Magdalena Emreus om vaccin: Ingen i Sverige ska behöva utsättas för negativ särbehandling

publicerad 2 september 2021
- av NewsVoice
Martin Stensjö och Magdalena Emreus (privata foton)

LAG & ORDNING. Martin Stensjö ringer upp EU-minister Hans Dahlgrens politiska talesperson Magdalena Emreus. Han frågar varför svenska Regeringen inte informerat att personer som väljer att avstå från vaccination inte på något sätt får särbehandlas tex inte begränsas.

Resolutionen 2361 slår fast att alla EU:s 47 medlemsstater måste informera medborgarna om att det är frivilligt att vaccinera sig till exempel med covidvaccin och att personer som väljer att avstå vaccinationer inte får särbehandlas, men EU-minister Hans Dahlgrens politiska talesperson Magdalena Emreus kan inte svara på frågan varför svenska medborgare inte informerats.

Magdalena Emreus börjar med att trevande säga att regeringskansliet inte jobbar med Europarådet. Hon säger därefter att hon inte känner till resolution 2361.

Stensjö berättar om en sjuksköterska som tvingades av sin arbetsgivare att vaccinera sig och att en vägran skulle leda till avsked. Han menar att det rimmar illa med resolutionen som säger att en ovaccinerad person inte får särbehandlas.

Magdalena Emreus säger att hon inte kan reglerna, men att hon ska kolla upp vad som gäller, men att det kanske råder andra regler för en vårdanställd som träffar patienter. När Stensjö frågar igen om varför ingen blivit informerad om att det finns en EU-resolution som reglerar vaccination och att betydelsen av denna regel inte framförts till EU-medborgarna i Sverige väljer Magdalena Emreus att undvika att svara. Hon säger att det kanske inte är en EU-fråga utan en fråga för Socialdepartementet eller Justitiedepartmentet om hanterar rättigheter och skyldigheter.

Martin Stensjö och Magdalena Emreus (privata foton)
Bildmontage: Martin Stensjö och Magdalena Emreus (privata foton)

Magdalena Emreus: ingen i Sverige ska behöva utsättas för negativ särbehandling

Samtalet tar även upp resefrågor och vaccinering. Enligt EU får inte det privata resandet hindras eller villkoras, enligt Stensjös tolkning. Emreus säger att hon inte anser att någon diskrimineras i sitt resande idag.

Stensjö menar att SVT och tex Marcus Oscarsson från TV4 att alla måste vaccinera sig står i kontrast till hur EU formulerat resolutionen att det inte får finnas påtryckningar mot ovaccinerade, att ingen får begränsas gällande skolgång, arbete eller underhållning.

Magdalena Emreus poängterar att Sverige inte har några begränsande särbehandlingar och menar att ingen vårdanställd får pressas att vaccinera sig och att en ovaccinerad inte ska behöva ta negativa konsekvenser av sitt beslut.

Emreus avböjer i övrigt att fortsätta att delta i en djupare diskussion, men fortsätter ändå att debattera med Stensjö ytterligare i den 15 minuter långa intervjun.

Text: NewsVoice | Intervju: Martin Stensjö (Youtube)