Publicerad 21 november 2011 - av Börje Peratt

Svar till Hans Iwan Bratt

KULTURUnder lång tid har jag varit lyckligt förskonad från nätattacker men sedan jag började undersöka skeptikerna som jag numera kallar...