Sossediktaturens totalitära fasoner ger kalla kårar – Då kom Sten Storgärds

publicerad 12 mars 2021
- av Jan Norberg
Sten Storgärds (foto: FMSF) och Förvaltningsrrätten i Stockholm (Eniro Kartor)
Sten Storgärds (foto: FMSF) och Förvaltningsrätten i Stockholm (Eniro Kartor)
Sten Storgärds (foto: FMSF) och Förvaltningsrätten i Stockholm (Eniro Kartor)

OPINION. Maktgalna politiker, men framför allt okunniga och hysteriska myndighetsutövare bland socialtjänster och äldreomsorg upphöjer sig själva till att stå över lagstiftning i alla sammanhang. Kommunistdiktaturens kreatur i DDR applåderar i exil, men då klev Sten Storgärds in på scenen.

Text: Jan Norberg

Hjälten Sten Storgärds som är näringspolitisk expert ska ha stort beröm. Han anmälde nämligen Stockholms Stad och dess Krisledningsnämnd till Förvaltningsrätten för dess beslut att inrätta besöksförbud på äldreboenden. Att beslutet strider mot lag är fullständigt solklart, men det är tyvärr inget som hindrar socialistiskt sinnade politiker och tjänstemän vid socialtjänster och äldreomsorg att med berått mod sätta sig över all form av lagstiftning. Är man socialist så vet man ju alltid bäst, vad då bryta mot lag? Varför bry sig om såna futtigheter? Det har man ju aldrig behövt bry sig om tidigare. Då får man väl ändra lagarna.

Den politiskt korrekta socialisteliten bland 8-klöverns olika partirepresentanter styrs ju helt av den likasinnade tjänstemannapöbeln på kommunal nivå vilka ser sina lokala politiker som de lydiga redskap de också i verkligheten är.


När hysteriska myndighetsutövare inom socialtjänsten och äldreomsorgen anser att man behöver få ett beslut fattat så befaller man sina politiker inom 8-klövern att verkställa besluten. Som de lydiga politiker de är efterkommer dessa lågpannade drönare tjänstemannapöbelns krav på beslut. Att överträda lag är inget som bekymrar någon. Sitt still i båten och följ den politiskt korrekta värdegrunden.


Den korrupta domstolskedjan tvingas ibland att följa lag

Sten Storgärds kunskap om svensk lag och EU-rätt är så bedövande tydlig att det blir omöjligt för Förvaltningsrätten att även denna gång på ett sedvanligt maffiamanér skydda sina offentliganställda kollegor inom Stockholms Stad från dessa lagöverträdelser. Med bedövande kraft från Sten Storgärds inlaga tvingas domstolen döma i enlighet med lag. Nej, inte ens IVO kan denna gång med grötmyndigt agerande hjälpa sina socialistkollegor inom den kommunala sektorn.

Ja, lagen skall följas - men då ändrar vi väl lagarna då (läs Pandemilagen)

Vi vet ju vilka konsekvenser denna dom har fått, men det är kanske inte så många som inser eller känner till detta, men när inte lagarna passar denna korrupta samling från tjänstemannapöbeln, de lågpannade politikerna och våra Cosa Nostra-domstolar får ju Riksdagens alla outbildade och djupt korrupta politiker rycka in och hjälpa sin vänner i den kommunala sektorn. Det är ju så det går till då tex: SKR, IVO, FHM, Socialstyrelsen, MSB, mfl tvingas följa existerande lagar.

Efter påtryckningar från alla kommunala särintressen, kraftigt uppbackade av de berörda statliga myndigheterna effektuerar Riksdagens alla lydiga knapptryckare ny lagstiftning som legaliserar övergreppen mot sin egen befolkning.

Att nya lagar helt uppenbart bryter mot svenska grundlagar är väl inget att bekymra sig över. Politiker vet ju alltid så mycket bättre än våra korkade medborgare. Varför skulle politikerna bry sig om vad de säger eller tycker? De röstar ju på dem ändå vid nästa val.

Text: Jan Norberg