Sverige gick baklänges in i framtiden till det Nya Sverige

publicerad 13 augusti 2020
- av Jan Norberg
Polis i ett särskilt utsatt område i Sverige - privat foto.

DEBATT. Är blod tjockare än vatten? Vi ser dagligen hur Sverige som nation faller samman i en allt snabbare takt. Svenskar som ett homogent folkslag har på bara några få årtionden reducerats till en spillra av vad vi var för bara ca 40-50 år sedan. Vad var det då som höll samman svenskar i nationen Sverige?

Text: Jan Norberg

Släkt, familj, vänner och traditioner var givetvis viktiga element för att de flesta skulle känna samhörighet under en och samma flagga i nationen Sverige,men det fanns något mer som samlade svenskarna. Med en dominerande statsreligion, kristen protestantism, kraftigt på deken så tappade religionen sitt tidigare så fasta grepp om svenskarna. Det ansågs snarast som en smula efterblivet att vara aktivt religiös och den svenska kyrkan avlövades därför också väsentligt av de svenska politikerna. Man ville avkristna svenskarna till förmån för en mer ateistisk syn på religiösa frågor.

De flesta svenskar var nog också helt med på detta, men de hade då ingen aning om vad som komma skulle.

När denna synnerligen aktiva sekularisering också manifesterades i mitten av 70-talet och beslutet om att Sverige skulle bli en mångkulturell nation var det nog inte många som kunde ana vad detta beslut skulle komma att innebära. I vanlig ordning så litade genomsnittssvensken på att politikerna nog visste vad de gjorde när de ändrade grundlagen. Om någon protesterade åberopades som vanligt något internationellt beslut i tex FN, som politikerna redan då använde som ursäkt för sina egna tokiga beslut.

Vem ville vara konservativ i Sverige på 1970-talet?

Tidsandan i Sverige, som inte många av Sveriges yngre i dag känner till, var ju extremt vänsterinriktad och progressiv (fullt i klass med vad vi ser idag). Du ansågs ju som fullständigt efterbliven om du motsatte dig några av alla tokigheter som då infördes. Grupptrycket på alla vilka anslöt sig till någon annan syn än den då så förhärskande socialistiska/kommunistiska samhällssynen var inte nådigt.

De med konservativa uppfattningar fick löpa gatlopp såväl offentligt som privat och inom släkten. Man stigmatiserade konservativa som reaktionära bakåtsträvare och allmänt blev konservatism och nationalism ett skällsord. Där grundlades den socialistiska PK-doktrin vi nu i dag ser och som nu också är så svår att bryta.

Samhällskontraktet

Svenskar som nationalitet hade dock fortfarande inte en aning om vad som komma skulle och varför bråka och protestera när välståndet ökade och alla fick det materiellt bättre. Vi svenskar var ju ändå samma folk, och vi och våra förfäder hade ju gemensamt byggt upp landet och vi visste att det svenska blodet förenade oss på ett sätt som gjorde att vi ansåg oss kunna vara ett av världens mest progressiva folk.

Den nationell stoltheten när ABBA vann Eurovisionsschlagern 1974 visste inga gränser, och att Nationalteatern och andra obskyra musikgrupper på vänsterkanten protesterade var ju bara ett pikant men marginellt utslag av den radikala tidsanda som präglat Sverige sedan 68-revolten.

Moralen sjönk snabbt

Nu hade de flesta av sossarnas kostsamma reformer införts och nu skulle de minsann också utnyttjas (varför hade de annars införts?). Svensken accepterade också villigt att under eget ansvar få tillgång till olika välfärdssystem utan krav på någon större kontrollapparat. Nu kunde du till exempel själv ringa och sjukskriva dig en måndagsmorgon när huvudet kändes tungt, och som svensk ansågs du kunna få detta egna ansvar då svensken minsann inte skulle överutnyttja dessa välfärdssystem.

Tyvärr visade det sig ganska snabbt att svensken snart frestades av detta nyvunna ansvar och välfärdssystemen började i stigande grad att överutnyttjas. Den svenska moralen visade sig inte sitta så djupt när allt kom omkring och att se grannen sjukskriva sig och samtidigt jobba svart blev snart en utbredd företeelse. Moralen sjönk snabbt.

Migrationsvågorna till Sverige

Förvånad kunde svensken se att en alltmer tilltagande skara av migranter började strömma in i Sverige, från början endast några båtflyktingar från Vietnam och andra länder långt bortifrån. Därefter en massiv invasion från Balkan. Nu började en del svenskar att reagera då ”deras” välfärdssystem också ställdes till förfogande för inkommande migranter. Hade de verkligen gjort sig förtjänta av vår välfärd?

Politikens svar på det tilltagande förfallet – Sverige gick baklänges in i framtiden

Sossarna (läs Olof Palme) kunde 1976 för första gången på 44 år se att svensken som nationell varelse börjat vakna och protestera mot socialisternas vanstyre, något som manifesterades när Thorbjörn Fälldin kunde bilda en borgerlig regering. Nu trodde nog många att politikens innehåll på allvar skulle ändra riktning, men tyvärr satt den socialistiska hjärntvätten också väldigt djupt inom borgerligheten. Fälldin och Company hade ju hela tiden försökt balansera den socialistiska grundsyn som hade etablerat sig under det 44-åriga socialistiska maktinnehavet. Feghet och försiktighet samt svensk kompromissvilja gjorde att det borgerliga äventyret fick ett abrupt slut några år senare.

Svenskens syn på politik hade präglats av socialism under så många årtionden att man frågade sig varför man skulle välja något smygsocialistiskt alternativ när originalet fortfarande fanns som valbart. Fälldin såg effektivt till att för överskådlig tid göra Sverige fortsatt socialistiskt. Det socialistiska samhällskontraktet föredrogs av en majoritet av det svenska folket. Olof Palme återtog makten och indoktrineringen kunde fortsätta som innan.

Olof Palme hade dock lärt sig läxan och införde för säkerhets skull, på inrådan av Kjell-Olof Feldt, en del reformer på bla kreditmarknaden, något som medförde en kraftigt stigande utlåning samtidigt som en snabbt avtagande produktivitet. Det hjälpte inte hur många gånger man än devalverade den svenska kronan. Förfallet tilltog, men nu i en allt snabbare takt och för att kompensera sina misstag tvingades socialisterna att i raskt takt höja skatterna ordentligt. Samhällskontraktet måste ju bevaras till varje pris, annars kunde tidigare misstag åskådliggöras, allt medan Sverige som nation gick baklänges in i framtiden.

Carl Bildt, 1992. Foto: C-Span
Carl Bildt, 1992. Foto: C-Span

Samhällskontraktet bryts

Inte ens när George Soros och andra i hans klan av globalister framgångsrikt attackerade den svenska kronan med resultat att riksbankschefen Bengt Dennis tvingades höja räntan till 500% kunde svensken på allvar inse att samhällskontraktet var brutet. Carl Bildt fick ingen direkt drömstart på sin karriär som socialistisk drevkarl mot omvärldens misstroende mot Sverige som nation. Inte heller kunde genomsnittssvensken på allvar tro att detta var inledningen på en period som alltsedan dess bara gått en väg, dvs söderut.

Tvärtom upprepade borgerligheten under Carl Bildts ledarskap samma misstag som Fälldin gjort tidigare. Bildt försökte föra en socialistisk politik under falsk flagga. Dessutom har ju Carl Bildt aldrig varit någon särdeles stor politisk begåvning, att han gifte sig med Gösta Bohmans dotter Mia kan nog ses som en av hans främsta meriter.

Carl Bildts misstag och illgärningar kan med facit hand inte nog beskrivas. Tyvärr svävar hans ande fortfarande över moderaternas idépolitiska utveckling, något för Alice Teodorescu att tänka på när hon, som född i Rumänien 1984, ska utforma M:s politiska inriktning. Utvecklingen för Sverige som industrination hade helt avstannat och i och med EU-inträdet var det nationella självbestämmandet ett minne blott. Ingvar Carlson (S) och Carl Bildt (M) sålde ut Sverige för att slippa ta eget ansvar för tidigare tillkortakommanden gentemot den svenska nationens medborgare. Samhällskontraktet var nu en gång för alla brutet.

Polis i ett särskilt utsatt område i Sverige - privat foto.
Polis i ett särskilt utsatt område i Sverige – privat foto.

Det Nya Sverige

I och med samsynen mellan socialister och borgare i EU-frågan utvecklades PK-ismen så till den milda grad att demokratin i praktiken avvecklades i nationen Sverige. En partipolitisk 7-klöver som sjunger den EU-federalistiska hymnen framför den svenska nationalsången bekräftar bara Sveriges avveckling som suverän nationalstat. Det Nya Sverige var här för att stanna.

Det Nya Sverige kände under 7-klöverns delade maktinnehav att något måste göras åt Sverige som nation för att inte sakta tyna bort i konkurrens med andra medlemsstater inom EU. Gemensamt beslutade man sig därför att öka takten på en redan omfattande immigration och nu skulle svensken verkligen sättas på prov som den lille nationalist denne varit under så många årtionden. Vad svenskarna och Sverige som nation skulle tjäna på detta var det dock ingen som pratade högt om.

Sverige var ju minsann en av världens rikaste nationer, trots vårt begränsade välstånd som vid den här tiden redan urholkats kraftigt pga världens högsta skattetryck. Man ville dock upprätthålla en myt som appellerade till svenskens självbild av nationen Sverige. Att detta inte stämde med verkligheten var av underordnad betydelse för nu gällde det att upprätthålla myten om Sverige som världens humanitära stormakt, så det så.

Pk-ismens totala triumf var ju skrävlandet om att ha EU:s mest omfattande import av människor från tredje världen varav många med islam som religion. Inte sällan också aktivt utövande muslimer vilket gjorde att Sverige snabbt islamiserades på alla plan. Nu hade politikerna inom 7-klövern tagit steget fullt ut och stigmatisering av dem vilka motsatte sig denna islamisering tog sig alltmer hårdföra former. Lagstiftning mot de svenskar vilka insisterade på att denna otroligt artfrämmande invandring var av ondo kunde snart dras inför rätta och dömas på samma sätt som blasfemi-lagar i tredje världens länder. Vi förstår nu i efterhand vad politikerna hade i kikaren när Hets Mot Folkgrupp-lagstiftningen infördes. Nu var PK-ismens införande helt legitimerad.

Konsekvenser av det Nya Sverige

Sveriges nya invånare är av lätt insedda skäl ingen grupp som lätt låter sig ”integreras”, men varför skulle de låta sig integreras när Sveriges politiker ställt fram hela det svenska smörgåsbordet av både fri och lättillgänglig välfärd, ett smörgåsbord till förfogande utan minsta krav på kontroll och motprestationer? Svenska politiker och företrädare för deras handgångna män/kvinnor inom den svenska myndighetsvärlden uppmuntrar ju alla dessa gökungar att verkligen utnyttja den svenska välfärden till dess bristningsgränser. Den svenska ursprungsbefolkningen vet ju sin plats som värdfolk och betalar glatt för detta veritabla överutnyttjande av svensk välfärd.

Är då blod verkligen tjockare än vatten?

Om de människor med matematiska kunskaper räknat rätt är svensken som nationell varelse redan inom ca 20 år en minoritet i sitt eget land, något som inte tycks uppröra särskilt många om du frågar dem framför en kamera. Myten av svensken som anhängare av PK-doktrinen måste upprätthållas till varje pris.

De migranter med islam som religion har lagligt stöd för att bli positivt särbehandlade och de uppmuntras att hålla fast vid sin klanmentalitet, vare sig de kommer från Afrika eller Orienten. Utvecklandet av klansamhällen ser vi redan konsekvenserna av i Sverige av idag, där är devisen att till varje pris hålla samman familj, släkt, vänner och kulturell särart.

Så, svaret på min inledande fråga är nog att blod ändå är tjockare än vatten, åtminstone om blodet rymmer islam som religion.

Text: Jan Norberg


Så här kan du stötta Newsvoice

Ämne: Nya Sverige
 • Jan Norberg, tack för en klarsynt och genomtänkt artikel. Rakt på sak, och med trovärdiga förklaringar till hur och varför svensk efterkrigspolitik, har lett fram till dagens fullständiga och totala demokratihaveri. Efter att verkligen ha ansträngt mig för att orka plöja igenom efterföljande kommentarsfält, så fick jag mig ett gott skratt åt en av dina egna kommentarer. “Ingen av er konspirationsteoretiker törs ju skriva en egen artikel och framföra era långsökta resonemang, är ni rädda för att bli stämplade eller vad är det som håller er tillbaka från att skriva om era litanior som endast kan beskrivas som historiskt intressant forskning men är av absolut noll värde i dagens geopolitiska situation.”. “Huvudet på spiken” och mycket förlösande! Tack!

 • Torbjörn Sasserson tar upp kritik mot både kapitalister och socialister.
  Jag instämmer men det är det brittiska imperiets inflytande över Usa som ligger bakom allt. Deras i Usa installerade CFR tankesmedja var avsedd att styra världen så att socialism etableras på alltfler ställen för att förhindra att länder utvecklades till sunda marknadsekonomier med ytrandefrihet etc.
  Både Kuba och Nicaragua fick kommunistregimer på grund av CFR och med hjälp av inflytelserika amerikaner.
  Carter och Reagans regimer var båda marionetter för det ändamålet.
  Carters rådgivare orsakade både Khomeinis och Sandinisternas makttillträde.
  Reagans ditto orsakade Contras och notera att dom INTE försvarades av den avsatte Nicaraguanske ledaren utan utgjorde bara den andra armen i samma konspiration mot sund ekonomisk utveckling som det av britternas eliter manipulerade Usa generellt ligger bakom.
  Det Jan Norberg kritiserar om Sverige är också en konsekvens av samma eliters konspirerande genom ombud.
  Anastasio Somosa var en sund politiker som liksom Syriens Assad demoniseras av västs ondskefulla ‘liberaler’ som vi utsätts för även i Sverige.
  En nyttig webbsida är Edward Ulrichs News of Interest TV.
  Där finns en utmärkt redogörelse för hur imperiet i samspel med jesuitpräster förde kommunismen till makten och hur falsk och illvillig mediarapporteringen var. Precis som nu.
  https://www.edwardulrich.com/politics/book_summaries/anastasio_somoza/index.php
  Där har dom även annat av intresse om globaliseringens bakgrund som berörts bland kommentarerna här.

  • Jag var I Nicaragua när det begav sej. Liksom I Bolivia 1980. Senare på Kuba började jag förstå hur det hängde ihop. Även om vi inte är riktigt överens om scientismen så har du helt rätt.

 • Jag känner en viss ambivalens då jag ser hur lätt det är att driva off topic rakt ned i diket här i kommentarsfältet, men å andra sidan tycker jag att det är stimulerande med att bryta åsikter med andra.

  Nu kom min mina Brasilianska grannar nyss och knackade på med frågan om vi skulle grilla och då förväntades jag stå för den bakgrundsmusik som jag ansåg vara passande. Mina tankar gick då till bla Eagles som jag sett live för många år sedan.

  När jag därför letade lite på youtube så hittade jag en inspelning från 1998 MEN jag hittade också detta lilla under av musikalitet, vad tycks om denna 6 årings framförande av Hotel California??

  När jag började kolla lite så dök oxå denna 7 åring upp, hon kan hantera sitt instrument vill jag lova.

  https://www.youtube.com/watch?v=QJjSEGOOOcc

  https://www.youtube.com/watch?v=JSfIAvxp0ME

  https://www.youtube.com/watch?v=FVsbvFkhzY4

 • Schluss mit lustig som tysken ibland säger.

  Min artikel försökte beskriva en händelseutveckling med lite historisk tillbakablick och när jag nu läser det samlade kommentarsfältet så inser jag att det i vanlig ordning gått rakt ned i diket, totalt off topic.

  Min inledande reflektion och för den delen också avslutande reflektion är om “blod är tjockare än vatten”, varför spårar alltid kommentarsfältet ur ??

  Jag berörde oxå det faktum att den svenska samhörigheten som en nation fylld av svenskar nu inom kort är på väg att ersättas av en veritabel klan av islamister. Vad fan har det att göra med långsökta och hypotetiska resonemang om judar, brittiska konspiratörer och amerikanska överlöpare. Skärpning !!!

  Ingen av er konspirationsteoretiker törs ju skriva en egen artikel och framföra era långsökta resonemang, är ni rädda för att bli stämplade eller vad är det som håller er tillbaka från att skriva om era litanior som endast kan beskrivas som historiskt intressant forskning men är av absolut noll värde i dagens geopolitiska situation.

  Peter Grafströms utläggning om Apollokapslar och annat har näppeligen inget att göra med min artikel, inte heller mästerkonspiratören Carina Agrells mantra om frimureri och Simon Vises protokoll, osv. Vad fan går ni på egentligen??

  Inte undra på att en del av er förespråkar medborgarlön, för att ni skulle kunna försörja er själva med den inställning några av verkar ha är ju otänkbart.

  Släpp sargen och återinträd i den omloppsbana som de flesta av oss befinner oss i, Huston calling, Back to earth!!!

  • Jan, du undrar varför varför kommentarsfältet alltid spårar ur.

   Det är sett utifrån din synvinkel.

   Det resonemang som förs i kommentarsfältet för längre än du fortfarande tycks klara av, Jan.

   – Surt sa räven…
   – Konspirationsteoretiker, sa en snäv en!

   Det är hög tid att inse att konspirationer styr i MYCKET hög utsträckning.

  • Jag instämmer i att kommentarsfältet spårat ur men mina genmälen orsakades av att du begärde info och då hamnar man i ett dilemma om man inte förklarar.
   I ett tidigare åsiktsutbyte förhindrades jag av ngt skäl att genmäla så att ditt påstående om att jag ogillar Juri Lina fick stå oemotsagt.
   Jag uppskattar Juri Lina.Nu fick jag sagt det.
   Eftersom han som du säger tar upp en del viktig arkivfakta tex dom från Oleg Platonov som läst innantill i beslagtagna frimurararkiv så anser jag det även viktigt att beröra var jag anser att han har en mer partisk inställning.
   Han hänvisar eklektiskt till mängder av info av varierande kvalitet tex mkt från kalla krigs tänkare från väst. Det är ok men man måste få peka på att allt inte har samma tillförlitlighet vilket ju stärker Lina i det övriga.

 • Anders Wiman, du tar modigt upp det icke tillåtna, det onämnbara, från det skeptiska perspektivet, något som renderat mig livstids bortkoppling på flera kommentarsfält. Förintelsen, eller “judeförföljelsen” som det hette i Sverige fram till sjuttiotalet, är ett område där svensken har varit kraftfullt utsatt genom 75 år, med ständigt upprepande, av EN tes, som utsäger: “omkring sex miljoner judar miste livet i gaskamrarna i koncentrationslägren” som det ordagrant stod i min historiebok för gymnasiet, tryckt omkring 1960. Denna tes blev under 1970-talets senare hälft skarpt ifrågasatt av “revisionister”, där Robert Faurisson (nu död) kanske är mest känd. Han tvingade fram judiska motåtgärder naturligtvis (TV-serien Holocaust 1978/79), genom sitt ytterst pregnanta sätt att förklara den rent fysiska omöjligheten med massgasningar medelst Zyklon-B, genom jämförelse med de speciella amerikanska avrättnings-gaskammare, som flitigt kommit till användning fram till dess. Många andra framstående revisionister dök upp under denna tid, som amerikanen Arthur Butz, med sitt remarkabla verk “The Hoax of the Century” (1976 med flera senare ed), som helt utnyttjade officiella dokument, typ de ca 42 volymerna rättegångsprotokoll från IMT (Nürnberg 1945, 1946) och “War Refugee Board”-protokollen (Raul Wallenberg ingick i denna amerikanska organisation).
  Statliga (läs judiska) motåtgärder följde och först ut var Frankrike, som 1990 kom med lagar som förbjöd “förnekelse av förintelsen” (Loi Fabius-Gayssot), vilka följdes av många andra europeiska länder, dock inte Sverige, även om Fp gjorde försök i den riktningen, vilket lagrådet ogillade.
  Vi har numera kommit längre (?), för nu annonserar ju sossarna, att åtminstone flera hundra miljoner skall spenderas på ett “Holocaust Museum”, även härstädes. Platsen för dess uppförande är tydligen hemlig (fast kan det innehålla något annat än ett antal vita Scania bussar, modell 1945 och några uniforms kläder/skärmmössor en gång burna av greve Folke Bernadotte? Om vi håller oss till vår del av holocaust!)
  Förintelse-tesen har aldrig tillåtits få stå emot någon antites, så att i Hegels anda, en syntes, hade kunnat vaskas fram. Men det anses vara helt oacceptabelt. Låt mig än en gång avsluta med iaktagelsen, att i Winston Churchills sex volymer, på sammanlagt 4 200 sidor, om Andra Världskrigets Historia, som han 1953 erhöll Nobelpriset i litteratur för och som han (med viss hjälp av historiker) under åren strax efter kriget, då fortfarande “Krigstillstånd” rådde visavi Tyskland och som upphörde först 1951 (och därmed t ex avrättningar av främst tyska officerare). Råder det krig, är Propaganda viktigt. Men Winston skrev inte för sin samtid, utan för framtiden och dess folk. Tillika hade han varje dag fått underrättelseinformation från “kodknäckarna” i Bletchley Park, som även avlyssnade telekom-trafiken mellan Auschwitz och Sachsenhausen där WVHA (Wirftschafts Vervaltungs Haupt Amt) fanns (och finns att beskåda). Nu till poängen: inte någonstans i dessa sex volymer på vardera c a 700 sidor finns ordet “gaskammare” att finna. Nix, finns icke. Jag har kollat i alla sex register, nada gaskammare! Märkligt.
  PS. Jean Marie le Pen har tre gånger blivit dömd till mycket höga böter för att ha sagt att “gaskamrarna var bara en detalj i VKII:s historia”. Orsak: Han uppvisade sin “trivialisering av det judiska folkets öde” (Gross minimisation!).

 • Det är värt att lägga på minnet att inte bara universitetsprofessorer bidrar till sanningen, i själva verket är det sällan så med anledning av rädsla att förlora jobbet efter långa utbildningar. Anthony Sutton och Carol Quigley är utmärkta undantag.

  Två andra exempel bland många fler, tronande på de obemärktas piedestal – utöver Juri Lina – är Robert Sepher som skrivit “1666, redemption through Sin”, vilken redogör för Sabbatean-Frankististernas 180 graders förhållningssätt till moral och logik som är så uppenbar i dagens system: https://www.amazon.com/1666-Redemption-Through-Sin-Conspiracy/dp/1943494010

  David Livingstone är en nyligen funnen intressant källa, som jag ännu inte hunnit läsa, men han skiver om 3000 år av ockult inflytande i “Terrorism and the Illuminati: A Three Thousand Year History”. Hans första bok hette “The Dying God” och lär spegla den generella gudlösheten i form av bristen på moral, ett fenomen vi skulle kunna sammanfaffa som satanism: https://www.amazon.com/David-Livingstone/e/B005HXE740%3Fref=dbs_a_mng_rwt_scns_share

  Det är genom de gudlösa ockulta systemen som metoder såsom “söndra och härska”, hegelsk dialektik och kontrollprojekt som illuminati och frimureriet, “Sions vises protokoll” och “Silent Weapons for Quiet Wars” kunnat implementeras. Till soppan krävs rejäla skopor gudlöshet och moraliskt förfall, liksom en långtgående explicit vilja till ondska.

  Människors tilltro till systemet och systemets institutioner är så omfattande att man tillbakavisar källor som kan bedömas med logik och empiriska observaationer. Endast de sittande överst i dessa ockulta hierarkier (t ex skolmedicin, universitet) anses ha trovärdighet, trots att det i princip alltid förhåller sig tvärt om. Det är “kvacksalvarna” som botar sjuka, “privatspanare” som ser igenom ologiska teorier osv.

  Nationerna är en del av detta bedrägeri, och ismerna som marknadsförs som olika sätt att föra utvecklingen framåt är polariserade för att hålla folk borta från de verkligt viktiga frågorna som t ex penningsystemet, juridiken, depopulation och sjukdomsalstring.

  Det finns ingen anledning att tro att USA skulle vara bättre än Kina i detta avseende i generell mening, eller tvärt om. Det är snarare varierande vågskvalp inom ismerna som främjar eller missfrämjar vissa klasser eller fenomen. Om vi väger samman alla fenomen över en viss tid, så kommer vi att upptäcka att det alltid är folken – slavarna – som i slutändan förlorar.

  s

  • Intressant att du tar upp år 1666. Det är nämligen året för den stora branden i London. Tittar man på en karta över den stora brandens förlopp, som visar mönstret hur branden tog fart och spred sig dag och för dag, så håller den sig exakt inom områden över de gamla romerska murarna och branden hejdades där murarna tog slut. Jämför med en karta över dagens City of London, så ser du att de överlappar varandra perfekt. Är det då inte lite märkligt att inte se sambandet mellan Londons stora brand och det faktum att detta ledde till skapandet av Bank of England 1694 i just City of London. Den ekonomiska tyngdpunkten flyttades sedan från Amsterdam till just City on London. Är det inte också en smula märkligt att efter detta datum utbröt det heller inga nya fall av pestepidemier inom samma område.

   Den franska urmakaren Robert Hubert arresterades och det sägs att han erkände branden, som startade i ett bageri på Pudding Lane. Tydligen skulle Hubert vara agent för påven. Men det har senare kom fram att Hubert inte anlände till staden förrän 4 september, alltså 2 dagar efter att branden hade börjat. False flag operation?

 • Anders, du fyller i med Jüri Linna och jag kan sannolikt inte lika mycket om hans findings som du och andra. Jag är enig med dig och andra att Jüri Linna är mycket trovärdig då han dels själv bott och vuxit upp under sovjetdiktaturen, men framför allt så har han verkligen gått till verifierbara källor som gör hans utsagor svåra att avfärda.

  Den Shiff du nämner är sannolikt anfader till den Adam Shiff vi så ofta sett driva Demokraternas häxjakt på Donald Trump den senaste åren. Olov Aschberg et al var en del av de internationella finansmoguler vilka för snöd vinnings skull agerade mellanhänder när kommunisterna skulle finna avsättning för det som dessa kommunister stulit från sitt lands medborgare. Giriga, hänsynslösa och helt utan moral så såg de till att stödja den korrupta och kriminella sovjetdiktaturens framfart endast därför att de kunde berika sig själva.

  Men sen kommer den del som jag har lite svårare att smälta, den om att nazisternas gaskamrar är en judisk konspiration. Det är enligt min uppfattning helt säkerställt att nazisterna deporterade judar till koncentrationsläger och att man faktiskt gasade och brände judar. Hur många som dog och av vad kan iofs diskuteras men det förringar inte de nazistiska brotten.

  Avslutningsvis vill jag passa på att återigen fråga varför så pass många är helt absorberade av vilken historieskrivning som är till 100 % helt korrekt, historien kan vi inte göra så mycket åt. Den är vad den är och vi måste fokusera på vår samtid och den framtid som ligger framför oss.

  • @Jan Norberg. Den som bestämmer historien, bestämmer framtiden, brukar det heta, Jan.
   Mycket få svenskar har verkliga, realistiska kunskaper om H. Men varför inte titta i Sveriges mest tryckta bok ….. ähh, jag menar pamflett, den som Göran Persson tvingades ge ut 1998 och som via Leif Pagrotzky gavs ut av de två skojarna Bruchfeld/Levine, alltså ” … om detta må ni berätta …”. Den har sedan utkommit i andra utgåvor. Denna händelse startade ett nytt paradigm i SAP:s historia. Från att ha varit Israelkritiska vände nu S helt om på en femöring, till många gamla sossars enorma ilska och besvikelse. Tramset “Levande Historia” blev en annan följdverkan och erhöll en egen bönelokal i ett utrangerat postkontor i Gamla Stan. Så när Svenska Kyrkan upphörde som statskyrka 01.01.2000 blev följaktligen den lokaliteten vår nya religion Holocaustianity’s primära helgedom, under ledning av en varelse vid namn Helene Lööw, som hade blivit expert på ämnet H genom att disputera på hur många Nazister som funnits i Bohuslän, Damals.
   Likaså instiftades en internationell konferensserie, som avhölls under tre år med teman som A. Förintelsen, B. Tolerans och slutligen C. Folkmord.
   Sistnämnda konferens tycks dock inte ha lärt den politiska adeln ett skvatt i ämnet, utan folkmordet på oss själva tycks istället ha ökat i intensivitet och styrka på senare år.
   Om ni därute i förskingringen vill veta något mer vetenskapligt betonat i ämnet , rekommenderas:
   “Breaking the Spell. The Holocaust: Myth & Reality” av Dr Nicholas KollerstromCastle Hill Publishers, 2014. Mycket lämplig som introduktion i ett ämne som faktiskt skiljer sig en hel del från förutfattade meningar.

 • Jan Norberg. Jag har två böcker av Jüri Lina, och de har titlarna:”Under Skorpionens Tecken” Som redogör hur det gick till med de Ryska “Revolutionen”. Enligt Solsjenitzyn så var det inga ryssar som ledde denna “Revolution”, utan sionister, varav många var amerikanska medborgare. finansierade av Shiff, en amerikansk bankman. Lev Trotski hämtade dessa finanser i USA till Ryssland. Olov Aschberg som var “vår” Aschbergs farfar, bistod dessa “revolutionärer” också.

  Den andra boken har titeln: “Världsbyggarnas Bedrägeri”. I den finns det historia om hur och var frimureriet uppstod och hur de fortfarande lever kvar, överallt. I den boken finns även en del om Andra världskriget och dess huvudsakliga ledare. Men det är INTE den historia som vi fått oss itutade.

  Jüri Lina har funnit i bl.a. Ryska arkiv, (han är född i Estland men flydde därifrån till Sverige) en totalt annorlunda historia och våra hjältar Churchill, Roosevelt, Stalin, Eisenhower m.fl. är de riktiga skurkarna. Och att det gasades INTE ihjäl 6 miljoner judar i koncentrationslägren. De flesta dog av andra orsaker, svält och sjukdomar var de vanligaste.

  Denna “Sanning” skapades för att: Få tillgång till Israel och hela världens medlidande för tyskarnas påhittade gasning av 6 miljoner judar. Jag var tillsammans med en kvinna från Tyskland under 90-talet och enligt henne så betalar Tyskland fortfarande för denna påhittade skuld.

  Filmen: “Europa The Last Battle” är en nästan 12 timmars lektion i 10 delar som ger en liknande historia. Skriv bara namnet på filmen på internet, så kommer den (än så länge) Jag tror (har glömt) att

  Jüri Linas uppgifter finns på: “jyrilina.com”. Det är väldigt spännande när arkiven blir tillgängliga.

  David Irving skrev Hitlers krig och Churchills krig och blev fråntagen all sitt forskningsmaterial som tagit honom många år. Han skrev vad han hittade och han var verkligen överallt i arkiven överallt. Han blev skändad, skandaliserad, utfattig. Han hittade en del som liknade det som Jüri Lina hittat: Att gasningen av 6 miljoner judar är lögn. David Irvings böcker är svåra att få tag på, men de finns visst på svenska.

 • Peter, jag är imponerad av din bakgrundsresearch. Du har visat att du verkligen grävt djupt i detta, men har du rätt??

  Efter en snabb genomläsning så drar jag ett par slutsatser som du verkar förbise i din analys. Du försöker systematiskt hävda att USA varit med om att planera och stödja tillkomsten av det sovjetiska imperiet redan från start. Vart ditt prat om den engelska elitens inblandning kommer in finner jag inget stöd för.

  Inget av det du bifogat som stöd för dina antaganden verifierar detta, jag inser ödmjukt att det kan finnas saker som jag missuppfattat eller inte helt förstått. Om jag på en mer övergripande nivå skall försöka sammanfatta dina källor (så långt du här redovisat dem) så innebar Nixons tillträde som president en kraftig svängning mot avspänning och ökade bilaterala handelsrelationer.

  Naturligt om man ser till Nixons försök till gemensam nedrustning mellan dessa supermakter, 1972 är ett viktigt årtal och som för att stötta dessa strävanden ville han nog oxå stimulera handelsutbytet staterna emellan. Avspänning var modeordet på den tiden, Nixon tog oxå initiativ till förbättrade relationer med Kina.

  På den tiden agerade presidenten mer självständigt (till stor del beroende på majoritetsförhållanden i kongressen och senaten), att Nixon var korrupt är ju ingen hemlighet. Han gav ju frirum åt de stora drakarnas lobbyorganisationer och även en del större corporationer samt företrädare för the Deep State.

  Då som nu trodde den amerikanska finanseliten att de kunde tjäna pengar på ett ökat samarbete med Sovjet och Kina. Däremot var det för mig en nyhet att USA garanterade dessa affärer med hjälp av skattebetalarnas pengar. Det var väl nånstans här som de finanspolitiska intressena sammanföll med de större corporationernas vilja att göra affärer med dessa kommunistiska diktaturer.

  Med facit i hand kan man ju återigen konstatera att politisk retorik är en sak och drivkraften att tjäna pengar inte alltid går hand i hand. Att USA sköt sig själva i foten verkar ju helt klart, ungefär på samma sätt som nu när Donald Trump tvingats inse att han och USA var på väg att bli grundlurade av Kina.

  Jag skulle kunna vika ut mycket längre men väljer att stanna där. Den fråga som fortfarande maler i huvudet är vad Du Peter anser borde göras för att åstadkomma en bättre framtid för alla inblandade??

  Kan du inte skriva en egen artikel där du uttrycker vad som borde hända för att undvika de återkommande misstagen??

  Om ämnet är för stort för en artikel så är jag övertygad om att Torbjörn med glädje låter dig skriva flera artiklar, du har definitivt mycket att säga oss andra men du måste nog vrida perspektivet en aning framåt och inte ständigt bara blicka bakåt. Ditt eget ställningstagande är nog oxå på sin plats att redovisa.

  Jag tror att vi är några som gärna lyssnar på vad du har att säga.

  • Jag avstod från att diskutera Apollo för att det skulle bli mer renodlat.
   Men med Apollo inräknat är min uppfattning att Anthony Sutton och John Birch Society missuppfattade vad det handlade om. Inte konstigt eftersom dom kände till vad som föregått. Dom ryssar som känner till fakta uttrycker sig väldigt försiktigt men som jag uppfattar det dom berättat spred Sovjet ut ett troligen falskt rykte om att dom förlorat en ubåt och Usa blev distraherade av det i sitt uppdrag att fånga upp en Apollokapsel.
   Den togs ist av Sovjet och Usa fick komma och hämta den ett halvår senare jag tror det var i Vladivostok.
   Ryssarna (som bara såg en senare bild av den)skriver att kapselns beteckningar inte var samma som brukar förekomma på sk övningskapslar.
   Dom antyder därmed, som jag tolkar det, att det var Apollo13
   Och den var tom som alla andra Apollokapslar eftersom astronauterna aldrig följde med upp. Apolloprojektet sköt upp sina kapslar tomma och med mkt utrustning borttagen för viktens skull och hela ekipaget gick i en parabelbana och föll ner i havet. Därefter bars den upp vid rätt tidpunkt med transportplan och astronauterna gick ombord och landade med kapseln fotograferade när planet var utom synhåll.
   Detta menar jag inte att läsaren måste tro på men det är vad många experter anser vara en sannolik beskrivning och fakta kring Apollo som finns väl samlade på Aulis.com visar med ett stort antal separata resonemang och bevis att alltihop var bluff.
   Intressant är att fysiker i väst tiger ihjäl det trots att en oklippt film visar att raketen gick 9 ggr för sakta efter en stor del av uppskjutningen. Medan fotografi experter inte teg ihjäl det. Yrkesstoltheten bjöd dem att avslöja de studiofoton som officiellt hävdas härröra från månen. I Ryssland har man ytterligare analyserat i detalj med avseende på det avbildningstekniska hur amerikanerna gick till väga.
   Tror man inte på det så får man söka en annan förklaring.
   Men har man studerat fakta tror man på det och då framgår både närmandet till Kina och det enormt omfattande men förtigna US-TEC programmet i ett nytt ljus. (Och enligt min uppfattning som en följd av detta även den grundstötta ubåten i Blekinge skärgård 1981 som jag misstänker var resultatet av ett avtal mellan Usa och Sovjet för att dessa trots Afghanistankriget skulle få en förlängning av US-TEC programmet eftersom det då tillfälligt avbrutits)
   Nixons häpnadsväckande uttalande 1972 (som inte många amerikaner fick veta ngt om) gick ju ut på att det var ett viktigt nationellt säkerhetsintresse för Usa att amerikanska skattebetalare gav exportgarantier till VILKA VAROR OCH TJÄNSTER SOM HELST till Sovjet.
   Det var hela gräddan av amerikanska teknologiföretag som avsågs och elektronik och precisionsmaskineri som bara behövs i kärnvapenmissiler.
   Vad var det för viktigt nationellt säkerhetsintresse 1970 som motiverade Usa att med Lenins ord ‘sälja de rep som dom kan hänga oss med’?

   En mkt viktig insider källa till britternas makt och hur deras världskonspration är uppbyggd är Carroll Quigleys Angloamerican Establishment. Kunde inte ges ut förrän efter hans död.
   Du orkar inte läsa den för det är smockfullt med detaljerade maktpersonrelationer men det finns många som har gjort översikter.
   Det som rör britternas enormt betydelsefulla roll är amerikanernas eliter annars mer tystlåtna om eftersom dom anser att dom tjänar på anglosaxisk dominans ( och det gör väl du också Jan och många med dig här i vasallstaten!?) Följden är att britternas aristokrater kan fortsätta ostört.
   men bakgrund om Rhodes stipendiater och som orsak till globalism och socialism finns här. Observera att detta endast yppades 1951.
   https://americasenemies.wordpress.com/2012/04/13/scholars-exposed-part-2/
   Det är 4 artiklar där som man når via länkar
   Men där nämns inte(?) fabianerna som är ytterligare en brittisk elitsocialistgren som infiltrerar Usa.
   Britterna ligger sedan 1909 bakom djupa staten i Usa med världsherravälde som mål.
   Men mindre känt är att dom sen 1800-talet är socialister för att lura av resten av världen allt ägande medan dom själva gömmer sitt enorma ägande i anonyma truster och tänker fortsätta med det men då med världsregering styrd av oligarkin och med tex FN-trupper som ordningsmakt.
   Brexit handlade även om skyddet av trusterna men det berättar dom naturligtvis inte.
   Här beskrivs Rhodesstipendiaten Talbot
   https://www.strategic-culture.org/news/2020/08/10/the-brookings-hand-behind-russiagate-points-back-to-rhodes-trust-coup-on-america/

  • Jan, här är ett förslag till en bok som belyser finansieringen av Sovjetunionen:

   https://www.bokus.com/bok/9781905570355/wall-street-and-the-bolshevik-revolution/

   Den är skriven av ekonomiprofessor Antony Sutton som spårade varifrån pengarna kom för Sovjetunionens uppbyggnad. (PG har också hänvisat till Sutton.)

   Och här är ett mycket intressant föredrag av Antony Sutton, som jag tror att du kommer att gilla:

   https://www.youtube.com/watch?v=vftNpSXUOU8

   (Bankers Love Socialism — Professor Antony Sutton)

 • Tack Andres Wiman för en balanserad kommentar. Det är svårt för många att studerar historien för den var för det mesta förfalskat. När Archiven kommer så småningom och förhoppningsvis att öppnas kommer många att blir chockerat hur grundlurat de har blivit. Det är bättre att ödmjuk erkänner att man inte vet allt ännu istället för att angriper med mothugg. Andres du har rätt så länge vi bekämpar varandra så har eliten vunnit. Man kan följa en bättre väg fri från ismer som bara har skapats för att vilseleder.

  • Just, Birgit – transparenta arkiv – tribunaler – och slutligen verklig frihet, verkligt broderskap och verklig jämlikhet!

   Inga polariseringar (konstruerade ismer), inga mellanhänder (politiker och fackföreningar), ingen agenda, inga slavar, inga herrar. För att få bort fackföreningarna krävs dock, just med anledning av de historiskt innötta ismernas påverkan, en motprestationsfri basinkomst så att människor kan förhandla jämlikt direkt med de som kan erbjuda arbete för någon form av lön.

   • Carina, så är vi där igen. “Motprestationsfri basinkomst” är ett skällsord som jag alltid kommer att bekämpa då den är ett uttryck för lathet och passivitet samt att andra människor skall betala för en försörjning utan krav på motprestation. No Way Carina!!

    • Ett betydligt värre skällsord är “kollektivismen”, d v s den övergripande filosofi som tar friheten från individer genom partier, myndigheter, fackföreningar, universitet osv. Det är den som är problemet, stoppklossen i utvecklingen, inte en basinkomst. Tvärt om utgör den ett medel för utveckling eftersom den stjälper kollektivismen. Men jag vet ju att du är en sann kollektivist och därmed värnare av det befintliga förtryckarsystemet – en döende svan.

 • Var och en av oss kan väl åtminstone förstå att vårt land förfaller i en rasande takt. Det behöver inte drabba var och en av oss innan vi måste förstå att i dessa alternativa kanaler, som vi fortfarande har,
  måste sluta oss samman i stället för att kasta tillmälen på varandra. Vi behöver konstruktiva lösningar.
  Hur tar vi oss ut från den här dåliga tillvaron? Gamla arkiv öppnas upp och vi kan i dag läsa oss till varför
  och hur våra tidigare generationer blev lurade av “Den Djupa Staten”. Och vilka är de då? Det är de som vill att våra starka nationer ska försvagas. Se t,ex. hur Ungern och Polen blir attackerade. Den djupa staten skapade EU. Och vad har vi i dag blivit välsignade med? Hur fattiga vill de göra oss? Vilka lagar vill de införa för oss? Är allt som EU vill till gagn för oss? Hittills har ingenting de skapat varit till gagn
  för oss. Låt oss avsluta detta äventyr. Vi är nu skuldsatta långt in i framtiden, skapade av dem vi har satt vår tilltro till. De måste bort. Hur åstadkommer vi det? Min idé är att följa Gretas recept.
  Jag bor i de södra delarna av vårt vackra land, är pensionär, således utfattig och kan inte transportera mig själv till Stockholm. Det är EN väg.Een idé. Finns det fler idéer? Det finns många alternativa kanaler numera och vi får inte börja bekämpa varandra, då är vi slagna. Upp med hakan. Kämpa.

 • Peter Grafström skriver i sitt svar till Jan Norberg:
  “Utan Usas (och britternas eliter) hade inte en enda kommunistrevolution ägt rum.”

  Sant, med vissa förbehåll och med tillägget “Tyskland” instoppad i ekvationen. Weimar republikens Reichswehr hade ju efter Rapallo fördraget 1922, en stor flygbas i Lipezk utanför Moskva och utan Junkers helmetallkonstruktioner och fabrik i Fili i Moskva, hade inte Andrei Tupolev lyckats så väl. Mellan 1939 och 1941, tiden då Molotov-Ribbentrop pakten var giltig, kunde Stalin göra omfattande inköp av tämligen moderna tyska flygplan för provning. Efter maj 1945 rensades alla, i östra delen av Tyskland, icke sönderslagna flygfabriker på moderna verktygsmaskiner och dess personal, de med stor yrkesskicklighet, vilka “evakuerades” 1946 till Sovjetunionen, mest bort åt Volga. En pendang till amerikanska “Paper Clips” (liksom brittiska och franska). Mycket av den tyska raketforskningen hamnade likaså österut. När ryssarna 1957 sköt upp Sputnik, så hade de tyska raketingenjörerna spelat en avgörande roll (Ref. Deutsche Spuren in der Sowjetischen Luftfahrtgeschichte. D. A. Sobolew. Mittler Verlag 2000).
  USA:s splittrade syn på kommunism var inte endast förbehållet JBS utan syntes i America First-rörelsen. där ju Charles Lindbergh var ett affisch namn. De ville hålla USA utanför det storkrig som snart väntades inträffa i Europa. När det väl brutit ut, kom den brittiska propagandan och de olika judiska organisationernas propagandaapparater, media och Hollywood inte minst, att slå på trummorna så det skälvde för att ge sig in i leken, något som gemene man inte understödde. Men Churchill och FDR:s ränksmiderier fixade saken och ledde bl a till Lend-Lease hjälpen till det brittiska imperiet, som efter Barbarossa kom att inkludera det kommunistiska Sovjet-väldet. Utan denna massiva hjälp med allt, kanske krigs förloppet hade blivit annorlunda (även om Putin inte håller med).
  Ryssarnas snabba framskaffande av en atombomb via judiska förrädare, typ Rosenbergs, hjälpte till att skapa en kommunistskräck i Amerika (McCarthy) under femtiotalet. Men sionisterna gav järnet: (jag tänker inte berätta denna välkända historia igen, utan nöjer mig med att konstatera att utgången av denna mer än hundraåriga kamp, vars sista rond inleddes med 9/11 för 18 år sedan och nu, med stor sannolikhet kommer att avgöras i närtid, mera bestämt tisdagen 3/11/2020: Trump eller Biden: Nationellt självbestämmande där det kriminella träsket har dränerats bort. Eller blir det: Ett av FN styrt världsherravälde enligt agenda 2030.

  • Ulf, du är liksom Peter Grafström mycket påläst och ni kompletterar därför varandra på ett utmärkt sätt. Varför skriver ni några egna artiklar om allt ni vet??

   Kanske ni kan skriva gemensamma artiklar så att vi andra får ta del av er gemensamma kunskap.

   Jag håller med om att att kriget kunnat sluta på ett helt annat sätt om inte USA under FDR:s styre och under Churchills enträgna tjat hade startat lend/lease programmet. Det finns mycket annat som jag oxå håller med om i din historiska beskrivning.

   Men nu kommer 10.000 kronorsfrågan, åtminstone föreföll det ju vara japanernas angrepp på Pearl Harbour som gav FDR förevändningen att aktivera USA:s krigsinsatser. Var det sionisterna som låg bakom japanernas anfall på Pearl Harbour oxå??

   Avslutningsvis håller jag helt med dig om att den 3/11 2020 så infaller domedagen om inte Trump blir återvald.

   • Jan, apropos “10 000 kronorfrågan”, “Day of Infamy”, alltså: Naturligtvis var det fråga om en form av konspiration, vilket det oxå har skrivits massor om.

    Jag kollade precis på amazon.com med orden “pearl harbor conspiracy” och fick upp 131 titlar till svar, där visserligen inte alla handlade om just den japanska attacken.
    Redan under kriget blev det bråk, rättegång och domstolsutlåtande mot personer, om hur vida det var eller inte var en fint av FDR, för att provocera japsen på alla möjliga sätt, däribland olje-blockader o dyl, för att få japan att slå till mot USA. FDR hade ju i valet 1940 (tredje gången!!! Blev så småningom även en fjärde gång 1944.) gått ut med att han absolut INTE tänkte lägga sig i Europas krig en gång till (som man gjort 1917: omåttligt impopulärt f ö) och offrade således livet på mer än 2 000 man, mest sjömän, men dock inte de amerikanska hangarfartygen, som samtliga stävat ut i Pacificum, utom synhåll.
    Jämför detta arrangemang med 9/11, även kallat “A New Pearl Harbor” av många. Jodå, FDR hade många judiska män i sin regering, varav den mest beryktade har blivit hans finansminister Henry Morgenthau, han med sin förintelseplan för Tyskland, som skrevs på av både FDR och Churchill i september 1944. Därav följde alla terrorbombningar mot gamla fina kulturstäder, typ Dresden, Potsdam, Pforzheim, Würzburg mm, ända fram till slutet av april 1945.
    PS: på våren 2001 släpptes en helt ny långfilm om Pearl Harbor, men som även innehöll vedergällningen på våren 1942 med att 16 amerikanska B-25:or bombade Tokio med start från “Hornet”, i ett självmordsanfall av slag. Således mindre än ett halvår för 9/11 med avsikten att hjälpa de unga, men ack så historielösa amerikanerna.

 • @ Peter Grafström 14 augusti, 2020 at 01:11

  Du skrev: “Jag ser vilken typ av källor du litar på och det förklarar varför du har förutfattade meningar.”

  Jag anger i alla fall med korrekt källhänvisning varifrån jag anser mig ha stöd för min uppfattning, du påstår utan någon närmare källhänvisning vad du anser vara “fakta”.

  Du skrev: “Kom ihåg att Usa har fört alla kommunister till makten.
  Utan Usas (och britternas eliter) hade inte en enda kommunistrevolution ägt rum.
  Du har en svårighet där eller hur?”

  Jag är överväldigad av dina källhänvisningar för detta “faktapåstående”. Förvisso har jag en svårighet där, jag kan ta en gammal hederlig tysk motsvarighet inpräntad av min tyskalärare för många år sedan. “Wenn der Mond ein grüner Käse wäre, dann würde Ich Ihn aufessen”. Du kanske invänder mot någon specifik brist i min behandling av det tyska språket men jag antar på hyggligt goda grunder att du mer invänder mot innebörden av mitt påstående. Dvs att månen faktiskt inte är grön, något som i början av påståendet är min klädsamma ursäkt för att kunna fortsätta mitt resonemang om att äta månen förutsatt att den är grön.

  Nu vet vi ju alla att månen inte är grön, men OM den vore grön så skulle jag vilja äta upp den. Dina påståenden som du alltid hemfaller till, så också här, förutsätter att det du påstår är sant.

  Jag vill vara tydlig med en sak, jag ringaktar på inget sätt historiskt betingade förklaringsmodeller. Tvärtom så finns många av dagens tokigheter förklarade av historiska skäl, men då är korrekta källhänvisningar desto viktigare.

  Att reflektera över vår samtid utan att snegla på historien utgör normalt bara ett personligt tyckande av mindre värde, det är därför jag trots allt är nyfiken över hur du tänker och vilka historiska källor du hänvisar till.

  Du försöker nästan undantagslöst att framställa dina påstådda källor som om de vore fakta, det någonstans där jag invänder i dina resonemang. Vi försöker alla att vända oss till källor som överensstämmer med vår subjektiva och ibland förutfattade mening, det tror jag att de flesta kan skriva under på.

  Något som är lite märkligt med dina resonemang är att OM det du säger till 100 % skulle stämma så är det i mina ögon synnerligen besvärande att dessa sk fakta (som du ständigt hänvisar till) inte har uppmärksammats av fler. Eller har dessa “fakta” av västerländska historiker gömts undan av olika skäl?

  Du skrev: “Eller håller du med om att Usa är nåt helt annat än det ger sig ut för?
  Om dom nu tycker så illa om kommunism varför för dom den till makten och hindrar dom alternativ som vill vara som Usa?
  Och varför fortsätter dom bygga upp deras krigsmakt?”

  Låt oss vända på resonemanget, är Kina vad de utger sig för att vara??

  Att USA inte gillar kommunism är nog något som, mot bakgrund av de pågående oroligheter, är en sanning med modifikation. Visa korrekta källor på att USA infört kommunism i några länder, och då inte bara dina svepande påståenden.

  Påståendet att USA medvetet byggt upp tex kommunistimperierna Kinas och/eller Sovjets krigsmakt är så befängt att det nästan inte förtjänar att bemötas. Att USA säljer vapen på en världsmarknad kan ju ibland innebära att vapen sedermera hamnar i kommunistländer. Precis som när Sovjettillverkade vapen via DDR hamnade i Afrika hos olika kommunistiska krigsherrar.

  Du skrev: “Stalin sa tex långt innan dess att 2/3 av industrin hade uppförts av amerikanska ingenjörer.”

  Jag citerar en känd slagdänga från 80-talet. “Och hon sa att han sa, osv..” Konkret källa på att Stalin sagt det du påstår tack!!

  • Jan som alltså använder Usas Kinahatande propaganda som enda sanningsvittne. Vad tror du skulle hända om Tucker tex skulle ge en positiv syn på Kina? Alla politiska läger där angriper Kina OCH Ryssland.
   Jag förstår ungefär vad ditt problem är du har överhuvudtaget aldrig studerat Anthony Suttons (etablerad forskare vid Hooverinstitutet ) omfattande arkivforskning där han i flera band dokumenterade Usas ständiga uppbyggnad av Sovjetimperiet.
   Det tillhör allmänbildningen om man överhuvudtaget ska argumentera i ämnet och vänsterinriktade vill inte veta så ni hjälps åt att upprätthålla okunnigheten. Att du skulle behöva min hjälp med Sutton visar att du är för dåligt påläst men dom länkarna till JBS kan vara en bra start.
   https://web.archive.org/web/20030303163237/http://www.jbs.org/visitor/focus/vietnam/aid_trade/best_enemy.htm
   Vad beträffar både Sutton och det senare skedet from Apollo kan även i det fallet texterna från John Birch Society vara av intresse.
   Läs i länken nedan tex citatet från Nixon 1972 och försök att inte ramla av stolen.
   https://web.archive.org/web/20030303163020/http://www.jbs.org/visitor/focus/vietnam/above/merger.htm
   Jag anser inte att det är lönt att argumentera kring Kina innan jag vet hur du ställer dig till Usas dubbelspel och om diskussionen får fortsätta får jag ta en bit i sänder av det du efterfrågar.

  • Jag trodde det var Clareus som skrev frågan om Stalin så jag tog inte med den . Här är det svaret
   Birds of a Feather: American and Soviet Traders are Flocking Together
   by John W. Robbins
   https://web.archive.org/web/20030303164421/http://www.jbs.org/visitor/focus/vietnam/aid_trade/soviet_traders.htm

   “Josef Stalin himself acknowledged the help of the United States Government in building the Soviet economy. W. Averell Harriman reported a June 1944 conversation between Stalin and Eric Johnson of the State Department:

   Stalin paid tribute to the assistance rendered by the United States to Soviet industry before and during the war. He said that about two-thirds of all the large industrial enterprises in the Soviet Union had been built with United States help or technical assistance.”

 • @ Peter Grafström 13 augusti, 2020 at 18:05

  Låt mig först fråga dig Peter, har du varit i Kina själv??

  Det du indirekt föreslår är diktatur av kommunistiskt snitt, även om du gör det mesta för att dölja din vurm för kinesisk diktatur genom att göra det i frågeform.

  Jag håller dock med dig om att i övriga världen för en aktiv kamp mot varandra sett ur ett vänster/höger perspektiv. Något som leder till frågan, skulle du hellre föredra en diktatur av kinesisk typ??

  Ta en titt på detta klipp så förstår du vad som väntar om vi inför en diktatur av kinesisk typ.

  • Jan Norberg
   Jag ser vilken typ av källor du litar på och det förklarar varför du har förutfattade meningar.
   Kom ihåg att Usa har fört alla kommunister till makten.
   Utan Usas (och britternas eliter) hade inte en enda kommunistrevolution ägt rum.
   Du har en svårighet där eller hur?
   John Birch Society(JBS) , så kallade konservativa var helt öppna med och mycket kritiska mot Usas enormt omfattande stöd till kommunistregimer.
   Men den senare delen av närmandet till kommunismen kom ju i samband med Apolloprojektet vilket gav nya motiv. JBS och Anthony Sutton som visste att Usa hela tiden haft omfattande samarbete med Sovjet bakom kulisserna såg inte det senare skedet efter 1970 som kvalitativt nytt. Stalin sa tex långt innan dess att 2/3 av industrin hade uppförts av amerikanska ingenjörer. JBS och Sutton såg emellertid att det under Nixon 1972 verkade urarta totalt: Sovjet fick grönt för alla varor och tjänster skulle exporteras dit från Usas Fortune 500 företag och att detta skulle ligga i Usas nationella säkerhets intresse(!)
   Sutton kallade det istf nationellt självmord och därmed föll han i onåd.
   Jag ser det som nödvändigt att veta hur du reagerar på detta innan jag går vidare. Går detta att ignorera i analysen?
   Eller håller du med om att Usa är nåt helt annat än det ger sig ut för?
   Om dom nu tycker så illa om kommunism varför för dom den till makten och hindrar dom alternativ som vill vara som Usa?
   Och varför fortsätter dom bygga upp deras krigsmakt?

 • Finns det något annat land i världen än ‘röda’ Kina som ger medelklassen lika bra förutsättningar?
  I Kina finns inte längre den klasskamp som överallt i väst gör att medelklassen beskattas till fördel för monopolkapitalet och därigenom beskyddar överklassen från all konkurrens och samtidigt oskadliggör kritik mot dom.
  Både socialister och deras belackare i väst är fullt upptagna med att bekämpa varandra utan att ha någon bra ide om hur man kan bryta dödläget.
  Vilka andra system än det kinesiska skulle vi kunna föreslå som skapar ett medelklassvänligt samhälle, om vi nu av någon anledning inte vill försöka lära av dom?
  Alla nuvarande ideologier i väst går monopolkapitalets ärenden.

 • Det är nog snarare så att socialisterna har infiltrerat hela samhället och hållit det i sitt våld sedan 1950-talet. Så det blir svårt att skylla på högern bortsett från Reinfeldts globalistiska inhopp. Faktum är nog snarare att det är rovkapitalister som förstör alla dessa länder och att den socialistiska regeringen i Sverige kontinuerligt samarbetar med storindustrierna dvs storkapitalet.

  Kombinationen med en socialistisk regim och storkapital är förödande.

  • Ja så är det de har låtit kapitalet bestämma och så har de infört reformer så folk trott att det var socialism.
   Men sen brakade systemet ihop därför att det är fler som behöver resurserna än de som drar in pengarna.
   Tydligen gick det inte tillräckligt fort utför eftersom de dragit hit fler människor.
   Sedan glömmer du hur vår konstitution är uppbyggd. Vi röstar för riksdag, region och kommun. Efter valet slår sig partierna ihop lite hur som helst. Sedan sitter de och kohandlar med varann.
   Väljarna röstar på olika partier i de tre valen.

   Det gör att de kan skylla på att de måste kompromissa när de inte står för sina vallöften.

   Tror du att om högern styrt så skulle det inte varit några rovkapitalister ?
   Kapitalisterna vill inte ha socialism så de har förstört varje möjlighet till det.
   Om högern styrt hade vi då haft hälsofrihet , yttrandefrihet och en blomstrande ekonomi ?
   Hur röstade partierna när kvacksalverilagen drevs igenom ?
   Som innebär att allt som botar är kvacksalveri.

   Frimurarna har nästlat in sig och det politiska är bara en charad.
   Vore bra om de avslöjades.
   Det är moderata politiker som hela tiden försöker få riksdagen att införa tvångsvaccinering.
   Och hur gick det till att avskaffa alla beredskapssjukhus som skattebetalarna slitit ihop ?

   Det var förberedelser för det som pågår nu liksom att man försökte friställa sjuksköterskor i höstas. Men då blev det protester och man fick backa. De ville att det skulle bli riktigt djävligt på sjukhusen under den planerade fakepandemin.

 • Din historiebeskrivning utelämnar massor och gör mig bara mer övertygad om att de konservativa och nationalisterna ligger bakom det här förfallet.
  De/ni är globalisternas lakejer.
  De har nästlat in sig i det socialdemokratiska partiet och sett till att inga socialistiska åtgärder vidtagits.

  Det har inte byggts någon välfärd. De byggde upp en lögnaktig sjukvård, som bara gör oss sjukare och fler och fler belastar den offentliga sektorn. Varför sa ni inget om hur amalgamskadade och elallergiker behandlades av samhället ?

  Kapitalisterna har nästlat sig in i våra myndigheter och rättsliga instanser. De har makten över all media.
  Det har inget med socialism att göra.

  Synd att inte de som är äkta socialister inte har insett det och bildat ett nytt parti utan håller fast vid vad deras förfäder röstade på.
  Blodsbanden kanske ?

  Det här med invandringen och islamiseringen är ju bara ytterligare ett sätt att förstöra svenska samhället och driva oss mot globalisering och diktatur.

  Men varför engagerade inte du och dina gelikar er mer i att Big Food och Big Pharma fick all bestämmanderätt i Sverige ?

  Här ingår nedmonteringen av försvaret, skolan, våra näringar.

  2009 Svininfluensapandemin som liksom Coronapandemin inte var någon pandemin. Varför ifrågasatte inte du att reglerna för pandemi ändrades strax innan och att sjukvårdsmyndigheterna går med på att betala alla vaccinationsskador med våra skattepengar.

  När Al Gore började sin turné med den lögnaktiga filmen ” En obehaglig sanning ” sa ni heller inget.
  Nu har ni skällt om Greta Thunberg en stackars unge vars familj verkligen är drabbad av Big Food och Big Pharma.
  Det är ert fel att det har gått så här långt.

  Ni vill inte se var det började för ni vill ha kapitalism. Återigen måste jag tala om för er att vi har inte jämlikhet, vi föds med olika förutsättningar och du vill tydligen att vi ska sitta i kyrkbänkarna och bli matade med att det är Guds vilja att jag ska vara fattig och du rik.

  Det kan inte finnas rika om det inte finns fattiga och de som äger bolagen har blivit rika på sina fattiga slavar.

  Det har du och dina gelikar sett mellan fingrarna med och därför har de kunnat driva igenom massinvandring, bluffpandemier, utbyggnad av 5G och geoengineering.
  Hur ska vi komma undan tvångsvaccineringen ?
  Har du något bra förslag ?

  • Maj-Britt, din kommentar är som vanligt helt off topic.

   Det är under min värdighet att munhuggas med dig då din trovärdighet är så låg att man får stå på knä för att öht taget se den.

   Ta din Monicor apparat och pröva ditt mentala tillstånd, det ger säkert utslag i någon riktning.

   • För att inte vara off topic ska man väl hålla med dig ?
    Varför skriver du debattartiklar när du inte klarar att argumentera för din sak ?

 • Ja verkligen, svensken är ett patetiskt folk efter 55 år av hjärntvätt från ägardirektivstyrda journalister, som 24/7 har orerat om allt det som splittrar, söndrar och retar gallfeber på stora grupper och alltid har det skett i försmädliga ordalag om nödvändigheten av människokärlek och godhet, när i realiteten hyckleriet syns rinna över alla breddar. Konsekvenser och analyser på lång sikt får inte förekomma: Betänk, “det är människor det handlar om”. “Dom får inte diskuteras eller överhuvudtaget åsättas värde”. Aldrig! Rasistiskt! Skulle så ske, väntar bakom hörnet gasugnarna i Auschwitz! Ständigt återkommande mantra i MSM.
  I Bonnierpressen med Expressen i täten och Folkpartiet i släptåg, var det särintressena som skrek högst.
  Där hade man varit pionjärer, genom att upplåta utrymme, åt den från Italien till Sverige kommande, lungsjuke förintelseöverlevanden David Schwarz, med många spaltmetrar. Varför han kände sig kallad att förvandla oss till att bli ett mångkulturellt land, kan man ju fråga sig, men en nära liggande förklaring torde vara exemplet USA, vårt stora idol land i väster, där diverse judiska organisationer allt sedan 20-talet drivit kampanjer för att tillåta alla klotets innevånare att få bli amerikaner. 1965 lyckades man! Samtidigt som härstädes vänstervåg, vietnam-demonstrationer, kort-kort, Go-Go-Girls, storfamilj och inte minst Frankfurterskolans alla judiska “filosofer” gjorde djupa intryck på kulturfolket. Kort sagt MSM plus Radiotjänst vänstervreds, BIG TIME. Och så har det förblivit, bara värre.
  F ö håller jag med Jan Norberg i sin historieskrivning. Jag ägnade mig ovan helt åt invandringen i dess olika former, då den varit min absolut största och värsta källa till frustration i livet, beroende på hur fel allt har blivit.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *