Läkemedelsverkets nya GD – Hemligstämplad rekrytering ett brott mot offentlighetsprincipen? – Del 1

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 7 september 2020
- Jan Norberg
Läkemedelsverket,huvudkontor. Licens: CC BY-SA 3.0, Wikimedia

GRANSKNING. NewsVoice har valt att följa en typisk utnämning inom myndighetsvärlden. Som exempel tar vi Regeringens rekrytering av en ny generaldirektör till Läkemedelsverket. Kan mest meriterade person verkligen få jobbet?

Text: Jan Norberg, uppdaterad kl 11:59, 7 sep 2020

Artikelserien: Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Intervju med Norberg | Del 5

Svenska politiker kritiserar återkommande länder som exempelvis Ungern och Polen med argumentet att dessa regeringar missbrukar sin utnämningsmakt inom tex domstolsväsendet, men är Sverige ett föregångsland?

I dagarna går ansökningstiden ut för de vill söka jobbet som generaldirektör (GD) på svenska Läkemedelsverket, men är det någon idé att söka denna tjänst? Är tjänsten i själva verket redan tillsatt och på andra meriter än de vilka framhålls som önskvärda?

Se utlysning (kopia AF:s ansökan, sparad på Archive.is)

Regeringen avslutar sin annons med texten:

“Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.”

Efter att vi har läst igenom de krav som ställs på sökande blir frågan varför det inte ställs högre krav på bevisad kompetens för verksamhetens huvudsakliga kompetensområde? De enda krav som ens kommer i närheten av sakkunskap inom området är följande:

”Erfarenhet av att arbeta med och kunskap om hälso- och sjukvårdsfrågor och läkemedelsfrågor.”

Det förefaller inte vara av särskilt stor vikt att kunna mycket om hälso- och sjukvårdsfrågor samt läkemedel. Varför det? Med denna mycket generella kravställning borde rimligen väldigt många kunna söka denna tjänst som GD för Läkemedelsverket.

Varför ställs till exempel inga mer specificerade utbildningskrav? Menar därmed Regeringen att en undersköterska med gedigen ”erfarenhet” kan söka jobbet?


NewsVoice kan förstå att Regeringen vill att så många som möjligt skall kunna söka detta jobb, men om ”erfarenhet” av arbete med hälso-, sjukvård och läkemedelsfrågor är det enda kravet så borde nästan alla från hälso- och sjukvårdssektorn kunna söka detta jobb.


När Regeringen motiverar sitt val brukar formuleringen alltid innehålla nåt i stil med ”vid en samlad bedömning har Regeringen bedömt NN som den mest meriterade för tjänsten”.

NewsVoice har följt Regeringens tillämpade utnämningsmakt under en tid och kunnat dra slutsatsen att de mer formella kompetens- och erfarenhetskraven medvetet lämnas helt öppna så att Regeringens egna mycket subjektiva och starkt politiserade bedömningar inte ska kunna kritiseras efter tillsättningen.

Hemligstämplad rekrytering – Ett brott mot offentlighetsprincipen

För att vara helt säkra på att undgå kritik har Regeringen medvetet och utan någon som helst lagrumshänvisning valt att bryta mot offentlighetsprincipen genom att hemligstämpla hela rekryteringsförfarandet och dessutom sekretessbelägga vilka som sökt jobbet. Detta gör att skönsmässiga och helt godtyckliga utnämningar kan ske utan att allmänheten har så mycket som en chans att granska Regeringens arbete.

I de utnämningar vi hittills har granskat har regeringen medvetet och överlagt brutit mot den grundlag som riksdagen beslöt redan 1974, 12:e kapitlet 5:e §.

Särskilda bestämmelser om statligt anställda

  • Arbetstagare vid förvaltningsmyndigheter som lyder under regeringen anställs av regeringen eller av den myndighet som regeringen bestämmer.
  • Vid beslut om statliga anställningar ska avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Lag (2010:1408).

Hur kan allmänheten få insyn i Regeringens hemligstämplade rekrytering?

Att få Regeringens rekryteringsförfarande, dvs utnämningsmakten, prövad är i praktiken helt omöjlig. Statens Överklagandenämnd är ju en skapelse där Regeringen själv tillsätter ledamöterna, information från Kammarkollegiet som i praktiken handlägger detta på Regeringens uppdrag.

”Kammarkollegiet utför administrativa och handläggande uppgifter åt Statens överklagandenämnd. Nämnden består av minst sju ledamöter som regeringen tillsätter på tre år.”

Kammarkollegiet: Statens överklagandenämnd

Är regeringens utnämningsmakt demokratisk eller leder den till godtyckliga utnämningar inom domstolsväsendet och myndighetsvärlden? Allmänhetens möjligheter att kunna granska dessa tillsättningsprocesser är alltså begränsad, vilket indikerar att det finns en djup stat. NewsVoice följer denna utnämning den närmaste tiden och återrapportera vad vi kunnat få fram.

Text: NewsVoice


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Ska bli mycket intressant att följa. Mina tankar går till en viss person som använt sig av titeln i ett antal månader. Är detta ett spel för gallerierna på en personlig eller offentlig nivå tro?

  • För din och andras info så pågår just nu en viss “dialog” med Regeringsföreträdare och såklart har de nu efter min första begäran blivit frustrerade då deras referens till sekretess inte accepteras.

   När jag väl har samlat denna konversation och sammanställt den så återkommer jag med en helt transparent redovisning.

   Självklart har Regeringen redan utsett vilken som skall få jobbet som ny GD vid Läkemedelsverket, men nu skall vi för NV:s räkning försöka skapa massmedialt tryck genom att hela tiden ligga på hos ansvarigt Statsråd och hennes hejdukar.

   BTW Pia, du tycks tro dig ha namnet på den redan utsedde, är det något du kan dela med dig av till oss andra. Det skulle ju vara skoj om du faktiskt har rätt.

 • Ska bli mycket intressant att följa. Mina tankar går till en viss person som använt sig av titeln i ett antal månader. Är detta ett spel för gallerierna på en personlig eller offentlig nivå tro?

  • För din och andras info så pågår just nu en viss “dialog” med Regeringsföreträdare och såklart har de nu efter min första begäran blivit frustrerade då deras referens till sekretess inte accepteras.

   När jag väl har samlat denna konversation och sammanställt den så återkommer jag med en helt transparent redovisning.

   Självklart har Regeringen redan utsett vilken som skall få jobbet som ny GD vid Läkemedelsverket, men nu skall vi för NV:s räkning försöka skapa massmedialt tryck genom att hela tiden ligga på hos ansvarigt Statsråd och hennes hejdukar.

   BTW Pia, du tycks tro dig ha namnet på den redan utsedde, är det något du kan dela med dig av till oss andra. Det skulle ju vara skoj om du faktiskt har rätt.

 • Går en ny serie från Vaccines Revealed nu (som man kan se gratis om man registrerar sig). Mycket intressanta intervjuer med RF Kenndy Jr. En länk till den andra intervjun med honom här! https://youtu.be/wQ-6GgJiuvA
  Rekommenderar den verkligen till de som är intresserade av vaccinfrågan.

 • Går en ny serie från Vaccines Revealed nu (som man kan se gratis om man registrerar sig). Mycket intressanta intervjuer med RF Kenndy Jr. En länk till den andra intervjun med honom här! https://youtu.be/wQ-6GgJiuvA
  Rekommenderar den verkligen till de som är intresserade av vaccinfrågan.

 • En Kinakännare som troligen är socialist Godfree Roberts säger sig rösta på Donald Trump därför att demokraterna i motsats till Trump är mer för krig, kärnvapenkrig.
  Och Roberts som verkar ha varit ögonläkare(?) och är stationerad i Thailand, berättar en hel del om Kina, tex att dom utser ledningen genom en hård gallring av meritokratisk karaktär.
  Roberts jämför med den hårda gallringen vid tillsättning av amerikanska amiraler.
  Financial Times har delvis berömt det systemet. Dom citerar Kinas rubrik, talent at the top, democracy at the bottom and experimenting in between eller nåt liknande.
  En aspekt som tagits upp är att eliten inte behöver ägna energi åt att samla röster under olika opinionsvindar utan ist kan ägna sig åt förkovran och att bli bättre på det dom gör.
  De politiska partierna kan inte tävla om makten utan är rådgivande.
  Men råden och förslagen tas emot med intresse.
  Systemet använder utprovning i mindre skala följd av utvärdering för alla reformer och ibland förkastas testernas utfall och man får tänka om.
  Det känns som att vi i väst måste vara enormt handikappade av att vi inte har meritokrati utan ett kollektiv av strömlinjeformade lågutbildade opportunister som våra företrädare. Men även detta med att man med vetenskaplig metod provar ut saker och utvärderar dom objektivt tror jag blir mer framgångsrikt om dom i toppen är dom bäst lämpade så även där är vi handikappade. Även om vi också testar lite så är det nog mer i form av utredningar men inte så mkt verifierbarhet.
  Våra medelmåttor vill nog inte bli utvärderade.
  Jan Norberg tog tidigare upp detta med avsaknad av ordentlig utvärdering av utbildningsområdet här.

  Vi bör inte bli förvånade om kräftgången fortsätter i väst med avsaknad av meritokrati.
  Oavsett vilka antipatier ni har mot Kina så är frågan om meritokrati av generellt intresse.
  Och jag varnar alla för att tro på västs påståenden om massdöd i Kina pga ledningen. Om det vore sant skulle inte väst behöva finansiera författare som sprider grova lögner tex genom att förvanska ordet företag till ordet människor så att en rationalisering av företag under Mao till halva antalet förvanskades till att Mao försvarade att man ville halvera befolkningen!
  Jag har aldrig haft nån sympati för kommunismen men det nuvarande Kinesiska systemet bör bedömas efter sina nuvarande meriter inte efter unken västpropaganda om det förflutna.
  Vi måste inte göra precis likadant men vi har nog mycket att lära.
  Hur ska vi kunna hänga med om vi har medelmåttor vid rodret?

 • En Kinakännare som troligen är socialist Godfree Roberts säger sig rösta på Donald Trump därför att demokraterna i motsats till Trump är mer för krig, kärnvapenkrig.
  Och Roberts som verkar ha varit ögonläkare(?) och är stationerad i Thailand, berättar en hel del om Kina, tex att dom utser ledningen genom en hård gallring av meritokratisk karaktär.
  Roberts jämför med den hårda gallringen vid tillsättning av amerikanska amiraler.
  Financial Times har delvis berömt det systemet. Dom citerar Kinas rubrik, talent at the top, democracy at the bottom and experimenting in between eller nåt liknande.
  En aspekt som tagits upp är att eliten inte behöver ägna energi åt att samla röster under olika opinionsvindar utan ist kan ägna sig åt förkovran och att bli bättre på det dom gör.
  De politiska partierna kan inte tävla om makten utan är rådgivande.
  Men råden och förslagen tas emot med intresse.
  Systemet använder utprovning i mindre skala följd av utvärdering för alla reformer och ibland förkastas testernas utfall och man får tänka om.
  Det känns som att vi i väst måste vara enormt handikappade av att vi inte har meritokrati utan ett kollektiv av strömlinjeformade lågutbildade opportunister som våra företrädare. Men även detta med att man med vetenskaplig metod provar ut saker och utvärderar dom objektivt tror jag blir mer framgångsrikt om dom i toppen är dom bäst lämpade så även där är vi handikappade. Även om vi också testar lite så är det nog mer i form av utredningar men inte så mkt verifierbarhet.
  Våra medelmåttor vill nog inte bli utvärderade.
  Jan Norberg tog tidigare upp detta med avsaknad av ordentlig utvärdering av utbildningsområdet här.

  Vi bör inte bli förvånade om kräftgången fortsätter i väst med avsaknad av meritokrati.
  Oavsett vilka antipatier ni har mot Kina så är frågan om meritokrati av generellt intresse.
  Och jag varnar alla för att tro på västs påståenden om massdöd i Kina pga ledningen. Om det vore sant skulle inte väst behöva finansiera författare som sprider grova lögner tex genom att förvanska ordet företag till ordet människor så att en rationalisering av företag under Mao till halva antalet förvanskades till att Mao försvarade att man ville halvera befolkningen!
  Jag har aldrig haft nån sympati för kommunismen men det nuvarande Kinesiska systemet bör bedömas efter sina nuvarande meriter inte efter unken västpropaganda om det förflutna.
  Vi måste inte göra precis likadant men vi har nog mycket att lära.
  Hur ska vi kunna hänga med om vi har medelmåttor vid rodret?

 • Tack för detta bra initiativ !
  Jag har fått känna på att myndigheterna och rättsliga instanser tar sina beslut så att det hela tiden skyddar dem och deras illdåd. Det mesta består i att inte göra något.

  Det är inte bara korruption, det är rena lögner !

  Jag för min del anser att det är ett skådespeleri som de visar upp för oss.
  Skulle vara fint om det fanns visselblåsare i maktens korridorer som kunde avslöja deras hemliga möten när de riggat upp den här agendan.

  I varje parti finns det representanter för djupa staten som håller sina underhuggare sysselsatta och okunniga.
  Och att just peka ut vänstern som syndabocken är ju för att de flesta människor vill leva i ett demokratiskt samhälle där alla har det bra.

  Så har de tagit hit människor från de främmande kulturerna där de skapat oro och krig. Och som sedan ska räddas hit.
  Människor är rädda för det som är främmande och naturligtvis ser vi att resurserna inte räcker till.

  Och detta är uträknat för att driva oss till att rösta på SD

  SD är inget parti för mig. De vill ösa in mer pengar i sjukvården i stället för att förändra den till att bota oss.
  De har också givit mig fel svar om Chemtrails och HAARP.
  Hej Maj i och med att det inte finns några vetenskapliga belägg för att chemtrails existerar har vi inte presenterat någon politik på området. Önskar dig en trevlig dag!

  Nej, jag tror djupa staten är mycket involverad i SD och hur blir det då om de får makten i nästa val ?

  De röstande måste få kontroll över de styrande. Det måste införas en författningsdomstol som ställer dessa förrädare till svars.

 • Dessa frågor är ytterst viktiga för att kunna driva fram ett land med så många sakkunniga i respektive området så möjligt, om inte i allt, att redan nu i våran regering påstå sig saker och ting som ex. ekonomi, budgetar, pandemin mm som det låter som” att dem prata i natt mössan”. Jag erkänner att jag är inte insatt i alla ämnen men jag glädje av dem som tar sin tid och luskar fram “sanningar” i våran korrupta systemet som polariseras mer och mer mot en diktatur, eftersom dem bryter ned “ryggraden” på dem demokratiska grund och inte vi som medborgare kan vara med. Dessa “politiker” glömmer fort, vilka var som valde dem?
  Det land jag kom ifrån, Spanien, kunde jag verkligen ser och uppleva “diktaturens grepp” om folket som var underkuvas till en man som allierades med Hitlers lakejer, Mussolinis och flera om inte talar om Sverige passiva drag i spelet men man måste tar lärdom av det förgångna,”Aldrig mer”… men det smyger sig på sakta men säkert med sina “sjuka ideologier” som är viktigare och som gå före kunskap och kunskap det är makt! Genom att belysa detta hoppas jag att vi få och vill verkligen att vi är vakna och låt oss inte vagga i ro och sömn som dessa politiker lova, som alltid se dem till att sitt bo kommer först, bara vi är med och betala deras osanna verkligheter. Låt aldrig någon i okunnigheten namn tar över ett ledningsposition i statens regi under en livssyn på “politiska ideolog” som går före kunskap och förnuftet. Egentligen dem bästa “hjärnor” skulle jobba för staten ,som tyvärr, betala alldeles för dåligt för dessa skulle trivas i samt bli tvungna och följa en politisk ide? tyvärr dessa går åt av det fria konkurrerande etablissemang som lär och kan lura skjortan av staten på pengar och andra klassificerade hemligheter eftersom dessa kan sitt och inte någon som sitter på ideologi som dessa fick bekräftat sin välsignelsen av “mörka maktens korridorerna” efter gymnasiet studier som är lätt att modellerar under sin “mästarens hand”.

 • Tack för detta bra initiativ !
  Jag har fått känna på att myndigheterna och rättsliga instanser tar sina beslut så att det hela tiden skyddar dem och deras illdåd. Det mesta består i att inte göra något.

  Det är inte bara korruption, det är rena lögner !

  Jag för min del anser att det är ett skådespeleri som de visar upp för oss.
  Skulle vara fint om det fanns visselblåsare i maktens korridorer som kunde avslöja deras hemliga möten när de riggat upp den här agendan.

  I varje parti finns det representanter för djupa staten som håller sina underhuggare sysselsatta och okunniga.
  Och att just peka ut vänstern som syndabocken är ju för att de flesta människor vill leva i ett demokratiskt samhälle där alla har det bra.

  Så har de tagit hit människor från de främmande kulturerna där de skapat oro och krig. Och som sedan ska räddas hit.
  Människor är rädda för det som är främmande och naturligtvis ser vi att resurserna inte räcker till.

  Och detta är uträknat för att driva oss till att rösta på SD

  SD är inget parti för mig. De vill ösa in mer pengar i sjukvården i stället för att förändra den till att bota oss.
  De har också givit mig fel svar om Chemtrails och HAARP.
  Hej Maj i och med att det inte finns några vetenskapliga belägg för att chemtrails existerar har vi inte presenterat någon politik på området. Önskar dig en trevlig dag!

  Nej, jag tror djupa staten är mycket involverad i SD och hur blir det då om de får makten i nästa val ?

  De röstande måste få kontroll över de styrande. Det måste införas en författningsdomstol som ställer dessa förrädare till svars.

 • Bra att frågan väcks om den svenska verkliga makten, dvs vad man kalla för den djupa staten. Det är ju ganska fantastiskt att vi får mer information om förhållandena i USA ang pyramidens topp, än vad vi vet om hur det ser ut i vårt egna land. Självklart är den yttersta toppen densamma, men vilka är banden? Här skulle faktiskt en bok ( I stil med Nordangårds en “Klimatsmart historia” ) om dessa förhållanden , som klart visar inflytandet av de svenska oligarkerna : Wallenberg och Bonniers., vara av mycket stor betydelse
  Kanske finns det redan en sådan avhandling, den senaste bättre var CH Hermanssons bok om hur några familjer styr och ställer med det mesta, men den borde uppdateras.

 • Dessa frågor är ytterst viktiga för att kunna driva fram ett land med så många sakkunniga i respektive området så möjligt, om inte i allt, att redan nu i våran regering påstå sig saker och ting som ex. ekonomi, budgetar, pandemin mm som det låter som” att dem prata i natt mössan”. Jag erkänner att jag är inte insatt i alla ämnen men jag glädje av dem som tar sin tid och luskar fram “sanningar” i våran korrupta systemet som polariseras mer och mer mot en diktatur, eftersom dem bryter ned “ryggraden” på dem demokratiska grund och inte vi som medborgare kan vara med. Dessa “politiker” glömmer fort, vilka var som valde dem?
  Det land jag kom ifrån, Spanien, kunde jag verkligen ser och uppleva “diktaturens grepp” om folket som var underkuvas till en man som allierades med Hitlers lakejer, Mussolinis och flera om inte talar om Sverige passiva drag i spelet men man måste tar lärdom av det förgångna,”Aldrig mer”… men det smyger sig på sakta men säkert med sina “sjuka ideologier” som är viktigare och som gå före kunskap och kunskap det är makt! Genom att belysa detta hoppas jag att vi få och vill verkligen att vi är vakna och låt oss inte vagga i ro och sömn som dessa politiker lova, som alltid se dem till att sitt bo kommer först, bara vi är med och betala deras osanna verkligheter. Låt aldrig någon i okunnigheten namn tar över ett ledningsposition i statens regi under en livssyn på “politiska ideolog” som går före kunskap och förnuftet. Egentligen dem bästa “hjärnor” skulle jobba för staten ,som tyvärr, betala alldeles för dåligt för dessa skulle trivas i samt bli tvungna och följa en politisk ide? tyvärr dessa går åt av det fria konkurrerande etablissemang som lär och kan lura skjortan av staten på pengar och andra klassificerade hemligheter eftersom dessa kan sitt och inte någon som sitter på ideologi som dessa fick bekräftat sin välsignelsen av “mörka maktens korridorerna” efter gymnasiet studier som är lätt att modellerar under sin “mästarens hand”.

 • Förstår inte yvandet och gnällandet över socialisterna och deras sabotage mot svenska folket.
  Det är ju Kristersson och Norle’n som står för den verkliga ”KORRUPTIONEN” så länge de inte vågar avsätta Löfvensocialisterna?
  Det förstår svenska folket men tydligen inte deras så kallade ”ombud”.
  Folket har ju blivit maktlöst under socialismen.

 • Bra att frågan väcks om den svenska verkliga makten, dvs vad man kalla för den djupa staten. Det är ju ganska fantastiskt att vi får mer information om förhållandena i USA ang pyramidens topp, än vad vi vet om hur det ser ut i vårt egna land. Självklart är den yttersta toppen densamma, men vilka är banden? Här skulle faktiskt en bok ( I stil med Nordangårds en “Klimatsmart historia” ) om dessa förhållanden , som klart visar inflytandet av de svenska oligarkerna : Wallenberg och Bonniers., vara av mycket stor betydelse
  Kanske finns det redan en sådan avhandling, den senaste bättre var CH Hermanssons bok om hur några familjer styr och ställer med det mesta, men den borde uppdateras.

 • Förstår inte yvandet och gnällandet över socialisterna och deras sabotage mot svenska folket.
  Det är ju Kristersson och Norle’n som står för den verkliga “KORRUPTIONEN” så länge de inte vågar avsätta Löfvensocialisterna?
  Det förstår svenska folket men tydligen inte deras så kallade “ombud”.
  Folket har ju blivit maktlöst under socialismen.

 • Den enda kompetens som krävs inom dessa 200 myndigheter är troligen och till övervägande del att personen är en Trogen Socialdemokrat. Håll dig i ledet, Stick inte ut. Skapa inte problem.
  Bråka inte. Ta emot dina mutor från läkemedelstillverkarna och var tyst. Håll media på gott humör,
  så sitt still i båten. Håll utkik efter avvikare med en egen åsikt. m.m.

  Se på Ylva Johansson. Hon klarade ju inte en enda fråga inför sitt tillträdande inför EU kommissionen.
  Men hon fick jobbet i alla fall. Kompetens, relaterad kunskap, tänka själv, m.m. Det är irrelevant.

 • Jag skulle vilja veta varför Trump skulle vara motståndare till djupa staten HÄR?
  Jag tror inte att någondera sidan i Usa har för avsikt att ‘befria oss’ från det som dom båda har förorsakat oss.

  Enligt americans4innovation, IT-entreprenörer som är anhängare till Trump i Usa, är deras shadow government kontrollerad av bla 500 advokater inom ngt som förkortas S E S och som i videon nämns vara kopplat till brittiska imperiet.
  https://www.youtube.com/watch?v=mZKTWjORitI&feature=youtu.be
  Därunder finns även länkar tex
  https://aim4truth.org/2018/01/03/deep-state-shadow-government-revealed-senior-executive-service/
  De associerade uppdragen lär vara de högst avlönade federala anställningarna

  • Peter, du må vara en smula förvirrad och överfixerad vid alla dina olika konspirationsteorier, men här är du en av mina inspirationskällor.

   Det var bla efter det att du tidigare länkat till den första av dina länkar här ovan som jag själv efter en del sökande hittade din andra länk, och den var klockren Peter.

   Jag börjar nu förstå den praktiska innebörden av hur The Deep State utgör en varböld i USA:s förvaltning. Något som ledde mig till insikten om att det nog fungerar på ett liknande sätt i Sverige.

   Det är först när vi från allmänhetens sida inser och förstår och hur det rent praktiskt går till när Regeringens mycket illa luktande korruption brer ut sig som vi möjligen kan göra något åt problemet.

   Det skall bli mycket spännande att kunna redogöra för ett verkligt fall, läs GD för Läkemedelsverket.

   Bäva månde Regeringen!!

 • Bra artikel som bekräftar hur odemokratiskt Sverige blivit. Inte undra på att det ser ut som det gör i landet. Deep state indeed!! Vill veta mer ..mycket mer!

 • Den enda kompetens som krävs inom dessa 200 myndigheter är troligen och till övervägande del att personen är en Trogen Socialdemokrat. Håll dig i ledet, Stick inte ut. Skapa inte problem.
  Bråka inte. Ta emot dina mutor från läkemedelstillverkarna och var tyst. Håll media på gott humör,
  så sitt still i båten. Håll utkik efter avvikare med en egen åsikt. m.m.

  Se på Ylva Johansson. Hon klarade ju inte en enda fråga inför sitt tillträdande inför EU kommissionen.
  Men hon fick jobbet i alla fall. Kompetens, relaterad kunskap, tänka själv, m.m. Det är irrelevant.

 • Med tanke på våra 349 riksdagsledamöters brister i både i utbildning och yrkeserfarenhet, är det inte så konstigt att kraven är tunna. Regeringens ministrar kan hoppa lite hit och dit beträffande ansvarsområde, där kurser på Bommersvik slår ut det mesta. En högskoleminister behöver inte ha studerat en dag på universitet/högskola. Vi pensionärer jobbade under många år inom våra gebit, innan vi öppnade munnen.
  Minns hur adrenalinet flödade på min bror (långtradarchaufför/bilmekaniker) och min syster (förskollärare), när Ylva Johansson under sin tid som arbetsmarknadsminister kläckte ur sig att nyanlända kunde ta enkla jobb som bilmekaniker och inom förskolan. Motivering till det sistnämnda var att somaliska kvinnor hade erfarenhet av många barn..
  Vad denna dam nu kläcker ur sig i EU, orkar jag inte lyssna på, efter hennes solidariska flyktingpolitik.

 • # “Allmänhetens möjligheter att kunna granska dessa tillsättningsprocesser är alltså begränsad, vilket indikerar att det finns en djup stat”, står det i artikelns slutkläm.
  Naturligtvis finns det en (svensk) djup stat, som tillika samarbetar med den Internationella Djupa Staten”. Denna verkar nu stå inför sin värsta utmaning och under hot mot sin fortsatta existens, om den inte lyckas med att beröva president Donald Trump en andra presidentperiod. Trump tycks nu efter fyra års ständig obstruktion från Demokratiska Partiets sida, ha skaffat sig en möjlighet, att med lagliga medel “dränera sumpträcket i D.C.”, från sina kriminella och odemokratiska aktiviteter.
  Den av Carl Norberg så vältaligt och ofta uttalade svenska korruptionen, välkänd under benämningen “Stockholms Byråkrati”, alltsedan Axel Oxenstiernas/Ostindiska Kompaniets dagar, är en gammal och betydande del, i kraft av den svenska telekomindustrins och kraftförsörjningsindustrins dominanta roll överallt på klotet. Svenska statens centrala nervsystem och underrättelsetjänstens livlina, inget mindre! Norberg hävdar att vår egen bild av oss själva, som den humanistiska stormakten inte längre delas av många andra länder, utan fastmer som avlyssnings-centret par excellence, och under inflytande av vackra ord om neutralitet, har skaffat sig fördelar.
  Läkemedelsverkets nye chef, betraktat ljuset av den aktuella Covid 19 Plandemin, måste tillmätas stor vikt, inses lätt. En politisk tillsättning lär vara oundvikligt, då frågan om ett Corona-vaccins godkännande och försäljning står för dörren. Att då ha tillgång till Ericssons beprövade teknologi är värt stora pengar …

 • Magnus, var lugn för att vi kommer att följa upp detta!!

  Det finns hur många goda skäl som helst att allmänheten får en bättre bild av hur korrupt vår regering är när de skapar förutsättningarna för den svenska Deep State.

  Vi återkommer, var lugna för det.

 • Jag skulle vilja veta varför Trump skulle vara motståndare till djupa staten HÄR?
  Jag tror inte att någondera sidan i Usa har för avsikt att ‘befria oss’ från det som dom båda har förorsakat oss.

  Enligt americans4innovation, IT-entreprenörer som är anhängare till Trump i Usa, är deras shadow government kontrollerad av bla 500 advokater inom ngt som förkortas S E S och som i videon nämns vara kopplat till brittiska imperiet.
  https://www.youtube.com/watch?v=mZKTWjORitI&feature=youtu.be
  Därunder finns även länkar tex
  https://aim4truth.org/2018/01/03/deep-state-shadow-government-revealed-senior-executive-service/
  De associerade uppdragen lär vara de högst avlönade federala anställningarna

  • Peter, du må vara en smula förvirrad och överfixerad vid alla dina olika konspirationsteorier, men här är du en av mina inspirationskällor.

   Det var bla efter det att du tidigare länkat till den första av dina länkar här ovan som jag själv efter en del sökande hittade din andra länk, och den var klockren Peter.

   Jag börjar nu förstå den praktiska innebörden av hur The Deep State utgör en varböld i USA:s förvaltning. Något som ledde mig till insikten om att det nog fungerar på ett liknande sätt i Sverige.

   Det är först när vi från allmänhetens sida inser och förstår och hur det rent praktiskt går till när Regeringens mycket illa luktande korruption brer ut sig som vi möjligen kan göra något åt problemet.

   Det skall bli mycket spännande att kunna redogöra för ett verkligt fall, läs GD för Läkemedelsverket.

   Bäva månde Regeringen!!

 • Bra artikel som bekräftar hur odemokratiskt Sverige blivit. Inte undra på att det ser ut som det gör i landet. Deep state indeed!! Vill veta mer ..mycket mer!

 • Instämmer i att detta är en bra och viktig text, underbyggd av ett faktagrävande som alltid är viktigt för att underbygga en annars svepande kritik. Det skulle vara tacknämligt om detta kompletterades med namn och uppgifter om ledamöterna i Överklagandenämnden, beskrivning av utfall och ärenden denna nämnd prövat, samt ett par bestickande utnämningar av myndighetschefer, som ger syn för sägen. Har ni tiden som behövs? Jag är övertygad om att svaren skulle bekräfta tesen, med hull och hår.

 • Med tanke på våra 349 riksdagsledamöters brister i både i utbildning och yrkeserfarenhet, är det inte så konstigt att kraven är tunna. Regeringens ministrar kan hoppa lite hit och dit beträffande ansvarsområde, där kurser på Bommersvik slår ut det mesta. En högskoleminister behöver inte ha studerat en dag på universitet/högskola. Vi pensionärer jobbade under många år inom våra gebit, innan vi öppnade munnen.
  Minns hur adrenalinet flödade på min bror (långtradarchaufför/bilmekaniker) och min syster (förskollärare), när Ylva Johansson under sin tid som arbetsmarknadsminister kläckte ur sig att nyanlända kunde ta enkla jobb som bilmekaniker och inom förskolan. Motivering till det sistnämnda var att somaliska kvinnor hade erfarenhet av många barn..
  Vad denna dam nu kläcker ur sig i EU, orkar jag inte lyssna på, efter hennes solidariska flyktingpolitik.

 • # “Allmänhetens möjligheter att kunna granska dessa tillsättningsprocesser är alltså begränsad, vilket indikerar att det finns en djup stat”, står det i artikelns slutkläm.
  Naturligtvis finns det en (svensk) djup stat, som tillika samarbetar med den Internationella Djupa Staten”. Denna verkar nu stå inför sin värsta utmaning och under hot mot sin fortsatta existens, om den inte lyckas med att beröva president Donald Trump en andra presidentperiod. Trump tycks nu efter fyra års ständig obstruktion från Demokratiska Partiets sida, ha skaffat sig en möjlighet, att med lagliga medel “dränera sumpträcket i D.C.”, från sina kriminella och odemokratiska aktiviteter.
  Den av Carl Norberg så vältaligt och ofta uttalade svenska korruptionen, välkänd under benämningen “Stockholms Byråkrati”, alltsedan Axel Oxenstiernas/Ostindiska Kompaniets dagar, är en gammal och betydande del, i kraft av den svenska telekomindustrins och kraftförsörjningsindustrins dominanta roll överallt på klotet. Svenska statens centrala nervsystem och underrättelsetjänstens livlina, inget mindre! Norberg hävdar att vår egen bild av oss själva, som den humanistiska stormakten inte längre delas av många andra länder, utan fastmer som avlyssnings-centret par excellence, och under inflytande av vackra ord om neutralitet, har skaffat sig fördelar.
  Läkemedelsverkets nye chef, betraktat ljuset av den aktuella Covid 19 Plandemin, måste tillmätas stor vikt, inses lätt. En politisk tillsättning lär vara oundvikligt, då frågan om ett Corona-vaccins godkännande och försäljning står för dörren. Att då ha tillgång till Ericssons beprövade teknologi är värt stora pengar …

 • Magnus, var lugn för att vi kommer att följa upp detta!!

  Det finns hur många goda skäl som helst att allmänheten får en bättre bild av hur korrupt vår regering är när de skapar förutsättningarna för den svenska Deep State.

  Vi återkommer, var lugna för det.

 • Instämmer i att detta är en bra och viktig text, underbyggd av ett faktagrävande som alltid är viktigt för att underbygga en annars svepande kritik. Det skulle vara tacknämligt om detta kompletterades med namn och uppgifter om ledamöterna i Överklagandenämnden, beskrivning av utfall och ärenden denna nämnd prövat, samt ett par bestickande utnämningar av myndighetschefer, som ger syn för sägen. Har ni tiden som behövs? Jag är övertygad om att svaren skulle bekräfta tesen, med hull och hår.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *