Kan Nyans komma in i Riksdagen med hjälp av samordningsnummer?

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 20 maj 2022
- Jan Norberg
Jan Norberg, 10 juli 2021, selfie

OPINION. Som framgått i vår tidigare artikelserie så har NewsVoice under senare tid försökt kartlägga läget inför #valet2022 i september. Kan Nyans ta sig in i Riksdagen med overifierade samordningsnummer? Migranter med flera samordningsnummer kan avgöra valet i september.

Text: Hans Erixon och Jan Norberg | #valet2022

Debattartikelserien

Samordningsnummer en källa till oro för kommande valfusk i valet 2022

Hur många bor det egentligen i Sverige? Det har inte gjorts en ordentlig folkräkning i Sverige på drygt 30 år. Den senaste gjordes 1990, man kan fråga sig varför våra politiker inte vill genomföra en ny folkräkning?

Hur stort problem det är med så kallade samordningsnummer är det egentligen ingen som vet av alla våra 500 myndigheter. Skatteverket har påbörjat sin genomgång av alla de 1,2 miljoner samordningsnummer som funnits. Över 700.000 av samordningsnumren hade inte aktivt använts de senaste 5 åren och SKV lade dem därför i malpåse, vad detta innebär för alla andra myndigheter där samordningsnumren fortfarande används för att kriminaliteten med hjälp av dessa nummer skall kunna fortsätta är det heller ingen som vet.

ArcanumSkolan 2024

Med ett samordningsnummer kommer man åt många av Sveriges helt bisarra bidragssystem, har man dessutom flera olika samordningsnummer försörjer man sig lätt på svenska skattebetalares bekostnad.

En pikant detalj är att personer med sina samordningsnummer och kriminellt uppsåt till exempel kan stjäla fastigheter via Lantmäteriets slappa hantering då man tar emot begäran om lagfartsändringar.

Omfattningen av just dessa bedrägerier är något som Villaägarna varnat för under lång tid. Se denna video av Hans JensevikNix to the Six: Rättsstaten slår vakt om äganderätten.

År 2021 var över 2 miljoner personer utrikes födda, vilket är cirka 20 procent av befolkningen.

Exakt hur många av dessa över 2 miljoner som är praktiserande muslimer är det svårt att exakt veta då det inte skett en ordentlig folkräkning på många årtionden.

Av Sveriges befolkning är i alla fall minst 800.000 muslimer, antalet ökar snabbt som vi alla känner till.

Sverige har cirka 7 miljoner röstberättigade

Sålunda skulle alltså nästan 12 % av de som bor i Sverige ha Islam som sin religion/ideologi, räknar vi också bort de, av dessa vilka inte har rösträtt i det svenska riksdagsvalet, så sjunker antalet en aning. Nu är det dock inte vilka som har rösträtt i riksdagsvalet som är det mest intressanta. Det är istället hur många av dessa muslimer som har rösträtt i de svenska kommunala valen som är mest intressant.

Partiet Nyans med dess partiledare Mikail Yüksel har naturligtvis insett muslimernas numerär som en potentiell hävstång för att ta sitt parti in i olika kommunala församlingar. Att Nyans med hjälp av den så kallade 12 % regeln dessutom kan ta sig in i Riksdagen är så att säga grädde på moset. Denna möjlighet finns då svenska politiker valt att samla dessa utlandsfödda i koncentrerade enklaver runt om i Sveriges många kommuner.

Många kanske tror att risken för att Islam och många muslimer skall ta över är som störst i de kranskommuner som omger våra storstäder. Det är vår bedömning att så inte är fallet. Deras andel av de röstberättigade späds ut ordentligt i våra större svenska kommuner, så där är nog faran en aning mindre.

Om vi däremot tittar på våra mellanstora och mindre kommuner så är deras andel av de röstberättigade på vissa håll betydligt större.

Valdistrikt och Valkretsar

I en av våra tidigare artiklar så har vi tagit Linköpings kommun och Skäggetorp som exempel. Linköping har 3 valkretsar och cirka 100 olika valdistrikt. Linköping ingår i Östergötlands samlade valkrets för att fördela riksdagsmandat.

I Sveriges riksdag är 310 av de 349 mandaten så kallade fasta mandat, som fördelas mellan valkretsarna före valet på grundval av antalet röstberättigade personer i varje valkrets på den kommunala nivån.

I det senaste valet kunde därför 15 riksdagsmandat fördelas från Östergötlands län (varav 5 sossar), där Linköping och Norrköping är de dominerande kommunerna.

Sossarna har gjort det svårt att beräkna det muslimska inflytandet

Låt oss därför, för enkelhetens skull, anta att vårt tidigare exempel från Skäggetorp i Linköping är hyggligt relevant. Där skulle då sannolikt inte krävas mer än cirka 4.000 muslimska röster på Nyans för att på kommunal valkretsnivå komma åt minst 1 riksdagsmandat.

Förhållandet i Norrköping är ju likartat så där kan nog Nyans också sno åt sig ännu ett riksdagsmandat. Att Nyans på köpet blir ordentligt representerade i kommunalfullmäktige i både Linköping och Norrköping är definitivt ingen omöjlighet. Grattis alla Linköpings och Norrköpingsbor, ni representeras nu av Islamister i såväl kommunen som i Riksdagen!!

Vår samlade bedömning

Efter att ha gjort en stickprovsmässig uppskattning i Sveriges alla 290 kommuner så landar vi i ett scenario där Nyans i värsta fall kan få ända upp till 15 riksdagsmandat. Det vill säga ekvivalent med Miljöpartiets senaste valresultat. Så varför besvära sig med att ställa upp i Riksdagsvalet, Nyans kommer ju ändå in i Riksdagen via starka valresultat i de kommunala valen.

Det som är mest frapperande när man grottar ned sig i detta är att nästan alla röster på Nyans kommer att tas ifrån de enorma röstetal som Sossarna tidigare haft i dessa enklaver, det som i MSM kallas för utsatta områden. Det finns på många håll valdistrikt och valkretsar där Sossarna haft över 90 % av de avgivna rösterna. Morgan Johansson oro för partiet Nyans är därför synnerligen befogad.

Vill man ha bort Sossarna från tronen så kanske man gläds åt detta, men frågan blir ju om vi inte går ur askan in i elden. Vem vill ha sharialagar, kusingifte, kriminella klaner, organiserad våldsutövning, oändliga dödsskjutningar, osv att representera oss i våra politiska beslutsförsamlingar?

Som man bäddar för man ligga

Ett Islamskt övertagande av den politiska makten kanske inte sker fullt ut i valet 2022, inte heller att det blir någon revolution, men var så säkra på Nyans kommer att påverka den svenska politiken på ett sätt och i en riktning som inte ens en inbiten sosseväljare gillar.

Vad kan vi då göra för att stoppa denna utveckling?

Om vi börjar med och konstatera att dagens 8-klöver är nöjda med utvecklingen i Sverige så måste vi nog söka svaren utanför den kretsen i alla fall. Det har på senare tid kommit fram en rad olika uppstickarpartier drivna av missnöjet med hur den sittande 8-klövern hanterat den svenska utvecklingen.

Tyvärr lider dessa småpartier av en viss hybris som leder dem att tro sig förmögna att av egen kraft ta sig in i Riksdagen. Det är ju alls inget fel att tro på sig själva som politisk kraft men att bortse från realiteter är direkt oansvarigt mot de väljare man appellerar till.

När alla dessa små uppstickarpartier kan visa att de är förmögna att lägga naiviteten åt sidan och samverka i en teknisk valsamverkan kommer dessa uppstickarpartier att på allvar attrahera en betydande del av den ursprungsvenska valmanskåren.

Det är bråttom att samla alla i en teknisk plattform för valsamverkan. Eller tänker vi låta islamistpartiet Nyans ta över under tiden som vi naiva svenskar slåss inbördes om vilket av dessa partier som bäst attraherar svenska ursprungsväljare.

Vi tror oss inte vara ensamma om vanmaktskänslan när vi ser alla dessa förhoppningsfulla ursprungssvenskar efter lång dvala äntligen börjar engagera sig och bilda politiska partier. Låt oss nu alla samla oss till ett seriöst försök att ändra på maktens strukturer inom politiken. 8-klöverns makt måste reduceras!

Text: Hans Erixon och Jan Norberg

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Nyans kommer ju ändå in i Riksdagen via starka valresultat i de kommunala valen”

  Det fungerar ju inte alls så med 12%-regeln till riksdagen. Man kan inte komma in genom att ha 12% i ett kommunalval. Man måste få 12% i en enskild riksdagsvalkrets, vilket är något helt annat. Det finns 29 valkretsar i landet och förutom storstadsregioner som har flera inom varje län, så är en valkrets oftast mer eller mindre samma som länen. Att få 12% i ett län är något helt annat än i en kommun.

  Att Nyans skulle få upp till 15 mandat via 12%-regeln i de olika valkretsarna är därmed totalt orealistiskt. Hittills har inget parti någonsin lyckats ta ett riksdagsmandat på detta sätt och skulle Nyans lyckas så är detta en historisk bedrift. Man har viss chans att lyckas med detta i Malmö valkrets, i övrigt är chansen väldigt liten. Kan man samla så pass stort stöd att man får över 12% i flera valkretsar, så har man samtidigt tillräckligt stöd att passera 4%-spärren nationellt. 12%-regeln finns för att ett väldigt stort regionalt parti ska ha möjlighet att bli symboliskt representerat på nationell nivå.

 • Nyans kommer ju ändå in i Riksdagen via starka valresultat i de kommunala valen”

  Det fungerar ju inte alls så med 12%-regeln till riksdagen. Man kan inte komma in genom att ha 12% i ett kommunalval. Man måste få 12% i en enskild riksdagsvalkrets, vilket är något helt annat. Det finns 29 valkretsar i landet och förutom storstadsregioner som har flera inom varje län, så är en valkrets oftast mer eller mindre samma som länen. Att få 12% i ett län är något helt annat än i en kommun.

  Att Nyans skulle få upp till 15 mandat via 12%-regeln i de olika valkretsarna är därmed totalt orealistiskt. Hittills har inget parti någonsin lyckats ta ett riksdagsmandat på detta sätt och skulle Nyans lyckas så är detta en historisk bedrift. Man har viss chans att lyckas med detta i Malmö valkrets, i övrigt är chansen väldigt liten. Kan man samla så pass stort stöd att man får över 12% i flera valkretsar, så har man samtidigt tillräckligt stöd att passera 4%-spärren nationellt. 12%-regeln finns för att ett väldigt stort regionalt parti ska ha möjlighet att bli symboliskt representerat på nationell nivå.

 • Diskussionen bryter mot flera kommentarsreglerså det är nära att detta kommentarsfält stängs.

  • Hej Torbjörn,
   Tycker du sköter det väldigt bra. Det är full fart och högt i tak. Egentligen skulle vi ha sådana här debatter, eller möjligen något mer kvalificerade, ute i det fria. Men då skulle det nog lätt komma in hot om våld. Så det är inte så dumt detta. Här får var och en komma till tals. Och den som har vettiga argument får tummen upp.
   Du har en av de allra bästa nyhetssajterna på nätet.
   Om du stänger ned för tidningens bästa så har jag full förståelse. Vi vill ju att den skall finnas kvar.

 • Diskussionen bryter mot flera kommentarsreglerså det är nära att detta kommentarsfält stängs.

  • Hej Torbjörn,
   Tycker du sköter det väldigt bra. Det är full fart och högt i tak. Egentligen skulle vi ha sådana här debatter, eller möjligen något mer kvalificerade, ute i det fria. Men då skulle det nog lätt komma in hot om våld. Så det är inte så dumt detta. Här får var och en komma till tals. Och den som har vettiga argument får tummen upp.
   Du har en av de allra bästa nyhetssajterna på nätet.
   Om du stänger ned för tidningens bästa så har jag full förståelse. Vi vill ju att den skall finnas kvar.

 • Rubriken med samordningsnummer vilseledde mig att tro att det innebär rösträtt för dem som har ett. Så är det inte. Hur samordningsnummer kan hjälpa Nyans in i riksdagen ser inte jag.

 • Rubriken med samordningsnummer vilseledde mig att tro att det innebär rösträtt för dem som har ett. Så är det inte. Hur samordningsnummer kan hjälpa Nyans in i riksdagen ser inte jag.

 • Rena har du någonsin skrivit ett enda inlägg där du varit för något? Svar Nej… Alltid emot något. Du är en frustrerad och olyckligt kvinna Rena.

  Försök att hitta en hobby, ett intresse som kan ge dig något som kan höja din frekvens, för som det är idag är du på väg ner. Ett tips. Sedan när du expanderar i frekvens, mår bättre och blir mindre rädd, kom ut med din rätta identitet. Det är fegt, svagt och löjligt att dölja dig bakom ett fiktivt alias. Ta lärdom. Jag är otroligt för dig. Att bara läsa Koranen kommer bara gör dig mer och mer rädd. Det är ingen framtid.

   • Here we go again: Rena

    1.) ”allvarligt fel” på allt och alla, utom på dig själv. Allt och alla är 
    2.) ”rasistiska och korkade”. Vidare från ditt begränsade språk:
    3.) ”om vi slapp, se och höra sådana som du”. Du klagar på att andra: 
    4.) ”hittepå och felaktig artikeln är” eller: 
    5.) ”helt absurt och ger inte utrymme för diskussion överhuvudtaget”.

    Vidare klagar på redaktören:

    6.) ”inte låta sådana felaktigheter publiceras och hälla bensin på elden av all hat, rasism och fördömande som redan finns i samhället”.  
    7.) ”skriva bara en massa lögner och skit”. Vidare: 
    8.) ”har jag aldrig ansett dina kommentarer vara värda nåt”.

   • Ett stereotypt, stympat och begränsat språkbruk. Ett monotont upprepande av förakt inför allt och alla. En avsaknad förånga till positiv interaktion med omvärlden. Ständiga projektioner av egna icke accepterade svagheter som notoriskt omedvetet närmast automatiskt förläggs till dina med människor. Det är vad alla ser. Besitter man en sådan miserabel och hatisk blick, har man bara bitterhet kvar i sitt hjärta. Det är därför jag är orolig för dig.

    Sedan: Rosa, Stjärna, Sara och Maja är kvinnonamn, beroende på morfemet ”a” (om du nu vet vad ordet betyder) vilket är minsta möjliga förändring av ett till exempel ett ord. Ett avslutande ”a” i tilltalsnamnet anger således kön. Jag heter Erik och det feminina tilltalsnamnet blir följdaktningen Erika. Rena är ett kvinnonamn. Den maskulina varianten är Reine.

    Men det är inte bra ditt val av kvinnligt alias som avslöjar dig utan också regressiv känsloinkontinens som i vissa extrema fall tyvärr kan visa sig hos besvikna, olyckliga och bittra kvinnor. En riktig karl gör något åt situationen han är missnöjd med, men inte du inte. Skäms du för att vara kvinna? Gör inte det.  

     • Dina inlägg är intressanta, “Rena”.

      De korresponderar i hög grad med de kravaller i en mängd svenska städer som manipulerades fram genom framför allt den danske provokatören.

      Syftet tycks vara att skapa hat mellan ursprungs-svenskar och muslimska invandrare, något som exempelvis även skedde i Jugoslavien, med syftet att bereda vägen för ett etniskt / religiöst inbördeskrig.

      Stratfor-grundaren talar i sitt föredrag “Europe: Destined for Conflict?” om hur Europa ska bli en krigshärd genom att använda den beprövade strategin “Härska genom att söndra!”
      https://www.youtube.com/watch?v=QeLu_yyz3tc&t=317s

      Dina anonyma inlägg här är oerhört provocerande.

      Är du en styrd provokatör med uppdrag att skapa hat mot en folkgrupp du påstår dig tillhöra?

      • Du har missförstått det hela! Jag får betald och har som jobb att skapa hat mot somliga svenskar som böjer sig, får in den rakt in utan glidmedel, vänder sig tillbaka och ger ett leende tillbaka och kallar sig för intellektuella!

        • Vissa politiker? Skojar du? Har du missat att praktiskt alla politiker fått svenska folket att tro att Ryssland ska hoppa över alla andra länder runt i Östersjön och invadera Sverige för att ta ansvaret för 1,5 miljoner fattigpensionärer och alla getto samhällen runt om städerna i Sverige?

       • Rena, jag har medvetet valt att inte bemöta dina attacker. Det är normalt under min värdighet att prata med såna som dig.

        Men ditt språkbruk indikerar att du är man och att du, när sakargumenten tryter, för in samtalet på en så låg intellektuell nivå att man får stå på knä för att öht förstå dina infantila påhopp på andra.

        Å andra sidan är det bra att du till slut röjer dig då du för ned samtalet på en nivå som hör hemma i någon av de No Go Zoner där du förmodligen bor eller hör hemma.

        Din språkhantering indikerar också att du själv är av utländskt ursprung. Ingen normal ursprungssvensk uttrycker sig som du gör.

        svenskar som böjer sig, får in den rakt in utan glidmedel, vänder sig tillbaka och ger ett leende tillbaka och kallar sig för intellektuella!”

        Så talar en migrant med bakgrund i ett Sverige präglat av sexualiserat våld med islamska förtecken.

        • “Man tar seden dit man kommer”
         Jag har inte sett bättre språkbruk här för att ni andra ska förvänta er att jag ska ha bättre språkbruk.
         Hur lågt och dåligt mitt språkbruk må vara så säger jag alltid sanningen och står för det som rätt och rättvisan.
         Vad har du själv för försvar att sitta vid köksbordet, fantisera en massa lögner och lyckas få det publicerat?
         Känner du dig stolt över att du hjälper med sigmatiseringen och polariseringen som redan finns i det svenska samhället?
         Eller är det bara ett sätt för dig att få ut dina rasistiska tänkande och tro på detta vidriga sättet?

        • Rena, är en representant som ger uttryck för islams hat mot ursprungssvenskar.

         Om det är en sanning att svenskarna “böjer sig, får in den rakt in utan glidmedel, vänder sig tillbaka och ger ett leende tillbaka och kallar sig för intellektuella!” det är något som för mig tillfället är omöjligt att svara på.

         Om jag tillåter mig att spekulera så är det ditt islamska hat som du till slut inte lyckas tygla och då kommer det råa islamska hatet till uttryck. Snart kommer väl ett annat favorituttryck från såna som du dig. Dvs snart börjar du väl hota med att du skall K-ulla nån annans morsa. Men det kanske är den intellektuella nivå som är betecknande för din personlighet såsom företrädare för islam.

         Betr polarisation så är jag helt rätt en varm vän av ett polariserande bruk av orden.

         När det gäller rasism så kanske du har godheten att förklara för mig hur en religion/ideologi kan vara en ras. Du röjer dig när du använder ordet “tro” i denna kommentar.

         Jag pratar inte om Koranen och Islam som en ursprungssvensk “tro”. Tar gärna en debatt med dig ända till slutet då du är avklädd in på de bara och väl behårade benen.

         Nu tar vi nivån ned till den intellektuella nivå där du befinner dig.

        • Hur vore om du kunde komma med argument att det jag sagt om din artikeln är fel?
         Du sitter där bara och skriver en massa hittepå saker om vem jag är och vad jag står för med de fördomar du inte kan bli av med i ditt huvud och vill övertyga dig att du inte är en värdelös rasist.

        • Sakfrågan är väl belyst från min sida i artikeln. Dessutom har den mycket påläste Christer Nilsson flera gånger givit fakta referenser som bekräftar att det jag säger i artikeln är fakta.

         Men som den inbitne islamist du är så står väl religionen, uttryckt med Koranens språkbruk, över fakta och sunt förnuft. Du själv vill ju bara “skjuta in den” i nedåt hukande ursprungssvenskar och fortsätta det islamska rövk-ullandet av dem vilka försörjer lejonparten av den islamska diasporan i Sverige.

        • Va? Det är fakta och jag missat det? Trots att den stora skojaren, nej förlåt skribenten Christer Nillson bekräftat lögnerna, nej fakta menar jag förstås!!

        • Det du har skrivit är totalt felaktigt som du bara hittat på, men ifall det skulle finnas en smula sanning i den hela, borde du i så fall inte vända dig till skattemyndigheten, valmyndigheten och övriga politikerkåren och uppmärksamma de att du upptäckt ett allvarligt systemfel?
         Men självklart gör du inte det, eftersom om någon så vet du själv att det du skriver är inget annat än bara lögner!!

 • Skriver detta igen så att alla ska förstå hur hittepå och felaktig artikeln är!
  Läs informationen i följande länkar. Med samordningsnummer har man inte rösträtt och kan inte rösta i nåt av de svenska valen överhuvudtaget! Punkt slut!!!

  https://www.val.se/servicelankar/kontakt/vanliga-fragor-och-svar/rostratt-och-rostkort.html

  https://skatteverket.se/privat/internationellt/bosattutomlands/samordningsnummer.4.53a97fe91163dfce2da80001279.html

 • Rena har du någonsin skrivit ett enda inlägg där du varit för något? Svar Nej… Alltid emot något. Du är en frustrerad och olyckligt kvinna Rena.

  Försök att hitta en hobby, ett intresse som kan ge dig något som kan höja din frekvens, för som det är idag är du på väg ner. Ett tips. Sedan när du expanderar i frekvens, mår bättre och blir mindre rädd, kom ut med din rätta identitet. Det är fegt, svagt och löjligt att dölja dig bakom ett fiktivt alias. Ta lärdom. Jag är otroligt för dig. Att bara läsa Koranen kommer bara gör dig mer och mer rädd. Det är ingen framtid.

   • Here we go again: Rena

    1.) “allvarligt fel” på allt och alla, utom på dig själv. Allt och alla är 
    2.) “rasistiska och korkade”. Vidare från ditt begränsade språk:
    3.) “om vi slapp, se och höra sådana som du”. Du klagar på att andra: 
    4.) “hittepå och felaktig artikeln är” eller: 
    5.) “helt absurt och ger inte utrymme för diskussion överhuvudtaget”.

    Vidare klagar på redaktören:

    6.) “inte låta sådana felaktigheter publiceras och hälla bensin på elden av all hat, rasism och fördömande som redan finns i samhället”.  
    7.) “skriva bara en massa lögner och skit”. Vidare: 
    8.) “har jag aldrig ansett dina kommentarer vara värda nåt”.

   • Ett stereotypt, stympat och begränsat språkbruk. Ett monotont upprepande av förakt inför allt och alla. En avsaknad förånga till positiv interaktion med omvärlden. Ständiga projektioner av egna icke accepterade svagheter som notoriskt omedvetet närmast automatiskt förläggs till dina med människor. Det är vad alla ser. Besitter man en sådan miserabel och hatisk blick, har man bara bitterhet kvar i sitt hjärta. Det är därför jag är orolig för dig.

    Sedan: Rosa, Stjärna, Sara och Maja är kvinnonamn, beroende på morfemet “a” (om du nu vet vad ordet betyder) vilket är minsta möjliga förändring av ett till exempel ett ord. Ett avslutande “a” i tilltalsnamnet anger således kön. Jag heter Erik och det feminina tilltalsnamnet blir följdaktningen Erika. Rena är ett kvinnonamn. Den maskulina varianten är Reine.

    Men det är inte bra ditt val av kvinnligt alias som avslöjar dig utan också regressiv känsloinkontinens som i vissa extrema fall tyvärr kan visa sig hos besvikna, olyckliga och bittra kvinnor. En riktig karl gör något åt situationen han är missnöjd med, men inte du inte. Skäms du för att vara kvinna? Gör inte det.  

     • Dina inlägg är intressanta, “Rena”.

      De korresponderar i hög grad med de kravaller i en mängd svenska städer som manipulerades fram genom framför allt den danske provokatören.

      Syftet tycks vara att skapa hat mellan ursprungs-svenskar och muslimska invandrare, något som exempelvis även skedde i Jugoslavien, med syftet att bereda vägen för ett etniskt / religiöst inbördeskrig.

      Stratfor-grundaren talar i sitt föredrag “Europe: Destined for Conflict?” om hur Europa ska bli en krigshärd genom att använda den beprövade strategin “Härska genom att söndra!”
      https://www.youtube.com/watch?v=QeLu_yyz3tc&t=317s

      Dina anonyma inlägg här är oerhört provocerande.

      Är du en styrd provokatör med uppdrag att skapa hat mot en folkgrupp du påstår dig tillhöra?

      • Du har missförstått det hela! Jag får betald och har som jobb att skapa hat mot somliga svenskar som böjer sig, får in den rakt in utan glidmedel, vänder sig tillbaka och ger ett leende tillbaka och kallar sig för intellektuella!

        • Vissa politiker? Skojar du? Har du missat att praktiskt alla politiker fått svenska folket att tro att Ryssland ska hoppa över alla andra länder runt i Östersjön och invadera Sverige för att ta ansvaret för 1,5 miljoner fattigpensionärer och alla getto samhällen runt om städerna i Sverige?

       • Rena, jag har medvetet valt att inte bemöta dina attacker. Det är normalt under min värdighet att prata med såna som dig.

        Men ditt språkbruk indikerar att du är man och att du, när sakargumenten tryter, för in samtalet på en så låg intellektuell nivå att man får stå på knä för att öht förstå dina infantila påhopp på andra.

        Å andra sidan är det bra att du till slut röjer dig då du för ned samtalet på en nivå som hör hemma i någon av de No Go Zoner där du förmodligen bor eller hör hemma.

        Din språkhantering indikerar också att du själv är av utländskt ursprung. Ingen normal ursprungssvensk uttrycker sig som du gör.

        svenskar som böjer sig, får in den rakt in utan glidmedel, vänder sig tillbaka och ger ett leende tillbaka och kallar sig för intellektuella!”

        Så talar en migrant med bakgrund i ett Sverige präglat av sexualiserat våld med islamska förtecken.

        • “Man tar seden dit man kommer”
         Jag har inte sett bättre språkbruk här för att ni andra ska förvänta er att jag ska ha bättre språkbruk.
         Hur lågt och dåligt mitt språkbruk må vara så säger jag alltid sanningen och står för det som rätt och rättvisan.
         Vad har du själv för försvar att sitta vid köksbordet, fantisera en massa lögner och lyckas få det publicerat?
         Känner du dig stolt över att du hjälper med sigmatiseringen och polariseringen som redan finns i det svenska samhället?
         Eller är det bara ett sätt för dig att få ut dina rasistiska tänkande och tro på detta vidriga sättet?

        • Rena, är en representant som ger uttryck för islams hat mot ursprungssvenskar.

         Om det är en sanning att svenskarna “böjer sig, får in den rakt in utan glidmedel, vänder sig tillbaka och ger ett leende tillbaka och kallar sig för intellektuella!” det är något som för mig tillfället är omöjligt att svara på.

         Om jag tillåter mig att spekulera så är det ditt islamska hat som du till slut inte lyckas tygla och då kommer det råa islamska hatet till uttryck. Snart kommer väl ett annat favorituttryck från såna som du dig. Dvs snart börjar du väl hota med att du skall K-ulla nån annans morsa. Men det kanske är den intellektuella nivå som är betecknande för din personlighet såsom företrädare för islam.

         Betr polarisation så är jag helt rätt en varm vän av ett polariserande bruk av orden.

         När det gäller rasism så kanske du har godheten att förklara för mig hur en religion/ideologi kan vara en ras. Du röjer dig när du använder ordet “tro” i denna kommentar.

         Jag pratar inte om Koranen och Islam som en ursprungssvensk “tro”. Tar gärna en debatt med dig ända till slutet då du är avklädd in på de bara och väl behårade benen.

         Nu tar vi nivån ned till den intellektuella nivå där du befinner dig.

        • Det du har skrivit är totalt felaktigt som du bara hittat på, men ifall det skulle finnas en smula sanning i den hela, borde du i så fall inte vända dig till skattemyndigheten, valmyndigheten och övriga politikerkåren och uppmärksamma de att du upptäckt ett allvarligt systemfel?
         Men självklart gör du inte det, eftersom om någon så vet du själv att det du skriver är inget annat än bara lögner!!

 • Skriver detta igen så att alla ska förstå hur hittepå och felaktig artikeln är!
  Läs informationen i följande länkar. Med samordningsnummer har man inte rösträtt och kan inte rösta i nåt av de svenska valen överhuvudtaget! Punkt slut!!!

  https://www.val.se/servicelankar/kontakt/vanliga-fragor-och-svar/rostratt-och-rostkort.html

  https://skatteverket.se/privat/internationellt/bosattutomlands/samordningsnummer.4.53a97fe91163dfce2da80001279.html

 • Valfusket vid redovisningen 2018 har ingen vågat ifrågasätta.
  Skulle ”samordningsrösterna” avgivna i September 2022 minska möjligheterna till redovisningsfusk?
  KNAPPAST, tvärtom!

  • Ett ouppklarat mysterium med tanke på förändringen av resultat innan och efter.
   Sedan kan man skylla på det som passar.
   Tror som du att om möjligheten finns så är det sannolikt att det inträffar – med åtföljande bortförklaringar och lämpliga ursäkter.
   Det får en också att undra över kommande val – vem kollar och hur vet man?
   https://swebbtv.se/w/7z56iwAkhQePbQR1Q6GGqd

 • Valfusket vid redovisningen 2018 har ingen vågat ifrågasätta.
  Skulle “samordningsrösterna” avgivna i September 2022 minska möjligheterna till redovisningsfusk?
  KNAPPAST, tvärtom!

  • Ett ouppklarat mysterium med tanke på förändringen av resultat innan och efter.
   Sedan kan man skylla på det som passar.
   Tror som du att om möjligheten finns så är det sannolikt att det inträffar – med åtföljande bortförklaringar och lämpliga ursäkter.
   Det får en också att undra över kommande val – vem kollar och hur vet man?
   https://swebbtv.se/w/7z56iwAkhQePbQR1Q6GGqd

 • Inte ens de som fått permanent uppehållstillstånd kan inte rösta i riksdagsvalet.
  För att rösta i riksdagsvalet måste man vara svensk medborgare.
  Vad är för strunt och tjafs Newsvoice skriver om nuförtiden?

   • Man kan inte använda samordningsnummer ens för kommunalval/regionval eller vad det nu kan finnas för andra val.
    Att påstå att samordningsnummer kan användas som fuskmedel i riksdagsvalet är helt absurt och ger inte utrymme för diskussion överhuvudtaget.
    Du borde inte låta sådana felaktigheter publiceras och hälla bensin på elden av all hat, rasism och fördömande som redan finns i samhället

    • Hej Rena,
     Å ena sidan får Jan som skrivit artikeln inte kommunicera om detta ämne och å andra sidan så antyder du att det är fullt med rasister och fördömanden i samhället.
     Jag får nypa mig i skinnet för att kolla att jag inte drömmer.
     Vi (eller våra politiker) har öppnat dörren för att människor skall få en chans till ett bättre liv.
     Var finns tacksamheten? Var finns ödmjukheten? Var finns tillmötesgåendet? Var finns viljan att vara en del av det folk som visat välvilja?
     Kan du/ni inte se att vårt förtroende missbrukas? Kan du/ni inte se vår oro över att det land vi föddes i och som våra förföräldrar byggt upp, håller på att förstöras i grund?
     Vi har en egenskap i norden och speciellt Sverige – men kanske kännetecknande för västerlandet – “Självrannsakan” – och baksidan:
     “Självkritik”. Att ha förmågan att korrigera sig själv när något är galet.
     Tycker du inte att den kultur som byggts upp av tidigare generationer av svenska är värd att bevara?
     Förstår du vad som gjorde Sverige till ett av de bästa länderna i världen att leva i?
     Vill du att detta skall finnas kvar?
     Jag vill tro och hoppas att det finns jättemånga bra invandrare därute. Oavsett vad våra tokiga politiker gjort mot landet.
     Men det finns gränser för tolerans av dårskap.
     (Jag hoppas att du förstår vad jag skriver).

     • Rolf,
      Nej, jag förstår inte alls vad du skriver och vad det du skriver har med det jag kommenterat om, att göra.
      Om du tycker att invandrare får mer förtroende för svenskar och svenska systemet genom att skriva bara en massa lögner och skit om de, så be my guest och fortsätt och gör det!

  • Vad är du för en gnällspik?

   Rösträtt i riksdagsvalet;

   har den som är svensk medborgare, som fyllt 18 år senast på valdagen och som är eller har varit folkbokförd i Sverige.

   Rösträtt i region- och kommunfullmäktige:

   har den som är 18 år på valdagen,

   medborgare i EU eller i Norge och Island,

   är medborgare i något annat land än i EU,
   eller är statslös och har varit folkbokförd i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller regionen.

   Det senare innebär naturligtvis att man måste ha permanent uppehållstillstånd.

   Något annat har jag inte skrivit.

   Så vad är det du har problem med “Rena”?

   • Christer, om du slår upp även vad samordningsnummer är så förstår du skillnaden.
    Från Valmyndigheten:
    https://www.val.se/servicelankar/kontakt/vanliga-fragor-och-svar/rostratt-och-rostkort.html

    Folkbokföringen ligger till grund för rösträtten. Alla som blir folkbokförda i Sverige får ett personnummer.
    För att ha rösträtt i svenska val måste du vara, eller någon gång ha varit, folkbokförd i Sverige. Det går inte att bli folkbokförd i Sverige utan att ha ett personnummer.
    Rösträtt och personnummer hänger alltså ihop och personer som har ett samordningsnummer får inte rösta i svenska val.

    Vad är det du inte förstår och har problem med, undrar jag?

    • “Folkbokföringen ligger till grund för rösträtten”
     Den är ju knappast trovärdig. Myndigheten vet inte ens hur många som befinner sig innanför landets gränser.

     • Alla med personnummer har rätt och måste folkbokföras.
      Utan personnummer, ingen folkbokföring!!
      Permanent uppehållstillstånd ger rösträtt till kommunal/ region /kyrkoval
      Medborgarskap ger rätt till riksdagsval!
      Man blir inte folkbokfört med samordningsnummer!!

   • Och dessutom har jag aldrig ansett dina kommentarer vara värda nåt för att jag skulle besvära mig och lägga ner tid att svara eller skriva om det till dig eller någon annan för den delen.
    Av vilken anledning skriver du att min kommentar på nåt sätt varit riktat eller har haft nåt med det du tidigare kommenterat om?

    • Uppgifterna som finns i folkbokföringen om var folk bor tas som en sanning av myndigheter och andra som använder de uppgifterna. Men det är relativt lätt för en person att ge fel uppgift om var han eller hon bor, att använda flera identiteter eller att helt enkelt skriva sig i någon annans bostad, utan att personen som bor där vet om det.

     Antingen är du helt okunnig om verkligheten i Sverige eller så är du bara en ynkligt frustrerad person som måste ösa ovett omkring dig för att stå ut. Eller båda.

     1.Det är väldigt lätt att på falska grunder skaffa ett (eller många) samordningsnummer. Det vet snart alla.

     2.Det är väldigt lätt att skaffa en falsk identitet genom t.ex. ett förfalskat pass.Och skaffa dig ett falskt p. uppehållstillstånd.

     3.Det är väldigt lätt att skaffa sig en eller flera falska folkbokföringar i Sverige. Kontrollen är obefintlig Sedan kan du få ett eller flera röstkort skickade till dessa adresser.

     Därmed kan du rösta (en eller flera gånger) med dina falska identiteter till både kommun och region. Häpp!

     Vem mer skulle ha lust att kommunicerara med dig här – du illviljans kolportör. Inte jag längre i alla fall.
     Slut i rutan!

     • Om systemet är så korrupt och felaktigt att man bara kan skaffa falska identiteter, 10-tals bokföringsadresser, falska permanenta tillstånd och får röstkort trots att man bara har samordningsnummer, så hoppas jag då innerligt att Nyans och liknande partier i Sverige tar över makten. Eftersom uppenbarligen kan/vet inte svenskar hur det ska göras på rätt sätt och idioter som du kallar system demokratisk till och med.

    • Och dessutom har jag aldrig ansett dina kommentarer vara värda nåt för att jag skulle besvära mig och lägga ner tid att svara eller skriva om det till dig eller någon annan för den delen”.

     Vilket är exakt vad du gör: kommenterar alltså, som du säger inte vara mödan värd. Motsägelsefullt? Det är vara förnamnet.

 • Min kära pappa var aktiv inom politiken – på skiten han trodde på – socialismen.

  Han växte upp i ett statar/rallarhem i tidigt 1900-tal och engagrade´sig inom fackförbund och politik för att han trodde på det.

  Fy fan vad bedraden han blev!

 • Inte ens de som fått permanent uppehållstillstånd kan inte rösta i riksdagsvalet.
  För att rösta i riksdagsvalet måste man vara svensk medborgare.
  Vad är för strunt och tjafs Newsvoice skriver om nuförtiden?

   • Man kan inte använda samordningsnummer ens för kommunalval/regionval eller vad det nu kan finnas för andra val.
    Att påstå att samordningsnummer kan användas som fuskmedel i riksdagsvalet är helt absurt och ger inte utrymme för diskussion överhuvudtaget.
    Du borde inte låta sådana felaktigheter publiceras och hälla bensin på elden av all hat, rasism och fördömande som redan finns i samhället

    • Hej Rena,
     Å ena sidan får Jan som skrivit artikeln inte kommunicera om detta ämne och å andra sidan så antyder du att det är fullt med rasister och fördömanden i samhället.
     Jag får nypa mig i skinnet för att kolla att jag inte drömmer.
     Vi (eller våra politiker) har öppnat dörren för att människor skall få en chans till ett bättre liv.
     Var finns tacksamheten? Var finns ödmjukheten? Var finns tillmötesgåendet? Var finns viljan att vara en del av det folk som visat välvilja?
     Kan du/ni inte se att vårt förtroende missbrukas? Kan du/ni inte se vår oro över att det land vi föddes i och som våra förföräldrar byggt upp, håller på att förstöras i grund?
     Vi har en egenskap i norden och speciellt Sverige – men kanske kännetecknande för västerlandet – “Självrannsakan” – och baksidan:
     “Självkritik”. Att ha förmågan att korrigera sig själv när något är galet.
     Tycker du inte att den kultur som byggts upp av tidigare generationer av svenska är värd att bevara?
     Förstår du vad som gjorde Sverige till ett av de bästa länderna i världen att leva i?
     Vill du att detta skall finnas kvar?
     Jag vill tro och hoppas att det finns jättemånga bra invandrare därute. Oavsett vad våra tokiga politiker gjort mot landet.
     Men det finns gränser för tolerans av dårskap.
     (Jag hoppas att du förstår vad jag skriver).

     • Rolf,
      Nej, jag förstår inte alls vad du skriver och vad det du skriver har med det jag kommenterat om, att göra.
      Om du tycker att invandrare får mer förtroende för svenskar och svenska systemet genom att skriva bara en massa lögner och skit om de, så be my guest och fortsätt och gör det!

  • Vad är du för en gnällspik?

   Rösträtt i riksdagsvalet;

   har den som är svensk medborgare, som fyllt 18 år senast på valdagen och som är eller har varit folkbokförd i Sverige.

   Rösträtt i region- och kommunfullmäktige:

   har den som är 18 år på valdagen,

   medborgare i EU eller i Norge och Island,

   är medborgare i något annat land än i EU,
   eller är statslös och har varit folkbokförd i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller regionen.

   Det senare innebär naturligtvis att man måste ha permanent uppehållstillstånd.

   Något annat har jag inte skrivit.

   Så vad är det du har problem med “Rena”?

   • Christer, om du slår upp även vad samordningsnummer är så förstår du skillnaden.
    Från Valmyndigheten:
    https://www.val.se/servicelankar/kontakt/vanliga-fragor-och-svar/rostratt-och-rostkort.html

    Folkbokföringen ligger till grund för rösträtten. Alla som blir folkbokförda i Sverige får ett personnummer.
    För att ha rösträtt i svenska val måste du vara, eller någon gång ha varit, folkbokförd i Sverige. Det går inte att bli folkbokförd i Sverige utan att ha ett personnummer.
    Rösträtt och personnummer hänger alltså ihop och personer som har ett samordningsnummer får inte rösta i svenska val.

    Vad är det du inte förstår och har problem med, undrar jag?

    • “Folkbokföringen ligger till grund för rösträtten”
     Den är ju knappast trovärdig. Myndigheten vet inte ens hur många som befinner sig innanför landets gränser.

     • Alla med personnummer har rätt och måste folkbokföras.
      Utan personnummer, ingen folkbokföring!!
      Permanent uppehållstillstånd ger rösträtt till kommunal/ region /kyrkoval
      Medborgarskap ger rätt till riksdagsval!
      Man blir inte folkbokfört med samordningsnummer!!

   • Och dessutom har jag aldrig ansett dina kommentarer vara värda nåt för att jag skulle besvära mig och lägga ner tid att svara eller skriva om det till dig eller någon annan för den delen.
    Av vilken anledning skriver du att min kommentar på nåt sätt varit riktat eller har haft nåt med det du tidigare kommenterat om?

    • Uppgifterna som finns i folkbokföringen om var folk bor tas som en sanning av myndigheter och andra som använder de uppgifterna. Men det är relativt lätt för en person att ge fel uppgift om var han eller hon bor, att använda flera identiteter eller att helt enkelt skriva sig i någon annans bostad, utan att personen som bor där vet om det.

     Antingen är du helt okunnig om verkligheten i Sverige eller så är du bara en ynkligt frustrerad person som måste ösa ovett omkring dig för att stå ut. Eller båda.

     1.Det är väldigt lätt att på falska grunder skaffa ett (eller många) samordningsnummer. Det vet snart alla.

     2.Det är väldigt lätt att skaffa en falsk identitet genom t.ex. ett förfalskat pass.Och skaffa dig ett falskt p. uppehållstillstånd.

     3.Det är väldigt lätt att skaffa sig en eller flera falska folkbokföringar i Sverige. Kontrollen är obefintlig Sedan kan du få ett eller flera röstkort skickade till dessa adresser.

     Därmed kan du rösta (en eller flera gånger) med dina falska identiteter till både kommun och region. Häpp!

     Vem mer skulle ha lust att kommunicerara med dig här – du illviljans kolportör. Inte jag längre i alla fall.
     Slut i rutan!

     • Om systemet är så korrupt och felaktigt att man bara kan skaffa falska identiteter, 10-tals bokföringsadresser, falska permanenta tillstånd och får röstkort trots att man bara har samordningsnummer, så hoppas jag då innerligt att Nyans och liknande partier i Sverige tar över makten. Eftersom uppenbarligen kan/vet inte svenskar hur det ska göras på rätt sätt och idioter som du kallar system demokratisk till och med.

    • Och dessutom har jag aldrig ansett dina kommentarer vara värda nåt för att jag skulle besvära mig och lägga ner tid att svara eller skriva om det till dig eller någon annan för den delen”.

     Vilket är exakt vad du gör: kommenterar alltså, som du säger inte vara mödan värd. Motsägelsefullt? Det är vara förnamnet.

 • Hej Jan,
  Invandrare som anammat Sverige som sitt hemland – eller åtminstone sitt andra hemland och som är tacksamma; är självgående och ser inte sig själva som offer.
  Det är framförallt de som kom på 90-talet eller tidigare. Och även en del av de som kommit nyligen. Det finns mao bra människor överallt. Skönt att veta.
  Här har vi baksidan på en övertro på materialismens välsignelse och socialismens slagsida. Likhet i utkomst kontra Likhet i förutsättningar och möjligheter.
  Vi skall ha och vi skall ha rättigheter oavsett om vi gjort oss förtjänta av det eller inte. Vi skall ha bra betyg även om vi saknar kunskap. Vi skall leda ett land oavsett om vi visat kompetens genom tidigare anställningar eller bedrifter eller ej.
  Vi skall ha pension och bidrag även om vi själva eller våra föräldrar inte har en förankring i tidigare generationer.
  Endast hat kommer tillbaka som tack för att ha överöst någon med “lika utkomst” oavsett bedrift. Han vet innerst inne att han (eller hon) inte gjort något för att få allt detta. Som ett sätt att bibehålla sin stolthet måste personen intala sig att den som ger utan motprestation är skyldig på något sätt att gottgöra eller på annat sätt står i obalans till mottagaren. För att dölja och förtränga sin sårade stolthet så kläs denna i en slöja av hat mot givaren. Och ju mer som ges, dess mer hat.
  Endast någon som bidragit mer än vad som tagits ut kan känna stolthet inom gruppen – oavsett varifrån man kommer.
  Vi kommer inte att bli det Sverige som en gång var med en homogen nordisk befolkning. Vi har tyvärr blivit lurade genom vår auktoritetstro där vi aldrig ifrågasätter eller tänker självständigt och kritiskt. Men vi kan bli ärliga med oss själva och andra och bevara det som gjorde oss till ett av världens bästa länder att bo i och börja att odla detta igen. Med de människor som vill vara med och hjälpa till. Jag är inte beläst. Men jag uppmanar alla att läsa boken “100 år av tillväxt” av Per T Ohlsson. Vad som

 • Ska Nyans sparka ut det etablerade partikonglomeratet i Riksdagen? Skulle vara lite kul om haggan, Löven, Lövin och andra s… skulle knockas av dem, som av dem hit har lockats.

  Nyans innebär ny ans.

  Nyans är ett anagram på Sanny – och Sanny kickar ut sossegossar och sparkar höger, vänster och bakut:

  https://www.youtube.com/watch?v=myEBd-AnX04

  Och Finlands WEF-skolade partigarnityr med Sanna Marin i spetsen får tids nog döpa om sitt lilla nationella konglomerat till Synagolvalinjen, sanna mina ord.

  Och Nyans hugger måhända handen av varje valmanipulatör så han dör som sig bör. Sedan råder sharia, Fatima och jungfru Maria.

  So let’s get ready to rumble!

 • Min kära pappa var aktiv inom politiken – på skiten han trodde på – socialismen.

  Han växte upp i ett statar/rallarhem i tidigt 1900-tal och engagrade´sig inom fackförbund och politik för att han trodde på det.

  Fy fan vad bedraden han blev!

 • Hej Jan,
  Invandrare som anammat Sverige som sitt hemland – eller åtminstone sitt andra hemland och som är tacksamma; är självgående och ser inte sig själva som offer.
  Det är framförallt de som kom på 90-talet eller tidigare. Och även en del av de som kommit nyligen. Det finns mao bra människor överallt. Skönt att veta.
  Här har vi baksidan på en övertro på materialismens välsignelse och socialismens slagsida. Likhet i utkomst kontra Likhet i förutsättningar och möjligheter.
  Vi skall ha och vi skall ha rättigheter oavsett om vi gjort oss förtjänta av det eller inte. Vi skall ha bra betyg även om vi saknar kunskap. Vi skall leda ett land oavsett om vi visat kompetens genom tidigare anställningar eller bedrifter eller ej.
  Vi skall ha pension och bidrag även om vi själva eller våra föräldrar inte har en förankring i tidigare generationer.
  Endast hat kommer tillbaka som tack för att ha överöst någon med “lika utkomst” oavsett bedrift. Han vet innerst inne att han (eller hon) inte gjort något för att få allt detta. Som ett sätt att bibehålla sin stolthet måste personen intala sig att den som ger utan motprestation är skyldig på något sätt att gottgöra eller på annat sätt står i obalans till mottagaren. För att dölja och förtränga sin sårade stolthet så kläs denna i en slöja av hat mot givaren. Och ju mer som ges, dess mer hat.
  Endast någon som bidragit mer än vad som tagits ut kan känna stolthet inom gruppen – oavsett varifrån man kommer.
  Vi kommer inte att bli det Sverige som en gång var med en homogen nordisk befolkning. Vi har tyvärr blivit lurade genom vår auktoritetstro där vi aldrig ifrågasätter eller tänker självständigt och kritiskt. Men vi kan bli ärliga med oss själva och andra och bevara det som gjorde oss till ett av världens bästa länder att bo i och börja att odla detta igen. Med de människor som vill vara med och hjälpa till. Jag är inte beläst. Men jag uppmanar alla att läsa boken “100 år av tillväxt” av Per T Ohlsson. Vad som

 • Ska Nyans sparka ut det etablerade partikonglomeratet i Riksdagen? Skulle vara lite kul om haggan, Löven, Lövin och andra s… skulle knockas av dem, som av dem hit har lockats.

  Nyans innebär ny ans.

  Nyans är ett anagram på Sanny – och Sanny kickar ut sossegossar och sparkar höger, vänster och bakut:

  https://www.youtube.com/watch?v=myEBd-AnX04

  Och Finlands WEF-skolade partigarnityr med Sanna Marin i spetsen får tids nog döpa om sitt lilla nationella konglomerat till Synagolvalinjen, sanna mina ord.

  Och Nyans hugger måhända handen av varje valmanipulatör så han dör som sig bör. Sedan råder sharia, Fatima och jungfru Maria.

  So let’s get ready to rumble!

 • All heder till Jan Norberg och Hans Erixon att ni riktar strålkastaren på partiet Nyans och muslimernas oblyga taktik att via riksdagsvalets 39 utjämningsmandat och 12 procent av rösterna i en valkrets kan tillskansa sig en riksdagplats. Som jag ser det kan det vara ett genombrott för riksdagsvalet 2022. Det har aldrig lyckats tidigare, men med fler än 800 000 muslimer i Sverige kan det mycket väl hända nu. Många har inte förstått faran med detta och därför är artikelförfattarnas budskap viktigt att läsas av alla och att vidarebefordra det till envar som är läskunnig.

  Lika viktigt är att muslimerna nu kan ta sig in i fullmäktige i kommuner och regioner vilket kan vara ännu allvarligare på sikt. Där kan spärren vara så låg som 2 eller 3 procent för ett mandat och ganska lättköpt i en muslimtät valkrets.

  Jag har tidigare behandlat de spökidentiteter som samordningsnumren gett upphov till. En fullständigt skandalös situation som statsmakterna mot bättre vetande och förstånd har kokat ihop.

  https://newsvoice.se/2019/12/spokidentitet-samordningsnummer-parallellsamhalle/

  Så tack än en gång Jan och Hans för den klarhet och de kunskaper ni förmedlar!
  Och tack också Torbjörn S. för att du publicerar det!

  • ETT TILLÄGG:

   Du behöver inte ens vara svensk medborgare för att få rösta i kommunal-eller regionvalet. Det räcker med att du är 18 år, har permanent uppehållstillstånd
   samt har varit skriven i kommunen i tre år. Så lätt är det att få politisk makt i
   godtrogenhetens och godhetens Sverige. Har du flera identiteter genom olika
   samordingsnummer så kan du i teorin rösta flera gånger. Upplagt för valfusk!

 • All heder till Jan Norberg och Hans Erixon att ni riktar strålkastaren på partiet Nyans och muslimernas oblyga taktik att via riksdagsvalets 39 utjämningsmandat och 12 procent av rösterna i en valkrets kan tillskansa sig en riksdagplats. Som jag ser det kan det vara ett genombrott för riksdagsvalet 2022. Det har aldrig lyckats tidigare, men med fler än 800 000 muslimer i Sverige kan det mycket väl hända nu. Många har inte förstått faran med detta och därför är artikelförfattarnas budskap viktigt att läsas av alla och att vidarebefordra det till envar som är läskunnig.

  Lika viktigt är att muslimerna nu kan ta sig in i fullmäktige i kommuner och regioner vilket kan vara ännu allvarligare på sikt. Där kan spärren vara så låg som 2 eller 3 procent för ett mandat och ganska lättköpt i en muslimtät valkrets.

  Jag har tidigare behandlat de spökidentiteter som samordningsnumren gett upphov till. En fullständigt skandalös situation som statsmakterna mot bättre vetande och förstånd har kokat ihop.

  https://newsvoice.se/2019/12/spokidentitet-samordningsnummer-parallellsamhalle/

  Så tack än en gång Jan och Hans för den klarhet och de kunskaper ni förmedlar!
  Och tack också Torbjörn S. för att du publicerar det!

  • ETT TILLÄGG:

   Du behöver inte ens vara svensk medborgare för att få rösta i kommunal-eller regionvalet. Det räcker med att du är 18 år, har permanent uppehållstillstånd
   samt har varit skriven i kommunen i tre år. Så lätt är det att få politisk makt i
   godtrogenhetens och godhetens Sverige. Har du flera identiteter genom olika
   samordingsnummer så kan du i teorin rösta flera gånger. Upplagt för valfusk!

 • Ja du Jan, såg din intervju i natt av en ren slump, brukar inte längre titta på UB, orkar inte titta på samma gamla tjabbel o humor. Detta var första gången någon på allvar satt denne man mot väggen med lite knepiga frågor, vilka han inte helt lyckades skämta bort, STORT TACK.
  Nu förstår du varför han är omöjlig o jobba med, sätt till där hans innerliga kränkthet om någon kommer med andra tanka o förslag, den sidan såg du inte än, utan kunniga människor som kan medverka till folkbildning o FAKTA kommer detta inte lyckas, genom att komma in i riksdagen kan man nå ut till en del av det sovande folket o tvinga fram sakliga fakta debatter, tvinga MSM lyssna på fakta via riksdagsdebatter o nå folkbildning, till detta behövs mer än bara ett gäng papegojor som svarar JA eller NEJ
  Utan sund valsamverkan kommer ingen av dessa små partier nå 4%, den enande kraften är inte UB, jag har jobbat med UB nästan 5 månader dag o natt, det kommer inte hålla ända till mål, folk tröttnar på samma gamla visa o samma fraser, jag kan dom redan utantill, kan inte köpa dom, KT systemet är genialt men UP har blivit under resans gång allt mera insyltad o besatt i sina konstiga idéer som aldrig kan hålla i längden.  Vi måste hitta en sund person som inte fastnar i petiteter o kn ena all dessa små partier, ALLA är bättre än de som nu sitter där inne o alla har grundtanken att dom vill landet väl. UB ville inte ta in en enda sakkuning människa.
  Vist han valsamverkan säger han, men bara om alla röstar på KT o ansluter sig som en till lydig papegoja. 

   • Når ett parti 4% eller mera, utan specifika namn kommer kandidaterna in i den ordningen partiet lisat upp på sin kandidater, eller om tillräckligt många också skrivit namnet på en vis person på valsedeln, då kommer Pesonen in med sina personröster

    • Kommer Du förbi PARTINOMINERINGEN?
     Knappast och det ger mig som väljare knappast rätten/chansen att sparka ut den förhoppningsfulle opportunisten som har som sin högsta önskan att kunna parasitera på utplundrade skattepengar.
     Däri ligger den avgörande frågan för Sveriges överlevnad,
     ingen annan ! ! !

 • Ja du Jan, såg din intervju i natt av en ren slump, brukar inte längre titta på UB, orkar inte titta på samma gamla tjabbel o humor. Detta var första gången någon på allvar satt denne man mot väggen med lite knepiga frågor, vilka han inte helt lyckades skämta bort, STORT TACK.
  Nu förstår du varför han är omöjlig o jobba med, sätt till där hans innerliga kränkthet om någon kommer med andra tanka o förslag, den sidan såg du inte än, utan kunniga människor som kan medverka till folkbildning o FAKTA kommer detta inte lyckas, genom att komma in i riksdagen kan man nå ut till en del av det sovande folket o tvinga fram sakliga fakta debatter, tvinga MSM lyssna på fakta via riksdagsdebatter o nå folkbildning, till detta behövs mer än bara ett gäng papegojor som svarar JA eller NEJ
  Utan sund valsamverkan kommer ingen av dessa små partier nå 4%, den enande kraften är inte UB, jag har jobbat med UB nästan 5 månader dag o natt, det kommer inte hålla ända till mål, folk tröttnar på samma gamla visa o samma fraser, jag kan dom redan utantill, kan inte köpa dom, KT systemet är genialt men UP har blivit under resans gång allt mera insyltad o besatt i sina konstiga idéer som aldrig kan hålla i längden.  Vi måste hitta en sund person som inte fastnar i petiteter o kn ena all dessa små partier, ALLA är bättre än de som nu sitter där inne o alla har grundtanken att dom vill landet väl. UB ville inte ta in en enda sakkuning människa.
  Vist han valsamverkan säger han, men bara om alla röstar på KT o ansluter sig som en till lydig papegoja. 

   • Når ett parti 4% eller mera, utan specifika namn kommer kandidaterna in i den ordningen partiet lisat upp på sin kandidater, eller om tillräckligt många också skrivit namnet på en vis person på valsedeln, då kommer Pesonen in med sina personröster

    • Kommer Du förbi PARTINOMINERINGEN?
     Knappast och det ger mig som väljare knappast rätten/chansen att sparka ut den förhoppningsfulle opportunisten som har som sin högsta önskan att kunna parasitera på utplundrade skattepengar.
     Däri ligger den avgörande frågan för Sveriges överlevnad,
     ingen annan ! ! !

  • Hej Ibrahim. Ja absolut, vad tycker du är viktigast för oss ursvenskar att lyssna på? Jag är mycket nyfiken och villig att lyssna.

  • Om man frågade en etniskt svensk för 20 år sen vad denne tyckt om att Sverige fått 2 miljoner invandrare ovanpå alla tidigare och en stor del av dom härrörande från mellanöstern med islam som religion. “Helt förfärligt, för jävligt!” skulle den absoluta majoriteten ansett, för varför skulle vi överge vårt nordiska arv/identitet med allt vad det innebär för människor som lämnar sina dåligt fungerande hemländer? Ofta muslimska sådana och det finns inget välfungerande muslimskt land i världen.

   Sverige håller nu på att förfalla pga. invandringen och det går snabbt. Svenskar är naiva och förstår inte vad de röstat på. Det övre skiktet av svenska politiker är korrupta och har så varit länge. De är betalda för att ersätta sitt eget folk med framför allt utomeuropeisk invandring. Huvudmännen för detta är de samma som giftinjicerat folk och försöker ta kontroll över Västeuropa via EU, FN, WHO osv. Hur känns det att vara en bricka i det spelet, Ibrahim? De tär inte av välvilja du är i Sverige.

   Den vakne svensken tänker sig för var rösten läggs, eller inte för den delen. Det finns inget i vår Riksdag i dag som verkar för Sverige bästa. Alla partier är korrupta och går globalismens väg = undergång och slaveri. Det bästa för alla parter vore att inrätta en myndighet som startar omfattande återvandring av alla välfärdssökande invandrare.

   • I rättvisans namn bör påpekas att dåligt fungerande länder i MÖ var en avsikt från anglosaxiska imperiet. Anglosaxerna har både med akademisk skärpa vaskat fram ur historien den värsta och mest bakåtsträvande varianten av islam och medverkat till att tvinga sitt frimurarprojekt muslimska brödraskapet på folken där. Använt MB för att organisera terrorn och smidit alla tänkbara ränker mot folkens frihet och utveckling. Även shahen av Iran störtades av anglosaxerna med hjälp av MB’s ayatolla Khomeini. Shahen sökte modernisera och förutsade Iran som världens femte ekonomi. Och i Syrien försökte MB igen men Ryssland kom till undsättning. Annars har jag inget i övrigt att invända mot din kommentar

    • Visst att redikalisera gruppen muslimer har USA ägnar sig åt i årtionden i Mellanöstern och Nordafrika genom att bomba tillbaka till stenåldern. När den biten är klar importerar man unga arga män i vapenförålder och man få de resultat man önskat sig från början.

 • Skall det verkligen behöva gå så långt att medborgaren i Sverige bara har möjligheten att sparka ut socialismen genom att tillfredsställa sin själ genom att rösta på ett annat parti som AfS för att förhindra att sozzepartiet får en röst.
  Alternativt, avskaffa PARTIRÖSTERNA, lämna in OGILTIGA VALSEDLAR.
  Lägger ”Anderssonskan” beslag på dem också?
  Allt klargörande Jan presenterar måste medborgaren upplysas om och det går inte av sig själv.
  Hjälp till!

 • Jag var på väg att kasta in handduken och beteckna Sverige som ett “lost case” eller en “lost cause”.
  Så människor kommer till västvärlden och vill ta del av dess rikedom och fördelar.
  Men skall vi komma vidare och stega in i rymdåldern eller vilken framtidsålder man nu kan tänka sig – med bönematta, kaftan och helskägg. Kanske finns specialdesignade rymddräkter som tar höjd för lakan och yviga skägg och har specialfack för bönemattor och koraner.
  Och i en avlägsen framtid så är det fortfarande kvinnan vid spisen underordnad mannen och betraktad som en andra klassens medborgare. Jag är säker på att alla är med på detta. Det låter ju som en given utgång.
  Kanske om hela gänget drogas och tvingas i kedjor och hot om dödsstraff – när jag tänker efter så finns det väl redan sådana ställen?
  När man ligger i gruset så vet man smaken av småsten och blod.
  Vi behöver en egen starkare andlighet och komma ur villa-materialismen och inse högre värden. Först då kommer vi att återvinna något av den forna styrka vi en gång ägde – tror jag.
  Tjoflöjt!

 • Skicka runt dessa artiklar till vänner, bekanta och ovänner. Jag har själv set hur kaffet fastnar i halsen på en inbiten sosse.
  Samtidigt får dessa ett alternativ till TV och Fake Media.

  • Hej Ibrahim. Ja absolut, vad tycker du är viktigast för oss ursvenskar att lyssna på? Jag är mycket nyfiken och villig att lyssna.

  • Om man frågade en etniskt svensk för 20 år sen vad denne tyckt om att Sverige fått 2 miljoner invandrare ovanpå alla tidigare och en stor del av dom härrörande från mellanöstern med islam som religion. “Helt förfärligt, för jävligt!” skulle den absoluta majoriteten ansett, för varför skulle vi överge vårt nordiska arv/identitet med allt vad det innebär för människor som lämnar sina dåligt fungerande hemländer? Ofta muslimska sådana och det finns inget välfungerande muslimskt land i världen.

   Sverige håller nu på att förfalla pga. invandringen och det går snabbt. Svenskar är naiva och förstår inte vad de röstat på. Det övre skiktet av svenska politiker är korrupta och har så varit länge. De är betalda för att ersätta sitt eget folk med framför allt utomeuropeisk invandring. Huvudmännen för detta är de samma som giftinjicerat folk och försöker ta kontroll över Västeuropa via EU, FN, WHO osv. Hur känns det att vara en bricka i det spelet, Ibrahim? De tär inte av välvilja du är i Sverige.

   Den vakne svensken tänker sig för var rösten läggs, eller inte för den delen. Det finns inget i vår Riksdag i dag som verkar för Sverige bästa. Alla partier är korrupta och går globalismens väg = undergång och slaveri. Det bästa för alla parter vore att inrätta en myndighet som startar omfattande återvandring av alla välfärdssökande invandrare.

   • I rättvisans namn bör påpekas att dåligt fungerande länder i MÖ var en avsikt från anglosaxiska imperiet. Anglosaxerna har både med akademisk skärpa vaskat fram ur historien den värsta och mest bakåtsträvande varianten av islam och medverkat till att tvinga sitt frimurarprojekt muslimska brödraskapet på folken där. Använt MB för att organisera terrorn och smidit alla tänkbara ränker mot folkens frihet och utveckling. Även shahen av Iran störtades av anglosaxerna med hjälp av MB’s ayatolla Khomeini. Shahen sökte modernisera och förutsade Iran som världens femte ekonomi. Och i Syrien försökte MB igen men Ryssland kom till undsättning. Annars har jag inget i övrigt att invända mot din kommentar

    • Visst att redikalisera gruppen muslimer har USA ägnar sig åt i årtionden i Mellanöstern och Nordafrika genom att bomba tillbaka till stenåldern. När den biten är klar importerar man unga arga män i vapenförålder och man få de resultat man önskat sig från början.

 • Skall det verkligen behöva gå så långt att medborgaren i Sverige bara har möjligheten att sparka ut socialismen genom att tillfredsställa sin själ genom att rösta på ett annat parti som AfS för att förhindra att sozzepartiet får en röst.
  Alternativt, avskaffa PARTIRÖSTERNA, lämna in OGILTIGA VALSEDLAR.
  Lägger “Anderssonskan” beslag på dem också?
  Allt klargörande Jan presenterar måste medborgaren upplysas om och det går inte av sig själv.
  Hjälp till!

 • Jag var på väg att kasta in handduken och beteckna Sverige som ett “lost case” eller en “lost cause”.
  Så människor kommer till västvärlden och vill ta del av dess rikedom och fördelar.
  Men skall vi komma vidare och stega in i rymdåldern eller vilken framtidsålder man nu kan tänka sig – med bönematta, kaftan och helskägg. Kanske finns specialdesignade rymddräkter som tar höjd för lakan och yviga skägg och har specialfack för bönemattor och koraner.
  Och i en avlägsen framtid så är det fortfarande kvinnan vid spisen underordnad mannen och betraktad som en andra klassens medborgare. Jag är säker på att alla är med på detta. Det låter ju som en given utgång.
  Kanske om hela gänget drogas och tvingas i kedjor och hot om dödsstraff – när jag tänker efter så finns det väl redan sådana ställen?
  När man ligger i gruset så vet man smaken av småsten och blod.
  Vi behöver en egen starkare andlighet och komma ur villa-materialismen och inse högre värden. Först då kommer vi att återvinna något av den forna styrka vi en gång ägde – tror jag.
  Tjoflöjt!

 • Det är uppseendeväckande att sossarna tycks sakna, låt oss kalla det nationalkänsla, så till den milda grad att man är beredd att offra landets kultur och identitet för att befästa sin makt genom att attrahera individer med muslimsk bakgrund. Ett oerhört korkat och kortsiktigt tänkande.

  Om Nyans får framgång i valet lär det bli en kalldusch för sossarna. Deras mångåriga kampanj att fylla på med röstboskap slog då fel. I USA lär demokraterna ägna sig åt motsvarande övergrepp på nationen:
  Amerikansk gränspolis: “Demokraterna vill byta ut amerikanerna” – Nya Dagbladet
  Liknande problem i Tyskland: Prisbelönte författaren: “Massinvandringen hotar den tyska identiteten” – Nya Dagbladet

  Om inte sossarna kan hantera Nyans eventuella framgångar lär de försöka samarbeta med Nyans och vi får troligen sen en lika destruktiv utveckling som samröret med MP inneburit. Skrämmande att ett parti med så litet folkligt stöd har getts så mycket makt. En veritabel katastrof för landet!
  Rullar det på som det gör fattar Svensson föga och det är förmodligen bra för landet om det ruskas om i leden så Svensson tänker nytt.

  • Tyvärr tror jag du kan ha rätt, Nyans kommer styra sossarna minst lika illa som MP, S kommer köpa mycket av deras krav för att behålla makten o sälja ut det svenska folket till fördärv o undergång
   Om inte ALLA småpartierna nu samordnar sig, lägger sina personliga krav o Egon på hyllan, risken finns att ingen kommer in eller nå 4%, till detta kommer vi få se ett gigantiskt valfusk.
   Frågan blir, vem kan ena dessa partier, för tillfället tror jag inte på någon av dom
   Som person o diplomat tror jag mest på Hans Jensevik, han kunde vara den personen, även om han är upp i åren, lugn, sansad, klok med gedigen kompetens
    

 • Skicka runt dessa artiklar till vänner, bekanta och ovänner. Jag har själv set hur kaffet fastnar i halsen på en inbiten sosse.
  Samtidigt får dessa ett alternativ till TV och Fake Media.

 • Det är uppseendeväckande att sossarna tycks sakna, låt oss kalla det nationalkänsla, så till den milda grad att man är beredd att offra landets kultur och identitet för att befästa sin makt genom att attrahera individer med muslimsk bakgrund. Ett oerhört korkat och kortsiktigt tänkande.

  Om Nyans får framgång i valet lär det bli en kalldusch för sossarna. Deras mångåriga kampanj att fylla på med röstboskap slog då fel. I USA lär demokraterna ägna sig åt motsvarande övergrepp på nationen:
  Amerikansk gränspolis: “Demokraterna vill byta ut amerikanerna” – Nya Dagbladet
  Liknande problem i Tyskland: Prisbelönte författaren: “Massinvandringen hotar den tyska identiteten” – Nya Dagbladet

  Om inte sossarna kan hantera Nyans eventuella framgångar lär de försöka samarbeta med Nyans och vi får troligen sen en lika destruktiv utveckling som samröret med MP inneburit. Skrämmande att ett parti med så litet folkligt stöd har getts så mycket makt. En veritabel katastrof för landet!
  Rullar det på som det gör fattar Svensson föga och det är förmodligen bra för landet om det ruskas om i leden så Svensson tänker nytt.

  • Tyvärr tror jag du kan ha rätt, Nyans kommer styra sossarna minst lika illa som MP, S kommer köpa mycket av deras krav för att behålla makten o sälja ut det svenska folket till fördärv o undergång
   Om inte ALLA småpartierna nu samordnar sig, lägger sina personliga krav o Egon på hyllan, risken finns att ingen kommer in eller nå 4%, till detta kommer vi få se ett gigantiskt valfusk.
   Frågan blir, vem kan ena dessa partier, för tillfället tror jag inte på någon av dom
   Som person o diplomat tror jag mest på Hans Jensevik, han kunde vara den personen, även om han är upp i åren, lugn, sansad, klok med gedigen kompetens
    

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *