Läkemedelsverkets nya GD – Bästa kompetens underordnat lojalitet? – Del 5

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 5 oktober 2020
- Jan Norberg
Joakim Brandberg (pressfoto: Jeanette Hägglund) en spelare i schacket.

 

GRANSKNING & DEBATT. Efter NewsVoice senaste e-postdialog har nu Regeringen ensidigt beslutat sig för att avsluta detta ärende. Uppenbarligen känner sig nu Regeringen så trängda att de finner för gott att visa sin maktfullkomlighet genom att ”avsluta ärendet”.

Text och granskare: Jan Norberg | Joakim Brandberg (pressfoto: Jeanette Hägglund) en spelare i schacket. Foto (schack): Carlos Esteves. Licens (schack): Unsplash.com

Artikelserien: Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Intervju med Norberg | Del 5

NewsVoice som verkligen stretchar sin kraft och sina resurser till det yttersta för att kunna göra en adekvat jämförelse mellan de 27 inkomna ansökningarna har på ”grävjournalisters vis”, och på för Regeringen okända vägar, blickat in bland ansökningarna och försökt hitta en ansökan som förefaller hyggligt relevant.

Det finns en hel del ansökningar som uppfyller den av Regeringen uppställda kravprofilen, och för att Du som trogen NewsVoice läsare skall kunna bilda dig en egen uppfattning så lägger vi ut Regeringens platsannons härnedan. Låt oss dock allra först påpeka vad som enligt svensk lag skall vara styrande vid rekryterandet av statligt anställda.

ArcanumSkolan 2024

Särskilda bestämmelser om statligt anställda

 1. Arbetstagare vid förvaltningsmyndigheter som lyder under regeringen anställs av regeringen eller av den myndighet som regeringen bestämmer.
 2. Vid beslut om statliga anställningar ska avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Lag (2010:1408).

 

UTLYSNING AV TJÄNSTEN SOM LÄKEMEDELSVERKETS GD

Regeringen söker generaldirektör och chef till Läkemedelsverket

Om jobbet

Läkemedelsverket är förvaltningsmyndighet för verksamhet som rör läkemedel och medicintekniska produkter. Myndigheten ska verka för säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och för god läkemedelsanvändning samt för att medicintekniska produkter är säkra och lämpliga för sin användning. Myndigheten ska bistå regeringen med expertkunskap, underlag och information i frågor som rör myndighetens verksamhet.

Läkemedelsverket ansvarar bland annat för kontroll och tillsyn av läkemedel, narkotika och vissa andra produkter samt för tillsyn av medicintekniska produkter, kosmetiska produkter, tatueringsfärger och vissa andra produkter. Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde bidra med kunskap som stöder utvecklingen av hälso- och sjukvården, arbeta för ökad kunskap om barn och läkemedel samt verka för en effektivare och säkrare läkemedelsanvändning samt för ökad tillgänglighet av läkemedel för barn.

I uppdraget ingår att inom ramen för sitt verksamhetsområde främja innovation och livsvetenskap (life science) genom att arbeta för god tillgång till och adekvat användning av nya effektiva produkter. Myndigheten ska även svara för forskning på områden av betydelse för den verksamhet som myndigheten ska bedriva.

Läkemedelsverket ska fortlöpande svara för att sprida information om försäljningsuppehåll för läkemedel samt tillhandahålla producentobunden läkemedelsinformation till allmänheten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården.

Läkemedelsverket ska svara för stöd till Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten i deras arbete med beredskapsplanering på läkemedelsområdet samt följa och medverka i EU-arbetet och annat internationellt samarbete inom myndighetens verksamhetsområde, i förekommande fall på instruktion från Regeringskansliet.

Läkemedelsverket leds av en styrelse. Myndigheten har 860 medarbetare och huvudkontoret är lokaliserat i Uppsala.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare och som har

   • Ledarerfarenheter från en större organisation.
   • Erfarenheter av att leda genom andra chefer.
   • Kunskap om statsförvaltningen, dess beslutsprocesser och den politiska struktur myndigheten verkar inom.
   • Erfarenhet av arbete inom statsförvaltningen.
   • Akademisk examen eller motsvarande.
   • Utöver svenska, goda kunskaper i engelska.

Du ska också ha förmåga att

   • Operationalisera politiska målsättningar och beslut.
   • Förstå den komplexa verksamhet som myndigheten verkar inom.
   • Etablera nätverk, skapa goda relationer och samverka med myndigheter, regioner och andra aktörer.
   • Företräda myndigheten och kommunicera myndighetens uppgifter på ett tydligt och förtroendeingivande sätt såväl internt och externt, som nationellt och internationellt.
   • Arbeta strategiskt med kompetensförsörjning.
   • Leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur.
   • Företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.

Det är meriterande om du har

   • Statlig chefs- och ledarerfarenhet.
   • Erfarenhet av att leda och utveckla en offentlig verksamhet.
   • Erfarenhet av att arbeta med och kunskap om hälso- och sjukvårdsfrågor och läkemedelsfrågor.
   • Erfarenhet av att driva internt förändringsarbete.

 

Regeringen agerar blixtsnabbt i sin utvärdering av 27 inkomna ansökningar och väljer Joakim Brandberg

Joakim Brandberg. Pressfoto: Jeanette Hägglund för Läkemedelsverket
Joakim Brandberg. Pressfoto: Jeanette Hägglund för Läkemedelsverket

Regeringen har redan den 24/9 2020 utsett en tjänsteförättande/tillfällig GD vid Läkemedelsverket som lystrar till namnet Joakim Brandberg. På NewsVoice är vi redan nu övertygade att Regeringen vid sitt sammanträde den 8/10 2020 utser Joakim Brandberg som ny permanent GD för Läkemedelsverket. Joakim Brandberg arbetar idag som jurist vid Läkemedelsverket.

Den vilken inom Regeringen haft på sin lott att utvärdera alla de 27 st inkomna ansökningarna har minsann varit mycket rask då denne efter att ansökningstiden gått ut den 8 september 2020 tycks ha hunnit med att läsa, utvärdera och samla sig till ett en slutlig rekommendation att tillfälligt utse Joakim Brandberg.

Att ha klarat detta digra arbete på blott 12 arbetsdagar är imponerande även om Regeringen har tusentals anställda till sitt förfogande. I praktiken har sannolikt hela denna utvärderingsprocess tagit ännu mindre tid då Regeringen redan den 24/9 offentliggjorde sitt val av Joakim Brandberg, dvs Regeringens beslutsunderlag torde ha lagts på Regeringens bord några dagar innan.

NewsVoice som inte har dessa resurser har därför inte kunnat arbeta lika snabbt som Regeringen, att hinna läsa, utvärdera, kontrollera alla 27 ansökningshandlingarna är ett omfattande arbete.

Att dessutom Regeringen på dessa ca 10 arbetsdagar hunnit kalla ett antal sökande till intervju och genomföra dessa intervjuer samt att genomföra tex löneförhandlingar och få samtycke från fackliga företrädare verkar vara en närmast omänsklig uppgift, men säg vad inte en socialdemokratisk Regering kan åstadkomma.

Vi har börjat med att granska den utsedde Joakim Brandbergs bakgrund och vi vill på inget sätt förringa Joakim Brandbergs juridiska bakgrund och utbildning, den framgår härnedan.


 

Erfarenheter

Företagsnamn: Medical Products Agency Läkemedelsverket

Varaktighet: 13 år

   1. Titel: Chefsjurist och stf generaldirektör
   • Anställningsdatum: nov 2017–nu
   • Anställningsperiod: 2 år 11 månader
   • Plats: Uppsala
   1. Titel: Chefsjurist
   • Anställningsdatum: 2007–nu
   • Anställningsperiod: 13 år
   • Plats: Uppsala
   1. Titel: Stabschef
   • Anställningsdatum: apr 2014–feb 2017
   • Anställningsperiod: 2 år 11 månader
   • Plats: Uppsala
   1. Titel: Stf. generaldirektör
   • Anställningsdatum: jan 2015–feb 2015
   • Anställningsperiod: 2 månader
   1. Titel: Stf. generaldirektör och tf. planeringsdirektör
   • Anställningsdatum: 2009
   • Anställningsperiod: mindre än ett år
   • Plats: Uppsala
   1. Titel Tf. ekonomichef
   • Anställningsdatum: 2009
   • Anställningsperiod: mindre än ett år
   • Plats: Uppsala

Företagsnamn: Naturvårdsverket

   • Varaktighet: 9 år
   1. Titel: Tf. direktör
   • Anställningsdatum: 2007
   • Anställningsperiod: mindre än ett år
   • Plats: Stockholm och Östersund
   1. Titel: Enhetschef
   • Anställningsdatum: 2004–2007
   • Anställningsperiod: 3 år
   • Plats: Stockholm och Östersund

Notarietjänstgöring och domarutbildning

Företagsnamn: Domstolsverket

   • Anställningsdatum: 1994–1998
   • Anställningsperiod: 4 år
   • Plats: Mariestad, Stockholm och Uppsala

Tf kriminalvårdare

   • Företagsnamn: Kriminalvården
   • Anställningsdatum: apr 1992–aug 1993
   • Anställningsperiod: 1 år 5 månader
   • Plats: Mariestad, Västra Götalands län, Sverige

Utbildning

Handelshögskolan i Stockholm

   • Examen: Projektledarutbildning
   • Ämnesområde: Institutet för företagsledning (IFL)
   • Examensdatum eller förväntad examen: 1999–2000

Uppsala universitet

   • Examen: Filosofie kandidatexamen (fil.kand.)
   • Examen: Juristexamen (jur.mag.)

Värnplikt

   • Examensdatum eller förväntad examen: 1988–1989

Vadsbogymnasiet, Mariestad

   • Examen: Naturvetenskaplig linje
   • Examensdatum eller förväntad examen1984–1987

Regeringen och Läkemedelsverket verkar se den juridiska aspekten av sin verksamhet som viktigast

NewsVoice har inga synpunkter på Joakim Brandbergs meriter som jurist, men hur uppfyller han Regeringens kravprofil uttryckt i den platsannons som vi återgivit längre upp i denna artikel?

Vi vill påminna om på vilka grunder statliga rekryteringar ska ske, se nedan.

 1. ” Vid beslut om statliga anställningar ska avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Lag (2010:1408).”

Vi har redan i tidigare artiklar påpekat att Regeringens kravprofil är synnerligen grund, generell och den saknar nästan fullständigt krav på sakkunskap och särskild kompetens på sakområdet såsom erfarenheter från det medicinska fältet som är Läkemedelsverkets kompetensområde.

Jag har i en intervju nyligen torgfört uppfattningen att egentligen kan vilken sjuksköterska som helst söka denna tjänst då de krav vilka vi anser berör rekryteringen inskränker sig till detta. Vi noterar också att detta inte är ett måste-krav, då annonsen endast uttrycker att det ”är meriterande om du har…”:

”Erfarenhet av att arbeta med och kunskap om hälso- och sjukvårdsfrågor och läkemedelsfrågor.”

Med andra ord så kommer Regeringen i en brydsam situation då man ställer så låga och generella krav för det fackområde där medicinsk kompetens och läkemedelsexpertis tvärtom borde vara högst prioriterade meriter. Kan det vara för att Regeringen annars inte kunnat utse Joakim Brandberg?

Anmärkningsvärt är att ha en jurist som GD för ett Läkemedelsverk, något som antyder att Regeringen och Läkemedelsverket ser den juridiska aspekten av sin verksamhet som betydligt viktigare än sin roll att bevaka och leda utvecklingen inom det läkemedelsorienterade fältet.

Skulle frågan till äventyrs besvaras av Regeringen kommer sannolikt standardsvaret att GD har en lång rad experter till sitt förfogande vid myndigheten. Det är som att hävda att VD för ett privat företag med närmare 1.000 anställda inte behöver ha en aning om kärnverksamheten, jag skulle inte tro att bolagets styrelse skulle ställa sig bakom en sådan rekrytering.

Sökande med betydligt större kompetens ratades i rekryteringen

Vi har stor respekt för alla de 27 sökande till jobbet som GD för Läkemedelsverket och för att inte på något sätt kränka deras personliga integritet så har vi slumpmässigt valt att ta ut en av de meritförteckningar som vi kommit över. Denna ”bilaga” till ansökan som i sig är betydligt mer omfattande än bara denna bilaga till meritförteckning, men den krävde ett minimum av redigeringsarbete för att inte röja den sökandes personliga integritet.

Vi vill med detta exempel nedan åskådliggöra att det finns många med för jobbet mer betydande och bättre meriter än Joakim Brandberg i sin egenskap av jurist.


 

Del av Meritförteckning för N N

Sekretessbedömning: Ingen sekretess

Översikt över de laboratoriemetoder som sökanden behärskar

De olika laboratorietekniker som sökanden har tillägnat sig är ganska många under mer än 10 år i praktiskt laboratorieverksamhet på högsta universitetsnivå.

Under sin utbildning i biokemi vid Stockholms universitet har sökanden lärt många olika tekniker under kursen i allmän kemi (xxxxxx), fysikalisk kemi (xxxxxx), organisk och biokemi (xxxxxx). Under sommaren xxxxx gjordes ett 4-betygsarbete i biokemi vid Karolinska Institutets institution för virologi där flera nya metoder som vävnadskulturodling, virusodling, ultracentrifugering och separationsmetoder användes.

Hösten xxxxx läste sökanden mikrobiologi vid Stockholms universitet och kunskap om bakterieodling och virusodling genomfördes.

Fortsatte med en licentiatavhandling i biokemi vid Stockholms universitet och arbetet utfördes på Karolinska Institutets institution för virologi, där mässlingsvirus nukleokapsid med RNA isolerades och studerades med hjälp av ultracentrifugeringar, både analytiska och preparativa. Vidare användes elektronmikroskopi, olika separationstekniker på kolonn, gel- och tunnskiktselektrofores, användande av radioaktiva isotoper för att isolera och jämföra olika preparationer.  Under början av 1970-talet utvecklade sökanden programvara för den räknedosa (med 416 programsteg och 44 minnespositioner, förskräckligt begränsad kapacitet jämför med idag) som fanns tillgänglig som tillbehör till vätskescintillationsräknare för att detektera radioaktiva substanser. Programvaran beräknade koefficienterna för tredjegradsekvationer i en första grupp med standardiserade prover för att sedan automatiskt räkna efterföljande grupper med provmaterial. Programmet beräknade sedan antalet radioaktiva sönderfall per minut (DPM) för var och en av upp till tre olika radioaktiva isotoper samtidigt (3H, 12C och 32P).

Läste också samtidigt ett andra betyg i mikrobiologi.

Sökanden har sedan i USA under två år som Post Doc använt molekylärbiologiska metoder där sökanden använde en skyttelvektor (ett modifierat apadenovirus som också innehöll bakterievirus-DNA och antibiotikaresistensfaktor där önskat DNA kunde kopplas in, förökas i bakterier och sedan rena fram vektor-DNA som kunde transfektera apnjureceller som sedan kunde producera stora mängder av det önskade proteinet, xxxxxxxxxxxxxxxxx, som sedan kunde analyseras. Sökanden använde här många molekylärbiologiska metoder som restriktionsenzymer, odlingstekniker (både vävnadsodling och balterieodlingar), separationstekniker och PCR (Polymerase Chain Reaction).

Som framgår av den mycket kortfattade beskrivningen så behärskar sökanden ett mycket stort antal kemiska och biokemiska separationstekniker, odlingstekniker, mikrobiologiska och molekylärbiologiska metoder.

Xxxxxxx 2020-0x-xx
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx


 

Sprid denna artikel

NewsVoice granskning av Regeringens så kallade utnämningsmakt vill på allvar visa hur korrupt maktutövning bakom lyckta dörrar går till i praktiken, något som allmänheten inte har en aning om och som Regeringen gjort allt för att mörka.

Om det är några vilka blir upprörda över NewsVoice artikelserie om denna korruption och som vill visa sitt missnöje så uppmanas ni att göra två saker.

 • Sprid denna artikelserie i sociala medier och
 • kontakta gärna även massmedia.
 • Skicka e-post till Regeringen fa.registrator@regeringskansliet.se och kräv att de redovisar grunderna för sitt val av ny GD vid Läkemedelsverket.

Text och granskare: Jan Norberg

Artikelserien: Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Intervju med Norberg | Del 5

Relaterat

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Polisledningen anger att 40 kriminella klaner håller stora delar av Svenska folket som sin gisslan emot Socialisternas skattekorrupta rätts-styre.

  Polismyndigheten angav däremot inte
  den allra värsta klanens skurkar.

  Sällan så har uttrycket passat bättre ,,,

  “Att gå över ån efter vatten”.

  Socialisterna är de allra värsta samhälls bedragarna .

  Skatteknarkbaronerna har obestraffade kunnat härja helt fritt …

  Taktiken är och förblir att I helt egen “regi”, helt utan “konkurrenter” stjäla och fördela ut “sitt eget” skatteknark till sina gravt drogberoende bidragsmissbrukare.

  Upplägget är kriminellt och exakt det samma som inom maffia,klan strukturer och skurkstats-diktaturer.

  Korruptionsmetoden förutsätter givetvis att såväl författning och grundlag övertrasseras och helt åsidosätts då de egna nyckelbefattningarna tillsätts.

  Idag så finns det mycket få om ens någon enda verkligt legitim icke korrumperad myndighet eller offentligfinansierad organisation.

  MSB är ett lysande skräckexempel på hur en grundlags korrupt och därmed totalt Illegitim nyckel- verksamhet har tillåtits att kunna använda Svenska folkets ihop arbetade skattemedel.

  Entrism utgör den allra värsta brottsligheten inom Sverige.

  Lagföring som måste ske, kan endast utföras genom att komplettera brottsbalken. Direkt-koppling måste ske till Sveriges grundlag med dess exakta bedömningskrav.
  ALLA ANTÄLLNINGSHANDLINGAR SKALL FRAM I LJUSET…

  Brottsrubriceringen är:

  Landsförräderi, Entrism och Korruption emot Sveriges folk och nationens statsskick.

  Livstid fängelse med 100% återvinning av det upparbetade korruptions-stöldgods. Samtliga pensionsutfästelser återförs till Svenska folkets bestulna statskassa.
  Bestraffningen är i avsaknad av omedelbar förräderi-avrättning den absolut lägsta straffsatsen.

  En enda knapptryckning i Sveriges riksdag krävs för att omedelbart genomföra den fortsatta och permanenta utrotningen av den grovt grundlagskriminella korruptionen.

  Samtliga offentliga myndigheters verkligt kompetenta väl utbildade Socialist-diskriminerade förtryckta tjänstemän tvingas till att ständigt lida i vanmakt under sina Socialistskurkars klackar.

  Tystnadshoten ingår i dessa helt avskyvärda DDR skatteskurkars härskarfasoner o dessas mobbstrategin.

  Skatteknarkbaronerna har använt skatte-stöldgodset i anti demokratiskt uppsåt. Skurkarna har lyckats med att förvandla Sverige ifrån den mycket välmående flitig framgångsrika rättsstaten till dess helt avskyvärda polisstatsnivån. “S Internatonalistyre” riktas direkt emot Sverige och emot verklig patriotism.

  I England under dess heroiska kamp i WW2 så hade massavrättningar genomförts av landsförrädare.

  1. Brottsbalk måste kompletteras genom enkel knapptryckning. Röda och gula knapptryckares namn och porträtt skall offentliggöras.

  2. Utrensning sker med helt öppen och fullt ut offentlig kompetensgranskning. Samtliga offentligfinansierade nyckelbefattningar revideras oavsett korruptionsparti. Ambassadörer landshövdingar statsföretag domare åklagare polis och stiftelser SAMTLIGA omfattas.

  3. Rättegång sker I nyinrättad specialdomstol riktat direkt på grundlagsbrottslighet. Offentlig stigmatisering sker efter dom inför Svenska folkets företrädare i riksdagshuset.

  Samtliga “HR” Landsförrädare måste bestraffas maximalt och helt skoningslöst.

  NU!

 • Polisledningen anger att 40 kriminella klaner håller stora delar av Svenska folket som sin gisslan emot Socialisternas skattekorrupta rätts-styre.

  Polismyndigheten angav däremot inte
  den allra värsta klanens skurkar.

  Sällan så har uttrycket passat bättre ,,,

  “Att gå över ån efter vatten”.

  Socialisterna är de allra värsta samhälls bedragarna .

  Skatteknarkbaronerna har obestraffade kunnat härja helt fritt …

  Taktiken är och förblir att I helt egen “regi”, helt utan “konkurrenter” stjäla och fördela ut “sitt eget” skatteknark till sina gravt drogberoende bidragsmissbrukare.

  Upplägget är kriminellt och exakt det samma som inom maffia,klan strukturer och skurkstats-diktaturer.

  Korruptionsmetoden förutsätter givetvis att såväl författning och grundlag övertrasseras och helt åsidosätts då de egna nyckelbefattningarna tillsätts.

  Idag så finns det mycket få om ens någon enda verkligt legitim icke korrumperad myndighet eller offentligfinansierad organisation.

  MSB är ett lysande skräckexempel på hur en grundlags korrupt och därmed totalt Illegitim nyckel- verksamhet har tillåtits att kunna använda Svenska folkets ihop arbetade skattemedel.

  Entrism utgör den allra värsta brottsligheten inom Sverige.

  Lagföring som måste ske, kan endast utföras genom att komplettera brottsbalken. Direkt-koppling måste ske till Sveriges grundlag med dess exakta bedömningskrav.
  ALLA ANTÄLLNINGSHANDLINGAR SKALL FRAM I LJUSET…

  Brottsrubriceringen är:

  Landsförräderi, Entrism och Korruption emot Sveriges folk och nationens statsskick.

  Livstid fängelse med 100% återvinning av det upparbetade korruptions-stöldgods. Samtliga pensionsutfästelser återförs till Svenska folkets bestulna statskassa.
  Bestraffningen är i avsaknad av omedelbar förräderi-avrättning den absolut lägsta straffsatsen.

  En enda knapptryckning i Sveriges riksdag krävs för att omedelbart genomföra den fortsatta och permanenta utrotningen av den grovt grundlagskriminella korruptionen.

  Samtliga offentliga myndigheters verkligt kompetenta väl utbildade Socialist-diskriminerade förtryckta tjänstemän tvingas till att ständigt lida i vanmakt under sina Socialistskurkars klackar.

  Tystnadshoten ingår i dessa helt avskyvärda DDR skatteskurkars härskarfasoner o dessas mobbstrategin.

  Skatteknarkbaronerna har använt skatte-stöldgodset i anti demokratiskt uppsåt. Skurkarna har lyckats med att förvandla Sverige ifrån den mycket välmående flitig framgångsrika rättsstaten till dess helt avskyvärda polisstatsnivån. “S Internatonalistyre” riktas direkt emot Sverige och emot verklig patriotism.

  I England under dess heroiska kamp i WW2 så hade massavrättningar genomförts av landsförrädare.

  1. Brottsbalk måste kompletteras genom enkel knapptryckning. Röda och gula knapptryckares namn och porträtt skall offentliggöras.

  2. Utrensning sker med helt öppen och fullt ut offentlig kompetensgranskning. Samtliga offentligfinansierade nyckelbefattningar revideras oavsett korruptionsparti. Ambassadörer landshövdingar statsföretag domare åklagare polis och stiftelser SAMTLIGA omfattas.

  3. Rättegång sker I nyinrättad specialdomstol riktat direkt på grundlagsbrottslighet. Offentlig stigmatisering sker efter dom inför Svenska folkets företrädare i riksdagshuset.

  Samtliga “HR” Landsförrädare måste bestraffas maximalt och helt skoningslöst.

  NU!

 • @ Hans Dahl 7 oktober, 2020 at 16:06

  Tack för din kommentar Hans, men det jag möjligen hade förväntat mig var synpunkter på att Regeringen i morgon den 8/10 kommer att utse Joakim Brandberg som permanent GD för Läkemedelsverket.

  Att utse en jurist vilken knappast kan anses ha erforderlig kompetens på ett för Läkemedelsverket optimalt sätt borde ju vara en prioritering som det går att kritisera Regeringen för.

  Att vara chef för en myndighet inom det medicinska området borde ju vara en rekrytering präglad av fokus på de 27 olika sökandes medicinska meriter, eller hur??

  Så grundfrågan blir varför Regeringen medvetet suboptimerar valet av ny GD??

  För att han visat att han är tillräckligt korrumperad för att gå i Regeringens ledband på det juridiska området och därmed ägna sig beskyddarverksamhet för sin uppdragsgivare och välgörare, dvs Regeringen??

  Den här rekryteringen är riggad, dvs valet av ny GD är redan gjort innan tjänsten annonserades ut, frågan är varför Regeringen riggar denna rekrytering??

  Det finns ibland de sökande många med för tjänsten mer passande profil och många av de sökande är mycket mer meriterade, något jag ville visa med att publicera en delmängd från en av de sökandes meritförteckning.

  Jag har gjort en överslagsberäkning för hur många riggade utnämningar Regeringen gör per år, notera att detta bara vill belysa omfattningen av den korruption som Regeringen ägnar sig åt systematiskt.

  Regeringen har ett särskilt kansli för detta systematiska bedrägeri, nämligen “Kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter Regeringskansliet”.

  Om vi antar att det finns ca 200 myndigheter vilka lyder direkt under Regeringen samt att nya utnämningar kan ske med max 6 års förordnande så skall ju dessa utses som minst var 6:e år.

  200/6=33,3 utnämningar per år.

  Regeringen sammanträder varje torsdag utom under semestrar och julledighet så det blir mindre än 52 konseljer per år.

  Så det blir uppskattningsvis upp till en ny GD vid varje konselj

  Det är alltså en förskräcklig mängd GD:ar osv som ska tillsättas varje år.

  Är alla utannonserade?

  Det går iofs att kolla på regeringens hemsida. Jag tänkte bara peka på denna stora utnämningskarusell, det måste till ett helt gäng utredare för att rulla runt denna karusell varje år.

  Om denna process är helt mörklagd för allmänheten så undrar jag på vilka grunder Regeringen utnyttjar sin utnämningsmakt??

  Är vi som medborgare och skattebetalare nöjda med denna variant av korruption??

  Sista ordet är inte sagt i denna korruptionshärva!!!

  • Jan, jag skulle vilja återknyta till erfarenheter och utbildningsnivå i regeringen – och hur det eventuellt skulle kunna inverka på förmågan att styra på ett sätt som är till största gagn för det svenska folket.

   Måhända har exempelvis den före detta svetsaren, som tidigare brukade se på sitt arbetes verk genom ett mörkfärgat glas, präglats starkt av denna vana, vilket säkerligen kan vara till personlig hjälp i ett ansvarsfullt arbete som går överstyr, för att inte behöva plågas av alltför svåra samvetskval för allt elände som blir följden av dunkelt seende, men detta leder kanske även till att sikten inte är den bästa när det gäller att gäller att urskilja vem som är bäst lämpad för en viktig post i myndighetsvärlden.

   Men som du skriver, Jan, så är kanske problemet betydligt allvarligare än så.

 • Javisst, Jan!

  Jag skulle vilja framhålla dina ord angående avsaknad av sakkunskap:
  “Det är som att hävda att VD för ett privat företag med närmare 1.000 anställda inte behöver ha en aning om kärnverksamheten”.

  Men regeringen leds ju av personer som saknar fackkunskap…

  Kanske de tänker:
  – Det går ju så bra för mig, så då går det väl bra för honom!

  Och paragraf-ryttare är väl alltid aktuella stalltips i samband med lagöverträdelser och dy-likt.

 • @ Hans Dahl 7 oktober, 2020 at 16:06

  Tack för din kommentar Hans, men det jag möjligen hade förväntat mig var synpunkter på att Regeringen i morgon den 8/10 kommer att utse Joakim Brandberg som permanent GD för Läkemedelsverket.

  Att utse en jurist vilken knappast kan anses ha erforderlig kompetens på ett för Läkemedelsverket optimalt sätt borde ju vara en prioritering som det går att kritisera Regeringen för.

  Att vara chef för en myndighet inom det medicinska området borde ju vara en rekrytering präglad av fokus på de 27 olika sökandes medicinska meriter, eller hur??

  Så grundfrågan blir varför Regeringen medvetet suboptimerar valet av ny GD??

  För att han visat att han är tillräckligt korrumperad för att gå i Regeringens ledband på det juridiska området och därmed ägna sig beskyddarverksamhet för sin uppdragsgivare och välgörare, dvs Regeringen??

  Den här rekryteringen är riggad, dvs valet av ny GD är redan gjort innan tjänsten annonserades ut, frågan är varför Regeringen riggar denna rekrytering??

  Det finns ibland de sökande många med för tjänsten mer passande profil och många av de sökande är mycket mer meriterade, något jag ville visa med att publicera en delmängd från en av de sökandes meritförteckning.

  Jag har gjort en överslagsberäkning för hur många riggade utnämningar Regeringen gör per år, notera att detta bara vill belysa omfattningen av den korruption som Regeringen ägnar sig åt systematiskt.

  Regeringen har ett särskilt kansli för detta systematiska bedrägeri, nämligen “Kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter Regeringskansliet”.

  Om vi antar att det finns ca 200 myndigheter vilka lyder direkt under Regeringen samt att nya utnämningar kan ske med max 6 års förordnande så skall ju dessa utses som minst var 6:e år.

  200/6=33,3 utnämningar per år.

  Regeringen sammanträder varje torsdag utom under semestrar och julledighet så det blir mindre än 52 konseljer per år.

  Så det blir uppskattningsvis upp till en ny GD vid varje konselj

  Det är alltså en förskräcklig mängd GD:ar osv som ska tillsättas varje år.

  Är alla utannonserade?

  Det går iofs att kolla på regeringens hemsida. Jag tänkte bara peka på denna stora utnämningskarusell, det måste till ett helt gäng utredare för att rulla runt denna karusell varje år.

  Om denna process är helt mörklagd för allmänheten så undrar jag på vilka grunder Regeringen utnyttjar sin utnämningsmakt??

  Är vi som medborgare och skattebetalare nöjda med denna variant av korruption??

  Sista ordet är inte sagt i denna korruptionshärva!!!

  • Jan, jag skulle vilja återknyta till erfarenheter och utbildningsnivå i regeringen – och hur det eventuellt skulle kunna inverka på förmågan att styra på ett sätt som är till största gagn för det svenska folket.

   Måhända har exempelvis den före detta svetsaren, som tidigare brukade se på sitt arbetes verk genom ett mörkfärgat glas, präglats starkt av denna vana, vilket säkerligen kan vara till personlig hjälp i ett ansvarsfullt arbete som går överstyr, för att inte behöva plågas av alltför svåra samvetskval för allt elände som blir följden av dunkelt seende, men detta leder kanske även till att sikten inte är den bästa när det gäller att gäller att urskilja vem som är bäst lämpad för en viktig post i myndighetsvärlden.

   Men som du skriver, Jan, så är kanske problemet betydligt allvarligare än så.

 • Javisst, Jan!

  Jag skulle vilja framhålla dina ord angående avsaknad av sakkunskap:
  “Det är som att hävda att VD för ett privat företag med närmare 1.000 anställda inte behöver ha en aning om kärnverksamheten”.

  Men regeringen leds ju av personer som saknar fackkunskap…

  Kanske de tänker:
  – Det går ju så bra för mig, så då går det väl bra för honom!

  Och paragraf-ryttare är väl alltid aktuella stalltips i samband med lagöverträdelser och dy-likt.

 • Vad roligt, Björn! Jag ser mycket fram emot att ta del av din artikel och jag ska föregripa den genom att redan nu framföra att jag – till skillnad från vad du framför nu om debatten här gällande öppenhet i kommentarsfältet – värderar denna diskussion väldigt högt.

  Jag skulle önska att public service lät sina följare få ha synpunkter på vad som får sägas i där och VAD SOM INTE FÅR SÄGAS!

  Newsvoice uppskattar jag enormt mycket för att det är en av väldigt få kanaler i vårt land som tillåter kommunikation i flera riktningar.

  Här råder stor tyck-frihet och sann tryck-frihet!

 • Citat Björn B:

  “För vissa kan den vara spännande att läsa, men den medför inte att vanliga läsare växer i någonting av betydelse.”

  Din lärargärning är över BB (inse det nån gång), och hur dina elever “vuxit” kan vi som resultat se på gatorna i dagens Göteborg där dina socialistiska gelikar innehaft den lokala makten under många år. Ett vanstyrets högborg som totalt förfallit under socialisternas maktinnehav.

  Jag skulle inte tro att din cykelhjälm räcker som skydd när du får ett basebollträ i bakhuvudet och blir rånad av vad Stefan Löfvén kallar “smågangsters”. Men du är ju trogen din Führer så du lär väl prisa de socialistiska gudarna för gåvan han skänkt Sverige i form av Stefan L.

  Din kvasiintellektuella framtoning gör det svårt att mobilisera rätt form av argument, i en fajt så blir dina socialistiska argument pulvriserade. Därför vill du inte ha en livlig debatt, du kan då inte använda dina väl inlindade men ack så socialistiska argument.

  Inte heller kan du fortsätta din tidigare lärargärning, ingen lyssnar Björn!!

  Jag antar att du med dina 75 år på nacken är nöjd med samhällsutvecklingen under din livstid, det är du sannolikt ganska ensam om att tycka.

  Det är såna som du vilka med sina socialistiska ideal förstört Sverige. Jag är nöjd att slippa möta såna som du här i Portugal, det räcker med att via skattsedeln varit med om att försörja dig och din socialistiska gärning.

  Du påstår att vi skall diskutera “FAKTA”, du menar väl socialistiska fakta som att det är häftigt att betala skatt, som din idol Mona Salin uttryckte det på sin tid.

  Förmäten fråga Björn Backengård, vad hade du att säga med anledning av artikelinnehållet??

  Lika lite som när du debatterar i övrigt??

  Titta igenom detta youtubeklipp så kan du se hur det ser ut för Joakim Lamotte när du och dina socialistkompisar fått styra debatten.

  https://www.youtube.com/watch?v=-XP9cFqyTLo

 • Vad roligt, Björn! Jag ser mycket fram emot att ta del av din artikel och jag ska föregripa den genom att redan nu framföra att jag – till skillnad från vad du framför nu om debatten här gällande öppenhet i kommentarsfältet – värderar denna diskussion väldigt högt.

  Jag skulle önska att public service lät sina följare få ha synpunkter på vad som får sägas i där och VAD SOM INTE FÅR SÄGAS!

  Newsvoice uppskattar jag enormt mycket för att det är en av väldigt få kanaler i vårt land som tillåter kommunikation i flera riktningar.

  Här råder stor tyck-frihet och sann tryck-frihet!

 • Citat Björn B:

  “För vissa kan den vara spännande att läsa, men den medför inte att vanliga läsare växer i någonting av betydelse.”

  Din lärargärning är över BB (inse det nån gång), och hur dina elever “vuxit” kan vi som resultat se på gatorna i dagens Göteborg där dina socialistiska gelikar innehaft den lokala makten under många år. Ett vanstyrets högborg som totalt förfallit under socialisternas maktinnehav.

  Jag skulle inte tro att din cykelhjälm räcker som skydd när du får ett basebollträ i bakhuvudet och blir rånad av vad Stefan Löfvén kallar “smågangsters”. Men du är ju trogen din Führer så du lär väl prisa de socialistiska gudarna för gåvan han skänkt Sverige i form av Stefan L.

  Din kvasiintellektuella framtoning gör det svårt att mobilisera rätt form av argument, i en fajt så blir dina socialistiska argument pulvriserade. Därför vill du inte ha en livlig debatt, du kan då inte använda dina väl inlindade men ack så socialistiska argument.

  Inte heller kan du fortsätta din tidigare lärargärning, ingen lyssnar Björn!!

  Jag antar att du med dina 75 år på nacken är nöjd med samhällsutvecklingen under din livstid, det är du sannolikt ganska ensam om att tycka.

  Det är såna som du vilka med sina socialistiska ideal förstört Sverige. Jag är nöjd att slippa möta såna som du här i Portugal, det räcker med att via skattsedeln varit med om att försörja dig och din socialistiska gärning.

  Du påstår att vi skall diskutera “FAKTA”, du menar väl socialistiska fakta som att det är häftigt att betala skatt, som din idol Mona Salin uttryckte det på sin tid.

  Förmäten fråga Björn Backengård, vad hade du att säga med anledning av artikelinnehållet??

  Lika lite som när du debatterar i övrigt??

  Titta igenom detta youtubeklipp så kan du se hur det ser ut för Joakim Lamotte när du och dina socialistkompisar fått styra debatten.

  https://www.youtube.com/watch?v=-XP9cFqyTLo

 • @ Hans Dahl 6 oktober, 2020 at 15:35

  Hans, förvisso har jag ett visst temperament men det är inget jag skäms för eller ber om ursäkt för då jag debatterar med olika typer av socialister.

  Tvärtom så är jag 100 % öppen och transparent med var jag står i olika frågor, detta inkluderar oxå åsikter om personer. För mig är det en chimär att kunna undvika åsikter om den vilken uttrycker sina åsikter på ett sätt som jag motsätter mig.

  De flesta räddhågsna försöker upprätthålla illusionen att det bara skall diskuteras sakfrågor och INTE anlägga uppfattningar av de personer vilka uttrycker sina åsikter.

  Åsikter formas av personer varför dessa oxå måste kunna kritiseras likväl som själva åsikten.

  Att jag kallar socialister för vad de är kan möjligtvis reta upp en del, men om vi inte kallar olika saker för vad de är så är vi återigen inne på rädslan för att bli stigmatiserade. No Way !!!

  Att socialister inte vill bli kallade för socialister visar bara att de skäms för sina politiska åsikter, varför kan man ju fråga sig??

  Att socialister inte vill bemöta kritik och invändningar mot vare sig sak eller person visar oxå på hur dessa socialister lyckats etablera problemformuleringsprivilegiet på alla plan. Det behöver vi ändra på!!!

  Men socialister menar jag definitionsmässigt alla vilka i Sverige röstat på något av 8-klöverns partier.

  • Jag har ytterligare ett skäl till att vilja behålla Hedi Bel Habib här. Jag utgår från kristen etik och vill att ni ska tro på möjligheten att Hedi Bel Habib kan botas! Ju mer han umgås med oss, ju större chans. Öppenhet vinner alltid mot slutenhet, då öppenheten är så attraktivare.

   Hedi Bel Habib hjärna är förgiftad av lögner och propaganda, våra är rena. Vill därför att vi kastar om begreppet hjärntvätt. Vi är alltså hjärntvättade, kultmarxistiska hjärnor är det inte, utan förgiftade och bör således tvättas, då ordet tvätt indikerar att något är smutsigt.

   Ska vi vinna denna kamp påste vi ha något att erbjuda våra motståndare att konvertera över till. När de väl vågar ta steget, ska vi möta dom med öppna armar. Det är så vi vinner – inte döma dom för tid och evighet!

   • Erik, jag kan iofs rent intellektuellt förstå vad du vill, dvs detta citat:

    “Ska vi vinna denna kamp påste vi ha något att erbjuda våra motståndare att konvertera över till. När de väl vågar ta steget, ska vi möta dom med öppna armar. Det är så vi vinner – inte döma dom för tid och evighet!”

    Tyvärr är denna peace, love and understanding-inställning inget som fungerar i praktiken. Hur tror du världen hade sett ut om de allierade följt ditt förslag under WW2??

    Tror du nazisterna hade lyssnat och låtit sig omvändas av ditt förslag??

    Tvärtom så insåg de allierade att de tyvärr måste bomba skiten ur den tyska befolkningen för att få dem att förstå hur djupt deras hjärntvätt satt, det är exakt likadant nu med dagens svenska socialister. De har en fascistoid syn på samhället som är fullt i klass med sina nationalsocialistiska förebilder.

    Först när fienden tvingats till kapitulation så påbörjas fredsförhandlingar, så har det alltid varit där den socialistiska fascismen lyckats hjärntvätta sin befolkning.

    Om socialismen är nationell eller som i dagens Sverige, ännu mer förljugen jämfört med sin nationalsocialistiska förlaga, gör absolut ingen skillnad i hur man bekämpar denna fascistiska rörelse och dess lärjungar. Det är som att röka ut skadedjur från sina gömslen.

    Jag glömmer aldrig Östersundsposten som i en nidbild av Jimmie Åkesson framställt honom som en kackerlacka vilken skulle rökas ut. Då gick det bra för den socialistiska pressen att säga precis vad jag nu säger om socialister, dvs vi måste röka ut dem.

    No more Mr Nice Guy!!!

 • Jan är en frisk fläkt som blottlägger skiten i statsledningen, men som ibland varvar upp till storm – och då får vi alla huka oss!

  – Ta ett glas ginjinha eller portvin, Jan, och försök att få stormen att mojna, för vi behöver dig lugn och klar i vår frihetskamp! 🙂

  Och ungefär som Erik uttrycket det, så kommer enkelriktade regeringslakejer förmodligen att ta sin Mats ur skolan, om de halsdarrigt vägrar att svara på kritik, eftersom människor då tappar intresset för deras icke-kommunikativa korvstoppnings-argumentation.

 • Jan, du har en poäng (om jag förstått dig rätt) att genom att välja stängt kommentarersfält, associeras han inte heller med all den negativ respons som annars följer, och säkerligen också för att kratta manechen för ett ev egen återtåg in på de besuttnats plats. Inte desto mindre vill jag ha kvar Hedi Bel Habib här. Det är en utmaning att bemöta hans artiklar och ger dessutom in inblick i kabalens innersta intellektuella elits skruvade tankegods och argumentation. Betänk att stark blir du av motstånd. Sedan finns beröringspunkter där vi är överens, som med alla människor. Omvänt finns det ingen människa med är över ens om i allt. Det är heller ikanske inte önskvärt. Jan, att tycka om någon, du inte är överens med, är en utmaning, eller hur? Eller borde vara det.

 • Till dig,Jan!

  Redaktören och ägaren av Newsvoice, Torbjörn Sassersson, har gått väldigt långt för att verka för transparens, anser jag.

  Och jag tycker att det är bra att möjligheten finns för en artikelförfattare att välja att inte ha något öppet kommentarsfält. Det gör det attraktivare för dem som inte tycker sig kraft nog att försvara de synpunkter som ges i artikeln och öppnar på så sätt vägen för fler som vill skriva artiklar.

  Habib har tidigare visat att han har ordentligt med skinn på näsan och hans skäl till att ha valt att skriva artikeln med stängt kommentarsfält ser jag som ett taktisk drag. Och det talar sitt tydliga språk, eller hur…?!

 • @ Hans Dahl 6 oktober, 2020 at 15:35

  Hans, förvisso har jag ett visst temperament men det är inget jag skäms för eller ber om ursäkt för då jag debatterar med olika typer av socialister.

  Tvärtom så är jag 100 % öppen och transparent med var jag står i olika frågor, detta inkluderar oxå åsikter om personer. För mig är det en chimär att kunna undvika åsikter om den vilken uttrycker sina åsikter på ett sätt som jag motsätter mig.

  De flesta räddhågsna försöker upprätthålla illusionen att det bara skall diskuteras sakfrågor och INTE anlägga uppfattningar av de personer vilka uttrycker sina åsikter.

  Åsikter formas av personer varför dessa oxå måste kunna kritiseras likväl som själva åsikten.

  Att jag kallar socialister för vad de är kan möjligtvis reta upp en del, men om vi inte kallar olika saker för vad de är så är vi återigen inne på rädslan för att bli stigmatiserade. No Way !!!

  Att socialister inte vill bli kallade för socialister visar bara att de skäms för sina politiska åsikter, varför kan man ju fråga sig??

  Att socialister inte vill bemöta kritik och invändningar mot vare sig sak eller person visar oxå på hur dessa socialister lyckats etablera problemformuleringsprivilegiet på alla plan. Det behöver vi ändra på!!!

  Men socialister menar jag definitionsmässigt alla vilka i Sverige röstat på något av 8-klöverns partier.

  • Jag har ytterligare ett skäl till att vilja behålla Hedi Bel Habib här. Jag utgår från kristen etik och vill att ni ska tro på möjligheten att Hedi Bel Habib kan botas! Ju mer han umgås med oss, ju större chans. Öppenhet vinner alltid mot slutenhet, då öppenheten är så attraktivare.

   Hedi Bel Habib hjärna är förgiftad av lögner och propaganda, våra är rena. Vill därför att vi kastar om begreppet hjärntvätt. Vi är alltså hjärntvättade, kultmarxistiska hjärnor är det inte, utan förgiftade och bör således tvättas, då ordet tvätt indikerar att något är smutsigt.

   Ska vi vinna denna kamp påste vi ha något att erbjuda våra motståndare att konvertera över till. När de väl vågar ta steget, ska vi möta dom med öppna armar. Det är så vi vinner – inte döma dom för tid och evighet!

   • Erik, jag kan iofs rent intellektuellt förstå vad du vill, dvs detta citat:

    “Ska vi vinna denna kamp påste vi ha något att erbjuda våra motståndare att konvertera över till. När de väl vågar ta steget, ska vi möta dom med öppna armar. Det är så vi vinner – inte döma dom för tid och evighet!”

    Tyvärr är denna peace, love and understanding-inställning inget som fungerar i praktiken. Hur tror du världen hade sett ut om de allierade följt ditt förslag under WW2??

    Tror du nazisterna hade lyssnat och låtit sig omvändas av ditt förslag??

    Tvärtom så insåg de allierade att de tyvärr måste bomba skiten ur den tyska befolkningen för att få dem att förstå hur djupt deras hjärntvätt satt, det är exakt likadant nu med dagens svenska socialister. De har en fascistoid syn på samhället som är fullt i klass med sina nationalsocialistiska förebilder.

    Först när fienden tvingats till kapitulation så påbörjas fredsförhandlingar, så har det alltid varit där den socialistiska fascismen lyckats hjärntvätta sin befolkning.

    Om socialismen är nationell eller som i dagens Sverige, ännu mer förljugen jämfört med sin nationalsocialistiska förlaga, gör absolut ingen skillnad i hur man bekämpar denna fascistiska rörelse och dess lärjungar. Det är som att röka ut skadedjur från sina gömslen.

    Jag glömmer aldrig Östersundsposten som i en nidbild av Jimmie Åkesson framställt honom som en kackerlacka vilken skulle rökas ut. Då gick det bra för den socialistiska pressen att säga precis vad jag nu säger om socialister, dvs vi måste röka ut dem.

    No more Mr Nice Guy!!!

 • Jan är en frisk fläkt som blottlägger skiten i statsledningen, men som ibland varvar upp till storm – och då får vi alla huka oss!

  – Ta ett glas ginjinha eller portvin, Jan, och försök att få stormen att mojna, för vi behöver dig lugn och klar i vår frihetskamp! 🙂

  Och ungefär som Erik uttrycket det, så kommer enkelriktade regeringslakejer förmodligen att ta sin Mats ur skolan, om de halsdarrigt vägrar att svara på kritik, eftersom människor då tappar intresset för deras icke-kommunikativa korvstoppnings-argumentation.

 • Jan, du har en poäng (om jag förstått dig rätt) att genom att välja stängt kommentarersfält, associeras han inte heller med all den negativ respons som annars följer, och säkerligen också för att kratta manechen för ett ev egen återtåg in på de besuttnats plats. Inte desto mindre vill jag ha kvar Hedi Bel Habib här. Det är en utmaning att bemöta hans artiklar och ger dessutom in inblick i kabalens innersta intellektuella elits skruvade tankegods och argumentation. Betänk att stark blir du av motstånd. Sedan finns beröringspunkter där vi är överens, som med alla människor. Omvänt finns det ingen människa med är över ens om i allt. Det är heller ikanske inte önskvärt. Jan, att tycka om någon, du inte är överens med, är en utmaning, eller hur? Eller borde vara det.

 • Joakim Brandberg har en hel del i sitt bagage från tidigare, men vilka av oss har inte det.

  Däremot har det kommit till min kännedom att han möjligen utnyttjat nepotism som medel för att få rättsärenden nedlagda i sin hemtrakt i Skaraborg.

  Vi får se om det går att gräva upp nåt som kan intressera NV:s läsekrets.

  • ‘min kännedom att han möjligen utnyttjat nepotism som medel för att få rättsärenden nedlagda i sin hemtrakt i Skaraborg’.

   Fram med skiten.

   Makthavare skall granskas, inte för att dom är människor som begår misstag, utan för att makthavare skall granskas. Under alla förehavande får vi dom makthavare vi förtjänar; vår enda möjlighet att bättra på urvalet ligger i granskningen.

   • Erik, jag vill skynda på men all denna research tar tid i anspråk och det är inte det enklaste att få människor vilka vet betydligt mer att träda fram, de är helt enkelt rädda.

    En rädsla som jag till 100% respekterar men som oxå sätter fingret på hur långt det gått med stigmatiseringen.

    Du och andra kanske nu förstår varför jag blir så upprörd över hur socialister alltid försöker hota med stigmatiseringsvapnet, 95 % av alla människor är rädda att bli uthängda av socialisterna.

    Näthatsgranskaren, mfl samt den nu släppta rapporten gör det ju inte enklare att få vanliga människor att tala ur skägget om vad de vet.

    https://www.yttrandefrihet.nu/regeringens-utredare-vill-begransa-yttrandefriheten/

 • Till dig,Jan!

  Redaktören och ägaren av Newsvoice, Torbjörn Sassersson, har gått väldigt långt för att verka för transparens, anser jag.

  Och jag tycker att det är bra att möjligheten finns för en artikelförfattare att välja att inte ha något öppet kommentarsfält. Det gör det attraktivare för dem som inte tycker sig kraft nog att försvara de synpunkter som ges i artikeln och öppnar på så sätt vägen för fler som vill skriva artiklar.

  Habib har tidigare visat att han har ordentligt med skinn på näsan och hans skäl till att ha valt att skriva artikeln med stängt kommentarsfält ser jag som ett taktisk drag. Och det talar sitt tydliga språk, eller hur…?!

 • Bra, Jan, att du ställer denna fråga på sin spets!

  Hedi Bel Habib är en i raden av regeringens så kallade sakkunniga.

  Vi har ju här på Newsvoice rikligt fått ta del av Hedi Bel Habibs virtuosa skicklighet när det gäller att jonglera med statistik – och det har kanske irriterat honom en smula att hans statistiska luftbyggen ofta blivit ifrågasatta här, så han har nyligen beslutat sig för att även här på Newsvoice istället megafonera ut sina budskap i en lika böne-utropande envägs-kommunikativ stil som regeringen och deras public service sedan rätt lång tid tillbaka har tagit för vana att göra.

 • Joakim Brandberg har en hel del i sitt bagage från tidigare, men vilka av oss har inte det.

  Däremot har det kommit till min kännedom att han möjligen utnyttjat nepotism som medel för att få rättsärenden nedlagda i sin hemtrakt i Skaraborg.

  Vi får se om det går att gräva upp nåt som kan intressera NV:s läsekrets.

  • ‘min kännedom att han möjligen utnyttjat nepotism som medel för att få rättsärenden nedlagda i sin hemtrakt i Skaraborg’.

   Fram med skiten.

   Makthavare skall granskas, inte för att dom är människor som begår misstag, utan för att makthavare skall granskas. Under alla förehavande får vi dom makthavare vi förtjänar; vår enda möjlighet att bättra på urvalet ligger i granskningen.

   • Erik, jag vill skynda på men all denna research tar tid i anspråk och det är inte det enklaste att få människor vilka vet betydligt mer att träda fram, de är helt enkelt rädda.

    En rädsla som jag till 100% respekterar men som oxå sätter fingret på hur långt det gått med stigmatiseringen.

    Du och andra kanske nu förstår varför jag blir så upprörd över hur socialister alltid försöker hota med stigmatiseringsvapnet, 95 % av alla människor är rädda att bli uthängda av socialisterna.

    Näthatsgranskaren, mfl samt den nu släppta rapporten gör det ju inte enklare att få vanliga människor att tala ur skägget om vad de vet.

    https://www.yttrandefrihet.nu/regeringens-utredare-vill-begransa-yttrandefriheten/

 • Bra, Jan, att du ställer denna fråga på sin spets!

  Hedi Bel Habib är en i raden av regeringens så kallade sakkunniga.

  Vi har ju här på Newsvoice rikligt fått ta del av Hedi Bel Habibs virtuosa skicklighet när det gäller att jonglera med statistik – och det har kanske irriterat honom en smula att hans statistiska luftbyggen ofta blivit ifrågasatta här, så han har nyligen beslutat sig för att även här på Newsvoice istället megafonera ut sina budskap i en lika böne-utropande envägs-kommunikativ stil som regeringen och deras public service sedan rätt lång tid tillbaka har tagit för vana att göra.

 • Med en vaccinationsagenda på gång så verkar Brandberg ha utmärkta kvalifikationer för svenskt vidkommande. https://newsvoice.se/2020/09/gates-globalist-vaccine-agenda-a-win-win-for-pharma-and-mandatory-vaccination/ Med jobb inom kriminalvården som plit 1992-1993 och senare som notarie och med domarutbildning i bagaget så blir han ett bra verktyg inom området för tvångsvaccinationer. Vi får väl önska honom lycka till då med detta tillfälliga hugg.

 • Med en vaccinationsagenda på gång så verkar Brandberg ha utmärkta kvalifikationer för svenskt vidkommande. https://newsvoice.se/2020/09/gates-globalist-vaccine-agenda-a-win-win-for-pharma-and-mandatory-vaccination/ Med jobb inom kriminalvården som plit 1992-1993 och senare som notarie och med domarutbildning i bagaget så blir han ett bra verktyg inom området för tvångsvaccinationer. Vi får väl önska honom lycka till då med detta tillfälliga hugg.

 • Om nu alla enligt devis är så jämlika bör ju ett slumpvalssystem gälla, enär t.ex. en uteliggare i Tantolunden har samma jämlika värde som någon annan?

  • Precis. Ett helt jämlikhet samhälle förutsätter samtidigt också ett helt oförutsägbart samhälle. Alltså: ska jämlikhet råda skall slumpen råda som utvalsmodell. Ty endast då kan den tå du ena dagen trampar på ha förbindelse med den röv du nästa dag måste skicka. Då håller man sig nog i skiner.

 • En fråga till Jan Norberg:
  Enligt vad jag vet har regeringen inte rekryterat klart någon generaldirektör för Läkemedelsverket. Den nuvarande innehavaren av tjänsten är bara en vikarierande generaldirektör i väntan på rekrytering som pågår.
  Här är pressmeddelandet:

  Vikarierande generaldirektör för Läkemedelsverket utsedd
  Publicerad 24 september 2020
  Den 30 september löper förordnandet ut för Läkemedelsverket generaldirektör Catarina Andersson Forsman. Regeringen förordnar Joakim Brandberg som vikarierande generaldirektör och chef för Läkemedelsverket från och med den 1 oktober 2020.
  Regeringen förordnar Joakim Brandberg som vikarierande myndighetschef till dess att en ny myndighetschef tillträder sin befattning. Joakim Brandberg arbetar idag som chefsjurist vid Läkemedelsverket.
  https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/vikarierande-generaldirektor-for-lakemedelsverket-utsedd/

  Mot denna bakgrund tycker jag att man ska invänta rekryteringsprocessen om kritiken ska ha någon mening.

  • Orsaken att Hedi Bel Habib väljer bort möjligheten att inte kommentera han smått överdrivna agitoriska artiklel om LAS, är som Öystin Rönne påpekar i på sin YouTube kanal ett sätt att för regeringen att vända bort blicken och debatten från regeringens totala misslyckade samhällsbygge samt för att samla och sluta leden internt. LAS är en icke fråga. För det första förvärvsarbetar förnärvarande endast 40 procent av hela befolkningen samt att man hur lätt som helst kringgår LAS genom att gå via bemanningsföretag.

 • Om nu alla enligt devis är så jämlika bör ju ett slumpvalssystem gälla, enär t.ex. en uteliggare i Tantolunden har samma jämlika värde som någon annan?

  • Precis. Ett helt jämlikhet samhälle förutsätter samtidigt också ett helt oförutsägbart samhälle. Alltså: ska jämlikhet råda skall slumpen råda som utvalsmodell. Ty endast då kan den tå du ena dagen trampar på ha förbindelse med den röv du nästa dag måste skicka. Då håller man sig nog i skiner.

 • En fråga till Jan Norberg:
  Enligt vad jag vet har regeringen inte rekryterat klart någon generaldirektör för Läkemedelsverket. Den nuvarande innehavaren av tjänsten är bara en vikarierande generaldirektör i väntan på rekrytering som pågår.
  Här är pressmeddelandet:

  Vikarierande generaldirektör för Läkemedelsverket utsedd
  Publicerad 24 september 2020
  Den 30 september löper förordnandet ut för Läkemedelsverket generaldirektör Catarina Andersson Forsman. Regeringen förordnar Joakim Brandberg som vikarierande generaldirektör och chef för Läkemedelsverket från och med den 1 oktober 2020.
  Regeringen förordnar Joakim Brandberg som vikarierande myndighetschef till dess att en ny myndighetschef tillträder sin befattning. Joakim Brandberg arbetar idag som chefsjurist vid Läkemedelsverket.
  https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/vikarierande-generaldirektor-for-lakemedelsverket-utsedd/

  Mot denna bakgrund tycker jag att man ska invänta rekryteringsprocessen om kritiken ska ha någon mening.

  • Orsaken att Hedi Bel Habib väljer bort möjligheten att inte kommentera han smått överdrivna agitoriska artiklel om LAS, är som Öystin Rönne påpekar i på sin YouTube kanal ett sätt att för regeringen att vända bort blicken och debatten från regeringens totala misslyckade samhällsbygge samt för att samla och sluta leden internt. LAS är en icke fråga. För det första förvärvsarbetar förnärvarande endast 40 procent av hela befolkningen samt att man hur lätt som helst kringgår LAS genom att gå via bemanningsföretag.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *