Ungerns självständighet återigen attackerad av en genomkorrupt EU-domstol

publicerad 23 juni 2020
- av Jan Norberg
Affisch mot Soros försök att muslimifiera Europa, 2017 Foto: Budapest Business Journal
Affisch mot Soros försök att muslimifiera Europa, 2017 Foto: Budapest Business Journal
Affisch mot Soros i Ungern, 2017 Foto: Budapest Business Journal

DEBATT. Så kom då EU domstolens slutliga fördömande av Ungerns egna interna angelägenheter. Den här EU-domen har varit väntad sedan länge. Den ger en mycket klar och tydlig bild över hur det går till att via penningstinna lobbyorganisationer korrumpera EU:s rättsväsende. EU-domen är en skamfläck för hur rättstillämpningen kan infiltreras av mäktiga globalister.

Text: Jan Norberg

Jag har tidigare skrivit om Ungerns envisa kamp att själva få sköta sin lagstiftning och sin rättstillämpning, det svenska rättsväsendet såväl som dess motsvarighet på EU-nivå är så djupt korrumperat och politiserat att Hitlers Nazityskland inte står långt efter.

George Soros har bespetsat sig på Ungern av två skäl, dels är han född där men dessutom så gillar hans Open Society Foundations inte den politik som gjort Viktor Orban till en mycket omtyckt och av ungrarna själva hyllad statsledare. Kan det vara skäl nog att ge George Soros fritt tillträde till att springa som barn i huset inom EU-organisationen? Knappast.

Läs mer: Statsfienden George Soros blev rik på Sverige – Han är inte färdig med oss

EU-domstolens utslag sätter fingret på hur illa ställt det är med den här typen av korrupta rättssystem, inte bara i EU utan också i Sverige. Ett genompolitiserat rättsväsende i Sverige och i EU leder till att vi alla måste inse att korruptionen som pågår är iscensatt av globalisternas alla olika lobbyorganisationer och den måste stoppas. Ett av de tyngre argumenten som fick engelsmännen att rösta för Brexit var just den genomkorrupta EU-rättens räckvidd in i alla medlemsstater.

Globalisternas makt är ett okänt begrepp i den svenska allmänhetens medvetande

EU-domstolens utslag i Ungerns fall är bara toppen av ett isberg, och visar bara att globalisternas makt är mycket stor och den förmår att sätta medlemsstater på plats som har integriteten att själva vilja bestämma över sin egen lagstiftning. UK tog konsekvensen av denna korruption och meddelade sitt utträde med folkets beslut i ryggen. Det är inte utan att man känner en viss avund allteftersom det nu visar sig att de sannolikt tog rätt beslut att lämna EU.

NewsVoice: Maktkampen mellan EU och Ungern kan leda till Ungerns utträde

Det är bortom den genomsnittlige svenskens föreställningsvärld att denna mycket allvarliga korruption faktiskt pågår varje dag, det är inte så illa som folk tror. Det är mycket värre.

Text: Jan Norberg

Relaterat och källor