Ska vi ge upp vår yttrandefrihet för att tillfredsställa Islam?

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 7 februari 2019
- Jan Norberg
Ericsson Globe - Foto: Fredrik Posse
Jan Norberg 2019.Foto: T. Sassersson, NewsVoice.se
Jan Norberg, 2019. Foto: NewsVoice.se

DEBATT. Jimmie Åkesson sa det år 2009, Muhammed Omar har sagt det många gånger den senaste åren och jag sällar mig nu till skaran vilka med stor bestörtning ser att Islams alltmer utökade utbredning i Sverige nu har fått oss svenskar att i praktiken ge upp en av våra mest kära och grundlagsskyddade rättigheter. Nämligen vår yttrandefrihet.

Text: Jan Norberg

Den svenska flatheten känner inga gränser för vad den accepterar under den väl kända föreställningen om politiskt korrekt värdegrund, samtliga samhälleliga institutioner och ca 80% av våra politiker gör nu bildlikt allt för att svensken skall förstå att kritisera islam betyder det samma som att riskera sitt eget liv. Vad är yttrandefriheten värd om du mördas när du försöker åberopa denna grundlag?

Våra svenska politiker på såväl riksdagsnivå som på kommunal nivå välkomnar och uppmuntrar muslimer i Sverige att utnyttja sin våldsideologi som vapen när man tillåter blodspengar från tydligt fientliga islamska samfund utomlands för finansiering av islamska moskéer i Sverige. Islam som ideologi är mer våldsam än vad tex Nazismen var under WW2, i Islams namn är det rättfärdigat att döda oliktänkande, så hur länge skall vi tillåta denna våldsideologi i Sverige?

Mohamed Omar - Wikimedia Commons, CC BY 2.5
Mohamed Omar – Wikimedia Commons, CC BY 2.5

En som verkligen många gånger har uppmanat oss icke muslimer att bestämma oss för var vi drar gränsen för islams utbredning är Muhammed Omar vars kunskaper i ämnet är oslagbara. Enligt Omar så har redan har denna gräns passerats sedan länge, så frågan blir hur länge skall vi acceptera att en våldsideologi som islam att ersätta vår grundlagsskyddade Yttrandefrihet?

ArcanumSkolan 2024

Vi svenskar är anings- och historielösa när vi utgår ifrån vårt sätt att tänka, eller för att uttrycka sig som Stefan Löfven, ”vi har varit naiva”. Islam förespråkar våldsamma straff och döden för otrogna, dvs alla vilka inte är muslimer och utövar Islam. Denna våldsideologi förväntas vi alla acceptera enligt devisen om religionsfrihet.

Men om man inte kan kategorisera Islam som en religion utan istället se den som en krigisk och utstuderad våldsideologi vars grundläggande syfte det är att medelst våld undanröja alla skeptiker och motståndare, så borde välutbildade svenskar i alla fall inse hotbilden som nu är bedövande tydlig i spåren av den ständigt pågående massinvasionen från människor vilka har anammat en våldsideologi och därmed sagt sig vara förmögna att döda sin nästa med hänsyn till religion.

Olja och religion i kombination är en dålig grund för att få demokrati att överleva på sikt, men att den islamska våldsideologin nu under flera årtionden brett ut sig pga massinvasionen går inte att ignorera eller bortse ifrån. Om inte SD ökar sina insatser på att uppmärksamma hoten från Islam och de effekter de har på svenskars normala uppfattningar om vad som betecknar ett civiliserat samhälle kommer både Sverige och vår demokrati snart att vara ett minne blott.

Läs väldigt gärna Muhammed Omars senaste alster på DGS: Omar for President.

Text: Jan Norberg

 

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • @ Åke i Sörmland 2019-02-07 at 13:37

  Din profetia om krig och dess finansiering kan te sig långsökt vid en första anblick, men både du och jag känner ju den svenska folksjälen och den uppmuntrar ju inte direkt till att alla beväpnar sig och tar saken i egna händer.

  Den svenska flatheten överlåter som vanligt på någon annan att hantera de uppkomna problemen, dvs svensken kräver att våra politiker nu skall lösa den kris de själva ställt till med.

  Så tänkte nog också de naiva fransmännen när de först röstade fram Sarkozy, sedan Hollande för att därefter rösta fram Macron. I Frankrike har det visat sig att demokratin är ett skört redskap om inte befolkningen själva inser sin roll och att de vågar stå upp för flertalets inställning till den islamska massinvasionen.

  Återstår att se vad de gula västarna kan åstadkomma, deras demonstrationer kommer i alla fall att ha påverkan på det snart kommande EU-valet för Frankrikes räkning.

 • @ Jan Norberg
  Ja, du har rätt. Ju fler muslimerna blir, ju fler moskeér och böneutrop desto svårare tycks det bli att våga vara emot. Partierna vill ha deras röster, man bevakar sina riksdagsplatser. Vi har sett hur Thoralf Alfsson blivit utesluten för att han sagt saker på sin blogg om muslimer som inte passar SD-ledningen. Man borde ha varit tacksamma för att få sina uppfattningar och synpunkter spridda, men där ord vägs på guldvåg.
  Jag är mycket pessimistisk, etablissemanget har redan gett upp och där SD tycks svika.

 • @ Öystein Rönne 2019-02-07 at 12:53

  Jag delar helt din oro för islams utbredning, men jag tror inte att islam som företeelse “flyger under radarn” i Sverige.

  Nog är flertalet svenskar ganska väl medvetna om faran med islam, men som vi alla vet så hålls den svenska befolkningen tillbaka genom att den politiskt korrekta diktaturen i Sverige ständigt stigmatiserar islamkritiker under den falska förespeglingen att islam är en religion och att vi har religionsfrihet i Sverige.

  Islam är dock ingen religion, det är ju en medeltida våldsideologi med klantänkande som främsta ledstjärna och den hör inte hemma i civiliserade länder.

  Ditt rop på revolution är förståeligt men låt oss i alla fall börja med en anti islam kampanj där vi pratar klartext om denna tydligt kriminella våldsideologi.

  • Jag menar inte att islam flyger under radarn för politiker och andra makthavare, men för befolkningen i stort. Och de som inser faran med islam vågar inte uttala det för att inte riskera att bli anklagade för att vara rasister.

   Våra politiker känner mycket väl till hotet från islam, men då de tagit hit flera hundra tusen vill de inte erkänna hotbilden. Allt som en del av landsförräderiet och avsaknaden av självkritik.

 • @ Karl M 2019-02-07 at 11:52

  Islam skulle enligt dig vara att underkasta sig “sanningen”, tja vilken “sanning”??

  Självklart den islamska sanningen, eller hur??

  Tror inte den genomsnittlige svensken är lika lättlurad så att denne går på innebörden av denna utpräglade våldsideologi. Men å andra sidan verkar ju du själv ha bytt sida, så den sista idioten verkar uppenbarligen inte född ännu.

  • Jan! Det kanske inte skulle vara så tokigt att införa sharia lagar i Sverige under en begränsad tid,där man hugger huvuden,fötter och händer av folk. För vilka begår brotten? Och vilka kommer att få ett huvud kortare?
   Tänk så, då skulle det inte vara så dumt. Beläggningen på fängelserna skulle minska. Tjafset i domstolarna blev mindre. Sånt här görs utomhus. Dom som skriker efter sharialagar binder ris åt sin egen rygg. Det verkar inte som dom har förstått vilka (85-90%) som drabbas.

 • @ Karl W 2019-02-08 at 03:21

  Vad islam innebär som “samhällssystem” i de delar av världen där samhället styrs av denna våldsideologi är inget jag öht anlägger synpunkter på, låt dessa länder hållas.

  MEN om islamtrogna av olika skäl väljer att försöka ta sig till tex Sverige så måste man vara klar över att här finns inte islam och att det är ett oeftergivligt krav på att muslimer avsäger sig sin sk tro på islam om de vill leva och bo i Sverige.

  Att vara religiös i Sverige sker i den privata sfären och är inget som skall någon annan skall behöva ens se i det offentliga rummet.

 • @ Tege Tornvall 2019-02-07 at 09:52

  Med risk för att jag missförstår dig Tege så är det just illusionen att vi med svenska “spelregler” skulle kunna överlåta på tex skolan att fostra till samarbete och självständighet.

  Det är inte bara naivt utan också att kräva för mycket av människor vars sk religion i alla delar kräver just underkastelse från otrogna. Islam måste förbjudas, eller åtminstone kraftigt beskäras.

  Dvs kommer man som muslim till Sverige så skall det vara ett baskrav att man avsäger sig sin muslimska tro, man ska givetvis inte tvingas att konvertera men genom att vägra acceptera islam som en religion tar Sverige leaden i det globala bekämpandet av denna våldsideologi.

  SD skulle enkelt kunna öka sin supporterskara om man valde att driva en betydligt tuffare linje mot islam, vad är man rädda för??

 • @ Stig Rydmark 2019-02-07 at 09:34

  Jag har ännu inte förstått strategin när SD ständigt de senaste åren tonat ned sin kritik av Islam, vad tror de sig vinna på detta??

  När jag skrev dessa rader härovan så kom jag efter en del funderande fram till att grundorsaken till dagens mycket allvarliga läge i Sverige, dvs att motsättningarna i samhället ökar, hittar vi i religionens namn.

  Historiskt har en övervägande del av alla krig som startats haft religiösa orsaker, åtminstone haft betydande andel av orsakerna.

  Vad som är mest illavarslande är att vi nu kommit till the point of no return, dvs islams utbredning och den generella acceptans den har samt har tillåtits att få, går nu tydligt ut över den för svenskarna så givna yttrandefriheten. Då är det illa!!

  Det svenska genomkorrupta rättssystemet börjar numer i allt högre utsträckning gå Islams ärenden genom att straffa svenskar vilka utnyttjar sin yttrandefrihet. Då är det illa!!

  Det krävs ju ingen Einstein för att inse vad som är den generella oron ibland alla de vilka dagligen blir utsatta för den stigmatisering som det innebär att bli kallad islamofob när man sätter yttrandefriheten mot islam.

  Att då göra som SD tydligt valt, dvs att ligga lågt och inte kritisera islam och allt vansinne som hör denna våldsideologi till är helt klart en gåta för mig, ett svek.

 • Man ser i spalterna att vi snart har inbördeskrig i landet? Räkna lite på vad ett krig kostar och fundera på varifrån skall pengarna komma? Stora pengar. Det blir kanske några skärmytslingar, men något större kräver finansiärer. Och de finns tydligen på förrädarsidan eftersom politiken ligger fast oavsett vilka som regerar.

  • Det kan vara som du skriver Åke, men jag tror ändå att om det brallar i så kommer nog den enskilde svensken i hög grad att vara beredd att skjuta till de resurser som krävs.

   Jfr insamlingen till en Svensk pansarbåt 1912.

   • Eftersom hastighet är en delmängd i makt kan kanske tanken ha gällt för den tiden. Och har man skulder så kan man bli stående utan något skydd att starta utifrån.
    Det är ju total kontroll över skuldsättningen som är huvudmålet för eliten. GP snuddade vid det en gång.

 • Islam har snart tagit över Sverige. Att det kan ske beror på Svenskens naiva tro att alla är goda och har goda avsikter. Detta utnyttjas såklart av alla som har onda avsikter, även om de såklart inte själva anser att de har onda avsikter.

  Men det land som Sverige har blivit, där den egna makten för sittande politiker är den viktigaste frågan, resulterar i att islamisterna kan flyga under radarn. Ett eventuellt uppvaknande kommer att bli försent.

  Vi har redan sett inbrytningar av islamister i den svenska samhällsapparaten. Det gäller bl.a. mydigheter, domstolar och politiska partier.

  Att tro att denna utveckling skulle minska är inte lite naivt. Sverige är ett sjunkande skepp, där orsaken inte är att “grynnor” och andra risker plötsligt dyker upp i farleden, nä, det beror på att våra sittande politiker har satt på sig alla skygglappar som går att uppbringa i syfte att primärt sko sig själva. De kommer aldrig att överge denna befolkningsbedrägliga strävan.

  Räddningen stavas revolution! Kanske det innebär inbördeskrig.

  • Tror inte att svenskar är naiva. De har av någon underlig anledning blivit rädda för allting och lever efter mottot att om bara jag och min familj mår bra så går livet vidare. Sedan är det upp till alla andra att klara sig själva. Empati, ödmjukhet, förståelse och hjälpsamhet är bristvaror i dagens samhälle.

 • I grymhet och utveckling så har väl Islam en femhundraårig eftersläppning till Katolska kyrkans agerande, så år 2519 kommer stormuftin av Stockholm att kampanja för invandring och homosexualitet. Sen är det ju mer statsmakten som försöker strypa vår yttrandefrihet och det är också denna makt som har släppt den muslimska massan i Sverige, så att vi kan ha några att bråka med och även eventuellt bekriga sinsemellan. För det är ju svårt att dra igång ett möjligt inbördeskrig i en homogen befolkning och det är så mycket lättare där motsättningar finns. Men jag håller med dig om att Sverige inte ska anpassa sig till Islam för vill man bo i ett land med muslimska sedvänjor finns det ett stort urval av länder i Mellanöstern där man kan bosätta sig.

 • Den kognitiva dissonansen är underbar i Sverige, som en gång var världens mest sekulära land.

  Vem minns inte föreningarna Humanisternas och Vetenskap och Folkbildnings (VoF:s) bekämpande av tron på övernaturliga väsen som tex omnipotenta gudar? De är tysta.

  Kampanjen “Gud finns nog inte” finansierades av Björn Ulvaeus. Nu är han tyst. Christer Sturmark gick för något år sedan ut med uppfattningen att Islam inte alls är något problem. Allah kanske finns trots allt.

  Emma Frans är etablissemangets nya superkvinna som ska banka in vetenskap och kritiska tänkande i allt och alla. Hur ser hon på gudatro? Hon är också PK-tyst.

  Robert Aschberg med Trolljägarna ska jaga de som tycker fel i sociala medier. Jagar han även islamska nättroll? Knappast. Tystnad råder.

  Statsfinansierade Näthatsgranskaren sätter dit äldre damer som delar humor om Islam på Facebook. Han har tagit ställning, men försökte vara anonym så länge det gick.

  MSB vill ha mångmiljonbelopp för att låta FRA (i tysthet) signalspana på nya nätmedier, som uppfattas som hot mot rikets säkerhet. Hur ser MSB på religion? Tystnad.

 • Ja, problemet med islam är att det inte bara är en religion som många politiker och andra vill tro. Det är också en politisk ideologi. Så den kan inte bara gå under religionsfriheten som många naiva tror. Ett annat problem är att islam har ingen levande ledare som kristendomen har(påven).Utan det är en samling av miljontals fanatiker som gör egna tolkningar av Koranen och Muhammeds ideologi. Det finns ingen som kan reformera vad som sägs
  och vilka handlingar som görs. Man har ingen att vända sig till om man skulle vilja dryfta problem och samhällsfrågor. Imamer och ayatollor är en samling av tusentals med olika syn på samma sak. Håller med om att detta är en av vår tids största problem och frågor om vi ska behålla demokratin och yttrandefriheten. Det går inte att kombinera demokrati med islam. I länder där islam är statsreligion där styr den också politiken och levnadsvillkoren. Det förstår inte svenska politiker.

  • @Bo Persson Islam är ofta, inte alltid, ett komplett samhällssystem byggt på klan-välde och inkluderar sådant som månggifte, barnäktenskap, könsstympning, och där koranen utgör grundlagen som samhället vilar på. Imamer och ayatollor är motsvarande rättsväsendet som tolkar lagen, utom om klanerna besluta att ta mer direkta ingripanden, som gatuskjutningar, för att lösa meningsskiljaktigheter.

 • Islam betyder underkastelse. Jag vill inte underkasta mig. På 1600-talet måste svenskar underkasta sig den nya, lutherska statskyrkan. Det hade jag inte heller velat. Jag vill inte underkasta mig något. Reservations- och kritiklös underkastelse är problemet. Den måste uppfostran och utbildning motverka genom att fostra och dana självständiga människor som tänker och även känner fritt – och utifrån det väljer att samarbeta för att lösa olika samhällsfrågor. Punkt!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *