publicerad 21 november 2011
- Börje Peratt

Svar till Hans Iwan Bratt

KULTURUnder lång tid har jag varit lyckligt förskonad från nätattacker men sedan jag började undersöka skeptikerna som jag numera kallar...