Läkemedelsverkets nya GD – Sköts utnämningsmakten korrekt? – Del 4

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 29 september 2020
- Jan Norberg
Person intar fosterställning. Arrangerad foto från Crestock.com

GRANSKNING. Följetongen fortsätter, nu med klara överträdelser mot flera olika lagar, från Regeringens sida. Som framgår av tidigare artiklar är nu Regeringen på väg att fullborda ett brott med tydligt och uppenbart uppsåt.

Text: Jan Norberg

Artikelserien: Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Intervju med Norberg | Del 5

Regeringen har redan vid sitt sammanträde torsdagen den 24/9 som tillfällig GD för Läkemedelsverket utsett Joakim Brandberg, tidigare chefsjurist vid Läkemedelsverket. Det skriver LäkemedelsVärlden.

Regeringens Departementssekreterare, Erika K Nilsson, har tagit ett tjänstemannabeslut för Regeringens räkning vilket solklart bryter mot en lång rad lagar och bestämmelser och för vilket hon, enligt lagen om tjänstemannaansvar, är åtalbar.

Temperaturen är helt klart på väg att höjas i detta ärende. NewsVoice syfte med denna granskning är att kunna säkerställa en korrekt hantering av den så kallade utnämningsmakten. Vi vill ha svar på frågan om Regeringen kan fortsätta tillämpa en lag (OSL 39 kap. 5 b § offentlighets- och sekretesslagen, 2009:400) som inte tillkommit i laga ordning och vilken därför är en så kallad nullitet. Regeringen har så här långt agerat för att försöka undvika kärnfrågan, dvs om den agerar utanför erforderligt lagstöd.

I avvaktan på den rättsutredning som måste göras har NewsVoice hos Regeringen begärt att de upphäver (inhiberar) sin olagliga utnämning av Joakim Brandberg som tillfällig GD för Läkemedelsverket. Vi har likaså begärt att Regeringen skjuter upp sin rekryteringsprocess för utse den vilken de slutligen avser att utnämna. Rättsprocessen har bara börjat och vi avser att verkligen gå till botten med detta.

Ni som läser detta uppmanas att sprida detta på alla olika sociala medieplattformar ni anser passande. Om vi tillsammans kan agera för att få detta maktmissbruk uppmärksammat i olika mediala sammanhang ökar vi tillsammans trycket på Regeringen. Finns det någon som har möjlighet att uppmärksamma massmedia om detta så vore det önskvärt.

Självklart har vi flera avslöjanden att presentera bland dessa oegentligheter, men vi avvaktar tills vi ser hur Regeringen avser att agera. Detta är “agendasättande journalistik” för att uttrycka sig med Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarskis egna ord.

Text: Jan Norberg

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq