Tidigare Pfizer-anställd: Covidacciner innehåller giftig grafenoxid

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 29 juli 2021
- Torbjörn Sassersson
Karen Kingston. Foto: eget verk
Karen Kingston. Foto: eget verk
Karen Kingston. Foto: eget verk

COVIDVACCIN. Reportern Stew Peters intervjuade (nedan) Karen Kingston som är fd Pfizer-anställd. Hon bekräftar att det bortom alla tvivel finns grafenoxid i covidvacciner och att vaccintillverkarna utelämnat ingrediensen för att de vet att ämnet är giftigt och för att det har kraftfulla egenskaper.

Text: Torbjörn Sassersson

Karen Kingston arbetar som klinisk analytiker inom läkemedelsindustrin. Hon är även en vetenskapsskribent och var tidigare analytiker på Pfizer. Kingston säger att läkemedelsindustrin, massmedierna och de stora sociala mediejättarna (Facebook m fl) har undanhållit allmänheten fakta om covidvaccinerna. Hon säger att det är viktigt att förstå att alla mRNA-vacciner, oavsett tillverkare, innehåller nanopartiklar (pegylated lipid nanoparticles). Det framgår för var och en som studerar patenten av mRNA-vaccinerna. Ämnets förekomst återspeglas även i dokumentation hos FDA och andra källor.

En anledning till att grafenoxid inte listas i patenten beror på att ämnets förekomst betecknas som en affärshemlighet (trade secret) vilket inte behöver offentliggöras, men den verkliga orsaken är förmodligen att det redan är välkänt att grafenoxid är giftigt för kroppen, säger Kingston. Hon uppger även att grafenoxid är en huvudingrediens i hydrogel som är en AI-mall (AI template) enligt AI-forskning som finansieras av personer som Bill Gates och Elon Musk. AI-mallen möjliggör ett gränssnitt (interface) i kroppen gentemot internet, säger Kingston.

Läs mer: Insidern Astrid Stuckelberger avslöjar hur WHO skapat en falsk covidpandemi

Karen Kingston vill helst inte gå in i en diskussion med Stew Peters om hypoteser. Hon säger att det bästa just nu är att enbart titta på data, men en realistisk hypotes är att läkemedelsindustrin i samarbete med teknikindustrin i ett gigantiskt kliniskt experiment på världspopulationen försöker finna rätt dosering av grafenoxid/hydrogel för att få ett IoT-gränssnitt att fungera praktiskt. Människorna är i så fall experimentella IoT-enheter (Internet of Things, IoT) i ett globalt teknologiskt ekosystem där 5G-tekniken har en central funktion.

Kingston fortsätter i sin sammanställning med att förklara att det finns fyra typer av lipider i mRNA-vaccinerna. Dessa är:

  • pegylated lipid (masstillverkas i Kina av företaget Sinopeg)
  • ionizable lipid (joniserbar lipid, som ökar inträngandet i celler)
  • phospho lipid (skapar genomtränglighet gentemot människoceller)
  • cholesterol (kolesterol)

“Solid lipid nanoparticles (SLNs, sLNPs), or lipid nanoparticles (LNPs), are nanoparticles composed of lipids. They are a novel pharmaceutical drug delivery system (and part of nanoparticle drug delivery), and a novel pharmaceutical formulation.” – Wikipedia

Kingston berättar att det stora problemet med mRNA är att det är mycket instabilt och därför behöver dessa lipider som kapslar in mRNA:t så att det kan nå in i kroppens celler. Grafenoxid har motsatta egenskaper när det gäller ett ämnes förmåga att utstå påfrestningar. Det är 4000 starkare än titan och klarar mycket höga temperaturer.

Kingstons källor: Screenshots Provided By Karen Kingston

Enligt dokumentaion från läkemedelsindustrin har grafenoxid mekaniska och dielektriska egenskaper vilket betyder att grafenoxid kan fungera som en elektrisk ledare (electric conductor). Grafenoxid är vid injektion varken positivt eller negaivt laddat, men de joniserbara lipiderna som också finns i vaccinerna kan generera laddning. Kingston uppger även att om grafenoxid får en positiv laddning (tex genom ett elektromagnetiskt fält) kan det förstöra allt som det kommer i kontakt med i sin omedelbara omgivning. Mängden av grafenoxid, och var de förekommer i kroppen, kan sedan avgöra skadeverkan på människokroppen, vilket inkluderar dödsfall, säger Kingston.

Stew Peters upprepar sin retoriska fråga om vad syftet är med förekomsten av grafenoxid i mRNA-vaccinerna. Kingston svarar återigen att syftet verkar vara koppla upp människroppen mot internet, men att det krävs mer studier i forskningslittereaturen inom AI-teknologi för att slutgiltoigt kunna fastställa denna misstanke.

Kingston säger att bakom hela agendan med covidvacciner finns en tydlig grupp av företagsmiljardärer som samverkar intimt med vaccintillverkare, företag i Kina och organisationer som WHO. Hon kallar mRNA-vaccinerna och covidagendan, något motvilligt, för biovapen som en del av en välplanerad genocide.

Kognitiv dissonas

Stew Peters frågar om de kända förespråkare inom tex politiken, som bredvilligt marknadsför att alla måste vaccineras, har kännedom om de data som Kingston redogör för. Kingston svarar att de ännu inte förstått magnituden av detta övergepp mot mänskligheten. Hon säger att hela covidkrisen är djupt manipulerad vilket gör det svårt för de flesta att förstå syftet med massvaccinationerna i världen.

Kingston sammanställer en rad juridiska och medicinska övertramp som läkemedelsindustrin och myndigheter genomför för att kunna verkställa massvaccinationsagendan i USA och världen. Vad som är allra mest skrämmande är att agendan sedan en tid ställt in siktet på barn och yngre människor, som planerar att skaffa barn, trots att data redan visar att stora skador uppstår på den reproduktiva förmågan.

Karen Kingston avslutar med att säga att hon är övertygad om att sanningen om covidagendan kommer att erkännas och att de ansvariga kommer att ställas inför rätta på ett eller annat sätt.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat och källor


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq