Man i het källa i Mammoth Lakes, USA. Foto: Robson Hatsukami Morgan. Licens: Unsplash.com

Man i het källa i Mammoth Lakes, USA. Foto: Robson Hatsukami Morgan. Licens: Unsplash.com

Man i het källa i Mammoth Lakes, USA. Foto: Robson Hatsukami Morgan. Licens: Unsplash.com
https://unsplash.com/@robsonhmorgan