Läkemedelsverkets nya GD – Bästa kompetens underordnat lojalitet? – Del 5

publicerad 5 oktober 2020
- av Jan Norberg
Joakim Brandberg (pressfoto: Jeanette Hägglund) en spelare i schacket.

 

GRANSKNING & DEBATT. Efter NewsVoice senaste e-postdialog har nu Regeringen ensidigt beslutat sig för att avsluta detta ärende. Uppenbarligen känner sig nu Regeringen så trängda att de finner för gott att visa sin maktfullkomlighet genom att ”avsluta ärendet”.

Text och granskare: Jan Norberg | Joakim Brandberg (pressfoto: Jeanette Hägglund) en spelare i schacket. Foto (schack): Carlos Esteves. Licens (schack): Unsplash.com

Artikelserien: Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Intervju med Norberg | Del 5

NewsVoice som verkligen stretchar sin kraft och sina resurser till det yttersta för att kunna göra en adekvat jämförelse mellan de 27 inkomna ansökningarna har på ”grävjournalisters vis”, och på för Regeringen okända vägar, blickat in bland ansökningarna och försökt hitta en ansökan som förefaller hyggligt relevant.

Det finns en hel del ansökningar som uppfyller den av Regeringen uppställda kravprofilen, och för att Du som trogen NewsVoice läsare skall kunna bilda dig en egen uppfattning så lägger vi ut Regeringens platsannons härnedan. Låt oss dock allra först påpeka vad som enligt svensk lag skall vara styrande vid rekryterandet av statligt anställda.

Särskilda bestämmelser om statligt anställda

 1. Arbetstagare vid förvaltningsmyndigheter som lyder under regeringen anställs av regeringen eller av den myndighet som regeringen bestämmer.
 2. Vid beslut om statliga anställningar ska avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Lag (2010:1408).

 

UTLYSNING AV TJÄNSTEN SOM LÄKEMEDELSVERKETS GD

Regeringen söker generaldirektör och chef till Läkemedelsverket

Om jobbet

Läkemedelsverket är förvaltningsmyndighet för verksamhet som rör läkemedel och medicintekniska produkter. Myndigheten ska verka för säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och för god läkemedelsanvändning samt för att medicintekniska produkter är säkra och lämpliga för sin användning. Myndigheten ska bistå regeringen med expertkunskap, underlag och information i frågor som rör myndighetens verksamhet.

Läkemedelsverket ansvarar bland annat för kontroll och tillsyn av läkemedel, narkotika och vissa andra produkter samt för tillsyn av medicintekniska produkter, kosmetiska produkter, tatueringsfärger och vissa andra produkter. Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde bidra med kunskap som stöder utvecklingen av hälso- och sjukvården, arbeta för ökad kunskap om barn och läkemedel samt verka för en effektivare och säkrare läkemedelsanvändning samt för ökad tillgänglighet av läkemedel för barn.

I uppdraget ingår att inom ramen för sitt verksamhetsområde främja innovation och livsvetenskap (life science) genom att arbeta för god tillgång till och adekvat användning av nya effektiva produkter. Myndigheten ska även svara för forskning på områden av betydelse för den verksamhet som myndigheten ska bedriva.

Läkemedelsverket ska fortlöpande svara för att sprida information om försäljningsuppehåll för läkemedel samt tillhandahålla producentobunden läkemedelsinformation till allmänheten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården.

Läkemedelsverket ska svara för stöd till Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten i deras arbete med beredskapsplanering på läkemedelsområdet samt följa och medverka i EU-arbetet och annat internationellt samarbete inom myndighetens verksamhetsområde, i förekommande fall på instruktion från Regeringskansliet.

Läkemedelsverket leds av en styrelse. Myndigheten har 860 medarbetare och huvudkontoret är lokaliserat i Uppsala.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare och som har

   • Ledarerfarenheter från en större organisation.
   • Erfarenheter av att leda genom andra chefer.
   • Kunskap om statsförvaltningen, dess beslutsprocesser och den politiska struktur myndigheten verkar inom.
   • Erfarenhet av arbete inom statsförvaltningen.
   • Akademisk examen eller motsvarande.
   • Utöver svenska, goda kunskaper i engelska.

Du ska också ha förmåga att

   • Operationalisera politiska målsättningar och beslut.
   • Förstå den komplexa verksamhet som myndigheten verkar inom.
   • Etablera nätverk, skapa goda relationer och samverka med myndigheter, regioner och andra aktörer.
   • Företräda myndigheten och kommunicera myndighetens uppgifter på ett tydligt och förtroendeingivande sätt såväl internt och externt, som nationellt och internationellt.
   • Arbeta strategiskt med kompetensförsörjning.
   • Leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur.
   • Företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.

Det är meriterande om du har

   • Statlig chefs- och ledarerfarenhet.
   • Erfarenhet av att leda och utveckla en offentlig verksamhet.
   • Erfarenhet av att arbeta med och kunskap om hälso- och sjukvårdsfrågor och läkemedelsfrågor.
   • Erfarenhet av att driva internt förändringsarbete.

 

Regeringen agerar blixtsnabbt i sin utvärdering av 27 inkomna ansökningar och väljer Joakim Brandberg

Joakim Brandberg. Pressfoto: Jeanette Hägglund för Läkemedelsverket
Joakim Brandberg. Pressfoto: Jeanette Hägglund för Läkemedelsverket

Regeringen har redan den 24/9 2020 utsett en tjänsteförättande/tillfällig GD vid Läkemedelsverket som lystrar till namnet Joakim Brandberg. På NewsVoice är vi redan nu övertygade att Regeringen vid sitt sammanträde den 8/10 2020 utser Joakim Brandberg som ny permanent GD för Läkemedelsverket. Joakim Brandberg arbetar idag som jurist vid Läkemedelsverket.

Den vilken inom Regeringen haft på sin lott att utvärdera alla de 27 st inkomna ansökningarna har minsann varit mycket rask då denne efter att ansökningstiden gått ut den 8 september 2020 tycks ha hunnit med att läsa, utvärdera och samla sig till ett en slutlig rekommendation att tillfälligt utse Joakim Brandberg.

Att ha klarat detta digra arbete på blott 12 arbetsdagar är imponerande även om Regeringen har tusentals anställda till sitt förfogande. I praktiken har sannolikt hela denna utvärderingsprocess tagit ännu mindre tid då Regeringen redan den 24/9 offentliggjorde sitt val av Joakim Brandberg, dvs Regeringens beslutsunderlag torde ha lagts på Regeringens bord några dagar innan.

NewsVoice som inte har dessa resurser har därför inte kunnat arbeta lika snabbt som Regeringen, att hinna läsa, utvärdera, kontrollera alla 27 ansökningshandlingarna är ett omfattande arbete.

Att dessutom Regeringen på dessa ca 10 arbetsdagar hunnit kalla ett antal sökande till intervju och genomföra dessa intervjuer samt att genomföra tex löneförhandlingar och få samtycke från fackliga företrädare verkar vara en närmast omänsklig uppgift, men säg vad inte en socialdemokratisk Regering kan åstadkomma.

Vi har börjat med att granska den utsedde Joakim Brandbergs bakgrund och vi vill på inget sätt förringa Joakim Brandbergs juridiska bakgrund och utbildning, den framgår härnedan.


 

Erfarenheter

Företagsnamn: Medical Products Agency Läkemedelsverket

Varaktighet: 13 år

   1. Titel: Chefsjurist och stf generaldirektör
   • Anställningsdatum: nov 2017–nu
   • Anställningsperiod: 2 år 11 månader
   • Plats: Uppsala
   1. Titel: Chefsjurist
   • Anställningsdatum: 2007–nu
   • Anställningsperiod: 13 år
   • Plats: Uppsala
   1. Titel: Stabschef
   • Anställningsdatum: apr 2014–feb 2017
   • Anställningsperiod: 2 år 11 månader
   • Plats: Uppsala
   1. Titel: Stf. generaldirektör
   • Anställningsdatum: jan 2015–feb 2015
   • Anställningsperiod: 2 månader
   1. Titel: Stf. generaldirektör och tf. planeringsdirektör
   • Anställningsdatum: 2009
   • Anställningsperiod: mindre än ett år
   • Plats: Uppsala
   1. Titel Tf. ekonomichef
   • Anställningsdatum: 2009
   • Anställningsperiod: mindre än ett år
   • Plats: Uppsala

Företagsnamn: Naturvårdsverket

   • Varaktighet: 9 år
   1. Titel: Tf. direktör
   • Anställningsdatum: 2007
   • Anställningsperiod: mindre än ett år
   • Plats: Stockholm och Östersund
   1. Titel: Enhetschef
   • Anställningsdatum: 2004–2007
   • Anställningsperiod: 3 år
   • Plats: Stockholm och Östersund

Notarietjänstgöring och domarutbildning

Företagsnamn: Domstolsverket

   • Anställningsdatum: 1994–1998
   • Anställningsperiod: 4 år
   • Plats: Mariestad, Stockholm och Uppsala

Tf kriminalvårdare

   • Företagsnamn: Kriminalvården
   • Anställningsdatum: apr 1992–aug 1993
   • Anställningsperiod: 1 år 5 månader
   • Plats: Mariestad, Västra Götalands län, Sverige

Utbildning

Handelshögskolan i Stockholm

   • Examen: Projektledarutbildning
   • Ämnesområde: Institutet för företagsledning (IFL)
   • Examensdatum eller förväntad examen: 1999–2000

Uppsala universitet

   • Examen: Filosofie kandidatexamen (fil.kand.)
   • Examen: Juristexamen (jur.mag.)

Värnplikt

   • Examensdatum eller förväntad examen: 1988–1989

Vadsbogymnasiet, Mariestad

   • Examen: Naturvetenskaplig linje
   • Examensdatum eller förväntad examen1984–1987

Regeringen och Läkemedelsverket verkar se den juridiska aspekten av sin verksamhet som viktigast

NewsVoice har inga synpunkter på Joakim Brandbergs meriter som jurist, men hur uppfyller han Regeringens kravprofil uttryckt i den platsannons som vi återgivit längre upp i denna artikel?

Vi vill påminna om på vilka grunder statliga rekryteringar ska ske, se nedan.

 1. ” Vid beslut om statliga anställningar ska avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Lag (2010:1408).”

Vi har redan i tidigare artiklar påpekat att Regeringens kravprofil är synnerligen grund, generell och den saknar nästan fullständigt krav på sakkunskap och särskild kompetens på sakområdet såsom erfarenheter från det medicinska fältet som är Läkemedelsverkets kompetensområde.

Jag har i en intervju nyligen torgfört uppfattningen att egentligen kan vilken sjuksköterska som helst söka denna tjänst då de krav vilka vi anser berör rekryteringen inskränker sig till detta. Vi noterar också att detta inte är ett måste-krav, då annonsen endast uttrycker att det ”är meriterande om du har…”:

”Erfarenhet av att arbeta med och kunskap om hälso- och sjukvårdsfrågor och läkemedelsfrågor.”

Med andra ord så kommer Regeringen i en brydsam situation då man ställer så låga och generella krav för det fackområde där medicinsk kompetens och läkemedelsexpertis tvärtom borde vara högst prioriterade meriter. Kan det vara för att Regeringen annars inte kunnat utse Joakim Brandberg?

Anmärkningsvärt är att ha en jurist som GD för ett Läkemedelsverk, något som antyder att Regeringen och Läkemedelsverket ser den juridiska aspekten av sin verksamhet som betydligt viktigare än sin roll att bevaka och leda utvecklingen inom det läkemedelsorienterade fältet.

Skulle frågan till äventyrs besvaras av Regeringen kommer sannolikt standardsvaret att GD har en lång rad experter till sitt förfogande vid myndigheten. Det är som att hävda att VD för ett privat företag med närmare 1.000 anställda inte behöver ha en aning om kärnverksamheten, jag skulle inte tro att bolagets styrelse skulle ställa sig bakom en sådan rekrytering.

Sökande med betydligt större kompetens ratades i rekryteringen

Vi har stor respekt för alla de 27 sökande till jobbet som GD för Läkemedelsverket och för att inte på något sätt kränka deras personliga integritet så har vi slumpmässigt valt att ta ut en av de meritförteckningar som vi kommit över. Denna ”bilaga” till ansökan som i sig är betydligt mer omfattande än bara denna bilaga till meritförteckning, men den krävde ett minimum av redigeringsarbete för att inte röja den sökandes personliga integritet.

Vi vill med detta exempel nedan åskådliggöra att det finns många med för jobbet mer betydande och bättre meriter än Joakim Brandberg i sin egenskap av jurist.


 

Del av Meritförteckning för N N

Sekretessbedömning: Ingen sekretess

Översikt över de laboratoriemetoder som sökanden behärskar

De olika laboratorietekniker som sökanden har tillägnat sig är ganska många under mer än 10 år i praktiskt laboratorieverksamhet på högsta universitetsnivå.

Under sin utbildning i biokemi vid Stockholms universitet har sökanden lärt många olika tekniker under kursen i allmän kemi (xxxxxx), fysikalisk kemi (xxxxxx), organisk och biokemi (xxxxxx). Under sommaren xxxxx gjordes ett 4-betygsarbete i biokemi vid Karolinska Institutets institution för virologi där flera nya metoder som vävnadskulturodling, virusodling, ultracentrifugering och separationsmetoder användes.

Hösten xxxxx läste sökanden mikrobiologi vid Stockholms universitet och kunskap om bakterieodling och virusodling genomfördes.

Fortsatte med en licentiatavhandling i biokemi vid Stockholms universitet och arbetet utfördes på Karolinska Institutets institution för virologi, där mässlingsvirus nukleokapsid med RNA isolerades och studerades med hjälp av ultracentrifugeringar, både analytiska och preparativa. Vidare användes elektronmikroskopi, olika separationstekniker på kolonn, gel- och tunnskiktselektrofores, användande av radioaktiva isotoper för att isolera och jämföra olika preparationer.  Under början av 1970-talet utvecklade sökanden programvara för den räknedosa (med 416 programsteg och 44 minnespositioner, förskräckligt begränsad kapacitet jämför med idag) som fanns tillgänglig som tillbehör till vätskescintillationsräknare för att detektera radioaktiva substanser. Programvaran beräknade koefficienterna för tredjegradsekvationer i en första grupp med standardiserade prover för att sedan automatiskt räkna efterföljande grupper med provmaterial. Programmet beräknade sedan antalet radioaktiva sönderfall per minut (DPM) för var och en av upp till tre olika radioaktiva isotoper samtidigt (3H, 12C och 32P).

Läste också samtidigt ett andra betyg i mikrobiologi.

Sökanden har sedan i USA under två år som Post Doc använt molekylärbiologiska metoder där sökanden använde en skyttelvektor (ett modifierat apadenovirus som också innehöll bakterievirus-DNA och antibiotikaresistensfaktor där önskat DNA kunde kopplas in, förökas i bakterier och sedan rena fram vektor-DNA som kunde transfektera apnjureceller som sedan kunde producera stora mängder av det önskade proteinet, xxxxxxxxxxxxxxxxx, som sedan kunde analyseras. Sökanden använde här många molekylärbiologiska metoder som restriktionsenzymer, odlingstekniker (både vävnadsodling och balterieodlingar), separationstekniker och PCR (Polymerase Chain Reaction).

Som framgår av den mycket kortfattade beskrivningen så behärskar sökanden ett mycket stort antal kemiska och biokemiska separationstekniker, odlingstekniker, mikrobiologiska och molekylärbiologiska metoder.

Xxxxxxx 2020-0x-xx
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx


 

Sprid denna artikel

NewsVoice granskning av Regeringens så kallade utnämningsmakt vill på allvar visa hur korrupt maktutövning bakom lyckta dörrar går till i praktiken, något som allmänheten inte har en aning om och som Regeringen gjort allt för att mörka.

Om det är några vilka blir upprörda över NewsVoice artikelserie om denna korruption och som vill visa sitt missnöje så uppmanas ni att göra två saker.

 • Sprid denna artikelserie i sociala medier och
 • kontakta gärna även massmedia.
 • Skicka e-post till Regeringen fa.registrator@regeringskansliet.se och kräv att de redovisar grunderna för sitt val av ny GD vid Läkemedelsverket.

Text och granskare: Jan Norberg

Artikelserien: Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Intervju med Norberg | Del 5

Relaterat