Folksamling. Foto: Menna. Licens: Shutterstock.com, 123214138

Folksamlin, people, crowd, business. Foto: Menna. Licens: Shutterstock.com, 123214138

Svenska coronastrategin: Smittspridningen med och utan åtgärder. Källa: Folkhälsomyndigheten