Mats Knutson, inrikespolitisk kommentator på SVT, 2020. Pressfoto: SVT

Mats Knutson, inrikespolitisk kommentator på SVT, 2020. Pressfoto: SVT

Mats Knutson, inrikespolitisk kommentator på SVT, 2020. Pressfoto: SVT