Norska läkare kräver omedelbart injektionsstopp

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 3 januari 2022
- NewsVoice redaktion
Dr Heiko Santelmann. Foto: eget verk
Dr Heiko Santelmann. Foto: eget verk
Dr Heiko Santelmann. Foto: eget verk

VACCINKRISEN. Två norska läkare, dr Christian Coucheron och dr Heiko Santelmann kräver omedelbart stopp för alla injektioner, då de uppges innehålla toxiska nanosubstanser som är otillåtna att använda på människor – utan istället endast i forskningssyfte och laboratorieundersökningar.

Detta framkommer enligt det tyska företaget Biomol, som saluför substanserna, som tillverkas av företaget Cayman Chemicals.

De två läkarna har även anmält detta till Oslo Tingsrätt, för att omedelbart stoppa användandet, åtminstone tills det kontrollerats huruvida läkarnas fynd är korrekt eller inte.

”Tillåt mig att konstatera att jag idag har överlämnat in en framställning om ett tillfälligt föreläggande till Oslo tingsrätt, för att omedelbart stoppa användningen av coronavaccin, tills det har utretts om mina fynd om giftiga ämnen i vaccinet är korrekta eller inte.

Efter att FHI och SLV med Madsen godkänt Pfizers vaccin Corminaty även för barn från 5-12 år och ingredienserna publicerats i Felleskatalogen har vi undersökt de två nanopartiklarna, ALC-0159 och ALC-0315. Det kom som en chock att hitta på tillverkarens webbplats att dessa substanser INTE bör ges till människor på grund av toxicitet.”

Läkarna avslutar med att hävda att detta är ett grovt brott mot läkemedelslagen och att de som varit involverade i detta, riskerar upp till tio års fängelse.

”Detta är ett massivt brott mot läkemedelslagen – alla personer som är inblandade i dessa vaccinationer riskerar upp till 10 års fängelse.”

Hos Biomol, finns följande varning under var och en av dessa substanser:

”Varning Endast för forskningsändamål och laboratorietester: Inte för användning på eller på människor!”

Sammanställning och översättning: NewsVoice och M. Segerström

Källor och relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq