Erik Bolinder. Pressfoto: NB Nyhetsbyrån

Erik Bolinder. Pressfoto: NB Nyhetsbyrån

Erik Bolinder. Pressfoto: NB Nyhetsbyrån
https://nyhetsbyran.org/

Magda Gad i skyddväst. Fotograf okänd.