Dessa 4 gigantiska monetära industriella komplex styr världen

publicerad 7 november 2022
- Gästskribent
Major General Dwight Eisenhower (1942) Source: The Imperial War Museum, public domain

ANALYS. Redan president Dwight D. Eisenhower varnade i sitt avskedstal för mer än 60 år sedan, att det fanns starka krafter inom ”det militärindustriella komplexet” som försökte påverka politik och utveckling på ett sätt som gynnade sitt eget intresse.

Eisenhower hade i sin roll som president märkt hur dessa krafter fick ett allt större inflytande och faktiskt genomsyrade hela samhället. Nästa president, John F Kennedy, varnade i ett tal till pressen för faran av hemlighetsmakeri och censur.

Hans farhågor besannades på ett nästan makabert sätt i samband med hans död i Dallas två år senare. Kennedy sköts i en öppen bil där det dödande skottet kom framifrån, enligt den läkare som först obducerade kroppen, något som han hävdat vid många tillfällen under ed.

Ingångshålet i pannan var litet medan en stor del av bakhuvudet slets av när kulan penetrerade skallen. Utredning kom fram till att det var en ensam skytt, Lee Harvey Oswald, som var gärningsmannen. Oswald mördades i sin tur av Jack Ruby, som dog i cancer i fängelset efter ca en månad. Därmed var hela affären officiellt avslutad.

Men än idag tror inte en majoritet av USA:s befolkning på den officiella beskrivningen. Att det skulle vara en ensam skytt motsägs av det enkla faktum att första skottet träffade presidenten snett bakifrån och eftersom bilen rörde sig framåt, kunde det inte vara samma skytt som sköt det dödande skottet.

Begreppet konspirationsteoretiker myntades av CIA

Det intressanta i sammanhanget är hur myndigheterna valde att bemöta kritiken av den officiella versionen av händelsen. CIA gick ut med ett meddelande där man rekommenderade alla myndigheter att inte diskutera de faktiska händelserna utan i stället hävda att de som var kritiska skulle betecknas som någon lags ”konspirationsteoretiker” eller mindre tillräkneliga personer.

På så sätt blev detta utryck eller beteckning ett vapen mot oliktänkande, utan att man skulle behöva diskutera själva sakfrågan. Vi kan se hur denna härskarteknik används än idag när argumenten tryter.

Dwight Eisenhower citat
Dwight D. Eisenhower citat

Olika monetära komplex styr världen

Det militärindustriella komplexet

Dwight D. Eisenhower hänvisade till ett ”militärindustriellt komplex” vars påverkan var så stark så att det äventyrade själva demokratin. Militärindustrin är ju helt beroende av skattepengar för sin verksamhet, samtidigt som politiker i USA är beroende av ekonomiska bidrag för att kunna genomföra sina valkampanjer.

Man kan också se hur USA har varit inblandat i en mängd militära konflikter som slukat massvis av skattepengar som slussats över till vapenkonsortierna. Krigen i Mellanöstern och den nuvarande konflikten i Ukraina har sina rötter i olika tankesmedjor som t ex Rand Corporation där mycket av Västvärldens politik utformas. CIA har också varit drivande, både vad gäller konflikten i Irak och Afghanistan.

Man börjar redan nu beskriva Taiwan som ett Asiens Ukraina, där det tydligt framgår att USA blandar sig i Kinas inre angelägenheter.

Det biomedicinska komplexet

Trots att USA, liksom resten av världen, har erkänt ”One China Policy” har USA under en längre tid beväpnat och tränat militära enheter i Taiwan. Gemensamt för alla dessa militära åtgärder och interventioner är att de aldrig öppet redovisats så att befolkningen i USA har kunnat påverka utvecklingen i demokratiska val. Samma sak gäller också i Sverige där vi nu lägger om en 200-årig tradition av neutralitet.

Militärindustrin är inte det enda komplex som hotar demokratin. Ett ”biomedicinskt komplex” har fullständigt dominerat enskilda demokratiska länders sätt att förhålla sig till Covid-19-pandemin, en pandemi som egentligen inte var en pandemi utan möjligen en epidemi, eller kanske bara en influensa.

Det är nu erkänt av den amerikanska senaten att den troliga källan till ”pandemin” var en laboratorieläcka. Samma biomedicinska komplex som skapade själva viruset har alltså sedan tjänat tusentals miljarder kronor på att bekämpa det genom vaccinationer, tester etc.

Idag visar det sig dessutom att den allmänna dödligheten bland de vaccinerade är högre än bland de ovaccinerade. ”Boten är alltså värre än soten!” Trots att vi har sett en världsomspännande medicinsk intervention har man inte brytt sig om att utvärdera vad som skett. Fullständigt skandalöst! Som lärare förväntades jag att utvärdera varje kurs i de enskilda ämnena. Att genomföra något utan att ta reda på hur det gick, betraktas som ytterst oprofessionellt – ändå är detta vad som det biomedicinska komplexet har kommit undan med. Resultatet har dessutom blivit katastrofalt.

Det livsmedelsindustriella komplexet

Det ”livsmedelsindustriella komplexet” har haft en otrolig påverkan på befolkningen i Västvärlden. De undermåliga matvanor som blivit resultatet av industrins aggressiva marknadsföring har resulterat i en skenande fetmaepidemi och ett växande antal livsstilssjukdomar.

Man har t.o.m. forskat på hur man kan skapa ett beroende i förhållande till sina produkter, inte minst gäller det energi- och läskedrycker, där man försökt uppnå den ultimata ”kicken” med rätt avvägd blandning av koffein och socker.

Intressant är att Bill Gates idag är USA:s största enskilda ägare av jordbruksmark, en jordbruksmark som inte används till livsmedelsproduktion. Samma tendens kan vi se Nederländerna där staten står i begrepp att konfiskera ca 600 jordbruk, samtidigt som man inför restriktioner på övriga jordbruk. Det senare är också något som också införs i Nya Zeeland och Kanada, där Jacinda Ardern och Justin Trudeau både skolats som Young Global Leaders av World Economic Forum.

Det medieindustriella komplexet

Slutligen är det svårt att förbigå det komplex som har kanske det största inflytandet på vanligt folks verklighetsuppfattning, nämligen det ”medieindustriella komplexet”. Här kan jag inte undvika att referera till en kines som vid ett besök i USA förvånat noterade att hans vänner var mycket intresserade av att följa nyhetssändningar via CNN.

Hans torra kommentar var: ”I Kina vet vi att det bara är propaganda …”.

Via media formas de flesta människors verklighetsuppfattning. Och det finns starka krafter som vill forma vår bild av tillvaron, våra konsumtionsmönster, vår kultur och våra strävanden. Edward Bernays, som betraktas som propagandans och reklamens portalfigur, sammanfattade det hela på följande sätt:

Den medvetna och intelligenta manipulationen av massornas olika vanor och åsikter är ett viktigt inslag i det demokratiska samhället. De som manipulerar denna dolda mekanism i samhället utgör en osynlig regering som är den sanna härskande makten i vårt land.

Detta uttryckte han långt innan TV:s, internets och den digitala medians intåg, vilket ju ökat medias makt och genomslagsförmåga ytterligare.

Gemensamt för alla dessa komplex är att det är de bakomliggande pengaintressena som har makten och agerar. Man skulle kunna beteckna de fyra exemplen som jag redovisat som underavdelningar till det övergripande ”MONETÄRA KOMPLEXET”.

Pengarna i Västvärlden formar utvecklingen på ett högre plan, där våra politiker närmast blir underställda statister som genomför önskad politik. Dessa politiker har totalt anammat den verklighetsbild som påförts dem.

Ett utmärkt exempel på detta är politikerna i Europa, som helt utan omsorg om sina medborgare styr mot en kris, där såväl ekonomin som energin kan kollapsa – helt bortsett från den uppenbara risken för storkonflikt som kan innefatta kärnvapen!

Som en avslutande kommentar kan jag inte låta bli att citera den danske filosofen och tänkaren Martinus, som redan för ca 80 år sedan ibland betecknade vår demokrati som en kapitaldiktatur. Han påstod även att det andra världskriget hade sina rötter i denna kapitaldiktatur.

Han skriver i Livets Bog, del 4, följande:

“Om jordens hittills existerande ”demokrati” hade varit fullkomlig och inte i stor utsträckning varit kapitaldiktatur, såsom fallet är, skulle det stora världsdramat eller den ”domedag” som nyligen gått fram över jorden ha varit en omöjlighet.

Alla dessa konspirationer ligger nu i så öppen dager, att varje självständigt tänkande medborgare som utgår från olika källor, tydligt kan se de bakomliggande krafter som rent faktiskt just konspirerar för att uppnå sina mål.

Om någon nu skulle beteckna det hela som en konspirationsteori, så visar det bara att individen i fråga är mentalt fångad. Det som försiggår är nämligen ett konspirationsfaktum.

Se gärna min nedan spaning på Youtube där jag exemplifierar mina iakttagelser: Spaning 36, Konspirationsteori eller sanningssökeri?

Text: Lasse Malmgren

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Tack Lasse Malmgren for detta intressanta inlagg. Martinus har ju helt ratt, domedagen borjade for flera decennier sedan och pagar idag. Den byter bara form i kapitaldiktaturen som nybolsjevismen som de bla pa WEF nu kapat. Kanske finns andra vagar ut, exv via Rudolf Steiner som beskrev detta i slutet av forrforra sekelskiftet. Ladda ner, massor av ljudfiler. Domedagen som sadan ar ett relativt och personligt begrepp. No worries.

 • Tack Lasse Malmgren for detta intressanta inlagg. Martinus har ju helt ratt, domedagen borjade for flera decennier sedan och pagar idag. Den byter bara form i kapitaldiktaturen som nybolsjevismen som de bla pa WEF nu kapat. Kanske finns andra vagar ut, exv via Rudolf Steiner som beskrev detta i slutet av forrforra sekelskiftet. Ladda ner, massor av ljudfiler. Domedagen som sadan ar ett relativt och personligt begrepp. No worries.

 • Det finns definitivt människor som själva kanske tycker sig styra över saker och ting fast de i själva verket inte styr över ett jota. Handlar nog oftast om en ego-boost. Inte så mycket att “styra över” som att pissa revir i rädsla över grannkattens förehavanden kanske… ja man tar sig för pannan. Men visst så funkar det ju, små rädda och ängsliga män och ibland kvinnor tycker sig själva vara i en position där de kan anse sig själva ha en avgörande inverkan. Sen kan man titta rent krasst på kompetens och lämplighet när det gäller vissa “sysslor” människor tycker om att ägna sig åt och som blivit drivande samhällsinstitutioner. Totalkorrupt, är ju inte idealet men tyvärr är det väl på det sättet att mycket av det vi kallar för “public service” egentligen mest är korrumperad BS. Vanliga vettiga människor gör väl mest bara sin grej och försöker vara harmoniska i största allmänhet under tiden.

 • Alla vet i någon mening att det är precis så, men väldigt få vågar tänka tanken fullt ut, än mindre säga det högt. Eller mest förbjudet av allt, kräva en ändring!

 • Det finns definitivt människor som själva kanske tycker sig styra över saker och ting fast de i själva verket inte styr över ett jota. Handlar nog oftast om en ego-boost. Inte så mycket att “styra över” som att pissa revir i rädsla över grannkattens förehavanden kanske… ja man tar sig för pannan. Men visst så funkar det ju, små rädda och ängsliga män och ibland kvinnor tycker sig själva vara i en position där de kan anse sig själva ha en avgörande inverkan. Sen kan man titta rent krasst på kompetens och lämplighet när det gäller vissa “sysslor” människor tycker om att ägna sig åt och som blivit drivande samhällsinstitutioner. Totalkorrupt, är ju inte idealet men tyvärr är det väl på det sättet att mycket av det vi kallar för “public service” egentligen mest är korrumperad BS. Vanliga vettiga människor gör väl mest bara sin grej och försöker vara harmoniska i största allmänhet under tiden.

 • Alla vet i någon mening att det är precis så, men väldigt få vågar tänka tanken fullt ut, än mindre säga det högt. Eller mest förbjudet av allt, kräva en ändring!

 • ……Och alla dessa får på energiplan sin energi från oss.

  Så länge vi har mörker inom oss själva och inte strävar åt att läka det, så kommer vi aldrig någonsin bli fria från lidandet vi haft i tusentals år på denna planet.

  Att demonstrera, skrika i megafon, ta upp vapen kommer aldrig någonsin ta oss människor ur situationen vi skapar.

  • Fint att se fler och fler människor demonstrera denna förståelse. Att det inte är nån “annan flumvärld”, utan att det är en levd uppenbar verklighet för fler. Tack 🙂

 • ……Och alla dessa får på energiplan sin energi från oss.

  Så länge vi har mörker inom oss själva och inte strävar åt att läka det, så kommer vi aldrig någonsin bli fria från lidandet vi haft i tusentals år på denna planet.

  Att demonstrera, skrika i megafon, ta upp vapen kommer aldrig någonsin ta oss människor ur situationen vi skapar.

  • Fint att se fler och fler människor demonstrera denna förståelse. Att det inte är nån “annan flumvärld”, utan att det är en levd uppenbar verklighet för fler. Tack 🙂

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *