Mikhail Gorbachev 8 nov 2019 Foto BBC News

Mikhail Gorbachev 8 nov 2019. Foto: BBC News

Mikhail Gorbachev 8 nov 2019. Foto: BBC News