Kan Nyans komma in i Riksdagen med hjälp av samordningsnummer?

publicerad 20 maj 2022
- av Jan Norberg
Jan Norberg, 10 juli 2021, selfie

OPINION. Som framgått i vår tidigare artikelserie så har NewsVoice under senare tid försökt kartlägga läget inför #valet2022 i september. Kan Nyans ta sig in i Riksdagen med overifierade samordningsnummer? Migranter med flera samordningsnummer kan avgöra valet i september.

Text: Hans Erixon och Jan Norberg | #valet2022

Debattartikelserien

Samordningsnummer en källa till oro för kommande valfusk i valet 2022

Hur många bor det egentligen i Sverige? Det har inte gjorts en ordentlig folkräkning i Sverige på drygt 30 år. Den senaste gjordes 1990, man kan fråga sig varför våra politiker inte vill genomföra en ny folkräkning?

Hur stort problem det är med så kallade samordningsnummer är det egentligen ingen som vet av alla våra 500 myndigheter. Skatteverket har påbörjat sin genomgång av alla de 1,2 miljoner samordningsnummer som funnits. Över 700.000 av samordningsnumren hade inte aktivt använts de senaste 5 åren och SKV lade dem därför i malpåse, vad detta innebär för alla andra myndigheter där samordningsnumren fortfarande används för att kriminaliteten med hjälp av dessa nummer skall kunna fortsätta är det heller ingen som vet.

Med ett samordningsnummer kommer man åt många av Sveriges helt bisarra bidragssystem, har man dessutom flera olika samordningsnummer försörjer man sig lätt på svenska skattebetalares bekostnad.

En pikant detalj är att personer med sina samordningsnummer och kriminellt uppsåt till exempel kan stjäla fastigheter via Lantmäteriets slappa hantering då man tar emot begäran om lagfartsändringar.

Omfattningen av just dessa bedrägerier är något som Villaägarna varnat för under lång tid. Se denna video av Hans JensevikNix to the Six: Rättsstaten slår vakt om äganderätten.

År 2021 var över 2 miljoner personer utrikes födda, vilket är cirka 20 procent av befolkningen.

Exakt hur många av dessa över 2 miljoner som är praktiserande muslimer är det svårt att exakt veta då det inte skett en ordentlig folkräkning på många årtionden.

Av Sveriges befolkning är i alla fall minst 800.000 muslimer, antalet ökar snabbt som vi alla känner till.

Sverige har cirka 7 miljoner röstberättigade

Sålunda skulle alltså nästan 12 % av de som bor i Sverige ha Islam som sin religion/ideologi, räknar vi också bort de, av dessa vilka inte har rösträtt i det svenska riksdagsvalet, så sjunker antalet en aning. Nu är det dock inte vilka som har rösträtt i riksdagsvalet som är det mest intressanta. Det är istället hur många av dessa muslimer som har rösträtt i de svenska kommunala valen som är mest intressant.

Partiet Nyans med dess partiledare Mikail Yüksel har naturligtvis insett muslimernas numerär som en potentiell hävstång för att ta sitt parti in i olika kommunala församlingar. Att Nyans med hjälp av den så kallade 12 % regeln dessutom kan ta sig in i Riksdagen är så att säga grädde på moset. Denna möjlighet finns då svenska politiker valt att samla dessa utlandsfödda i koncentrerade enklaver runt om i Sveriges många kommuner.

Många kanske tror att risken för att Islam och många muslimer skall ta över är som störst i de kranskommuner som omger våra storstäder. Det är vår bedömning att så inte är fallet. Deras andel av de röstberättigade späds ut ordentligt i våra större svenska kommuner, så där är nog faran en aning mindre.

Om vi däremot tittar på våra mellanstora och mindre kommuner så är deras andel av de röstberättigade på vissa håll betydligt större.

Valdistrikt och Valkretsar

I en av våra tidigare artiklar så har vi tagit Linköpings kommun och Skäggetorp som exempel. Linköping har 3 valkretsar och cirka 100 olika valdistrikt. Linköping ingår i Östergötlands samlade valkrets för att fördela riksdagsmandat.

I Sveriges riksdag är 310 av de 349 mandaten så kallade fasta mandat, som fördelas mellan valkretsarna före valet på grundval av antalet röstberättigade personer i varje valkrets på den kommunala nivån.

I det senaste valet kunde därför 15 riksdagsmandat fördelas från Östergötlands län (varav 5 sossar), där Linköping och Norrköping är de dominerande kommunerna.

Sossarna har gjort det svårt att beräkna det muslimska inflytandet

Låt oss därför, för enkelhetens skull, anta att vårt tidigare exempel från Skäggetorp i Linköping är hyggligt relevant. Där skulle då sannolikt inte krävas mer än cirka 4.000 muslimska röster på Nyans för att på kommunal valkretsnivå komma åt minst 1 riksdagsmandat.

Förhållandet i Norrköping är ju likartat så där kan nog Nyans också sno åt sig ännu ett riksdagsmandat. Att Nyans på köpet blir ordentligt representerade i kommunalfullmäktige i både Linköping och Norrköping är definitivt ingen omöjlighet. Grattis alla Linköpings och Norrköpingsbor, ni representeras nu av Islamister i såväl kommunen som i Riksdagen!!

Vår samlade bedömning

Efter att ha gjort en stickprovsmässig uppskattning i Sveriges alla 290 kommuner så landar vi i ett scenario där Nyans i värsta fall kan få ända upp till 15 riksdagsmandat. Det vill säga ekvivalent med Miljöpartiets senaste valresultat. Så varför besvära sig med att ställa upp i Riksdagsvalet, Nyans kommer ju ändå in i Riksdagen via starka valresultat i de kommunala valen.

Det som är mest frapperande när man grottar ned sig i detta är att nästan alla röster på Nyans kommer att tas ifrån de enorma röstetal som Sossarna tidigare haft i dessa enklaver, det som i MSM kallas för utsatta områden. Det finns på många håll valdistrikt och valkretsar där Sossarna haft över 90 % av de avgivna rösterna. Morgan Johansson oro för partiet Nyans är därför synnerligen befogad.

Vill man ha bort Sossarna från tronen så kanske man gläds åt detta, men frågan blir ju om vi inte går ur askan in i elden. Vem vill ha sharialagar, kusingifte, kriminella klaner, organiserad våldsutövning, oändliga dödsskjutningar, osv att representera oss i våra politiska beslutsförsamlingar?

Som man bäddar för man ligga

Ett Islamskt övertagande av den politiska makten kanske inte sker fullt ut i valet 2022, inte heller att det blir någon revolution, men var så säkra på Nyans kommer att påverka den svenska politiken på ett sätt och i en riktning som inte ens en inbiten sosseväljare gillar.

Vad kan vi då göra för att stoppa denna utveckling?

Om vi börjar med och konstatera att dagens 8-klöver är nöjda med utvecklingen i Sverige så måste vi nog söka svaren utanför den kretsen i alla fall. Det har på senare tid kommit fram en rad olika uppstickarpartier drivna av missnöjet med hur den sittande 8-klövern hanterat den svenska utvecklingen.

Tyvärr lider dessa småpartier av en viss hybris som leder dem att tro sig förmögna att av egen kraft ta sig in i Riksdagen. Det är ju alls inget fel att tro på sig själva som politisk kraft men att bortse från realiteter är direkt oansvarigt mot de väljare man appellerar till.

När alla dessa små uppstickarpartier kan visa att de är förmögna att lägga naiviteten åt sidan och samverka i en teknisk valsamverkan kommer dessa uppstickarpartier att på allvar attrahera en betydande del av den ursprungsvenska valmanskåren.

Det är bråttom att samla alla i en teknisk plattform för valsamverkan. Eller tänker vi låta islamistpartiet Nyans ta över under tiden som vi naiva svenskar slåss inbördes om vilket av dessa partier som bäst attraherar svenska ursprungsväljare.

Vi tror oss inte vara ensamma om vanmaktskänslan när vi ser alla dessa förhoppningsfulla ursprungssvenskar efter lång dvala äntligen börjar engagera sig och bilda politiska partier. Låt oss nu alla samla oss till ett seriöst försök att ändra på maktens strukturer inom politiken. 8-klöverns makt måste reduceras!

Text: Hans Erixon och Jan Norberg