AfS försitter ett gyllene tillfälle att bli en opinionsbildande kraft

publicerad 15 juni 2022
- av Jan Norberg
Jan Norberg och Gustav Kasselstrand (pressfoto: AfS). Montage: NewsVoice

OPINION. Debattören Jan Norberg anser att AfS försitter sina chanser att komma in i Riksdagen vid kommande val. "Partiet har en unik möjlighet att på flera sakområden kunna samla väldigt många sympatisörer som delar deras politiska budskap på det generella planet."

Text: Jan Norberg | #valet2022

Jag har nyligen deltagit i ett par diskussioner hos Christer Bigander som driver Youtube-kanalen Swexit TV för att om möjligt kunna bidra till en mer nyanserad bild av den samlade oppositionen utanför de åtta riksdagspartierna. Hur jag lyckades lämnar jag med min ödmjukhet åt tittarna att bedöma.

Diskussionerna

Varför diskuterar vi inte olika lösningsförslag på allvarliga samhällsproblem?

Krasst uttryckt finns det inom 8-klövern inget parti som vill gå ur EU,  eller åtminstone omförhandla villkoren för Sveriges medlemskap. Inte heller finns det något parti inom 8-klövern som på allvar vill ge en beskrivning för exakt hur Sverige skall lösa de enorma problem som uppstått som ett resultat av en totalt havererad migrationspolitik.

Man bör som väljare alltid själv ställa sig frågan HUR de olika partierna tänkt genomföra de förändringar de föreslår.

Politisk triangulering gör väljarnas val omöjligt

Den politiska triangulering som alla dessa 8 partier ägnar sig åt gör att de ideologiskt baserade skiljelinjerna i svensk politik går helt förlorade, väljarna lämnas åt ett omöjligt val enligt principen att välja det minst dåliga alternativet inom 8-klövern. Politik bör vara ideologiskt baserad men tillämpas på ett för befolkningen pragmatiskt sätt.

För att vanliga människor skall ha en rimlig chans att bedöma skillnaderna mellan alla politiska partier måste de själva inse och förstå att tydlighet är en dygd, vi alla tenderar att acceptera saker när vi förstår HUR dessa politiska partier tänkt sig lösa olika frågor som de är tillskyndare av. Själv har jag länge varit en ivrare av en mer polariserande debatt, men då helst beträffande de olika lösningsförslagen. Det finns ju ingen anledning att bråka sådär i största allmänhet.

Vi måste kräva lösningsförslag av alla partier

Min egen erfarenhet säger mig att gnäll eller allmän pajkastning inte är ett framgångskoncept, vi behöver alla bli mer konstruktiva och lösningsorienterade när vi diskuterar politik.

Kanske det finns några människor som uppfattar mitt ifrågasättande av AfS som en oberättigad kritik, och förvisso kan det ligga en del i den kritiken, men ingen blir lyckligare av att blunda för det faktum att partiet har en unik möjlighet att på flera sakområden kunna samla väldigt många sympatisörer som delar deras politiska budskap på det generella planet.

Varför når då inte AfS ut i en större omfattning är de faktiskt gör?

Även om opinionsinstituten inte alltid går att lita på är trenden hyggligt korrekt, AfS stampar på samma ställe (cirka 1 %) utan att dra till sig alla vilka är missnöjda med resultatet av 8-klöverns tillkortakommanden.

Är det politikerna eller är det vi medborgare som ska bestämma?

Det är vi själva som väljare som har att överväga om det är vi eller den politiska överklassen som skall leda den politiska utvecklingen. Förvånansvärt många ursprungssvenskar verkar vara övertygade om att det är våra politiker som vet bäst vad som är bra för Sverige.

Vi är helt enkelt domesticerade som lydiga hundar att följa de politiska ledarnas olika budskap om vad Sverige behöver.

Vi kommer då in i ett tänkande där vi överlämnar åt etablerade politiker att leda oss, men vad har fått oss så passiviserade att vi alla slutat tänka själva?

Vi behöver alla visa politikerna att vi har frågor där vi vill att partiernas företrädare redovisar sina olika förslag på HUR de vill lösa de samhällsproblem som vi alla kan se tilltar i omfattning, först då kan vi fatta våra egna beslut på vilket parti som vi tänker lägga vår röst.

Alternativ för Sverige  -  AfS - har ett särskilt ansvar

AfS försitter ett gyllene tillfälle att bli en opinionsbildande kraft om de inte visar medborgarna och de presumtiva väljarna mer än de relativt luddiga talepunkter som de så envist håller sig fast vid.

AfS bristande respekt för sin egen roll som ledande oppositionsparti utanför den s.k. 8-klövern straffas de för genom bristande opinionssiffror. Jag har kritiserat SD för att de nu står och stampar i alla opinionsundersökningar, något som är ett tydligt resultat av denna ständigt pågående triangulering under den s.k. Mattias Karlsson doktrinen.

SD styrs numera av deras korrupta tankesmedja Oikos där de samlat avhoppade yngre f.d. moderata tjänstemän som i den sanna trianguleringens namn vill göra SD till en kopia av M, (såg senast den korvtillverkande talskrivaren till Jimmie Åkesson i en video och han verkade allt annat än den vitaliserande vitamininjektion som SD behöver).

När jag analyserar hur AfS strategiskt positionerar sig så tycks de naivt nog tro att om de bara kommer in i Riksdagen så kommer de att kunna påverka SD så att de ansluter till AfS politik på en del områden. De tycks ha glömt att det var Mattias Karlsson som uteslöt dem, suck.

Törs Alternativ för Sverige debattera sakpolitiskt innehåll?

När Hans Jensevik påpekar att AfS, än så länge kanske det är bäst att tillägga, aldrig kommer att ta sig in i Riksdagen (4 % spärren) är det total radiotystnad från ledande företrädare från AfS.

Klarar inte AfS att möta sina väljares alla frågor?

Det vore mycket intressant att under tex Swebb TV:s ledning få tillfälle att prata politik på allvar med AfS ledande företrädare. Törs Ställer Swebb TV upp på detta blir frågan, törs verkligen AfS möta Hans Jensevik och mig själv i en studiodiskussion?

Är Gustav Kasselstrand och Jeff Ahl nöjda med att nå cirka 1 % av rösterna så att de får statliga pengar till valsedlar och annat vid nästa val 2026?

Text: Jan Norberg