Ska vi ge upp vår yttrandefrihet för att tillfredsställa Islam?

publicerad 7 februari 2019
- av Jan Norberg
Ericsson Globe - Foto: Fredrik Posse
Jan Norberg 2019.Foto: T. Sassersson, NewsVoice.se
Jan Norberg, 2019. Foto: NewsVoice.se

DEBATT. Jimmie Åkesson sa det år 2009, Muhammed Omar har sagt det många gånger den senaste åren och jag sällar mig nu till skaran vilka med stor bestörtning ser att Islams alltmer utökade utbredning i Sverige nu har fått oss svenskar att i praktiken ge upp en av våra mest kära och grundlagsskyddade rättigheter. Nämligen vår yttrandefrihet.

Text: Jan Norberg

Den svenska flatheten känner inga gränser för vad den accepterar under den väl kända föreställningen om politiskt korrekt värdegrund, samtliga samhälleliga institutioner och ca 80% av våra politiker gör nu bildlikt allt för att svensken skall förstå att kritisera islam betyder det samma som att riskera sitt eget liv. Vad är yttrandefriheten värd om du mördas när du försöker åberopa denna grundlag?

Våra svenska politiker på såväl riksdagsnivå som på kommunal nivå välkomnar och uppmuntrar muslimer i Sverige att utnyttja sin våldsideologi som vapen när man tillåter blodspengar från tydligt fientliga islamska samfund utomlands för finansiering av islamska moskéer i Sverige. Islam som ideologi är mer våldsam än vad tex Nazismen var under WW2, i Islams namn är det rättfärdigat att döda oliktänkande, så hur länge skall vi tillåta denna våldsideologi i Sverige?

Mohamed Omar - Wikimedia Commons, CC BY 2.5
Mohamed Omar - Wikimedia Commons, CC BY 2.5

En som verkligen många gånger har uppmanat oss icke muslimer att bestämma oss för var vi drar gränsen för islams utbredning är Muhammed Omar vars kunskaper i ämnet är oslagbara. Enligt Omar så har redan har denna gräns passerats sedan länge, så frågan blir hur länge skall vi acceptera att en våldsideologi som islam att ersätta vår grundlagsskyddade Yttrandefrihet?

Vi svenskar är anings- och historielösa när vi utgår ifrån vårt sätt att tänka, eller för att uttrycka sig som Stefan Löfven, ”vi har varit naiva”. Islam förespråkar våldsamma straff och döden för otrogna, dvs alla vilka inte är muslimer och utövar Islam. Denna våldsideologi förväntas vi alla acceptera enligt devisen om religionsfrihet.

Men om man inte kan kategorisera Islam som en religion utan istället se den som en krigisk och utstuderad våldsideologi vars grundläggande syfte det är att medelst våld undanröja alla skeptiker och motståndare, så borde välutbildade svenskar i alla fall inse hotbilden som nu är bedövande tydlig i spåren av den ständigt pågående massinvasionen från människor vilka har anammat en våldsideologi och därmed sagt sig vara förmögna att döda sin nästa med hänsyn till religion.

Olja och religion i kombination är en dålig grund för att få demokrati att överleva på sikt, men att den islamska våldsideologin nu under flera årtionden brett ut sig pga massinvasionen går inte att ignorera eller bortse ifrån. Om inte SD ökar sina insatser på att uppmärksamma hoten från Islam och de effekter de har på svenskars normala uppfattningar om vad som betecknar ett civiliserat samhälle kommer både Sverige och vår demokrati snart att vara ett minne blott.

Läs väldigt gärna Muhammed Omars senaste alster på DGS: Omar for President.

Text: Jan Norberg