Sossediktaturens totalitära fasoner ger kalla kårar – Då kom Sten Storgärds

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 12 mars 2021
- Jan Norberg
Sten Storgärds (foto: FMSF) och Förvaltningsrrätten i Stockholm (Eniro Kartor)
Sten Storgärds (foto: FMSF) och Förvaltningsrätten i Stockholm (Eniro Kartor)
Sten Storgärds (foto: FMSF) och Förvaltningsrätten i Stockholm (Eniro Kartor)

OPINION. Maktgalna politiker, men framför allt okunniga och hysteriska myndighetsutövare bland socialtjänster och äldreomsorg upphöjer sig själva till att stå över lagstiftning i alla sammanhang. Kommunistdiktaturens kreatur i DDR applåderar i exil, men då klev Sten Storgärds in på scenen.

Text: Jan Norberg

Hjälten Sten Storgärds som är näringspolitisk expert ska ha stort beröm. Han anmälde nämligen Stockholms Stad och dess Krisledningsnämnd till Förvaltningsrätten för dess beslut att inrätta besöksförbud på äldreboenden. Att beslutet strider mot lag är fullständigt solklart, men det är tyvärr inget som hindrar socialistiskt sinnade politiker och tjänstemän vid socialtjänster och äldreomsorg att med berått mod sätta sig över all form av lagstiftning. Är man socialist så vet man ju alltid bäst, vad då bryta mot lag? Varför bry sig om såna futtigheter? Det har man ju aldrig behövt bry sig om tidigare. Då får man väl ändra lagarna.

Den politiskt korrekta socialisteliten bland 8-klöverns olika partirepresentanter styrs ju helt av den likasinnade tjänstemannapöbeln på kommunal nivå vilka ser sina lokala politiker som de lydiga redskap de också i verkligheten är.


När hysteriska myndighetsutövare inom socialtjänsten och äldreomsorgen anser att man behöver få ett beslut fattat så befaller man sina politiker inom 8-klövern att verkställa besluten. Som de lydiga politiker de är efterkommer dessa lågpannade drönare tjänstemannapöbelns krav på beslut. Att överträda lag är inget som bekymrar någon. Sitt still i båten och följ den politiskt korrekta värdegrunden.


Den korrupta domstolskedjan tvingas ibland att följa lag

Sten Storgärds kunskap om svensk lag och EU-rätt är så bedövande tydlig att det blir omöjligt för Förvaltningsrätten att även denna gång på ett sedvanligt maffiamanér skydda sina offentliganställda kollegor inom Stockholms Stad från dessa lagöverträdelser. Med bedövande kraft från Sten Storgärds inlaga tvingas domstolen döma i enlighet med lag. Nej, inte ens IVO kan denna gång med grötmyndigt agerande hjälpa sina socialistkollegor inom den kommunala sektorn.

Ja, lagen skall följas – men då ändrar vi väl lagarna då (läs Pandemilagen)

Vi vet ju vilka konsekvenser denna dom har fått, men det är kanske inte så många som inser eller känner till detta, men när inte lagarna passar denna korrupta samling från tjänstemannapöbeln, de lågpannade politikerna och våra Cosa Nostra-domstolar får ju Riksdagens alla outbildade och djupt korrupta politiker rycka in och hjälpa sin vänner i den kommunala sektorn. Det är ju så det går till då tex: SKR, IVO, FHM, Socialstyrelsen, MSB, mfl tvingas följa existerande lagar.

Efter påtryckningar från alla kommunala särintressen, kraftigt uppbackade av de berörda statliga myndigheterna effektuerar Riksdagens alla lydiga knapptryckare ny lagstiftning som legaliserar övergreppen mot sin egen befolkning.

Att nya lagar helt uppenbart bryter mot svenska grundlagar är väl inget att bekymra sig över. Politiker vet ju alltid så mycket bättre än våra korkade medborgare. Varför skulle politikerna bry sig om vad de säger eller tycker? De röstar ju på dem ändå vid nästa val.

Text: Jan Norberg

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Till Samuel, Carina, Ulf och Stefan,

  jag ville belysa att det krävs hjältar som Sten Storgärds för att vi skall tvinga etablissemanget till sina lagändringar vilka i sin tur tydliggör allt fulspel som annars hela PK-etablissemanget kan mörka.

  Pandemilagens tillkomst är ju ett resultat av denna dom, framtvingad av Sten Storgärds.

  Jag kanske skulle ha tydliggjort detta ännu mer, om inte alla fattar hur detta hänger ihop.

  Det var just denna dom som tvingade regeringen att i Riksdagen i början av Januari klubba igenom den sk Pandemilagen.

  Pandemilagen som visar hur enkelt ett 50-tal riksdagsmän/kvinnor vilka föraktar befolkningen och hur lätt de med en knapptryckning åsidosätter Sveriges grundlagar när de inför undantagslagar, normalt endast tillämpliga vid krigstillstånd.

  Pandemilagens konsekvenser kan vara början till slutet på demokratin som vi känner den hittills i Sverige.

  Svenska folket måste vakna ur sin Törnrosa slummer och gå man ur huse för att säkra grundlagarna.

  • Svenska folkets dummer-slummer är ofattbar. Deras tilltro till blålögnerna i systemmedia är en gåta.

   Frågan är hur tillknörklat och långsökt ljugeriet som presenteras i dumburken kan bli – och folk ÄNDÅ fortsätter att nicka med och nicka till…?

   Hur tillkorkad får man lov att vara innan man frågar sig om auktoriteten man trott på alla dar verkligen talar sanning?

   Här är en man som slår sig för pannan över vad stollarna kan tugga i sig:
   https://www.youtube.com/watch?v=3ElCX1Cihe0

 • Till Samuel, Carina, Ulf och Stefan,

  jag ville belysa att det krävs hjältar som Sten Storgärds för att vi skall tvinga etablissemanget till sina lagändringar vilka i sin tur tydliggör allt fulspel som annars hela PK-etablissemanget kan mörka.

  Pandemilagens tillkomst är ju ett resultat av denna dom, framtvingad av Sten Storgärds.

  Jag kanske skulle ha tydliggjort detta ännu mer, om inte alla fattar hur detta hänger ihop.

  Det var just denna dom som tvingade regeringen att i Riksdagen i början av Januari klubba igenom den sk Pandemilagen.

  Pandemilagen som visar hur enkelt ett 50-tal riksdagsmän/kvinnor vilka föraktar befolkningen och hur lätt de med en knapptryckning åsidosätter Sveriges grundlagar när de inför undantagslagar, normalt endast tillämpliga vid krigstillstånd.

  Pandemilagens konsekvenser kan vara början till slutet på demokratin som vi känner den hittills i Sverige.

  Svenska folket måste vakna ur sin Törnrosa slummer och gå man ur huse för att säkra grundlagarna.

  • Svenska folkets dummer-slummer är ofattbar. Deras tilltro till blålögnerna i systemmedia är en gåta.

   Frågan är hur tillknörklat och långsökt ljugeriet som presenteras i dumburken kan bli – och folk ÄNDÅ fortsätter att nicka med och nicka till…?

   Hur tillkorkad får man lov att vara innan man frågar sig om auktoriteten man trott på alla dar verkligen talar sanning?

   Här är en man som slår sig för pannan över vad stollarna kan tugga i sig:
   https://www.youtube.com/watch?v=3ElCX1Cihe0

 • “Land skall med lag byggas” eller vad det nu kallas? Men då gäller det att vi har företrädare för “lagen” som kan uppfattas vara legitima sin uppgift.
  Visserligen på “returen” från sitt värv,,, men jag säger bara,,, Göran Lambertz.

  Visar det inte på vilken människosyn som råder bland våra främsta företrädare i det “rättsvårdande” systemet?

 • “Land skall med lag byggas” eller vad det nu kallas? Men då gäller det att vi har företrädare för “lagen” som kan uppfattas vara legitima sin uppgift.
  Visserligen på “returen” från sitt värv,,, men jag säger bara,,, Göran Lambertz.

  Visar det inte på vilken människosyn som råder bland våra främsta företrädare i det “rättsvårdande” systemet?

 • Det enda SD behöver göra är att lägga förslag inför nästa allmänna val om att hela svenska folket skall ha en okränkbar INITIATIVRÄTT som resulterar i frågor som beslutas i omröstningar.
  Den skall gälla alla nivåer, kommunal, regional och riket!

  • Allt större andel av folket har begripit att vi aldrig haft någon demokrati, utan har styrts av oligarkerna sedan införandet av den allmänna rösträtten och det ungefär samtidiga etablerandet av FED.
   Det finns många bra lösningar för ett faktiskt införande av demokrati äntligen, till exempel det du föreslår i den kommentar. Problemet är att de styrande, vilka är duktiga idioter, marionetter åt oligarkerna, aldrig skulle stödja ett sådant förslag, och SD är lika mycket marionetter som övriga partier.
   Personligen tror jag att det finns två möjliga utvägar: Antingen att det inom militär/polis finns grupperingar som kommer att försöka jaga bort oligarkernas representanter ur riksdag/regering/myndigheter, eller att folket uppnår en så hög grad av bildning att vi gör det själva på något fredligt sätt, troligen genom exponering av dessa individer i alternativmedia.

   • Carina Agrell, du skriver: “Allt större andel av folket har begripit att vi aldrig haft någon demokrati, utan har styrts av oligarkerna ….. .”
    Kombinera ditt uttalande med:
    “Konstellationen S, MP, C och V skulle få en majoritet av mandaten om det vore val idag”, som det står på annan plats i dagens Samnytt.
    Vad blir slutsatsen av detta? Jo, svenska folket är och tycks förbli nöjda med det socialdemokratiska och socialistiska vanstyret, som nu har härjat utan någon större förnuftig hämsko, alltsedan den tid vid sextiotalets mitt då den utifrån kommande Vänstervågen, likt en tsunami sköljde in och snabbt dränkte allt vad rationellt tänkande heter.
    Istället köptes röster med allehanda utfästelser om snabba välståndshöjningar av alla de slag som svensken nu har vant sig vid och som främst bekostades genom höjda skatter på den den del av samhällskroppen, som verkligen ansträngde sig för att utveckla sig som individer, ity att även samhället måtte gå framåt.
    Men vi vet att så inte blev fallet. Det blev istället en diktatur, som m h a MSM, politiker, mm har slagit blå dunster i ögonen på mången Nyttig Idiot.

    Den allra närmsta framtiden kommer att bli helt avgörande om Sverige skall kunna fortleva som nation, dock tyvärr rätt illa skadeskjuten, men med viss chans till återuppståndelse.

    [text om Trump och kabalen raderad, off topic]

 • Det enda SD behöver göra är att lägga förslag inför nästa allmänna val om att hela svenska folket skall ha en okränkbar INITIATIVRÄTT som resulterar i frågor som beslutas i omröstningar.
  Den skall gälla alla nivåer, kommunal, regional och riket!

  • Allt större andel av folket har begripit att vi aldrig haft någon demokrati, utan har styrts av oligarkerna sedan införandet av den allmänna rösträtten och det ungefär samtidiga etablerandet av FED.
   Det finns många bra lösningar för ett faktiskt införande av demokrati äntligen, till exempel det du föreslår i den kommentar. Problemet är att de styrande, vilka är duktiga idioter, marionetter åt oligarkerna, aldrig skulle stödja ett sådant förslag, och SD är lika mycket marionetter som övriga partier.
   Personligen tror jag att det finns två möjliga utvägar: Antingen att det inom militär/polis finns grupperingar som kommer att försöka jaga bort oligarkernas representanter ur riksdag/regering/myndigheter, eller att folket uppnår en så hög grad av bildning att vi gör det själva på något fredligt sätt, troligen genom exponering av dessa individer i alternativmedia.

   • Carina Agrell, du skriver: “Allt större andel av folket har begripit att vi aldrig haft någon demokrati, utan har styrts av oligarkerna ….. .”
    Kombinera ditt uttalande med:
    “Konstellationen S, MP, C och V skulle få en majoritet av mandaten om det vore val idag”, som det står på annan plats i dagens Samnytt.
    Vad blir slutsatsen av detta? Jo, svenska folket är och tycks förbli nöjda med det socialdemokratiska och socialistiska vanstyret, som nu har härjat utan någon större förnuftig hämsko, alltsedan den tid vid sextiotalets mitt då den utifrån kommande Vänstervågen, likt en tsunami sköljde in och snabbt dränkte allt vad rationellt tänkande heter.
    Istället köptes röster med allehanda utfästelser om snabba välståndshöjningar av alla de slag som svensken nu har vant sig vid och som främst bekostades genom höjda skatter på den den del av samhällskroppen, som verkligen ansträngde sig för att utveckla sig som individer, ity att även samhället måtte gå framåt.
    Men vi vet att så inte blev fallet. Det blev istället en diktatur, som m h a MSM, politiker, mm har slagit blå dunster i ögonen på mången Nyttig Idiot.

    Den allra närmsta framtiden kommer att bli helt avgörande om Sverige skall kunna fortleva som nation, dock tyvärr rätt illa skadeskjuten, men med viss chans till återuppståndelse.

    [text om Trump och kabalen raderad, off topic]

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *