalda marknader i Sverige, Tyskland, Finland, Danmark, Norge, Sankt Petersburg (Ryssland), Estland och Lettland.

  Inom en snar framtid kommer den svenska bostadsmarknaden att kollapsa.

 • Jan Norberg: “Trots ev värdestegring på papperet” värdestegring sker ju horisontellt, vilket betyder att om jag får ut 3 millar mer för min bostadsrätt, så slår värdestegring ut på nästa bostad – procentuellt lika mycket. Det blir fråga om “inflationsbostadspengar” man inte får mer bostad för – blir inte rikare och därför borde “vinsten” inte beskattas, för alla måste vi ju bo någonstans.

 • Jan Norberg: ett tämligen marknadsliberalt sätt att lösa de hela på. Är dessutom rädd att du har rätt, om nu politikernas prioritet är att lösa problem, som Linda tog upp? Folk ställer sig då frågan vad kommer detta att innebära för mig. Tja … Om jag får svara på frågan själv? Människor måste ta ett större ansvar för sin boendemiljö. Vem vill tvinga flytta till den kriminella och eftersatta förorten när marknadshyrorna får fri lejd?

  Om grannar inte går ihop och bildar medborgargarden och den vägen tryggar sin stadsdel; jag menar gör inte staten det, vem skall då göra det åt dem? Politikerna bor inte själva i dessa problemförorter.

 • “Men varför tror politikerna att ännu fler regleringar löser detta? Lär man sig aldrig?” Politikerna är inte tillsatta för att göra rätt mot folket. De är ditsatta för att ljuga sig blå för att tjäna ett annat pack.

 • Erik 30 Nov, 2017 at 11:50
  Jan: du formulerar dig mycket väl och det är en fröjd att läsa dina texter.
  Tre saker tar du upp, som alla hänger stammad med varandra och som i värsta fall kan skapa ”the perfect storm”
  Invandring.
  Räntan.
  Tillväxt.

  Tack så hemskt mycket “Erik” det värmer alltid lite extra när någon verkligen också uppskattar sättet man uttrycker sig på.

  Oron för att politikerna inget förstår verkar vi ju dela, det är märkligt att man tycker att det är ok att sätta marknadskrafterna ur spel med sina politiska beslut.

  Byggs det inga bostäder så beror ju det på att det är för dyrt och komplicerat att bygga bostäder pga politiskt beslutade regelverk som omgärdar allt byggande. Ingen vill ju, trots stor efterfrågan, bygga bostäder.

  Då måste ju politikerna själva ställa sig frågan om de gått för långt i sin iver att styra bostadspolitiken?

  Men istället för att då låta utbud och efterfrågan styra marknadsutvecklingen på bostadsmarknaden så genomför nu politikerna ännu fler regleringar som helt drar proppen ur bostadsmarknaden.

  I förlängningen leder ju detta till att den gryende ökningen av bostadsbyggande helt kommer av sig, risken för att detta i sin tur leder till en rejäl konjunkturnedgång verkar dessa politiker inte förstå alls.

  Ta bort reavinstskatten på försäljningen av bostäder så kommer omsättningen av hus och lgh igång.

  Acceptera att de flesta människor vill äga sitt eget boende och att boende inte skall beskattas öht, vari ligger logiken att staten skall tjäna pengar på människors boende?

  Gör det mer intressant för fler människor att själva investera i sitt boende som en del av ett mer marknadsorienterat samhälle, avreglera alla idiotiska byggregler som införts. Kort sagt gör det enklare och billigare för folk att bo.

  Skälet till varför politikerna anser sig förmögna att beskatta boendet för vanligt folk är ju att alla måste ha någonstans att bo och bostaden inte går så enkelt att flytta på, den står ju där den står s a s.

  Trots ev värdestegring på papperet kan du kan ju inte ta med dig toalettlocket till ICA/Konsum för att betala när du behöver köpa mat, då du pga hög beskattning på ditt boende behöver lägga pengar på din självklara rätt att bo någonstans i form av skatt.

  Om utbud och efterfrågan kommer i någorlunda balans så blir effekten den som politikerna nu sannolikt försöker eftersträva, dvs att bostadspriserna inte drar iväg till sådana extrema nivåer som de gjort under många år av bostadsbrist.

  Men varför tror politikerna att ännu fler regleringar löser detta? Lär man sig aldrig?

 • Spanien och Grekland kommer i jämförelse att te sig som en mild midsommarbris. Under tiden kaoset regerar kommer Regering och Riksdag att gömma sig i riksbunkern skyddade av SOG. När dammet har lagt sig kommer landsfadern Stefan Löfven komma ut och bygga upp Sverige från grunden, en svetsloppa i taget.

 • Jan: du formulerar dig mycket väl och det är en fröjd att läsa dina texter.
  Tre saker tar du upp, som alla hänger stammad med varandra och som i värsta fall kan skapa ”the perfect storm”
  Invandring.
  Räntan.
  Tillväxt.

  Det är illavarslande att bostadspriser nu sjunker, samtidigt som det krävs allt från 500 000 till 750 000 nya bostäder för alla nyanlända invandrare. Lägg till anhöriginvandringen. Vi talar här om svensk standard på boendet. En tre nyproducerad hyresrätt om ca 70 kvm vad konsten den? Vem ska betala hyran om de nyanlända är arbetslösa? Kostnaden kommer att landa på kommunerna, som kommer att begära statligt stöd. Skit samma, de blir skattebetalarna som får för notan. Staten måste låna upp betydande summor – vår statsskuld kommer att skjuta i höjden. Räntan stiger, vilket fördyrar lånen avsevärt. Lägg till att tillväxten tryter. Försämras svensk ekonomi kommer långivarna betrakta Sverige som mindre kreditvärdigt, vilket ytterliga fördyrar lånen. Med en svikande tillväxt och dyrare lån blir utgifterna till slut för stora för staten som måste börja kärna i utgifter. Rejält. Försämringar i vård, skola och omsorg. Det är där de stora grupperna finns och det är där man kan skära som allra mest. Detta resulterar i att marginaliserade grupper förstärker sin ekonomi utanför lagens råmärke – ökad kriminalitet. Den sociala oron tilltar med ökade konflikter. Detta faktum i sig är inte bara hämmande för handlingskraften, utan utgör även en fördyrande omständighet. Fortsätter den onda spiral ner kan i stort sett vad som hest hända – och kommer att göra också. Grupper med möjlighet att bosätta sig på landsbygd klara sig bättre. Förlorarna är förorterna, där kaos och anarki kommer råda.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *