Dr Erik Enby, 2019. Foto: Ritva och Börje Peratt. Produktion: Börje Peratt.

Dr Erik Enby, 2019. Foto: Ritva och Börje Peratt. Produktion: Börje Peratt.

Erik Enby, 2019. Foto: Ritva och Börje Peratt